Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 7
21. maaji 2007
Atorunnaartut

Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi kingullermik inatsisartut inatsisaatigut nr. 12, 6. november 1997-mi kiisalu inatsisartut inatsisaatigut nr. 6, 20. maj 1998-imi allanngortinneqartumi, §§ 26, 28, 33 imm. 3 aamma imm. 4 kiisalu § 34 imm. 3 malillugit aalajangersarneqarpoq:

 

§ 1. Nalunaarut imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani inuussutissarsiutigalugu aalisarnermut aammalu angallatinut tamanut Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasunut imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaata avataani inuussutissarsiutigalugu aalisartunut atuuppoq.
Imm. 2. Nalunaarut kapisilinniarnermut eqalunniarnermullu atuutinngilaq.
Imm. 3. Nalunaarummi matumani Kalaallit Nunaata Kitaata ilagaa NAFO-p imartaata 1-ip ilaa, imartami Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaaniittoq, ilanngussaq takuuk. Kalaallit Nunaata Tunuata ilagai ICES-ip imartaata ilai II, V, XII aamma XIV, imartani Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaaniittut, ilanngussaq takuuk.
Imm. 4. Nalunaarummi uani oqaaseq usingiaaneq isumaqarpoq pisanik pisanillu tunisassianik angallammiit nunamut imaluunniit angallammut allamut nuussineq, tassa nuunneqartut usit tamarmiunerat imaluunniit usit ilaannarineraat apeqqutaatinnagu aammalu talittarfimmi imaaniluunniit nuussineqarnersoq apeqqutaatinnagu.


Angallatit maleruagassani pineqartut

§ 2. Nalunaarut angallatinut ukununnga atuuppoq:
1) Aalisariutit angallatip angissusianut uppernarsaat malillugu 75 BRT/BT 120-nik angissusillit anginerusulluunniit taakkunannga angallatit ima kaldesignal-illit OZJO, OUHK aamma OUUC pinnagit.
2) Angallat sunaluunniit, imartami Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaani aalisakkanik imaluunniit aalisakkanik tunisassianik aalisariummiit usilersortoq aalisariutip angissusia nunamilluunniit suminngaanneersunera apeqqutaatinnagit.
Imm. 2. Angallatip nalunaarummi matumani usitussutsimut killiliussamik qaangiisimaneranut ataassisimaneranulluunniit usitussutsikkut angissuseq angallatip angissusianut uppernarsaammi allassimasoq aalajangiisuussaaq, tassa uuttueriaatsimik maleruagassat suulluunniit angallatip angissusianut uppernarsaasiinermi atorneqarsimanerat apeqqutaatinnagu.

§ 3. Angallat Kalaallit Nunaanni nalunaarsorneqarsimasoq imartani nunat allat nunalluunniit tamalaat soqutigisaqaqatigiiffiisa maleruagassanik aalajangersaanissamut pisinnaatitaaffigisaanni aamma taamatut pisinnaatitaaffimmik atuiffigisaanni aalisartoq, Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaanermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfimmut (KANUAANA) nalunaarutigineqartartut oqartussaaffigisamut tassunga aalisarfiusumut atuuttut assilineqarnerinik nassiussisassaaq. Imartani aalisarnikkut oqartussaasut Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat umiarsuarnut allattaavigititaat akuerisinnaanngippatigit, tassunga taarsiullugu KANUAANA imartamut oqartussaasut umiarsuarnut allattaavigineqartussaatitaasa assilineqarnerinik nassinneqassaaq.


