Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 17
19. novembari 2007
Atuuttut

Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaat

Kalaallit Nunaanni tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu, inatsit nr. 439, 31. maj 2000-imeersoq naapertorlugu aaliangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Inatsisip atuuffii

 

§ 1. Inatsisartut inatsisaat manna tusagassiuutinut ukununnga atuuppoq:
1) Nunap iluani atuagassiat naafferartumik saqqummersartut, ilaallutik assilisat saqqummiussallu taakkununnga assingusut, naqiterneqarlutik allatulluunniit amerlisarneqartut.
2) Nipi aamma assit atorlugit aallakaatitat, Kalaallit Nunaata Radiuanit (KNR) aamma ingerlatsivinnit allanit, radiumik tv-millu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu radiumik tv-millu ingerlatsinissamut akuerisaasunit siammarterneqartut imaluunniit agguaanneqartut.
3) Allatat aamma assit aammalu nipi atorlugu aallakaatitat, piffissap ilaani tamanut siammarterneqartartut, taakkua nutaarsiassanik ingerlatitseqqiinertut, ingerlatitseqqiinernut nr. 1-imi imaluunniit 2-mi pineqartunut sanilliunneqarsinnaasutut iluseqarpata, taamaattoq takuuk § 8, imm.1.

 

Kapitali 2
Nalinginnaasumik aaliangersakkat

 

Nunap iluani atuagassiat naafferartumik saqqummersartut

 

§ 2. Atuagassiamik naqiterisitsisutut isigineqassaaq, atuagassiap saqqummersinneranik akiliisoq.
Imm. 2. Atuagassiaq nunap iluaneersutut isigineqassaaq, naqiterisitsisup ingerlatsinera Kalaallit Nunaanni pippat.
Imm. 3. Atuagassiaq naafferartumik saqqummersartutut isigineqassaaq, ikinnerpaamik ukiumut marloriarluni saqqummersussatut aaliangiunneqarsimappat.

 

§ 3. Atuagassiami nunap iluani naafferartumik saqqummersartumi sumiluunniit ilisimatitsissutigineqarsimassaaq, atuagassiamut pineqartumut kina akisussaassutut aaqqissuisuunersoq, matuma kingorna taaneqartoq aaqqissuisoq.
Imm. 2. Aaqqissuisoq tassaavoq, atuagassiap imarisai pillugit inaarutaasumik aaliangiisinnaatitaasoq. Aaqqissuisoq ataasiinnaasinnaavoq.
Imm. 3. Aaqqissuisup kinaaneranik amigartumik imaluunniit eqqunngitsumik ilisimatitsineq, naqiterisitsisup aamma aaqqissuisup akisussaaffigaat. Eqqunngitsumik inuk ilisimatitsissutigineqartoq taannaavortaaq akisussaasoq, inuup pineqartup akuersineratigut ilisimatitsineq pisimappat.

 

§ 4. Aaqqissuisup inuit § 10-mi, § 10, tak. § 9, imm.2 aamma 3-mi aamma § 27, imm. 1-imi pineqartut kikkuunerat ilisimatitsissutigissavaa, kimilluunniit inatsisitigut soqutigisaqartumit tamanna pillugu qinnuigineqaruni.


Radio aamma tv

 

§ 5. KNR aamma ingerlatsiviit allat, radiumik tv-millu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu radiumik tv-millu ingerlatsinissamut akuersissuteqartut, Kalaallit Nunaanni Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut (Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut) ilisimatitsissutigissavaat, kina aaqqissuisuunersoq.
Imm. 2. Aaqqissuisoq tassaavoq aallakaatitamik imaluunniit ilanngussamik siammarterinissamut inaarutaasumik aaliangiinissamut oqartussaaffiligaasoq. Aaqqissuisoq ataasiinnaasinnaavoq.
Imm. 3. Radiumik aamma tv-mik ingerlatsivik sunaluunniit, piumasaqartoqartillugu ilisimatitsissaaq kina aaqqissuisuunersoq.
Imm.4. Aaqqissuisup kinaaneranik amigartumik imaluunniit eqqunngitsumik ilisimatitsinermut akisussaaneq, radiumik imaluunniit tv-mik ingerlatsivimmiippoq aammalu aaqqissuisumiilluni. Eqqunngitsumik inuk ilisimatitsissutigineqartoq taannaavortaaq akisussaasoq, inuup pineqartup akuersineratigut ilisimatitsineq pisimappat.

 

§ 6. Aaqqissuisoq, kimilluunniit inatsisitigut soqutigisaqartumit qinnuigineqaruni, aallakaatitat ilanngussallu ersarissumik nalunaarsukkat ilisarineqaatigisinnaasaannik, kiisalu § 17, imm. 1-mi, § 18, imm. 1-imi, § 20, imm. 1-imi aamma § 27, imm. 1-imi aaliangersakkat malillugit akisussaasut kikkuunerannik ilisarititsisinnaasunik paasissutissiissaaq.

