Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 5
1. juuni 2006
Atorunnaartut

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliassaqartitsiniarnermik inunnillu isumaginninnermik Kalaallit Nunaannut isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit inatsimmi nr. 580, 29. november 1978-imeersumi § 2 naapertorlugu aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Siunertaq nassuiaatillu

§ 1. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissuteqartarnikkut siunertarineqarpoq angerlartinneqaannartutut aamma suliffissaaleqisutut nalunaarsorneqarsimasut suliffeqarnermut attuumassuteqartut kiisalu napparsimasut namminneq pisuussutiginagu suliffissaaleqilernerminni, angerlartinneqarsimanerminni napparsimalersimanerminniluunniit sulinermikkut isertitarisassaraluaminnik annaasaqaataannik aningaasatigut taartisiassaqartissinnaanissaat qulakkiissallugu.

§ 2. Nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqineq imatut paasineqassaaq, inuup naammaginartumik pissutissaqarani suliffimminit soraarniuteqarneratut qimatsineratulluunniit imaluunniit nammineq pissutsini pissutigalugit soraarsitaaneratut. Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa qinnuteqartoq nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqilersimanersoq.
Imm. 2. Sulinermik inuussutissarsiuteqartutut isigineqassapput inuit sulisitsisumi isumaqatigiissutit naapertorlugit sulisuusut taassumalu ilitsersuutaanik malinnittussaasut.
Imm. 3. Sulisinnaasutut naatsorsuutigineqarpoq killiligaanngitsumik piffissaq tamakkerlugu suliffimmik imaluunniit piginnaasaqarnerulernissamut neqeroorummik innersuunneqartumik tigusisinnaasoq, tassa inuk sulisussarsiarineqarsinnaasutut isigineqassammat.
Imm. 4. Tunisassiornermik unitsitsineq tunisassiornermik unitsitsinertut paasineqassaaq, pissutigalugu tunisassiassanik amigaateqarnermi, maskiinanik aserortoornermi, silamik pissuteqartumik assigisaannilluunniit siumut naatsorsuutigeriinngisanik pisoqartillugu taakkulu kingunerisaannik sulisunik angerlartitsinermi. Angerlartitsisarneq pillugu malittarisassat taamaallaat nunami tunisassiornermi atorneqassapput.

 

Kapitali 2
Piumasaqaatit nalinginnaasut

§ 3. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqassapput nammineq pisuussutiginagu suliffeqannginnermik, angerlartitaanermik napparsimanermilluunniit pissuteqartumik isertitassaagaluanut annaasanut taartisiassatut.

§ 4. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit kommunalbestyrelsimit tunniunneqartarput suliffissaaleqisoq, angerlartinneqaannartoq napparsimasorluunniit kommunalbestyrelsimut saaffiginnittoq kapitali 3-mi aamma kapitali 4-mi piumasaqaatinik naammassinnissimappat, taamatullu pineqartoq piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimappat:
1) Pineqartoq 18-inik ukioqalereersimappat imaluunniit pilersuisuuppat,
2) Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimappat, aamma
3) sapaatit akunnerini 13-ini kingullerni sulinermik inuussutissarsiutilittut suliffeqareersimasuuppat piffissamilu tassani nalunaaquttap akunnerini ikinnerpaamik 182-ini sulereersimappat. Piffissat suliffeqanngikkallarnermi tapiissutisiffiusut sulisimanermik katersatut naatsorsuutaanngillat.
Imm. 2. Inuit tunisassiornermik unitsitsinermik pissuteqartumik tamatumaluunniit kingunerisaanik angerlartinneqartut, taamatullu sulisussarsiarineqarsinnaasut imaluunniit piginnaasaqarnerulersinniarneqarsinnaasut inatsisartut peqqussutaanni matumani maleruagassat malillugit suliffeqanngikkallarnermi tapiissutinik pisartagaqarsinnaatitaapput. Angerlartinneqarsimaneq sulisitsisumit allakkatigut uppernarsarneqarsimassaaq. Qarasaasiakkut allakkatigut uppernarsaasiisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Sulisitsisoq piaaraluni suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pisassarinngisanik akiliinermik kinguneqartumik angerlartitsinissamut kukkusumik uppernarsaateqarluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni angerlartitsippat, suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit akilerneqartut amerlaqataanik kommunalbestyrelsi akiliisitsisinnaavoq.
Imm. 4. Aaqqissuussineq angerlartitaasunut tunisassiornermik unitsitsineq pissutigalugu angerlartitsinermut atatillugu akissarsiaqartitaasunut allanilluunniit isertitalinnut atuutinngilaq.
Imm. 5. Qinnuteqaateqartup aalajangersakkami matumani piumasaqaatit naammassisimanerai kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.