Imartamut aalisarnikkut oqartussaaffeqarfimmut tikiunneq

§ 4. Aalisariut imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut aalisarnissaq siunertaralugu tikiunnissamik pilersaaruteqartoq tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (tikilernermik nalunaarut) kingusinnerpaamik tikinnissani ullunik tallimanik sioqqullugu. Nalunaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (tikilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
6) Umiarsualivimmi sumi imaluunniit imaani sumiiffimmi sumi kiisalu piffissarititaassangatitaq angallatip nakkutilliisumik KANUAANA-meersumik ikititsisinnaaffianik siunnersuut.
7) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
8) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 2. Tikilernermik nalunaarummi immikkoortoq 6-ip imarisaanik allanngortitsinerit suulluunniit ingerlaannartumik KANUAANA-mut aamma GLK-mut (Grønlands Kommando) nalunaarutigineqartassapput.
Imm. 3. Angallat aalisariut imm. 1 naapertorlugu imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaanut aalisarnissaq siunertaralugu ingerlaartoq, siusinnerpaamik nalunaaquttap akunnerinik 24-nik kingusinnerpaamillu nalunaaquttap akunnerinik 12-nik tikinnissani sioqqullugu tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (aalisalernermik nalunaarut). Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (aalisalernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
6) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
7) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut aggornerinut taallugu.
8) Pisaqarsimagaanni usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi pisarineqarsimanersut. Umiarsuaatillit poortuutissani paasinaallisakkanik atuippata, imaasa suussusiinik angissutsinullu agguarsimanerinik imaaliinnarlugit takutitsisinnaanngitsunik, paasinaalisakkat isumaat aalisalernermik nalunaarummi tassani nassuiarneqassapput. Raajanik useqarsimassagaanni countikkaanut (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusiat) immikkoortiterneqassapput countikkaani tamani kilomut amerlassusiat nalunaarlugu.
9) Imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffigisaanut killeqarfik sukkut pulaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu, aamma imartami sumi (ilanngussaq takuuk) aalisarneq aallartinniarneqarnersoq.
10) Aalisarnissamik pilersaarutit taamatuttaaq aalisarnerup qanoq ittuunissaa.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
13) Angallatit Kalaallit Nunaanneersut nalunaarutigissavaat umiarsuarmi inuttaasut tamarmik aqqi, atorfii aamma CPR normui.
Imm. 4. Angallat aalisariut imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmut tikeqqaartinnani aalisalernissamik pilersaaruteqarnani tikiuttoq tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (tikilernermik nalunaarut) oqartussaaffeqarfimmut killeqarfik aqqusaartinnagu. Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (tikilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
6) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
7) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut aggornerinut taallugu.
8) Pisaqarsimagaanni usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi pisarineqarsimanersut.
9) Imartamut aalisarnikkut oqartussaaffeqarfimmut killeqarfik sukkut pulaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aammalu minutinut taallugu.
10) Aalisarnissamik pilersaarutit sumunnarfillu.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 5. Angallat Kalaallit Nunaanni nalunaarsorneqarsimasoq Kalaallit Nunaginngisaata nunalluunniit tamalaat imartamut aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiannut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmeeqqaartinnani aalisarnissamik pilersaaruteqarnani tikiuttoq, tamanna pillugu oqartussaaffeqarfiup killeqarfiatigut appakaatsinnani nalunaaruteqassaaq (tikilernermik nalunaarut). Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (tikilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
6) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
7) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut aggornerinut taallugu.
8) Pisaqarsimagaanni usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi pisarineqarsimanersut.
9) Imartap aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiup killeqarfia sukkut pulaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
10) Aalisarnissamik pilersaarutit umiarsualivillu ornitaq.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 6. Angallat aalisariut Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasoq, Kalaallit Nunaginngissata nunalluunniit tamalaat imartamut aalisarnermut oqartussaaffiginngisaannut aalisarnissaq siunertaralugu tikiuttoq tamanna pillugu oqartussaaffeqarfiup killeqarfiatigut appakaatsinnani nalunaaruteqassaaq (aalisalernermik nalunaarut). Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (aalisalernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
6) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
7) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut aggornerinut taallugu.
8) Pisaqarsimagaanni usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi pisarineqarsimanersut.
9) Imartap aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiup killeqarfia sukkut pulaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu aamma imartami sumi aalisarneq aallartinniarneqarnersoq.
10) Aalisarnissamik pilersaarutit taamatuttaaq aalisarnerup qanoq ittuunissaa.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
13) Umiarsuarmi inuttat tamarmik aqqi, atorfii aamma CPR normui.
Imm. 7. Angallat imartamut Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfianut angallammit aalisariummiit aalisakkanik imaluunniit aalisakkanik tunisassianik usilersorniarluni tikiuttoq imartamut oqartussaaffeqarfimmut killeqarfimmik qaangiilersinnani tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (tikilernermik nalunaarut). Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (tikilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
6) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
7) Pisaqarsimagaanni usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi usiliunneqarsimanersut.
8) Imartap aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiup killeqarfia sukkut pulaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
9) Angallatit aalisariutit usilersorfiginiarneqartut aqqi aamma attaveqartillutik ilisarnaataat.
10) Sumiiffiit usilersorfigineqartussatut pilersaarutigineqartut allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugit.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 8. Angallat aalisariut imartami Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiani umiarsuarmut allamut aalisakkanik aalisakkanilluunniit tunisassianik usingiaaniarluni pilersaaruteqartoq tamanna pillugu kingusinnerpaamik pilersaarutigineqartutut usingiaanissaq nalunaaquttap akunnerinik aqqaneq marlunnik sioqqullugu nalunaaruteqassaaq (tikilernermik nalunaarut). Nalunaaruteqarnermi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (tikilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Imaani pilersaarutigineqartutut usingiaanissamut piffissaq.
5) Imaani pilersaarutigineqartutut usingiaanissamut sumiiffik allorniusat sanimukartut ammukartullu aamma minutinut taallugu.
6) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
7) Angallatip naalagaata aqqa.