 

§ 7. Aaqqissuisup qularnaassavaa, aallakaatitat tamarmik nuutinnerisa illersorneqarsinnaasumik qaammatini pingasuni toqqorsimaneqarnissaat.
Imm. 2. Imm. 1-imi piffissaliussaq qaangerneqaraluarpalluunniit, aallakaatitat imarisaat pillugit naammagittaalliutigineqartut imaluunniit suliassanngortinneqartut nuutinneri toqqortarineqassapput suliap inaarutaasumik naammassineqarnissaa tikillugu.


Tusagassiuutit allat

 

§ 8. Tusagassiuutit pillugit aaliangiisartut aaliangissavaat ingerlatsiviit, tusagassiuutinik § 1, nr. 3-mi taaneqartunik saqqummiisartut, sorliit, Inatsisartut inatsisaanni aaliangersakkanut ilaassanersut.
Imm. 2. Imm. 1-imi ingerlatsivinnut taaneqartunut §§ 5-7-imi maleruagassat atuupput.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut aaliangiineri, taamaallaat ingerlatsivinnut kiffaanngissuseqartumik aaqqissuisoqarnikkut nutaarsiassanik suliarisanik ingerlatitseqqiisartunut, tak. § 1, nr. 3, tunngassuteqarput.

 

Kapitali 3
Tusagassiuutit imarisaannut akisussaaneq

 

Atuagassiat naafferartumik nunap iluani saqqummersartut

 

§ 9. Nunap iluani atuagassiap naafferartumik saqqummersartup imarisaanut taamaallaat akisussaatinneqarsinnaapput atuagassiami allaaserisamik allattoq, aaqqissuisoq aamma naqiterisitsisoq, taamaattoq tak §§ 14, 25 aamma 27.
Imm. 2. Allaaserisanut akisussaaneq pillugu maleruagassat aamma atuupput assilisanut saqqummiinernullu taakkununnga assingusunut.
Imm. 3. Agguaattakkat, nivinngagassat, takusassiat ilaalu ilanngullugit atuagassiap innersuussamik imaluunniit aallaavigisamik ilaattut isigineqassapput.

 

§ 10. Atuagassiami allaaserisamik atertaqartitamik allattoq, allaaserisap imarisaanut akisussaavoq inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit.
Imm.2. Allaaserisaq atertaqartinneqartutut isigineqassaaq, allaaserinnittup akuerisaanik, allaaserinnittup aqqani, imaluunniit assinganik assitaqarluni, tamanut saqqummiunneqaruni. Taamatuttaaq ippoq allaaserisaq, allaaserinnittup aterusia imaluunniit ilisarnaataa atorlugu saqqummiunneqarpat, nalinginnaasumillu ilisimaneqarpat, inuup kia ateruseq imaluunniit ilisarnaat pineqartoq atugarineraa..
Imm.3. Allaaserisaq atertaqartinneqartoq inunnik arlalinnik allataappat, takuneqarsinnaananili immikkoortui assigiinngitsut kimit allanneqarsimanersut, allaaserisap imarisaanut tamarmik akisussaassapput, inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit.
Imm. 4. Allaaserisamik atertaqartinneqartumik allaaserinnittoq piginneqatigiiffiuppat, peqatigiiffiuppat, suliffeqarfiuppat imminut pigisoq taakkununngaluunniit assingusuuppat, inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit allaaserisap imarisaanut akisussaassapput pineqartup pisortai imaluunniit suliffeqarfik pineqartoq nammineq.
Imm.5. Nutaarsiassaqartitsivik paasissutissiisutut taallugu allaaserisaq saqqummiunneqarpat atertaqartinneqartutut isigineqassanngilaq.

 

§ 11. Atuagassiami allaaserisap atertaqartinneqanngitsup imarisaanut aaqqissuisoq akisussaavoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.
Imm. 2. Taamatuttaaq atuagassiami allaaserisap atertaqartinneqartup imarisaanut aaqqissuisoq akisussaassaaq, akisussaaffik § 10 naapertorlugu allaaserinnittumut tutsinneqarsinnaanngippat, allaaserinnittup Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera peqqutigalugu, imaluunniit allaaserinnittoq pinerluttaalititsinermi inatsisit naapertorlugit akisussaatitaanissamut naammaginartumik naatsorsuutigineqarsinnaanngippat. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.

 

§ 12. Taamatuttaaq tusagassiuut alla aqqutigalugu allaaserisap imaluunniit oqaaseqaatip atertaqartinneqartumik saqqummiunneqarsimasup imarisaanut, aqqissuisup atuagassiaatigut ingerlateqqinneqartumut, aaqqissuisoq akisussaavoq. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit. Allaaserinnittoq ingerlatitseqqiinissamut akuersisimappat, allaaserisaq malittarisassat §§ 10 aamma 14-miittut ataannissaaq.

 

§ 13. Atugassiami allaaserisap atertaqartinneqartup imarisaanut aaqqissuisoq akisussaaqataavoq, aaqqissuisumit ilisimaneqartumik atuagassiami aaliangersimasumik suleqataasumit allataappat, aaqqissuisup kaammattuineratigut allatulluunniit aaqqissuisup peqataaffigisaanik allanneqarsimappat, imaluunniit aaqqissuisup ilisimasimappagu, imarisaa eqqunngitsuusoq imaluunniit angerlarsimaffiup eqqissisimatinneqarnissaanik innarliisunik imaqartoq.

 

§ 14. Kinaluunniit atertaqartinneqartumik oqaaseqaatigisimasani pillugit allaaserisami issuarneqartoq, oqaaseqaatip imarisaanut - inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit - akisussaaqataavoq, issuagaq eqqortumik issuarneqarsimappat, pineqartullu atertaqartinneqartumik issuarneqarnissani akuerisimappagu.

 

§ 15. Naqiterisitsisoq atuagassiap imarisaanut akisussaavoq, §§ 11-13-imi malittarisassat naapertorlugit aaqqissuisoq akisussaatinneqarsinnaanngippat, amigartumik imaluunniit eqqunngitsumik aaqqissuisoq kinaassusilerneqarpat, imaluunniit aaqqissuisup Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera imaluunniit naammaginartumik naatsorsuutigineqarsinnaannginnera pissutaappata. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.
Imm. 2. Naqiterisitsisoq ingerlatsiviuppat, naalagaaffiup oqartussaaffigisaanit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit, imal. kommunit ataatsimoorfiannit, Kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataaniittumit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit pigineqartoq, piginneqatigiiffiuppat assingusuuppalluunniit, ingerlatsivik imminermini akisussaatinneqassaaq. Tamanna aammattaaq atuuppoq unioqqutitsisoq tassaappat Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimoorfiat, Kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataanniittoq.


Radiukkut tv-kkullu aallakaatitat

 

§ 16. Radiukkut tv-kkullu aallakaatitat § 1, nr. 2-mi taaneqartut imarisaannut akisussaaffik taamaallaat allatamik allaaserinnittumut, oqaaseqaammik saqqummiisumut, aaqqissuisumut aamma radiumik tv-millu ingerlatsitsivimmut tutsinneqarsinnaavoq, taamaattoq tak. § 20, imm. 2, § 25 aamma § 27.
Imm. 2. Allatanut aamma oqaaseqaatinut akisussaaneq pillugu malittarisassat aammattaaq filminut, assilisanut assigisaannullu atuupput.

 

§ 17. Allatamik aallakaatinneqartumik allattuusoq, allatap imarisaanut inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit akisussaavoq, pineqartoq allatap aallakaatinneqarnissaanut akuersisimaguni. Tamannali atuutinngilaq, allattoq neriorsorneqarsimappat kinaassusaa isertuunneqassasoq, taamaattoq tak. § 20, imm. 2.
Imm. 2. Imm. 1, pkt. 2.-nni taaneqartutut pisumi, aaqqissuisoq allatap imarisaanut akisussaavoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.
Imm. 3. Aallakaatitani toqqaannanngitsuni, allatap imarisaanut aaqqissuisoq aamma akisussaavoq, allaaserinnittoq allatap saqqummiunneqarnissaanik akuersisimanngippat, imaluunniit allaaserinnittoq akisussaatinneqarsinnaanngippat, kinaassutsiminik eqqunngitsumik ilisimatitsimanera pissutigalugu, Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera peqqutigalugu imaluunniit naatsorsuutigineqarsinnaannginnera peqqutigalugu. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.

 

§ 18. Toqqaannanngitsumik aallakaatitami oqaaseqaateqartoq, inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit oqaaseqaatip imarisaanut akisussaassaaq, akisussaatinneqassanngilarli:
1) Aallakaatitami pineqartup kinaassusaa saqqumminngippat,
2) Pineqartoq oqaaseqaatip saqqummiunneqarnissaanut akuersisimanngippat,
3) Pineqartoq peqataanermigut kinaassusersineqarsinnaassanngitsoq neriorsorneqarsimappat, tamannalu qularnaarumallugu naammaginartunik iliuuseqartoqarsimappat.
Imm. 2. Imm. 1-mi taaneqartutut pisuni, oqaaseqaatip imarisaanut aaqqissuisoq akisussaavoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermi piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit. Tamanna aammattaaq atuuppoq oqaaseqaateqartoq akisussaatinneqarsinnaanngippat, kinaassutsiminik eqqunngitsumik ilisimatitsimanera pissutigalugu, Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera peqqutigalugu imaluunniit naatsorsuutigineqarsinnaannginnera peqqutigalugu.

 

§ 19. Tusagassiuut alla aqqutigalugu allaaserisap imaluunniit oqaaseqaatip atertaqartinneqartumik saqqummiunneqarsimasup imarisaanut, radiukkut tv-kkullu ingerlatsivimmit pineqartumit ingerlateqqinneqartumut, aaqqissuisoq akisussaavoq. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermi piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit. Allaaserinnittoq imaluunniit oqaaseqaateqartoq issuaanissamut akuersisimappat, pineqartoq §§ 17-18-imi aamma 20-mi malittarisassat ataannissaaq. Allaaserisaq, nutaarsiassaqartitsivik paasissutissiisutut taallugu saqqummiunneqartoq, atertaqartinneqartutut isigineqassanngilaq.

 

§ 20. Toqqaannartumik aallakaatitsinermi oqaaseqaateqartoq, inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit oqaaseqaatip imarisaanut akisussaavoq, kinaassusersineqarsinnaanani peqataanissaminik neriorsorneqarsimanngikkuni, tamannalu qularnaarniarlugu naammaginartunik iliuuseqartoqarsimappat. Taama pisoqartillugu, oqaaseqaatip imarisaanut aaqqissuisoq akisussaavoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit. Taamatuttaaq ippoq, akisussaaffik oqaaseqaateqartumut tutsinneqarsinnaanngippat, taassuma kinaassutsi pillugu eqqunngitsumik paasissutissiisimanera, Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera imaluunniit naatsorsuutigineqarsinnaannginnera pissutigalugit.
Imm. 2. Tamanut ammasumik ataatsimiinnerniit imaluunniit pisunit allanit soqutiginaatilinniit toqqaannartumik radiukkut tv-kkullu aallakaatitsinerni allatat imaluunniit oqaaseqaatit imarisaannut akisussaaneq inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit inissinneqassaaq.

 

§ 21. § 17, imm. 1-imi, § 18, imm. 1-imi, aamma § 20, imm. 1-imi eqqaaneqartutut, allatap imaluunniit oqaaseqaatip imarisaanut aaqqissuisoq akisussaaqataavoq ima pisoqartillugu:
1) aaqqissuisup ilisimasaanik allakkiarineqarsimappat imaluunniit radiumik tv-millu ingerlatsiviup aaliangersimasumik sulisuanit saqqummiunneqarpat, imaluunniit
2) aaqqissuisup kaammattuineragut allaaserisaappat imaluunniit saqqummiussaappat, allatulluunniit aaqqissuisup peqataaffigisaanik saqqummiussaappat, imaluunniit
3) aaqqissuisup ilisimasimappagu, imarisaa eqqunngitsuusoq imaluunniit angerlarsimaffiup eqqissisimatinneqarnissaanik innarliisunik imaqartoq, aamma toqqaannartumik aallakaatitsinermi allataq imaluunniit oqaaseqaat saqqummiunniarneqartoq ilisimasimappagu.
Imm. 2. Aammattaaq allatap imaluunniit oqaaseqaatip imarisaanut aaqqissuisoq akisussaavoq, § 18, imm. 1, aamma § 20, imm. 1 naapertorlugit, kinaassusersineqannginnissamik neriorsuuteqartoqaraluartoq, tamanna qularnaarumallugu naammaginartumik iliuuseqartoqarsiman-ngippat. Tamanna atuuppoq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.

 

§ 22. Atuaasoq allatulluunniit allatamik imaluunniit oqaaseqaammik ingerlatitseqqiisoq, allatap oqaaseqaatilluunniip imarisaanut akisussaanngilaq.

 

§ 23. Allatap imaluunniit oqaaseqaatip imarisaanut radiumik imaluunniit tv-mik ingerlatsivik imminermini akisussaassaaq, aaqqissuisup amigartumik eqqunngitsumilluunniit ilisimatitsissutigineqarnera imaluunniit aaqqissuisup Kalaallit Nunaannut attuumassuteqannginnera imaluunniit naatsorsuutigineqarsinnaannginnera pissutigalugit aaqqissuisoq akisussaatinneqarsinnaanngippat. Tamanna atuuppoq, radiumik imaluunniit tv-mik ingerlatsivik inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.
Imm. 2. Radiumik tv-millu ingerlatsivik ingerlatsiviuppat, naalagaaffiup oqartussaaffigisaanit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit, imal. kommunit ataatsimoorfiannit, Kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataaniittumit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit pigineqartoq, piginneqatigiiffiuppat assingusuuppalluunniit, ingerlatsivik imminermini akisussaatinneqassaaq. Tamanna aammattaaq atuuppoq unioqqutitsisoq tassaappat Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit ataatsimoorfiat, Kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataanniittoq.


Tusagassiuutit allat

 

§ 24. Tusagassiuutit § 1, nr- 3-mi taaneqartut imarisaannut akisussaaffik, §§ 9-15-imi imaluunniit §§ 16-23-imi malittarisassat naapertorlugit inissinneqassaaq, tusagassiuutip qanoq ittuunera apeqqutaatillugu.