§ 5. Suliffissaaleqisut, angerlartinneqaannartut napparsimasulluunniit isertitanut taarsiullugit pisortanit allatigut ikiuutisisartut imaluunniit pinerluuteqarsimasunik isumaginnittoqarfiup imaluunniit isumaginnittoqarfiup ataani inissiisarfimmut inissinneqarsimasut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pissarsisinnaatitaanngillat.

 

Kapitali 3
Suliffissaaleqinerup aamma angerlartinneqaannarnerup  nalaani suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit

§ 6. Suliffissaaleqisut aamma angerlartinneqaannartut kommunalbestyrelsimut saaffiginnit-tut, ilitsersorneqarnissaminnut pisinnaatitaaffeqarput, kiisalu namminerminnut tunngasumik iliuusissat pillugit pilersaarusiorfigineqarnissaminnut.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi suliffissaqanngitsoq angerlartitaasorluunniit isumasioqatigalugu inummut tassunga iliuusissatut pilersaarusiussaaq, kisiannili imm. 4 takuuk..
Imm. 3. Iliuusissat pillugit pilersaarut makku arlaannik ataatsimik arlalinnilluunniit imaqassaaq:
1) Sulilernissamut periarfissat imaluunniit piginnaasaqqortusarnissamut, atuaqqinnissamut ilinniartitaanissamulluunniit periarfissat pillugit ilitsersuineq.
2) Suliffissamik innersuussineq.
3) Sulilersitsiniaanermut suliffissaqartitsiniarnermulluunniit kommunimit aallartinneqarsimasumut innersuussineq.
4) Piginnaasaqqortusaaniarluni pikkorissartitsinernut innersuussineq.
Imm. 4. Taamaattoq § 2, imm. 4 malillugu angerlatinneqaannarsimasut namminerminnut tunngasumik iliuusissat pillugit pilersaarusiorfigineqassanngillat, tamatumani angerlartitsiinnartariaqarsimaneq sivisunerpaamik ullunik 14-inik sivisussuseqassappat.
Imm. 5. Suliffissaaleqisoq angerlartinneqaannarsimasorluunniit inatsisit allat taamatuttaaq inunnut ataasiakkaanut iliuusissat pillugit pilersaarutinik piumasaqaateqarfiusut imaluunniit sulilersitsitseqqinniaanissamik piumasaqaateqarfiusut malillugit pisartagaqalerpat, iliuusissat pillugit pilersaarut aamma malinnaatinneqassaaq. Taamaattoqartillugu inatsisit allat malillugit inunnut ataasiakkaanut iliuusissat pillugit pilersaarummi imaluunniit sulilersitsitseqqinniaanermut pilersaarummi inunnut ataasiakkaanut iliuusissat pillugit pilersaarusiaareersoq aallaavigineqassaaq.
Imm. 6. Iliuusissat pillugit pilersaarut pisariaqartitsineq naapertorlugu nalilersoqqinneqarlunilu iluarsineqartassaaq.
Imm. 7. Naalakkersuisut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik qinnuteqartunut inunnut ataasiakkaanut iliuusissat pillugit pilersaarusiortarnerit pillugit sukumiinerusunik maleruagassiorsinnaapput.

§ 7. Suliffissaaleqilernermi angerlartinneqaannarnermiluunniit ulloq saaffiginniffiusoq siulleq aallarnerfigalugu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisoqarsinnaavoq.
Imm. 2. Katillugit sapaatit akunnerini 13-ini suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqartitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Suliffeqanngikkarlarnermi ikiorsiissutisiaqassagaanni makku piumasaqaataapput:
1) Kommunalbestyrelsi suliffissamik innersuussisinnaassanngilaq suliffissaaleqisup angerlartiinnarneqartulluunniit peqqiissuseq pissutigalugu suliamik naammassisinnaanngippat.
2) Suliffissaaleqisoq angerlartinneqaannarsimasorluunniit sulisinnaassuseqassaaq suliffeqarnermilu sulisussarsiarineqarsinnaassalluni, aamma
3) suliffissaaleqineq nammineq pisuussutigineqassanngilaq, takuuk § 2, imm. 1.
Imm. 4. Naalakkersuisut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik qinnuteqaateqartut sulisussarsiarineqarnissamut pisussaaffii pillugit sukumiinerusunik maleruagassanik aalajangersaassapput.