Sapaatip akunnikkaartunik nalunaartarneq

§ 5. Angallat aalisariut aalisartillugu, tassa imaappoq aalisalernermik nalunaaruteqarnermiit aalisarunnaanermik nalunaaruteqarnissap tungaanut, ataasinngornerit tamaasa nalunaaqutaq 1000 UTC-nngortinnagu nalunaaruteqartoqartassaaq (sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut). Siullermik sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutigineqassaaq piffissaq aalisarnermik oqartussaaffeqarfimmut tikinnermiit imaluunniit aalisarnermut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmiit aallarnermiit sapaammi siullermi tullermi nalunaaqutaq 0000 UTC-p tungaanut. Allatigut sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutigineqartassaaq piffissaq ataasinngornermi nalunaaqutap 0000 UTC-miit sapaammi nalunaaqutaq 2400 UTC-mut.
Imm. 2. Ukiut nikinnerisa nalaani angallat aalisassaguni sapaatip akunnerani ulloq sunaanersoq apeqqutaatinnagu januarip 1-anni sapaatip akunnikkaartumik nalunaarummik nassiussissaaq tamatumani pineqassalluni piffissaq kingullermik sapaatip akunnikkaartumik nalunaarnermiit (aalisarnermik oqartussaaffeqarfimmut tikinnermiit imaluunniit aalisarnermut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmiit aallarnermiit) 31. decemberimi nalunaaqutap 2400 UTC tikillugu. Ukiumi nutaami sapaatip akunnikkaartumik siullertut nalunaarutigineqassaaq piffissaq 1. januarimi nalunaaqutaq 0000 UTC-miit sapaammi tulliuttumi siullermi nalunaaqutaq 2400 UTC tikillugu.
Imm. 3. Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnermi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (sapaatip akunnikkaartumik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
5) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
6) Piffissaq nalunaaruteqarnermi pineqartoq.
7) Piffissami tassani aalisakkanik assigiinngitsunik tamanik aammattaaq saniatigut pisanik pisat (oqimaassusiat tamakkerlugu), imartanut ilanngussami taaneqartunut tamanut naatsorsuusiorlugit. Raajanik pisaqartoqarsimassappat taakku countinut (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) immikkoortunut immikkoortinneqassapput, countimut immikkoortuni tamani oqimaassusiat kilonik nalunaarlugu. Eqqakkat aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut takuuk, aalisakkanut assigiinngitsunut nalunaarsorneqassapput.
8) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
9) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 4. Angallatip pisassai imaluunniit pisassat pillugit nalunaarut malillugu pisassat tamakkerneqangajalerpata, KANUAANA-p angallatit pineqartut sapaatip akunnikkaartumik nalunaarutitut imalinnik ullut tamaasa nalunaaruteqartartussanngortissinnaavai. Taamatut pisoqartillugu sapaatip akunnikkaartunik sumiiffinnilluunniit (§ 8 takuuk) nalunaaruteqartoqartassanngilaq.


