Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 27
1. decembari 2006
Atorunnaartut

Namminersornerullutik Oqartussat Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut il.il. piumasaqaatit pillugit nalunaarutaat

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. november 2006-imeersumi § 17, imm. 1 aamma 2, aamma § 18, imm. 1 aamma 2, naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atortuuffigisaa

§ 1. Nalunaarummi matumani malittarisassat inuussutissarsiutinik ingerlatsisut suliffeqarfiinut aammalu inuussutissarsiuteqartuni ingerlatseqataasunut soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut akisussaasuusunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut § 6-imi taagorneqartunut, aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 1 imaluunniit § 2 naapertorlugit akileraartussaatitaasunut atuupput.

§ 2. Akileraaruseriffik akileraartussaatitaasunut ataasiakkaanut qassiikkuutaanulluunniit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit kapitalimi tassani malittarisassanit immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

 

Suliffeqarfinnut mikisunut naatsorsuutinut ilassutaasumik paasissutissat

§ 3. Inuinnaat inuussutissarsiummik ingerlataqartut, ukiuni naatsorsuuseriffiusuni imminnut malittuni marlunni ukiumut 400.000 koruunit sinnernagit kaaviiaartitaqartut, naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit saqqummiutissavaat. Akileraaruseriffiup naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit pillugit nalunaaruteqarnissamut allattuiffissatut atugassat sanassavai. Naatsorsuutini inissiinerit pingaarnerit pillugit paasissutissiissutit nammineerluni nalunaaruummut ilanngullugit nassiunneqassapput.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq inuussutissarsiuteqartuni ingerlatseqataasunut soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut akisussaasuusunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut, akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuusiornermik naammassinninnissamik aalajangersakkanik ingerlatseqatigiiffinnut soqutigisaqaqatigiinnut pineqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut akisussaasuusunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffimmut isumaginnitsitsisunut atuutinngilaq, takuuk § 6.

 

Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinik tunniussineq

§ 4. Akileraaruseriffiup nammineerluni nalunaaruteqarnermut tunngavissanik nakkutilliineranut atugassanik nammineerluni nalunaarsuinermik tunniussinissamut piffissaliunneqartup qaangiutinnginnerani akileraartarnermi naatsorsuutinut piffissaliussamut naammassineqarsimasumut kingullermut ukiumoortumik naatsorsuutinik akileraaruseriffimmut tunniussineqassaaq, takuulli § 5.
Imm. 2. Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit ukiumoortumillu nalunaarut akileraaruseriffiup atugassatut aalajangersagaanut aammalu qanoq isikkoqarnissaanik aalajangigai naapertorlugit digitalinngorlugit suliaralugit tunniunneqarsinnaapput.

§ 5. Illuutini marluk tikillugit attartortitsiviusumik inuussutissarsiutigalugu ingerlatsivik inuinnarnit ingerlanneqartuuppat, § 4 apeqqutaatinnagu akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinik tunniussineqassanngilaq.

 

Soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut akisussaasuusunut imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunut

§ 6. Ingerlatseqatigiiffinni soqutigisaqartunut, kommanditselskabini peqataanermigut akisussaasuusunut aammalu umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasut (peqataasut) akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuusiornissaq pillugu §§-ini 7-imiit 23-mut aalajangersakkat ingerlatseqatigiiffimmit pineqartumit, kommanditselskabimit imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffinni ingerlatseqataasunit naammassineqarnissaat qinersinnaavaat, taassumalu ukiumoortumik naatsorsuutit naqqiutitaqartunik nassuiaatitaqartunillu peqataasunut isertitaminnut naatsorsuusiornissaminni atugassaattut tunniutissavai.
Imm. 2. Peqataasut akileraaruteqaataasussanik isertitaminnik naatsorsuusiornerminni interessentskabimit, kommanditselskabimit imaluunniit umiarsuaatileqatigiiffimmit peqataanerminni isertitatik immikkoortillugit nassuiaasersussavaat.
Imm. 3. Peqataasut akileraartarnermi piffissanut agguataarineq imaluunniit nalitigut naatsorsueriaaseqarnerit imaluunniit akileraartarnermi nalikilliliinernik ukiumoortumik naatsorsuutini imm. 1-imi taaneqartuni atorneqartunit allaanerusut atorunikkit, naqqiutit immikkut nalunaarutigineqassapput.

 

Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut nalinginnaasumik piumasaqaatit

§ 7. Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit periutsit malillugit suliaassapput imaluunniit akileraartarnermi naqqiutinik (nuussinernik) naatsorsuutinullu immikkoortitaarlugit nalunaarsukkat allassimaffiannik imaqassallutik, takukkit §§-it 10-miit 23-mut.
Imm. 2. Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit § 8, imm. 1 naapertorlugu paasissutissiissutitaqartut, erseqqissumik paasiuminartumillu akileraaruseriffiup nakkutilliineranut tunngaviliisinnaasuussapput.
Imm. 3. Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut nuussineq, ukiup siuliani akileraaruserinermi naatsorsuutinut atasuunera takuneqarsinnaasunngorlugu suliarineqassaaq.