Ataatsimut aaliangersakkat

 

§ 25. Tusagassiuutip imarisai aqqutigalugit pinerluttaalisitsinermi inatsimmi §§ 11-mik, 12-imik, 13, imm. 1-imik, 14, imm. 1-imik, 15, imm. 1-imik, 34-mik, 39-mik, 40-mik, 40a-mik, 51-imik, 53-imik, 57, imm. 1-imik, 61-imik aamma 64-imik unioqqutitsisoqartillugu inatsiseqarnermi akisussaaneq pillugu nalinginnaasumik malittarisassat atorneqassapput.

 

§ 26. Tusagassiuuteqarnermik ingerlatsiviup akiligassiissutit suliamullu aningaasartuutit §§ 9-25-mi malittarisassat naapertorlugit pineqaatissiissutigineqartut toqqaannartumik akiligassarilissavai.
Imm. 2. §§ 9-miit 25-mut maleruaqqusat naapertorlugit eqqartuussiviup akiligassiissutinik annertussusiliinermini, pingaartumik isiginiassavaa unioqqutitsinerup qanoq ittuunera aammalu qanoq sakkortutiginera, tusagassiiviup pineqartup qanoq siammartigisarnera, kiisalu unioqqutitsineq pissutigalugu tusagassiiviup iluanaarutigisaasa imaluunniit iluanaarutigisinnaasaasa annertussusaat.

 

§ 27. Takoqqusaarummik ilangussisoq, taassuma imarisaanut akisussaavoq, inatsiseqarnermi malittarisassat nalinginnaasut naapertorlugit. Tamanna aammattaaq ikiuuttuusimasumut atuuppoq.
Imm. 2. Takoqqusaarutit imarisaannut, inatsiseqarnermi nalinginnaasumik malittarisassat naapertorlugit, aaqqissuisoq akisussaaqataavoq. §§ 4 aamma 6 naapertorlugit aaqqissuisup ilisimatitsinissamik pisussaaffini naammassinngikkunigit, aaqqissuisoq takoqqusaarutip imarisaanut akisussaatinneqassaaq, aaqqissuisoq inatsisinik unioqqutitsinermut piaarisutut imaluunniit eqqumanianngippallaartutut akisussaatinneqanngikkaluarpalluunniit.

 

§ 28. Naalagaaffiup unnerluussisuunerata aaliangissavaa, tusagassiuutip – Inatsisartut inatsisaanni matumani pineqartup - imarisai pillugit pisortaniit unnerluussisoqassanersoq.

 

Kapitali 4
Tusagassiuutit imarisaannut tunngatillugu taarsiisussaatitaaneq

 

Nunap iluani atuagassiat naafferartumik saqqummersartut

 

§ 29. Atuagassiat naafferartumik nunap iluani saqqummersartut imarisaannut tunngatillugu taarsiinissamut akisussaaffik §§ 9-15-imi aamma §§ 25 aamma 27-mi malittarisassat naapertorlugit akisussaatinneqarsinnaasuniippoq.

 

§ 30. Atuagassiamik naafferartumik nunap iluani saqqummersartumik saqqummersitsisoq § 29 naapertorlugu taarsiinissamik pineqaatissiissutaasunut suliallu ingerlannerani aningaasartuutinik matussusiinissamut toqqaannartumik akisussaatinneqassaaq.


Radiukkut tv-kkullu aallakaatitat

 

§ 31. Radiukkut tv-kkullu aallakaatitat § 1, imm. 1, nr. 2-mi eqqaaneqartut imarisaannut tunngatillugu taarsiinissamut akisussaaffik §§ 16-25-mi aamma 27-mi malittarisassat naapertorlugit akisussaatinneqarsinnaasuniippoq.

 

§ 32. KNR aamma ingerlatsiviit, radio aamma tv-mik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu radiumik imaluunniit tv-mik ingerlatsisinnaatitaasut, § 31 naapertorlugu pineqaatissiinikkut taarsiinissamut suliallu ingerlanneqarnerani aningaasartuutit akilernissaannut toqqaannartumik akisussaapput.
Imm. 2. Akisussaatitaanerulli iluaniinngillat tamanut ammasumik ataatsimiinnerniit imaluunniit pisunit allanit soqutiginaatilinnit toqqaannartumik aallakaatitsinerniit innarliisoqarneranut atasumik taarsiisussaanerit, innarliineq ingerlatsiviup, suliffeqarfiup peqatigiiffiulluunniit sulisuanit sulinerup nalaani piliarineqanngippat.


Tusagassiuutit allat

 

§ 33. Tusagassiuutit § 1, nr. 3-mi eqqaaneqartut imarisaannut siammaanneqarnerinullu tunngatillugu taarsiinissamut akisussaaffik §§ 29-32-mi malittarisassat naapertorlugit inissinneqassaaq.

 

Kapitali 5
Tusagassiornermi ileqqorissaarneq

 

§ 34. Tusagassiuutit imarisaat pissusilersuutaallu tusagassiornermi ileqqorissaarnertut isigineqartunut naapertuuttuussapput.
Imm. 2. Imm. 1-imik unioqqutitsinerit pillugit naammagittaalliutit tusagassiorfimmut pineqartumut imaluunniit Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut toqqaannartumik saaffiginnissutigineqarsinnaapput, taamaattorli tak. imm. 3. Pisuni tamani naammagittaalliornissamut piffissaritinneqarput saqqummiussisoqarneraniit sapaatip-akunneri sisamat. Tusagassiuutip aaliangiinera naammagittaalliortumut anngunneraniit sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit Tusagassiuutit pillugit Aaaliangiisartunut ingerlateqqinneqarsinnaavoq.
Imm.3. Imm. 1-imik KNR-ip unioqqutitsinera pillugu naammagittaalliutit, saqqummiussisoqarneraniit kingusinnerpaamik sapaatip-akunneri sisamat qaangiunneranni KNR-imut tunniunneqarsimassapput. KNR-ip aaliangiinera naammagittaalliortumut anngunneraniit sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit Tusagassiuutit pillugit Aaaliangiisartunut ingerlateqqinneqarsinnaavoq.

 

§ 35. Radiumi tv-milu pilerisaarutit imarisaat aammalu pilerisaarutit ilanngussat imarisaat pillugit naammagittaalliutit suliarineqassapput, radio aamma tv pillugit Inatsisartut peqqussutaanni malittarisassat naapertorlugit.

 

Kapitali 6
Akissuteqarsinnaaneq

 

§ 36. Paasissutissat tigussat, aningaasaqarnikkut annaasaqartitsisinnaasut allatulluunniit pingaaruteqartutigut ajoqusiisinnaasut tusagassiuutikkullu saqqummiunneqarsimasut pillugit tusagassiuutitigut akissuteqarumalluni qinnuteqaatit maleruarneqassapput, paasissutissiissutaasimasut eqqortuunerat qularnanngilluinnartuunngikkaangat.
Imm. 2. Akissuteqarnissamik qinnuteqarsinnaavoq, paasissutissani pineqartoq, imaluunniit taanna toqukkut qimagussimappat ilaqutaasut qaninnerit.
Imm. 3. Akissuteqarnissamik qinnuteqaat allaganngorlugu aaqqissuisumut nassiunneqassaaq, paasissutissat tigussat pineqartut akissuteqarfigiumasat saqqummiunneqarneranniit sapaatip- akunneri sisamat qaangiutsinnagit.
Imm. 4. Radiukkut aamma tv-kkut pilerisaarutit imarisaat pillugit akissuteqarumanermi malittarisassat radiumik tv-millu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanniittut atuupput.

 

§ 37. Akissuteqarnerup tamanut saqqummiunneqarnissaanut pisussaaffik aaqqissuisumiippoq.

 

§ 38. Akissuteqarnerup imarisaa pingaarnerusutigut paasissutissanut piviusunut pisariaqartunullu, killilerneqassaaq aammalu imarisaa inatsisinut akerliussanngilaq.
Imm. 2. Tusagassiuumit pineqartumit piumasarineqarsinnaavoq, akissuteqarnissamik qinnuteqartup akissutissaq nammineerluni ilusilersussagaa.

 

§ 39. Akissuteqarnissaq aningaasartuutitaqanngitsumik pisariaqanngitsumillu kinguarsaanertaqanngitsumik saqqummiunneqassaaq pissusiusut eqqarsaatigalugit naammaginartumik piumasarineqarsinnaasumik ersarissuseqartumik.
Imm. 2. Aaqqissuisoqarnikkut oqaasertaliussat toqqaanartumik saqqummiussinermut tunngasut, paasissutissanut tigussanut killilerneqassapput.

 

§ 40. Akissuteqarnissamik qinnuteqaammut itigartitsineq erngertumik akissuteqarnissamik qinnuteqartumut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq, ilanngullugulu ilisimatitsissutigineqassaaq itigartitsineq Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut ingerlateqqinneqarsinnaasoq, itigartitsissutip saqqummiunneraniit sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut najugaqarfiat ilutigisaanik paasissutissiissutigineqassaaq.
Imm. 2. Ilaannakortumik akissuteqartinneqarneq pillugu naammagittaalliuut, akissuteqartinneqarnerup saqqummiunneqarneraniit sapaatip-akunneri sisamat qaangiutsinnagit Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut apuunneqarsimassaaq.