Imartamik aalisarnermut oqartussaaffeqarfimmik qimatsineq

§ 6. Angallatit aalisariutit imartamit Kalaallit Nunaata aalisarnermut oqartussaaffeqarfianit qimagunniarlutik pilersaaruteqartut kingusinnerpaamik nalunaaquttap akunnerinik 48-nik qimagunnissartik sioqqullugu tamanna pillugu nalunaaruteqassapput (qimagutilernermik nalunaarut). Nalunaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (qimagunnermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
5) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
6) Imartap aalisarnermut oqartussaaffeqarfiup killeqarfia sukkut qaqugulu anillaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
7) Umiarsuarmi usigineqartut sumi qaqugulu nioorarniarneqarnersut.
8) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
9) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 2. Angallatit imartami Kalaallit Nunaata aalisarnermut oqartussaaffigisaani aalisakkanik imaluunniit aalisakkanit tunisassianik usilersorsimasut aamma imartamit aalisarnermut oqartussaaffeqarfiusumit qimagunniarlutik pilersaaruteqartut tamanna pillugu nalunaaruteqassapput kingusinnerpaamik nalunaaquttap akunnerinik 48-nik qimagunnissaq sioqqullugu (qimagutilernermik nalunaarut). Nalunaaruteqarnermi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (qimagutilernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
5) Pisat angallammut ikineqarsimasut suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) kiisalu angallatinit aalisariutinit sorlernit pisat ikineqarsimanerat pillugu paasissutissat (aqqi radiokkullu attaveqartillutik ilisarnaataat).
6) Imartap aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiup killeqarfia sukkut anillaffiginiarneqarnersoq allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
7) Usit angallammiittut sumi qaqugulu pilersaarutigineqarnersut niussallugit.
8) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
9) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 3. Aalisarnermik Nakkutilliisoqarfiup angallat imartamik oqartussaaffeqarfimmik qimatsilersinnagu sumiiffimmi erseqqinnerusumik taaneqartumi misissuisoqarnissaanik utaqqeqqullugu naalakkersinnaavaa.
Imm. 4. Imartamit Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfigisaanit aallalersinnani angallat aalisariut tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (aalisarunnaarnermik nalunaarut). Tamannattaaq atuuppoq angallammut aalisariummut Kalaallit Nunaanni nalunaarsorsimasumut, imartamik Kalaallit Nunaata aalisarnikkut oqartussaaffeqarfiginngisaanik qimatsilersumut. Nalunaarummi paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (aalisarunnaarnermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
5) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut aamma ammukartunut minuttinullu taallugu.
6) Aalisakkanik aalisarneqartunik tamanik pisat (ilivitsuullutik oqimaassusii), taamatuttaaq saniatigut pisat, sapaatip akunneranoortumik kingullermik nalunaaruteqarnerup kingornatigut, imartanut tamanut ilanngussami taaneqartunut naatsorsuusiorlugit. Raajartarineqarsimasinnaasut countinut immikkoortiterneqassapput (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) countikkaani kilomut amerlassusii taallugit. Eqqakkat, aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut takuuk, aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortiterneqassapput.
7) Angallatip pisai tamakkerlugit, taamatuttaaq saniatigut pisat, aalisalernermik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut, aalisakkanut assigiinngitsunut naatsorsuusiorlugit (ilivitsuullutik oqimaassusiat) imartanut tamanut ilanngussami taaneqarsimasunut. Raajartarineqarsimasinnaasut countinut immikkoortiterneqassapput (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) countikkaani kilomut amerlassusii taallugit. Eqqakkat, aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut takuuk, aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortiterneqassapput.
8) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassingornera (UTC).
9) Usit angallammiittut sumi qaqugulu usingiarneqarnissaat pilersaarutigineqarnersut.
10) Angallatip naalagaata aqqa.


Umiarsualivimmiit imaluunniit imaani usingiarfiusumiit aallarneq umiarsualivimmullu imaluunniit imaani usingiarfiusumut tikinneq

§ 7. Imartami aalisarnermut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualiviup sumiiffigisaani umiarsualivimmiit imaluunniit imartami oqartussaaffiusumi sumiiffimmit usingiarfimmiit aalisarnermik ingerlatseqqissalluni aalisariarluni aallartinnani angallat aalisariut tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (aalisalernermik nalunaarut). Nalunaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (aalisalernermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Nuna angallatip nalunaarsorneqarfia.
4) Normu angallatip saneraani allassimasoq.
5) Aalisarsinnaanermut akuersissutip normua.
6) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
7) Umiarsualivik aallarfik imaluunniit sumiiffik usingiarfik.
8) Pisaqarsimagaanni, taamatuttaaq saniatigut pisat, usit suussusii annertussusiilu (oqimaassusiat tamakkerlugu) aammalu taakku sumi pisarineqarsimanersut. Umiarsuaatillit poortuutissani immikkut ilisarnaateqartitsippata, taakkunatigut imaasa suussusii angissutsinullu immikkoortiterneqarneri imaaliallaannaq takuneqarsinnaanatik, aalisalernermik nalunaarummi tassani ilisarnaatit isumaat nassuiarneqassaaq. Raajanik pisaqartoqarsimassappat taakku countikkaanut (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) immikkut suussusilerneqassapput countimut immikkoortuni tamani kilomut amerlassusii nalunaarutigalugit. Aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut malillugu eqqakkat aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortinneqassapput.
9) Aalisarunnaarnermik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut usingiaasoqarsimassappat: Aalisakkat suussusii annertussusiilu: (tunisassiarineqartut oqimaassusiat ilivitsuullutilluunniit oqimaassusiat naatsorsuutigineqarnersoq nalunaarlugu) aammalu sumut usingiaasoqarsimanersoq. Umiarsuarmut allamut usingiaasoqarsimassappat aammattaaq nalunaarutigineqassaaq: Angallatip usingiarfiusup aqqa radiokkullu attaveqartilluni ilisarnaataa.
10) Aalisarnissamik pilersaarutit, aalisarnerup qanoq ittuunissaa ilanngullugu aammalu imartami sumi (Kalaallit Nunaannut tunngatillugu ilanngussaq takuuk) aalisarneq aallartissallugu pilersaarutigineqarnersoq.
11) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
12) Angallatip naalagaata aqqa.
13) Kalaallit angallataasa umiarsuarmi inuttaasut aqqi, atorfii aamma CPR normui nalunaarutigissavaat. Kingullermik aalisalernermik nalunaaruteqarnermi inuttat allattorsimaffiannut ilanngussat peertullu pillugit nalunaaruteqarnissaaq tamatuminnga eqqortitsinerussaaq.
Imm. 2. Imartami aalisarnermut oqartussaaffeqarfimmi umiarsualivimmut imaluunniit sumiiffimmut usingiarfiusussamut tikitsinnani tamanna pillugu angallat aalisariut nalunaaruteqassaaq (aalisarunnaarnermik nalunaarut). Nalunaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (aalisarunnaarnermik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
5) Pilersaarutigineqartutut usingiarnissamut umiarsualivik imaluunniit sumiiffik imaani tikitassaq aamma piffissaq tikiffissatut naatsorsuutigineqartoq (UTC).
6) Sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut aalisakkanik assigiinngitsunik tamanik pisat (oqimaassusiat tamakkerlugu) saniatigut pisat ilanngullugit, imartanut ilanngussami taaneqartunut tamanut naatsorsuusiorlugit. Raajanik pisaqartoqarsimassappat taakku countinut (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) immikkoortunut immikkoortinneqassapput, countimut immikkoortuni tamani oqimaassusiat kilonik nalunaarlugu. Aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut malillugu eqqakkat aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortinneqassapput.
7) Imaani usingiarnissaq pilersaarutigineqarpat: Aalisakkat usingiarneqartussat suussusii annertussusiilu kiisalu angallatip aalisakkanik assartuutip aqqa radiokkullu attaveqartilluni ilisarnaataa.
8) Aalisalernermik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut angallatip pisai tamakkerlugit, taamatuttaaq saniatigut pisat, aalisakkanut assigiinngitsukkaanut (oqimaassusii tamakkerlugit) imartanut tamanut ilanngussami taaneqartunut naatsorsuusiorlugit.
9) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
10) Angallatip naalagaata aqqa.


Sumiissutsimik nalunaarutit

§ 8. Angallat aalisariut aalisartoq, § 4-mi imm. 3 aamma 6 takukkit, aamma angallat aalisakkanik assartuut, § 4-imi imm. 7 takuuk, ullut tamaasa nalunaaqutaq 1000 UTC-nngortinnagu piffissami pineqartumi sumiiffimminnik nalunaaruteqartassapput (sumiissutsimik nalunaarut). Nalunaaruteqarnermi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (sumiissutsimik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Nalunaaruteqarnerup nalaani angallatip sumiiffia allorniusanut sanimukartunut ammukartunullu aamma minutinut taallugu.
5) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
6) Angallatip naalagaata aqqa.
Imm. 2. Sumiiffimmik nalunaarut imm. 1 takuuk pinngitsoorsinnaavoq, ulloq taanna nalunaaqutaq 1000 UTC nallertinnagu aalisalernermik nalunaaruteqartoqarpat, sapaatip akunnikkaartumik nalunaaruteqartoqarpat imaluunniit aalisarunnaarnermik nalunaaruteqartoqarpat.
Imm. 3. Angallatip Kalaallit Nunaata Kitaata imartaaniittup Tunumut killeqarfik qaangeruniuk, paarlattuanilluunniit, tamanna pillugu nalunaaruteqassaaq (imartamiiffimmik nalunaarut). Nalunaarummi makku paasissutissiissutigineqassapput:
1) Nalunaarutip suussusia (imartamiiffimmik nalunaarut).
2) Angallatip aqqa.
3) Angallatip radiokkut attaveqartilluni ilisarnaataa.
4) Imartami sorlermi (ilanngussaq takuuk) aalisarneq aallartinneqassanersoq pilersaarutigineqarnersoq.
5) Nalunaaruteqarnermi ulloq nalunaaquttallu qassinngornera (UTC).
6) Angallatip naalagaata aqqa.


Nalunaarutinik nassiussineq

§ 9. §§ 3 - 8 malillugit nalunaarutit kalaallisuujussapput, danskisuujussallutik tuluttuujussallutilluunniit.
Imm. 2. Nalunaarutit sinerissami radio aqqutigalugu oqarasuaatigineqassapput imaluunniit telex imaluunniit telefax aqqutigalugit KANUAANA-mut aamma Grønlands Kommandomut (GLK) nassiunneqassallutik:
- KANUNAANA, telexip normua 90400, faxip normua 32 32 35.
- GLK, telexip normua 90 502, faxip normua 69 19 49.
Imm. 3. Nalunaarut telex aqqutigalugu nassiunneqassappat kisitsisit tamarmik aamma sumiissutsinik kisitsisilersuinerit taanilersorneqassapput kisitsisinik ungaluutini malitsilertarlugit (assersuut: 1010 kg saarulliit imatut nassiunneqassaaq "en nul en nul (1010) kg saarulliit").


Umiarsuup allattaaviini immersugassaq

§ 10. Aalisariutit §§ 1 aamma 2 malillugit nalunaarummi matumani pineqartut tamarmik umiarsuup allattaaviinut allattuisussaapput, taakkunani ullut tamaasa makku pillugit paasissutissanik allattuisoqartassalluni:
1) Qalorsuarnik kilisannerit tamarmik imaluunniit ningittakkernerit qassusernerilluunniit tamarmik aallartinneqarneranni naammassineqarnerannilu piffissaq UTC malillugu nalunaaquttap akunneri minutillu taallugit, sumiiffik allorniusat sanimukartut ammukartullu aamma minutinut taallugu aammalu itissuseq meterit ilivitsukkaarlugit taallugu. Kilisannerup aallartiffia tassaavoq piffissaq qalorsuit naqqanniffiat. Kilisannerup naammassineqarnera tassaavoq piffissaq qalorsuarnik amuarluni aallartiffik.
2) Qalorsuarnik kilisannerni tamani imaluunniit ningittakkersornerni qassusersornerniluunniit tamani pisat annertussusii aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortiterlugit.
3) Ullormi qaangiuttumi qalorsuarnik kilisannerni tamani imalunniit ningittakkersornerni qassusersornerniluunniit tamani piniutit assigiinngitsut atorneqartut.
4) Ningittakkanik qassutinilluunniit ningitsinerni tamani oqummersat qassutilluunniit atorneqartut amerlassusii.
5) Kilisannerni tamani pisanik taamatuttaaq saniatigut pisanik atuineq, tassa imaappoq taakku tunisassiassanut sorlernut piareersarneqarnersut. Raajartat countinut (kilomut agguaqatigiissillugu amerlassusii) immikkoortunut immikkoortinneqassapput, countimut immikkoortuni tamani oqimaassusiat kilonik nalunaarlugu. Eqqakkat, taamatuttaaq pitsaassuseq pissutigalugu eqqakkat, aalisarnermi saniatigut pisat pillugit nalunaarut takuuk, aalisakkanut assigiinngitsunut immikkoortiterneqassapput.
6) Aalisalernermik nalunaaruteqarnerup kingulliup kingornatigut angallatip pisai tamakkerlugit aalisakkanut assigiinngitsukkaanut aalisarfiusuni tamani ullut tamaasa naatsorsuusiorlugit, Kalaallit Nunaat eqqarsaatigalugu ilanngussami taaneqartunut.
7) Aalisarsinnaatitaanermut akuersissutip akuersissutilluunniit normui, raajarniarnermi ukiumut pisassanik nalunaarut, angallatip aalisarnermini atugarisaa.
Imm. 2. Imartat aalisarfiit marluk akornanni killeqarfik aqqusaarlugu kilisannerup kingornatigut pisat imartami aalisarfiusumi qalorsuit amuarneqarfianni pisarineqarsimasutut nalunaarsorneqassapput.