§ 8. Akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutit aammalu paasissutissiissutit akileraartarnermi ukiumoortumik naatsorsuutinut tunngaviusunut ilaasut, naatsorsuusianit imalunniit taakkununnga atasunik immikkoortitaarlugit nalunaarsukkat nassuiaatinit takuneqarsinnaasariaqarput.
Imm. 2. Naatsorsuusinerineq imatut aaqqissorneqassaaq nalunaarsukkat tamarmik akileraatarnermi naatsorsuusianut malinnaavigineqarsinnaasunngorlugit. Akileraartarnermi naatsorsuusiat nalunaarsukkani katiterneqarfigisaminni avissaartinneqarsinnaassapput.

§ 9. Paasissutissiissutit § 8, imm. 2-mi taaneqartut ukiup naatsorsuuseriviusup naaneraniit ukiuni tallimani toqqortarineqassapput.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq nioqqutissanik pisinniarfinni ingerlatsiviusut karsiini strimmilinut aamma suliffeqarfiup iluani atugaasunik bilaginut, ukiumoortumik naatsorsuutit atsiorneqarneranniit ukiumi ataatsimi toqqortarineqartussanut atuutinngilaq.

§ 10. Kaaviiaartitat ilanngaasikkat nioqqutissanik sullissinernillu ukiup naatsorsuusiorfiusup aallartinnerani naaneranilu pisassarisat naatsorsuutigalugit naatsorsorneqassapput.
Imm. 2. Kaaviiaartitat ilanngaasikkat immikkut nalunaarutigineqassapput. Allap akiligassaanik suliamik ingerlatamut naligititaq, § 13 naapertorlugu kaaviiaartitani ilanngaasikkani iluarsiiffigineqarpat, iluarsiineq immikkut ersersinneqassaaq.

§ 11. Aningaasartuutit, tamatumani aamma nioqqutissanik atuineq, akissarsiat allatigullu sulisorisanut aningaasartuutit suuneri malillugit immikkut ersersinneqassapput. Aningaasartuutit sanaartornermut atorneqarsimappata, tamatumunnga nuussineq immikkut ersersinneqassaaq.

§ 12. Nioqqutissanik uninngasuutit immikkut ersersinneqassapput. Ukiup naatsorsuuseriffiusup naanerani nioqqutissanik uninngasuutit ataasiakkaarlugit kisinneqassapput, annertussusaallu kisitsinermi listimi, nioqqutissat ataasiakkaat allattorsimaffianni pisariaqartitsinerlu naapertorlugu ilisarineqarsinnaaffigisaanni takutinneqarsinnaassallutik. Peqqumaasivimmiititat isumannaatsumik uninngasuutinut naatsorsuutit assigisaallunniit tunngavigalugit qaqugukkulluunniit naatsorsorneqarsinnaappata, kisitsineq ukiup naatsorsuuseriffiusup naanerinngisaraluani pisinnaavoq.
Imm. 2. Nioqqutissanik uninngasuutit nalinginik naatsorsuinermi tunineqarsinnaanngitsut nalinginik ilanngaasoqarsimappat, imaluunniit allat akiligassaannik suliat ingerlasut nalingisa naatsorsorneranni toqqaannartuunngitsumik tunisassiornermi aningaasartuutit, imaluunniit iluanaarutaasussap ilaa, ilanngunneqarsimappata, aningaasat taakkua immikkut ersersinneqassapput.

§ 13. Suliffeqarfiup kajumiissarneqarnermi allanit akilerneqartussanik suliat ingerlasut suliassiissutinut ataasiakkaanut agguataarlugit nassuiaateqarfigisinnaasariaqarpaat, aammalu naliliineq qanoq ingerlanneqarsimanersoq.

§ 14. Paasissutissiissutit makkua immikkut oqaatigineqassapput:
1) Ukiup naatsorsuuseriviusup naanerani pisassarisat akiitsullu nioqqutissanut sullissinernullu tunngasut.
2) Pisassarisat akiitsullu illuutini qularnaveeqqusiinermi qularnaarneqarsimasut pisassaqartut akiligassaqartullu taallugit qularnaveqqummullu takunnissinnaanissamut pisariaqartunik paasissutissiissutit.
3) Aningaaserivinnut assigisaannulluunniit aningaasaliissutit/ikisat, ilitsiviup aqqanik kontollu normuanik taasilluni, paasissutissat akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqarsimanngippata.
4) Pappiaaqqat nalillit, nalit allanngorarnerisigut iluanaarutit annaasaqaatilluunniit akileraaruteqaataasussaasut, pissarsiarineranni akinik, allassimasumik nalinginik naligititaasunillu taasilluni. Pappiaqqat nalillit sillimaasivimmiititaappata (debot) sillimaasivik aamma taaneqassaaq, paasissutissat akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqarsimanngippata. Pappiaqqanut nalilinnut erniaqartitaasunut, aallaqqaammut aningaasat amerlassusii imaluunniit akiitsut sinneri qallunaat aningaasaannut aaqqinneqarsimasut, pilersinneqarneranni taaneqartumik erniat oqaatigineqassapput.
5) Allatigut pisassarisat imaluunniit akiitsut allat.
Imm. 2. Akiitsoqartunit paasineqartunik annaasaqaatinik ilimagineqartunilluunniit annaasaqaatigissangasanik nalikilliliissutit immikkut nalunaarutigineqassapput.

