Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 1
7. maaji 2007
Atorunnaartut

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Inissaqartitsineq, inissaqarnermut ikiorsiissuteqartarneq, inigisanik attartortitsisarneq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut inatsimmi nr. 944-mi decembarip 23-anni 1986-imeersumi § 1 malillugu makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Atuuffissat

§ 1. Peqqussut manna makkununnga atorneqassaaq:
1) Inissianut nutaanut aningaasalersuinissanut taarsigassarsititsinermut, tak. kapitali 2.
2) Inunnut, inissiamik pioreersunik pigisaqartunut najugaqartunullu, inissiap iluarsaanneqarnissaanut, pitsanngorsarneqarnissaanut allilerneqarnissaanullu aningaasalersuinissamut taarsigassarsititsinermut, tak. kapitali 3.
Imm. 2.Inissianut inuussutissarsiutinik ingerlataqarfigineqartussanut imaluunniit ingerlataqarfiusunut kapitali 2 aamma 3 naapertorlugit taarsigassarsititsisoqarsinnaanngilaq. Taamaattorli inuussutissarsiutit annikinnerusut namminersorfiusut tassani pineqanngillat.

§ 2. Sanaartornernut taamaallaat taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq, inissiap sananeqarnerata, iluarsaanneqarnerata, pitsanngorsarneqarnerata imaluunniit allilerneqarnerata nalaani sanaartornerni pilersaarusiornernilu inatsisit atuuttut eqqortinneqarpata.

§ 3. Sanaartornernut taamaallaat taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq, neriorsuummik tunniussisoqannginnerani sanaartugassanut isumaqatigiissummik atuuttussamik isumaqatigiissusiortoqarsimanngippat imaluunniit sanaartugassanik aallartitsisoqarsimanngippat.

 

Kapitali 2
Nutaanik illuliortiternernut aningaasalersuinerit

§ 4. Inissianik nutaanik aningaasalersuinermut sanaartukkanut ataasiakkaanut aningaasartuutit tamarmiusut 20 %-iinik Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsititsisinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiarititaat inissiamut annerpaamik 110 kvadratmeterimut annertussusilerneqassapput, tamatumani inissiaq annertunerugaluarpalluunniit.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititaat imatut ilusilerneqassapput:
1) 65 kvadratmeterinut siullernut sanaartornermut aningaasartuutinit tamakkiisunit annerpaamik kvadratmeterimut 15.500 koruunit taarsigassarsiaritinneqassapput, tamatumani kvadratmeterimut akiusoq annertunerugaluarpalluunniit.
2) 66 kvadratmeterimiit 110 kvadratmeterimut sanaartornermut aningaasartuutinit tamakkiisunit annerpaamik kvadratmeterimut 10.250 koruunit taarsigassarsiaritinneqassapput, tamatumani kvadratmeterimut akiusoq annertunerugaluarpalluunniit.
Imm. 4. Imm. 1 naapertorlugu aatsaat taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq, taarsigassarsisup sanaartornermut aningaasartuutinit tamakkiisunit sinneruttut nammineerluni aningaasalersussappagit.

§ 5. Inissiap annertussusaa inissiami init tamarmik annertussusaattut naatsorsorneqassaaq, tak. imm. 2. Pequusiviit, quit, biilinut oqquisitsiviit, aneerasaartarfiit biililluunniit unittarfii qulisat, illup silammut iigaasa avataanniittut imaluunniit inissiamit immikkoortillugit inissitat naatsorsuinermi ilanngunneqassanngillat, taakku oqorsarlugit inigisassatut atorneqassanngippata.
Imm. 2. Inissiap annertussusaa imatut naatsorsorrneqassaaq:
1) Naqqup ataani inissiap annertussusaa naqqup ataata silammut iigaaniit illup takissusaanut silissusaanullu amerlisitsilluni naatsorsuinikkut uuttorneqassaaq. Naqqup ataa tamakkerluni atorneqanngippat, inissiap annertussusaa illup iluani iikkat ininik immikkoortitsissutaasut qeqqanniit uuttuisoqassaaq. Init naqqi tamakkerlutik cementimik betonimilluunniit qallerneqanngippata, taakku uuttortaanermi ilanngunneqassanngillat.
2) Inissiap quleriinnerani init quleriinni nalinginnaasumiittut inissiami ataatsimi silami iikkamiit imaluunniit qaliata silataani iikkamiit, tak. nr. 3, aamma inissiap avinnerata qeqqaniit annertussuseq uuttortarneqassaaq. Ilaqutariinnut arlalinnut inissiarsuarni uuttortaanermi illup isua iikkatut inissianut immikkoortitsissutaasutut affartut nalilerneqartarpoq. Qisuit qalliutaasut marluuppata, ataatsip uuttornerani qisuup alliup silataaniit uuttuisoqassaaq.
3) Qaliani inissiap annertussusaata naatsorsornerani, illup takisusaanut silissusaanullu amerlisitsilluni naatsorsuinikkut uuttuisoqassaaq. Takissuseq inissiap quleriivini nalinginnaasuni uuttuisarnertut uuttorneqassaaq, silissuserlu silami qaliat qalliutaasa qaliap naqqaniit 1,5 meterinik portussuseqartut akornanni uuttorneqassalluni. Ilassutit, soorlu aniingarnit iikkat inimut killiliissutaasut silataanniit uuttorneqassapput.
Imm. 3. Naqqup ataani qalianilu init imm. 2, nr. 1-imi aamma 3-mi taaneqartut aatsaat najugassatut ilusilersorneqarsimappata, init annertussusaat uuttortaanermut ilanngunneqassapput.
Imm. 4. Init aalaakkaasunik nateqanngitsut uuttortaanermut ilanngunneqassanngillat, taamaattorli tak. imm. 5.
Imm. 5. Inissiami majuartarfiit annertussutsimik uuttortaanermi inini quleriinni atorneqarfigisaminni ilanngunneqassapput. Isertarfiit, majuartarfiit majuartarfiillu sangoriaat ataatsimut atorneqartut, illup silammut iigaasa iluini inini kiassakkani inissisimasut angissusaannut naapertuuttumik uuttortaanermut ilanngunneqassapput, taamaattorli annerpaamik 11 kvadratmeterinik annertussusilerneqassallutik.

§ 6. Inissiap kvadratmeterimut akia agguaqatigiisitseriaaseq tunngavigalugu naatsorsorneqassaaq, tassani inissiap sananeqarneranut aningaasartuutissat tamakkiisut inissiat annertussusaannut tamakkiisumut agguarneqassalluni, tak. § 5.
Imm. 2. Taarsigassarsinissamik qinnuteqartup sanaartornermut aningaasartuutissat tamakkerlugit naatsorsussavai, taakkulu ilaatigut tassaapput pilersaarusiornermut aningaasartuutit, sanasunut aningaasartuutit, sanaartornissamut taarsigassarsinermut ernialiussat, sanaartorfissami sanaartorfissagissaaneq, sanaartornermik aqutsineq, qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartap suliarineqarnera nalunaarsorneqarneralu kiisalu naqissusiinermut akitsuutit.
Imm. 3. Taarsigassarsinissamik qinnuteqartup sulinerata nalinga sanaartornermut aningaasartuutit tamakkiisut naatsorsornerinut ilanngunneqassanngilaq.

§ 7. § 4, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiat inissiat naammassinerini akilerneqassapput, tamannalu taamaallaat atuilernissamut akuersissummik, sanaartornermi naatsorsuutinik inaarutaasunik, qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartap uparuagassartaqanngitsup naqeqqaarneranik nalunaarsorsimasumik naqissusersimasumillu, kiisalu qularveeqqusiiffigisap nalunaarutaata naqeqqaarneranik takutitsinikkut pissaaq. Taamaattorli Naalakkersuisut taarsigassarsiarititassaat siusinnerpaamik ukiumi, taarsigassarsinissamut aningaasaliissutit Inatsisartut aningaasaqarnermut inatsisaannut ilanngunneqarfiini tunniunneqarsinnaapput, kiisalu kommunalbestyrelsip taarsigassarsiarititassaat siusinnerpaamik ukiumi, aningaasaliissutit missingersuutinut kommunalbestyrelsip akuerisaannut ilanngunneqarfiini tunniunneqarsinnaallutik.
Imm. 2. Taarsigassarsianut inissiaq qularnaveeqqusiunneqassaaq. Taarsigassarsiani taarsigassarsiat inissiaq qularnaveeqqusiullugu tarsigassarsiaritinneqartut tulleriiaarinermi ataqqineqassapput, tak. § 4, imm. 4.
Imm. 3. § 4, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiat ulloq atuilernissamut akuersissummik tunniussivik aallarnerfigalugu ukiuni 20-ni erniaqaratillu taarsersugassaassanngillat, tamatumalu kingorna Nationalbankip erniaritittagai procentinik pingasunik ilallugit erniaqartinneqarlutik amerlaqatigiinnik annertussusilerlugit ukiuni 15-ini akilersugassanngussallutik.
Imm. 4. § 4, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiat akilersornissaannut akiligassallu akilerneqartarnissaannut maleruagassanik aalajangersaasinnaapput.

§ 8. § 4, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiarititat piginnittut nikinneranni akiligassanngortinneqassanngillat. Piginnittunik nikittoqarneri tamaasa Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu ilisimatinneqartassapput.
Imm. 2. Piginnittut nikinneranni § 4, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisunit kommunalbestyrelsimillu taarsigassarsiarititat, annerpaamik pisinermi akiusup 90 procentianik annertussuseqartut, aammalu taarsigassarsiat § 4, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiarititaasut aningaasartaannik ilanngaaserneqarsimasut salliutinneqassapput.

§ 9. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititaat akiligassanngortinneqassapput:
1) Taarsigassarsianut ernialiussat akilersuutillu akilerneqanngippata, aammalu taarsigassarsisimasoq illuummik aalaakkaasumik qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartami ernianik akilersuutinillu akilersuisarnermut maleruagassat naapertorlugit piffissap akiliiffissap qaangiunnerani akiliisimanngippat, tak. Kalaallit Nunaanni qularnaveqqusiussaqarluni taarsigassarsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat.
2) Taarsigassarsisimasup inissiaq illersorsinnaasumik aserfallatsaalisimanngippagu, taamaalillunilu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu qularnaveeqqusiissutikkut qulakkeeriffigineqarnerat nalikinnerulersoq paasineqarpat, tak. § 16, imm. 1.
3) Taarsigassarsisimasup inissiaq ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmasersimanngippagu, tak. § 17.
4) Taarsigassarsisimasup inissiaq inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni attartortitsinermut aalajangersakkani aalajangersarneqartut uniorlugit attartortippagu.
5) Inissiami ininik inuussutissarsiorfiusunik pilersitsisoqarsimappat imaluunniit inissiamiit inuussutissarsiornermik ingerlatsisoqarpat. Taamaattorli tassani inuussutissarsiornerit annikinnerusut namminersorfiusut pineqanngillat.

 

Kapitali 3
Inissianik pioreersunik iluarsaassineq, pitsanngorsaaneq alliliinerlu

§ 10. Naalakkersuisut inissianik pioreersunik iluarsaassinermut, pitsanngorsaanermut alliliinermullu tamatumunnga aningaasartuutit tamakkiisut 40%-iinik taarsigassarsititsisinnaapput.
Imm. 2. Taarsigassarsinissamik qinnuteqartup iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamullu aningaasartuutissat tamakkiisut naatsorsussavai, taakkununnga ilaatigut pilersaarusiornermut aningaasartuutit, sanasunut aningaasartuutit, sanaartornermut taarsigassarsianut erniarititat, sanaartornermik aqutsineq, qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartap suliarineqarnera nalunaarsorneqarneralu, kiisalu naqissusiinermut akitsuutit ilaatinneqassapput.
Imm. 3. Taarsigassarsinissamik qinnuteqartup sulinerata nalinga sanaartornermut aningaasartuutit tamakkiisut naatsorsornerinut ilanngunneqassanngilaq, tak. imm. 2.

§ 11. Iluarsaassinissamut pitsanngorsaanissamullu taarsigassarsititsinermi taamaallaat inissianik, piffissami qinnuteqarfiusumi ukiut 20-t sinnerlugit pisoqaassuseqartunik, aammalu 95 kvadratmeterit sinnernagit angissuseqartunik piginnittunut taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Iluarsaassinermi pitsanngorsaanermilu pineqartut tassaasinnaapput illup qallersuutai, igalaat matullu silarliit, qaliat, innaallagissamik pilersuinermi atortut, kuuffiit, isaarissat, naqitsineq iluaqutigalugu imermut kuuffiit assigisaallu. Iluarsaassinernut pitsanngorsaanernullu inuulluataarniutitut taaneqarsinnaasunut taarsigassarsisitsisoqarsinnaanngilaq.

§ 12. Alliliinissanut taarsigassarsititsinermi taamaallaat inissianik, piffissami qinnuteqarfiusumi ukiut 20-t sinnerlugit pisoqaassuseqartunik, allilerneqannginnerminnilu 95 kvadratmeterit sinnernagit angissuseqartunik piginnittunut taarsigassarsititsisoqarsinnaavoq. Inissianut allilerneqarnermik kingorna 110 kvadratmeterit sinnerlugit angissuseqalersussanut alliliinissamut taarsigassarsisitsisoqarsinnaanngilaq.

§ 13. § 10, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiaritinneqartut annerpaamik 283.500 koruuninik annertussuseqarsinnaapput.
Imm. 2. § 10, imm. 1 naapertorlugu taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq, taarsigassarsiallip nammineerluni iluarsaassinermut, pitsanngorsaanermut alliliinermullu aningaasartuutinit tamakkiisunit sinneruttut aningaasalersorsinnaappagit.
Imm. 3. § 10, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiarititat inissiaq qularnaveeqqusiullugu taarsigassarsiatut erniaqanngitsutut akilersugassaanngitsutullu tunniunneqassapput.
Imm. 4. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat piginnittut nikinneranni akiligassanngortinneqassapput, tamatumani taarsigassarsisimasup aamma taarsigassarsisimasup aappaata akornanni piginnittut nikinnerat pineqanngippat, imaluunniit taarsigassarsisimasoq allamik aalajangigaqanngippat.
Imm. 5. Inissiamut ataatsimut taarsigassarsiarititat ataasiinnaat tunniunneqarsinnaapput, tak. § 10, imm. 1.

§ 14. § 10, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiarititat iluarsaassineq, pitsanngorsaaneq alliliinerluunniit naammassippat tunniunneqassapput, tamannalu taamaallaat sanaartornermi naatsorsuutinik uppernarsagaasunik, qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermi allagartap uparuagassartaqanngitsup naqeqqaarneranik nalunaarsorsimasumik naqissusersimasumillu, kiisalu qularveeqqusiiffigisap nalunaarutaata naqeqqaarneranik takutitsinikkut pissaaq. Taamaattorli taarsigassarsiarititassat siusinnerpaamik ukiumi, taarsigassarsinissamut aningaasaliissutit Inatsisartut aningaasaqarnermut inatsisaannut ilanngunneqarfiini tunniunneqarsinnaapput.
Imm. 2. Alliliinerni taarsigassarsiarititassat akilerneqarnissaannut aamma atuilernissamut akuersissutip takutinneqarnissaa piumasarineqarpoq.

§ 15. Naalakkersuisut taarsigassarsiarititaat akiligassanngortinneqassapput:
1) Taarsigassarsisimasup inissiaq illersorsinnaasumik aserfallatsaalisimanngippagu, taamaalillunilu Naalakkersuisut qularnaveeqqusiissutikkut qulakkeeriffigineqarnerat nalikinnerulersoq paasineqarpat, tak. § 16, imm. 1.
2) Taarsigassarsisimasup inissiaq ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmasersimanngippagu, tak. § 17.
3) Taarsigassarsisimasup inissiaq inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni aningasartuutit tunngavigalugit attartortitsinermut aalajangersakkani aalajangersarneqartut uniorlugit attartortippagu.
4) Inissiami ininik inuussutissarsiorfiusunik pilersitsisoqarsimappat imaluunniit inissiamiit inuussutissarsiornermik ingerlatsisoqarpat. Taamaattorli tassani inuussutissarsiornerit annikinnerusut namminersorfiusut pineqanngillat.
5) Taarsigassarsisimasup inissiaq qimappagu.