Imm. 3. Kalaallit angallataasa umiarsuup allattaaviinik allattuinermut Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat umiarsuarnut allattaaviliaat atussavaat. Angallatit nunani allani nalunaarsorneqarsimasut Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat umiarsuarnut allattaaviliaat imaluunniit immersuiffissat EF Kommissionip peqqussutaani nr. 2807/83-imi 22. september 1983-imeersumi Ilanngussaq 11-miittutut ittut atussavaat.
Imm. 4. Umiarsuup allattaaviini immersugassat atorneqartut naqitigaassapput tulleriiaanillu normulersorneqarsimassallutik. Umiarsuaq aalisalernermik nalunaaruteqarsimatillugu ullut tamaasa umiarsuup allattaaviini immersugassaq ataaseq atorneqartassaaq aammalu umiarsuup allattaaviini immersugassat naqitami normulersukkat tulleriiaarneri malillugit atorneqassapput. Immersugassat atortussaajunnaarsinneqartut iginneqassanngillat, kisiannili immersugassanut atorneqarsimasunut ilanngullugit uninngatinneqartassallutik, taamaalilluni normuisa tulleriiaarnerat tamatigut amigaateqartoqassanani.
Imm. 5. Umiarsuit allattaaviini immersugassani allannernik kukkusanik aaqqiinerit ataasiinnarmik paasineqarsinnaasuussapput. Aaqqiinermut lakki imaluunniit alla kukkulluni allatamik matusisoq atorneqassanngillat, taamaallaalli qaavisigut titaasoqartassalluni.
Imm. 6. Umiarsuit allattaaviini immersugassani assigiit marluk atortussaajunnaarsitsisoqarsimappallu taakku ilanngullugit angallatip umiarsualivissinneri tamaasa uunga nassiunneqartassapput: KANUAANA, Box 501, 3900 Nuuk.
Imm. 7. Umiarsuit allataaviini immersugassat tamarmik kopiivi ukioq mannameersut ukiumilu siulianeersut umiarsuarmi pigineqassapput.
Imm. 8. Aalisakkanut assigiinngitsunut tamanut angallatip pisassanik atuineri tassaapput umiarsuup allattaaviini pisatut nalunaarsorneqarsimasut, imm. 1-imi punkt 2 takuuk. Akuerineqarsinnaavorli raajanut Kalaallit Nunaanni nunami suliffissuarmut tunineqartunut annertussuseq, tunisat allagartaanni allassimasoq.


Ittujaarsuineq

§ 11. Angallatit § 2-mi imm. 1-imi taaneqartut pisatik tunisassiassatut piareersarneqarsimasut imatut ittujaartassavaat aalisakkat assigiinngitsut tunisassiallu assigiiaat tamaasa misissuinermut atatillugu suussusii paasineqarsinnaasunngortillugit. Aalisakkat/tunisassiat assigiit usilersortarfimmi assigiinngitsunut ittujaarlugit inissinneqarsinnaapput, kisiannili aalisakkanit/tunisassianit allanit erseqqissumik immikkoortinneqarsimassallutik. Saniatigut pisat, takuuk saniatigut pisat pillugit nalunaarut, aalisakkat assigiit usilersortarfimmi immikkoortillugit ittujaarneqassapput, saniatigut pisatut nalunaaqutserlugit. Kiisalu raajat qalipaajakkat, uutat uunneqanngitsullu qerititat kiisalu saniatigut pisat suugaluartulluunniit tamaasa immikkoortillugit imatut ittujaarneqassapput taamaallaat karsit puullu assigiinnik oqimaassusillit ataatsimoortillugit ittujaarneqartassallutik, taamaalillutik erseqqissumik immikkoortinneqarsimassallutik, taamalu kisitsisoqarsinnaaqqullugu.
Imm. 2. Angallatit imm. 1-imi taaneqartut ittujaarsaanermut pilersaaruteqassapput usilersortarfinni tunisassiat inissisimanerinik aamma umiarsuarmi tunisassiat kilonngorlugit annertussusiinik takutitsisumik. Ittujaarsaanermut pilersaarusiaq angallatip useerunnissaata tungaanut umiarsuarmi pigineqassaaq.
Imm. 3. Ittujaarsaanermut pilersaarusiaq ullormut siulianut nalunaaqutaq 0000 UTC-miit nalunaaqutaq 2400 UTC-mut naatsorsuullugu ullut tamaasa allattuiffigineqartassaaq.


Usingiarneq

§ 12. Aalisarnermut Nakkutilliisoqarfiup avataani imaani usingiarnissap kinguartinneqarnissaa naalakkiutigisinnaavaa nakkutilliisoqarsinnaalernissaa utaqqillugu.
Imm. 2. Angallat sunaluunniit Kalaallit Nunaata aalisarnermut oqartussaaffiani aalisarsimasoq aamma kalaallit angallataataat sunaluunniit Kalaallit Nunaata aalisarnermut oqartussaaffiata avataani aalisarsimasoq usingiarnerup kingornatigut qaammat ataaseq qaangiutsinnagu KANUAANA-mut, Box 501, 3900 Nuuk uppernarsaammik nassiussaqassaaq. Arlaleriarluni usingiartoqartillugu usingiarnerit ataasiakkaat tamarmik uppernarsaaserneqassapput.
Imm. 3. Uppernarsaatip imarissavai aalisakkat aalisakkanillu tunisassiat nioorarneqarsimasut katillugit annertussusiannik paasissutissat, taakkulu aalisakkanut assigiinngitsunut tunisassiallu qanoq ittuunerinut immikkoortiterneri. Taanna makku pillugit paasissutissanik ilaqartinneqassaaq:
1) Ulloq usingiarfiusoq.
2) Ulloq angallatip kingullermik aalisarunnaarnermik nalunaaruteqarfia.
Imm. 4. Kalaallit angallataataat uppernarsaammut tassunga ilanngullugu Kalaallit Nunaanni nunami tunisassiorfimmut tunisinermut uppernarsaatit (tunisat allagartaat) assilineqarnerinik aamma umiarsuaatillit nunanut allanut tunisimasaminnik nalunaarutaasa assilineqarnerinik nassiussaqassapput.


Nakkutilliineq

§ 13. Angallatit nalunaarummi matumani pineqartut pisussaatitaapput KANUAANA-mik, GLK-mik politiinillu suliffeqarfiit taakku suliassaminnik ingerlatsineranni suleqateqassallutik, Aalisarneq pillugu inatsimmi §§ 26 - 31 malillugit kiisalu NAFO-p imartani maleruagassaqartitsiviini nakkutilliisut, NAFO-p allattoqarfianit Document of Identity-mik pigisaqartinneqartut, nakkutilliinissaat akuerissallugu aamma suleqataaffigissallugu.
Imm. 2. Angallatit pisussaapput KANUAANA-p, GLK-p politiillu sulisui aamma imm. 1. malillugu nunat allat nakkutilliisui umiarsuarmi immikkoortortaqarfinnut tamanut nakkutilliinermut attuumassuteqartunut akornutissaqanngitsumik tikitsisinnaatissalugit, taamatuttaaq angallatip ilisimasortamut majuartarfii maleruagassat Danmarkimi Søfartsstyrelsip tamakku pillugit atulersissimasai naapertorlugit atorsinnaatissallugit.


Pineqaatissiissutit

§ 14. Nalunaarummi matumani aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitsinermik, aalisarnermut atortunik atorneqartunik arsaarinninnermik, angallatip pisaanik tamanik imaluunniit taakku nalinginik, pisat inatsisit malillugit aalisarnikkut pissarsiarineqartutut uppernarsarneqartut ilanngunnagit, aamma/ imaluunniit aalisarsinnaanermut akuersissummik atuisinnaajunnaarsitsinermik kinguneqarsinnaavoq. Tamakku pillugit suliassat aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malillugit suliarineqartassapput.


Atuutilerfia

§ 15. Nalunaarut atuutilerpoq 1. juni 2007-imi.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Avataasiorluni aalisarnermik nakkutilliineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 33, 18. december 2006-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat ulloq 21. maj 2007
Finn Karlsen

/

Amalie Jessen


Ilanngussaq 1

Ilanngussaq 2 - Kitaa

Ilanngussaq 3 - Tunu