 

Kapitali 4
Napparsimatilluni suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisarneq

§ 8. Inuk sulisinnaannginnermik kinguneqartumik napparsimanermini suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqarsinnaavoq. Inuup kommunalbestyrelsimut nalunaarutigissavaa suliffeqarnermi sulisussarsiarineqarsinnaanngikkallarluni.
Imm. 2. Napparsimanerup nalaani suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqartoqarsinnaavoq napparsimalernerup kingorna ullut pingajuanniit. Suliffissaaleqisut angerlartinneqaannarsimasullu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqareersut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqarnerat unitsinnagu ingerlatiinnarneqassaaq.
Imm. 3. Napparsimanerli sapaatit akunneri marluk sinnerlugilluunniit sivisussuseqarpat, imaluunniit sulinermi ajoqusersimanermik pissuteqarpat, ikiorsiissutit ulloq napparsimalerfiusoq siulleq aallarnerfigalugu tunniunneqassapput. Sulinermi ajoqusernermut atatillugu sulinermi ajoqusernerup uigguani piffissami napparsimaffiusumi suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqartoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisartoq napparsimanini qaangiuteriaannartoq kommunalbestyrelsimut nalunaartussaatitaavoq.

§ 9. Sapaatit akunneri pingasut sinnerlugit napparsimasimasoqartillugu imaluunniit piffissani sivikitsuni napparsimakulasoqartillugu kommunalbestyrelsi naliliissaaq inuk allatigut ikiorsiisarnermut nuutsinneqassanersoq.

§ 10. Kommunalbestyrelsip piumasarisinnaavaa suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisartup nakorsap allagartaliussaanik tunniussaqarnissaa.
Imm. 2. Nakorsap allagartaliussaanut atatillugu aningaasartuutit, tak. imm. 1, kommunalbestyrelsip akilissavai.

 

Kapitali 5
Pisartagaqarsinnaajunnaarsitaagallartarnermik aalajangersakkat

§ 11. Kommunalbestyrelsi suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pineqartumut tunniussisarnermik sapaatit akunnerini sisamani unitsitsigallartitsisoqarnissaanik aalajangersinnaavoq, tamatumani suliffissaaleqisoq angerlartinneqaannarsimasorluunniit:
1) iliuusissat pillugit pilersaarusioqataanissamut peqataajumanngippat, tak. § 6, imm. 2,
2) suliffissatut innersuussaq tunngavissaqarani tigujumanngippagu,
3) suliffissatut innersuussaq tunngavissaqarani sumiginnarpagu,
4) sulilersinneqarnissamik, suliffissaqartinneqarnissamik imaluunniit piginnaasaqarnerulernissamik pikkorissarfiusussamik neqeroorutitut innersuussanik sumiginnaappat, imaluunniit
5) napparsimareernermi kingorna peqqissereerluni nalunaaruteqarsimanngippat.
Imm. 2. Angerlartitaasoq suliffigisamit soraassagaluaruniluunniit suliffissap innersuussutigineqartup tigunissaanut pisussaaffeqarpoq.
Imm. 3. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik unitsitsigallartitsisoqarfiusussaq, tak. imm. 1, qaangiuppat suliffissaaleqisoq taamatut inissisimanermisut tapiissuteqarfigineqarsinnaassaaq § 4, imm. 1 aamma 2-mi aammalu § 7, imm. 3-mi piumasaqaatit naammassisinnaagunigit.
Imm. 4. Suliffissaaleqisup angerlartinneqaannarsimasulluunniit suliffeqanngikkallarnermi tapiissutinik unitsitsigallartitsisoqarfiusussap qaangiunnerani suli imaluunniit kingumut imm. 1-imi taaneqartut pisussaaffiit sumiginnarpagit pineqartoq suliffeqalernissamut piareersimasutut naatsorsuussaajunnaartariaqassaaq, taamatullu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik tigusisinnaanini annaassallugu.

 

Kapitali 6
Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit annertussusiat tunniunneqartarnerallu

§ 12. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit tunniunneqartassapput nalunaaquttap akunneranut aalajangersimasumik akit SIK-p aamma Naalakkersuisut akornanni isumaqatigiissut naapertorlugu suliamik ilinniagaqarsimanngitsut minnerpaamik aningaasarsiaasa 90%-iattut annertutigisut malillugit, tak. imm. 3.
Imm. 2. Suliffissaaleqisutut pineqartumut pisartagaritinneqartussat naatsorsorneqassapput sulinermik inuussutissarsiuteqartup sapaatit akunnerini 13-ini kingullerni nalunaaquttap akunneri suliffigisimasai tunngavigalugit, taamatullu ullut 14-ikkaarlugit kingumoortumik, sapaatilli akunneranut nalunaaquttap akunneri amerlanerpaamik 40-t naatsorsuussinnaallugit.
Imm. 3. Naalakkersuisut aamma SIK-p akornanni isumaqatigiissutip allanngortinneqarnerata kingorna imm. 1 naapertorlugu nalunaaquttap akunneranut akiliut Naalakkersuisunit sapinngisamik piaarnerpaamik tamanut saqqummiunneqartassaaq.
Imm. 4. Nalunaaquttap akunneranut akiliut nutaaq tamanut saqqummiussinerup kingornatigut ataasinngornermit siullermiit atuutilissaaq.