 

Kapitali 7

Kalaallit Nunaanni Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut

 

§ 41. Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunik toqqaassapput, taakkualu inuttarissavaat siulittaasoq aammalu ilaasortat arfinillit allat. Naalakkersuisut siulittaasoq inatsisilerituujusussaq toqqassavaat. Ilaasortat marluk Kalaallit Nunaanni Tusagassiortut Peqatigiiffianniit oqaaseqaat aallaavigalugu toqqarneqassapput, aamma ilaasortat marluk toqqarneqassapput, Kalaallit Nunaanni tusagassiuutit naqitat aamma radio tv-lu oqaaseqaateqartereerlugit aaqqissuisoqarfiisa sinniisuisut. Kiisalu ilaasortat marluk pisortat aallartitaasut toqqarneqassapput, soqutigisaqaqatigiit kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni kapitali 8 naapertorlugu tapiiffigineqarsinnaasut oqaaseqaataat aallaavigalugu.
Imm. 2. Ilaasortat taakkununngalu sinniisussat qulaani allassimasutuulli toqqarneqartussat, ukiuni sisamani atuuttussatut toqqarneqartassapput. Toqqagaaqqittoqarsinnaavoq.

 

§ 42. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut sulianik ingerlatsineranni siulittaasup peqataanerata saniatigut ilaasortat allat pingasut peqataassapput, taakkununngalu ilaassapput Kalaallit Nunaanni Tusagassiortut Peqatigiiffiata oqaaseqaataa aallaavigalugu toqqagaq ataaseq, aammalu aaqqissuisoqarfiit siuttoqarfiisa sinniisussaatut toqqagaq ataaseq, kiisalu pisortat aallartitaattut toqqagaq ataaseq.

 

§ 43. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut suliani makkunani aaliangiisarput:
1) Tusagassiornermi ileqqorissaarnissamik maligassiissutit unioqqutillugit saqqummiisoqarsimanersoq, tak. § 34
2) Kapitali 6-imi malittarisassat naapertorlugit tusagassiuut pisussaanersoq, akerliliineq saqqummiutissallugu, tassunga ilanngullugit akerliliinerup imarisaanut, ilusaanut inissisimaneranullu tunngasut.
Imm. 2. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut siulittaasuata itigartissinnaavai:
1) Naammagittaalliutit, aalajangiisartut susassaqarfigisaannut ersarissumik ilaanngitsut, tak. imm. 1, imaluunniit ersarissumik tunngavissaqanngitsut.
2) Inunnit, suliffeqarfinnit il. il. naammagittaalliutit, pissutsit naammagittaalliutigineqartut pillugit inatsisitigut soqutisaqartuunngitsuneersut.
Imm. 3. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut siulittaasuata suliat itigartissavai, § 34, imm. 2-mi imaluunniit 3-mi, imaluunniit § 40-mi naammagittaalliornissamut piffissaliussat eqqortinneqanngippata.

 

§ 44. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut naammagittaalliutit allaganngorlugit apuunneqassapput.
Imm. 2. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut namminneerlutik suliaq qaqissinnaavaat, taanna pingaaruteqarpat imaluunniit tunngaviusumik pingaaruteqarpat. Taamaattoqartillugu innarlerneqartumit oqaaseqaammik piniartoqassaaq. Innarlerneqartup aqqa taamaallaat taaneqassaaq, tamatumunnga akuersissummik peqarpat.

 

§ 45. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut tusagassiuummit naammagittaalliuummi pineqartumit oqaaseqaammik piniassapput, suliallu ingerlanerani paasissutissanik tapertaasussanik illuatungeriinnit piniarsinnaallutik.
Imm. 2. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut aammattaaq atuagassiamik pineqartumik piniarsinnaapput, imaluunniit radiukkut tv-kkulluunniit aallakaatitap naammagittaalliornermut aallaaviusup nuutinneqarneranik piumasinnaallutik.

 

§ 46. Suliat Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut apuunneqarsimasut, sapinngisamik piaartumik suliarineqassapput.
Imm. 2. Tusagassiuutip, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut saaffiginnissutaata tiguneraniit ullut arfineq-marluk qaangiutinngitsut, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut oqaaseqatigiumasani nassiussimanngipagit, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut tunngavigisassatut pigineqartut aallavigalugit suliaq suliarisinnaavaat.
Imm.3. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut illuatungeriit oqaatsit atorlugit isumaqatiginninniarnissamut aggersarsinnaavai. Naammagittaalliortoq peqquteqarani isumaqatigiinniarnermut takkutinngippat, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut suliaq ingerlateqqissinnaavaat tunngavissatut pigineqareersut aallaavigalugit imaluunniit suliaq tunuartissinnaallugu. Tusagassiuut naammagittaalliutaasoq takkutinngippat, tunngavissatut pigineqareersut aallaavigalugit suliaq ingerlateqqinneqassaaq.