 

Kapitali 4
Aserfallatsaaliuineq, allanngortiterinerit sillimmasiisarnerlu

§ 16. Inissiaq § 4, imm. 1 aamma § 10, imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsititsiviusoq illersorsinnaasumik aserfallatsaalineqassaaq. Aserfallatsaaliuinermut aningaasartuutit piginnittup akiligassarai.
Imm. 2. Piginnittoq illumi silataani iluanilu allanngortiterisinnaatitaavoq. Allanngortiterinerit assassorluni suliassanut illersorneqarsinnaasumik paasisimasalinnit aammalu sanaartornermut inatsimmi il. il. piumasarineqartut naapertorlugit taamalu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu qularnaveeqqusiissutaanik nalikinnerulersitsiviunngitsumik suliarineqassapput.

§ 17. Inissiat taarsigassarsititsiviusut minnerpaamik ikuallattoornissamut anorersuarneranilu ajoqusernissamut sillimmaserneqarsimassapput.

 

Kapitali 5
Taarsigassarsinissamik qinnuteqaatinik il.il. aqutsineq

§ 18. Inatsisartut peqqussutaat manna naapertorlugu suliarinninnermut aningaasartuutinut matusissutissatut akitsuummik, § 4, imm. 1, § 10, imm. 1 aamma § 22. imm. 2 naapertorlugit pisortanit taarsigassarsiarititanut tamakkiisunut inaarutaasumik inerniliussat 0,5 procentiinik annertussuseqartumik akiligassanngortitsisoqassaaq.
Imm. 2. Piffissami taarsigassarsisup taarsigassarsiat akileqqullugit taarsigassarsititsisumut qinnuteqarfigisaata nalaani taarsigassarsisup akitsuut taarsigassarsititsisumut akilissavaa.

§ 19. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu tamarmik immikkut qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartap atsiorneranut, tassunga ilanngullugu § 8, imm. 1 naapertorlugu piginnittut nikinnerannut, taarsigassarsisup taarsigassarsiaminik allanngortitsineranut, kingornussassat suliarineqarnerinut aamma akiliinissamik nukingisaarinermut atsiuinermut atatillugu suliarinninnermut 1.250 koruuninik akileeqqusisinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu aningaaserivik ataaseq amerlanerusulluunniit qularnaveeqqusiussaqarluni taarsigassarsinermut allagartat atsiornissaannut, kiisalu akitsuummik akiliisitsinissamut piginnaatitsissummik tunisinnaavaat.

§ 20. Inissianik nutaanik aningaasalersuutissanik taarsigassarsinissamik allakkatigut qinnuteqaatit Naalakkersuisunut kommunalbestyrelsimullu nassiunneqassapput.
Imm. 2. Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
1) Pilersaarummut nassuiaat, inissiat amerlassusaannut inissiamullu ataatsimut annertussusissamut paasissutissanik imaqartinneqartoq.
2) Sananermi sanaartornermut aningaasartuutinut tamakkiisunut missingersuutit.
3) Kommunalbestyrelsimiit nunaminertamik immikkoortitsinermut imaluunniit nunaminertamut tunniunneqartumut uppernarsaat.
4) Nammineerluni aningaasalersuutissat pissarsiarineqarsinnaanerinut uppernarsaatit, tak. § 4, imm. 4.
5) Qinnuteqartup kinaassutsiminut uppernarsaataa ersarissoq.
Imm. 3. Qinnuteqaatit nassiunneqartut tunngavigalugit Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu tamarmik immikkut qinnuteqaatigineqartut aningaasalersorneqarsinnaanersut isummissapput.