 

Kapitali 7
Paasissutissiisussaatitaaneq aamma utertitsilluni akiliisarneq

§ 13. Suliffeqanngikkallarnermi tapiissutisisartoq suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiat annikillilernerannik, unitsinneqarnerannik imaluunniit utertillugit akileqquneqarnerannik kinguneqarsinnaasumik nammineq atugarisaminik allanngortoqartillugu pisussaavoq kommunalbestyrelsi ilisimatitsissuteqarfigissallugu.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi, tamatumunnga inatsit allat akornutissaqartitsinngippata, suliffeqanngikkallarnermi tapiissutisisartup suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisarunnaarnissaanut pissutsinik naliliinissaminut paasissutissanik oqartussaniit allanit pissarsiniarsinnaavoq.

§ 14. Kommunalbestyrelsi utertitsilluni akiliisoqarnissaanik aalajangiissaaq inuk pineqartoq suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisialik taartisianik assigisaannilluunniit piffiup suliffissaaleqisut pisartagaannik pissarsiviusarsimasup siunertarisaatalu iluani matussutaasinnaasunik pissarsisimappat.

§ 15. Kommunalbestyrelsi utertitsilluni akiliisoqarnissaanik aalajangiissaaq inuk pineqartoq § 13-imi piumasaqaataasoq malillugu ilisimatitsisimanngippat, taamatulluunniit suliffeqan-ngikkallarnermi ikiorsiissutisialik ilisimagaluarlugu pisinnaatitaanani pisartagaqartarsimappat.

 

Kapitali 8
Aningaasalersuineq aamma allaffissornikkut aqutsineq

§ 16. Inatsisartut matumani peqqussutaat malillugu aningaasartuutaasartussat kommunalbestyrelsinit akilerneqartassapput.
Imm. 2. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit kommunalbestyrelsimit akilerneqartassapput kommunimi tassani sulinermik inuussutissarsiuteqartup pineqartup inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimaffigisaani.
Imm. 3. Suliffissaaleqisup angerlartinneqaannarsimasulluunniit iliuusissat pillugit pilersaarusiortoqareersimanerata kingorna kommunerisani qimappagu, taava kommunip nuuffigisap suliffissaaleqisumut angerlartinneqaannarsimasumulluunniit iliuusissat pillugit pilersaarusiaasimasoq kommunimut qimataanut pissarsiariniassavaa pisariaqarpallu naleqqussarlugu, suliffissaaleqisoq angerlartinneqaannarsimasorluunniit kommunimut tikinneqartumut taamatut saaffiginnippat. Kommunip qimatap inummut pineqartumut iliuusissat pillugit pilersaarut kommunimit nuuffigisamit taamaaliortoqarnissaanik kissaatigisaq tiguneqarniariarpat nassiutissavaa.

 

Kapitali 9
Naammagittaalliorsinnaaneq

§ 17. Kommunalbestyrelsip § 2, imm. 1, § 4, imm. 4, § 11, imm. 1, aamma §§ 14 15-ilu tunngavigalugit aalajangiineri Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqarfimmut suliareqqitassanngorteqqinneqarsinnaapput.
Imm. 2. Naammagittaalliuutit tunniunnissaannut piffissaliussaavoq aalajangiinerup naammagittaalliuutigineqartup tiguneraniit sapaatit akunneri sisamat.

 

Kapitali 10
Atuutilerfia aamma ikaarsaarnermi aalajangersakkat

§ 18. Inatsisartut peqqussutaat manna atuutilerpoq ulloq 1. juli 2006. Inuit ulloq 30.juni 2006 annertussusileriikkanik pisartagaqartut Inatsisartut annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq pillugu peqqussutaat nr. 15, 12. december 2001-imeersoq naapertorlugu ulloq taanna tikillugu pisartagaqassapput nalunaaquttap akunneri ikiorsiissutinik pineqartunik pisinnaatitaaffeqarfigisatik malillugit. Nalunaaquttap akunneri taakku akiliutigineqartussanut tunngaviussapput § 12-imi, imm. 2 naapertorlugu naatsorsueriaatsimut nutaamut atasumik piumasaqaataasut naammatsinneqarsinnaanissaasa tungaanut.
Imm. 2. Ilutigalugu annertussusileriikkanik ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 12. december 2001-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq, taamatuttaarlu aamma Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqalernissamut piareersimanissaq pillugu nalunaarutaat nr. 42, 14. december 2001-imeersoq atorunnaarluni.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 1. juni 2006
Hans Enoksen

/

Siverth K. Heilmann