 

§ 47. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartuni ilaasortaq naammagittaalliutip suliarineranut akuusinnaanngilaq tusagassiuummut pineqartumut attuumassuteqaruni, imaluunniit allatigut pissutsit imaappata, ilaasortap suliamut immikkut soqutigisaqartuunnginnera apeqquserneqarsinnaalluni.

 

§ 48. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut aaliangiissapput amerlanerussuteqarnikkut patsisitalersukkamik aaliangiinertut ilusilerlugu, illuatungeriit akornanni isumaqatigiissuteqarnikkut inaarisoqanngippat. Taasinermi naligiittoqartillugu, siulittaasup taasinera aaliangiisuussaaq. Isumaqatigiinngissutaasoq aaliangiinermut tamanit isumaqatigiiffiunngitsumut ilanngunneqassaaq.

 

§ 49. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut tusagassiuutip naammagittaalliutigineqartup aaqqissuisua peqqusinnaavaat aaliangiineq piaarnerpaamik saqqummiuteqqullugu, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut ersarinnerusumik aaliangersagaattut annertussusilerlugu. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut aaliangernerata saqqummiunneqarnerani, oqaasertaliussanik ilaqartinneqassanngilaq, nammaginartumillu piumasarineqarsinnaasumik ersarissuseqassalluni.

 

§ 50. Tusagassiuutit pillugit aalajangiisartut aalajangigaat allaffissornikkut oqartussaasumut allamut suliassanngortinneqarsinnaanngilaq.

 

§ 51. Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut suliatik pillugit, Naalakkersuisunut ukiumoortumik nalunaarusiortassapput. Nalunaarut avammut saqqummiunneqassaaq.

 

§ 52. Tusagassiuutit pillugit aalajangiisartut isumaqatiginninniarfigereerlugit taakku suleriaasissaat Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
Stk. 2. Tusagassiuutit pillugit aalajangiisartut allatseqarfimmit ikiorserneqassapput.
Stk. 3. Tusagassiuutit pillugit aalajangiisartut sulinerannut tunngatillugu, tassani ilanngullugu allatseqarfimmut aningaasartuutit Namminersornerullutik Oqartussanit akilerneqassapput.

 

Kapitali 8
Kinguneqartitsinerit

 

§ 53. § 3, imm. 1-imik. tak. imm. 3, § 4-mik, § 5, imm. 1-imik, tak. imm. 4, § 5, imm. 3-mik, §§ 6-imik, 7-imik aamma 8, imm. 2-mik unioqqutitsisoq akiligassinneqassaaq.
Imm. 2. §§ 49 aamma 54 naapertorlugit saqqummiussinissamik peqqusinermik eqqortitsinngitsoq akiligassinneqassaaq.
Imm. 3. Unioqqutitsisoq ingerlatsiviuppat tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit naalagaaffiup oqartussaaffigisaanit, Namminersornerullutik Oqartussanit kommunimilluunniit pigineqartoq, imaluunniit kommunit ataatsimoorfigippassuk, Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataaniittoq, piginneqatigiiffiuppat, peqatigiiffiuppat assingusuuppalluunniit, suliffeqarfik il. il. pinerluttaalititsinermi inatsisit naapertorlugit akisussaatinneqarsinnaavoq. Taamatuttaaq ippoq unioqqutitsisoq tassaappat Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni kommunilluunniit ataatsimoorfiat, Kommunalbestyrelsit nunaqarfinni aqutsisut il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaata ataaniittoq.

 

§ 54. Tusagassiuutip imarisai pissutigalugit kinguneqartitsinermut atatillugu eqqartuussivik aaliangersinnaavoq, eqqartuussinerup imarisai piaarnerpaamik, eqqartuussiviullu aaliangiinera naapertorlugu annertussusilikkamik, tusagassiuutikkut sammiunneqassasut. Saqqummiunneqarnissaanut akisussaaffik aaqqissuisumiippoq.
Imm. 2. Saquummiunneqarneraakeqassanngilaq, nammaginartumillu piumasarineqarsinnaasumik ersarissuseqassalluni.

 

Kapitali 9
Atuutilerfia il. il.

 

§ 55. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2008atuutilissaaq. Ilutigalugu Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu inatsit, atuutilersitsineq nr. 39, 20. januar 1997-imeersoq atorunnaarsinneqassaaq. Kalaallit Nunaanni Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut, maleruaqqusami oqaaseqatigiit aappaat naapertorlugu toqqarneqartut, Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartut nutaat toqqarneqarnissaasa tungaannut atuutissapput.

 

§ 56. Naammagittaalliutit Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunut § 55-imitaaneqartunut, 1. januar 2008 sioqqullugu apuunneqarsimasut, naammassineqassapput Tusagassiuutit pillugit Aaliangiisartunit Inatsisartut inatsisaat una naapertorlugu toqqarneqarsimasunit, maleruagassani § 55, imm. 1, oqaaseqatigiit 2 naapertorlugu.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 19. november 2007

 
Hans Enoksen

/

Tommy Marø