§ 21. Inissiani pioreersuni iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamullu allakkatigut qinnuteqaatit Naalakkersuisunut nassiunneqassapput.
Imm. 2. Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput:
1) Iluarsaassinissamut, pitsanngorsaanissamut alliliinissamullu kissaatigineqartumut nassuiaat.
2) Inissiaq pillugu nassuiaat, tassunga ilanngullugu pisoqaassusaa, angissusaa pitsaassusaalu.
3) Suliassamut aningaasartuutissanut tamakkiisunut missingersuusiat.
4) Suliassami pineqartumi nunaminertamik pisariaqartitsisoqassappat, kommunalbestyrelsimiit nunaminertamik immikkoortitsinermut imaluunniit nunaminertamut tunniunneqartumut uppernarsaammik pissarsisoqassaaq.
5) Nammineerluni aningaasalersuutissat pissarsiarineqarsinnaanerinut uppernarsaatit, tak. § 13, imm. 2.
6) Qinnuteqartup inuttut normua najugaqarnerminullu uppernarsaataa.
Imm. 3. Qinnuteqaatit nassiunneqartut tunngavigalugit Naalakkersuisut qinnuteqaatigineqartut aningaasalersorneqarsinnaanersut isummissapput.

§ 22. Taarsigassarsinissamik qinnuteqaat Naalakkersuisunit imaluunniit kommunalbestyrelsimit akuerineqarpat, taarsigassarsinissamut neriorsuut suliarineqassaaq, tassanilu taarsigassarsiat annertussuserigallagassaat aammalu taarsigassarsinermut atugassarititaasut allassimassapput.
Imm. 2. Taarsigassarsiat inaarutaasumik annertussusissaat sanaartornermut naatsorsuutit inaarutaasumik akuerisat tunngavigalugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 3. Aningaasartuutinut missingersuutit tunngavigalugit pisortat taarsigassarsiarititaannut aningaasaliissutissat allannguuteqarpata, aammalu allannguutit taarsigassarsiat inaarutaasumik annertussusissaannut sunniuteqarpata, taarsigassarsiniarluni qinnuteqartup pisariaqanngitsumik kinguarsaanertaqanngitsumik tamanna Naalakkersuisunut kommunalbestyrelsimullu nalunaarutigissavaa. Tamanna pinngippat taarsigassarsiat inaarutaasumik annertussusissaat neriorsuutigineqartunit annertunerulersinneqarsinnaanngillat.

§ 23. Inissiap sananeqarnera, iluarsaanneqarnera, pitsanngorsarneqarnera allilerneqarneralu taarsigassarsinissamut neriorsuutitut allakkiap suliarineqarneraniit ukiut marluk qaangiutinnginnerini aallartinneqareersimassaaq, kiisalu ukiut pingasut qaangiutinnginnerini naammassineqareersimassalluni atorneqalereersimassallunilu. Tamanna pinngippat neriorsuut siumoortumik nalunaarutigineqarani atorunnaarsinneqassaaq.
Imm. 2. Taarsigassarsisoq taarsigassarsinissamut neriorsuutitut allakkiap ullormi suliarineqarfianiit ukiut marluk qaangiutinnginnerini suliaq aallartinneqareersimanersoq aallartinneqareersimannginnersorluunniit pillugu paasissutissanik Naalakkersuisunut nassiussissaaq. Suliaq aallartinneqareersimappat, tamanna pillugu uppernarsaat, taarsigassarsisumit suliarineqartoq, aammalu nutaamik sananermi kommunimit uppernarsarneqartoq ilanngunneqassaaq.
Imm. 3. Taarsigassarsisup taarsigassarsinissamut neriorsuutitut allakkiap ullormi suliarineqarfianiit ukiut pingasut qaangiutinnginnerini atuilernermut uppernarsaatip assilinera Naalakkersuisunut nassiutissavaa.
Imm. 4. Naalakkersuisut pisuni immikkut ittuni piffissamut killissarititaasut imm. 1-imi allassimasut uniorneqarnissaannut immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaapput.

 

Kapitali 6
Atulernissaanut, atorunnaarnissaanut ikaarsaarnermullu aalajangersakkat

§ 24. Peqqussut 1. juli 2007 aallarnerfigalugu atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 4, 30. oktober 1998-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

§ 25. §§ 4-mi aamma 10-mi aalajangersakkat taarsigassarsinissamik neriorsuutinut, peqqussutip atuutilinnginnerani tunniunneqarsimasunut atuutissanngilaq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

Kim Kielsen