§ 15. Pigisat akileraarutitigut nalikilliliivigineqarsinnaasut, nalikillilerinermut tunngavigisat nakkutiginissaannut atugassanik immikkoortitaarlugit naatsorsuiffigineqassapput pisariaqartunik nalikilliliinerillu naatsorsorneqarnerannut paasissutissiilluni. Aalaakkaasumik illuutinut atatillugu nalikilliliinernut aamma pigisamik piffissap piginnittuuffigisap tamakkiisumik nalaani nalikilliliinerit nalunaarutigineqarlutik nassuiaatissiineqassaaq.

§ 16. Suliffeqarfik Kalaallit Nunaata avataani pigisaqarpat, tamanna immikkut nalunaarutigineqassaaq, pigisap pissarsiarineranut akia 25.000 koruunit sinnersimappagit paasissutissarlu tamanna suliffeqarfiup ukiumoortumik naatsorsuutaanni ersinngippat. Arlaqartunik pigisaqartoqarpat pigisat suuneri naapertorlugit paasissutissiissutit immikkoortinneqassapput.

§ 17. Namminerisanik aningaasaatit naatsorsorneranni nioqqutissanik nammineq atuineq aningaasartuutinullu peqataanerit il.il. immikkut takutinneqassapput.

§ 18. Aningaasartuutit isertitallu imaluunniit pigisat akiligassallu akornanni illuatungiliineqarsimappat (modregning), kisitsisit ilanngaasernagit takutinneqassapput.

§ 19. Makkuaimmikkut oqaatigineqassapput:
1) Ilassinninnermut aningaasartuutit.
2) Akileraaruteqaataasussaanngitsunik ajunngitsorsiat, angalanernut il.il. akilikkat.

§ 20. Isertitat aningaasartuutillu nalinginnaasumik ingerlatsinermut pinnani allamut tunngasut immikkut isertitatut immikkullu aningaasartuutitut takutinneqassapput suunerilu tunngavigalugit nassuiaateqartinneqassallutik, pingaaruteqarpiartuunngitsutut oqaatigineqarsinnaasuunngippata. Taamatulli agguataarinissaq aningaasaliinernik ingerlatsivinnut atuutinngilaq.

 

Akileraaruseriffimmut paasissutissat nalunaarutigineqartut naatsorsuiffigineqarnerat

§ 21. Nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaasut akissarsiat aamma honorarit il.il., naatsorsuutini ilaasut annertuussusii immikkoortiterlugit paasissutissiissutigissavaat, aningaasarsiallu il.il. annertussusiinik paasissutissiissapput, akissarsiallu il.il. akileraaruseriffimmut akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1 aamma 3 naapertorlugit, aningaasarsianit akileraarutit pillugit akileraaruseriffimmut nalunaartarneq pillugu nalunaarut naapertorlugu, nalunaarutaasimasunik naligiissaarinermik takutitsillutik.

§ 22. Ernianik nalunaaruteqarnissamut paasissutissiisussaatitaasut kaammattorneqarnermi ernianit isertitat aningaasartuutillu, naatsorsuutini ilaasut annertussussaannik paasissutissiissuteqassasut ernianillu, isertitanit akileraarutit pillugit akileraaruseriffimmut nalunaartarneq pillugu nalunaarut naapertorlugu, nalunaarutigineqarsimasunik naligiissaarinermik takutitsillutik.

§ 23. Nalunaaruteqarnissamut § 21 aamma § 22-mi taaneqartutut paasissutissiisussaatitaasut ukiumut naatsorsuuserivik qaammatisiutit malillugit ukiumit allaanerusoq atorpagu, immikkut paasissutissiinermi aningaasat nalunaarutigineqarsimasut qaammatisiutit malillugit ukiup agguataarnerinut naatsorsuuserinermut atorneqartunut qanoq agguataarsimanerat takutissinnaassavaat.

 

Pineqaatissiinerit atuuttussanngorfialu

§ 24. Kinaluunniit, piaaraluni imaluunniit soqqusaatsumik mianersuaalliornikkut, § 3, imm. 1, § 4, imm. 1, § 6, imm. 2 aamma 3, § 7, imm. 1 aamma 3, imaluunniit §§-it 8-miit 23-imut unioqqutitsisoq akiliisitsinikkut pineqaatissinneqarsinnaavoq.

§ 25. Nalunaarut 1. januar 2007 atuutilerpoq
Imm. 2. Ilutigitillugu Ingerlatsinermut naatsorsuutinut nammineerluni nalunaarsuiffimmut ilanngunneqartussanut piumassarineqartut minnerpaat pillugit Inatsisartut nalunaarutaat nr. 8, 26. juni 1979-imeersoq aturunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 1. december 2006
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann