Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 2
27. marsi 2006
Atuuttut

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat (Inuit umiarsuarni ilaasunik angallassissutini, Akileraartarnermut Pisortaqarfiup umiarsuarni inuttat akissarsiaasa akileraarutitaat pillugit aaqqissuussinermut nalunaarsuiffiani nalunaarsorsimasuni sulisutut akissarsiaqartut akissarsiaat pillugit aaqqissuussineq)

§ 1

Aningaasarsiat akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 19. maj 1979-imeersumi, ilaatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 21. maj 2004-meersukkut kingullermillu Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6, 11. november 2004-meersukkut allanngortinneqartumi una allannguutigitinneqarpoq:


1. § 34 b imatut oqaasertaqassaaq:
"§ 34 b. Kalaallit umiarsuaat ilaasunik angallassissutit 1.100 bruttotonsinik taakkuluunniit sinnerlugit usisinnaassuseqartut, aammalu takornarianik angallassillutik ingerlaartut imaluunniit ilaasunik nalinginnaasunik takornarianillu ilaasoqarlutik ingerlaartut, Akileraartarnermut Pisortaqarfiup umiarsuarni inuttat akissarsiaasa akileraarutitaat pillugit aaqqissuussinermut nalunaarsuiffiani ilanngunneqarsinnaapput, umiarsuit nalunaarsuiffimmi tassani atuisut sulisuisa akissarsiaat sulinermilu atugassarisaat pillugit isumaqatigiissutit taamatut sulinerinnarmut sulisunut tamanut atuuttuunerat taakkunani erseqqissumik allassimappat. Nalunaarsuiffimmut tassunga ilanngunnissamut tassungalu ilaajunnaarnissamut maleruagassiat erseqqinnerusut Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsinnaapput.
Imm. 2. Ilaasunik nalinginnaasunik takornarianillu ilaasoqarluni ingerlaarneq tassaavoq ilaasunik Danmarkimiit, Savalimmiuniit nunanilluunniit allaniit aallartittumik angalanissatut aaqqissuussamut atatillugu timmisartukkut umiarsuakkullu angalanissamut billetsimik pisisimasunik ilaasoqarluni, aammalu umiarsuarmi inissaqartillugu ilaasunut Kalaallit Nunaata iluani angallanneqartussanut billetsinik neqerooruteqarfiusumik ingerlaarneq.
Imm. 3. Kalaallit umiarsuaataat ilaasunik angallassissut tassaavoq umiarsuaq Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorsimasoq, inuussutissarsiutigalugulu ilaasunik angallassinerinnarmut atorneqartoq. Umiarsuartut ilaasunik angallassissutitut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorneqarsimasutut isigineqassaaq umiarsuaq ilaasunik angallassissut Danmarkimi, Savalimmiuni nunaniluunniit allani angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorsimasoq, umiarsuaq taanna inuttaqartinnagu kalaallit umiarsuaatileqatigiiffiannit inuussutissarsiutigalugu ilaasunik angallassinermut atugassatut pisiarineqarsimappat. Umiarsuaq ilaasunik angallassissut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartutut nalunaarsorsimasoq kisiannili inuttaqartinnagu danskit, savalimmiormiut nunalluunniit allat umiarsuaatileqatigiiffiannit ilaasunik angallassinermut atugassatut pisiarineqartoq kalaallit umiarsuaataattut ilaasunik angallassissutitut isigineqassanngilaq.
Imm. 4. Inuk umiarsuarmi ilaasunik angallassissumi, Akileraartarnermut Pisortaqarfiup umiarsuarni inuttat akissarsiaasa akileraarutitaat pillugit aaqqissuussinermut nalunaarsuiffiani nalunaarsorneqarsimasumi sulinermigut akissarsiaqarsimappat, akileraarutissat tamarmiusut sulinikkut akissarsiat taakkua akileraarutitaannut naapertuuttumik annertussusilinnik appartinneqassapput.
Imm.5. Umiarsuarmi sulinikkut akissarsiat, piffissami umiarsuup ilaasunik angallassissutip sananeqarnerani, iluarsaanneqarnerani imaluunniit amutsivimmiikkallarnerani akissarsiarineqartut imm. 4-mi pineqartunut ilaapput.".

 

§ 2

Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. april 2006-imiit.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 27. marts 2006
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt