Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 8
5. juuli 2006
Atuuttut

Radiumi tv-milu pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 6, 14. november 2004-meersumi § 52, imm. 3, § 53, § 54, imm. 8, § 55, § 56, imm. 3 aamma § 59, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

§ 1. Nalunaarummi pineqarput radiuni tv-nilu suniluunniit pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit, tak. radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat.
Imm. 2. Tekst-tv-mut tunngatillugu allamik allassimasoqanngippat tv-nut maleruagassat taamatulli atuutissapput. 


Pilerisaarutit suunerat

§ 2. Tv-mi pilerisaarutit aallartinneri naanerilu nipimik ilisarnaammik oqaluttumilluunniit, taakkuluunniit marluutillugit, kiisalu assitaliinikkut erseqqissumik nalunaarneqassapput.
Imm. 2. Radiumi pilerisaarutitut akunniliussap aallartinnera naaneraluunniit imaluunniit pilerisaarutit aallartinneri naaneriluunniit nipimik ilisarnaammik oqaluttumilluunniit, taakkuluunniit marluutillugit erseqqissumik nalunaarneqassapput.
Imm. 3. Tekst-tv-mi erseqqissumik assitaliinikkut nalunaartoqassaaq.

§ 3. Radiukkut tv-kkullu aallakaatitat pilerisaarutinik pasinaarsaakkanik imaqassanngillat.
Imm. 2. Pilerisaarutit pasinaarsaakkat tassaapput pilerisaaruteqartup kinaanera ersersivinngikkaluarlugu nioqqutissiortup sullissinermilluunniit suliaqartartup aqqanik, nioqqutissaataasa ilisarnaataannik, nioqqutissaataanik, sullissinerisa suunerinik, suliffeqarfiutaanik imaluunniit ingerlataanik aallakaatitassiap aallakaatinneqarnerani oqaatsitigut assitaliinikkulluunniit ersersitsiniaaneq, ersersitsiniaaneq Kalaallit Nunaata Radioata (KNR-ip), aallakaatitsisinnaanermut akuersissutip piginnittuata imaluunniit inuup KNR-imi aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittuani sulisuusup pilerisaaruteqarnissamik siunertaqartissimappagu, taassumalu ersersinniarnerata isumaa tamat allamut saatinniarnissaannut atorneqarsinnaappat.
Imm. 3. Ersersitsiniaanerup imm. 2-mi pineqartup siunertaasimannginnera KNR-ip aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittuata uppernarsarniagassaraa.


Pilerisaarutit inissinneri

§ 4. TV-mi pilerisaarutit ataatsimoortillugit aallakaatinneqassapput.
Imm. 2. TV-mi pilerisaarutit ataatsimoortut aallakaatitanut akunniliullugit inissinneqassapput, taamaattorli tak. imm. 3 aamma 4. Tamanna tekst-tv-mi pilerisaarutinut atuutinngilaq.
Imm. 3. Timersornermik aallakaatitat unikkallarfillit, imaluunniit isiginnaartoqarluni isiginnaagassiamik pisumilluunniit unikkallarfilimmik toqqaannartumik kipungasumilluunniit aallakaatitsinerit kipitikkallarlugit pilerisaarutit ataatsimoortut aallakaatinneqarsinnaapput.
Imm. 4. Pilerisaarutit ataatsimoortut imm. 2-mi taaneqartut aallakaatitap nalinginnaasumik unikkallarfii, sivisussusia suuneralu eqqarsaatigalugit inissinneqassapput, taamaaliornerlu aallakaatitap innarligassaanngissusianik, naleqassusianik piginnittuataluunniit piginnittussaaneranik innarliinani pissaaq.

§ 5. Radiumi pilerisaarutit aallakaatitsinermi sukkulluunniit inissinneqarsinnaapput, taamaattorli tak. imm. 2.
Imm. 2. KNR-ip radiumi pilerisaarutit taamaallaat ataatsimoortillugit, aallakaatitanullu akunniliullugit aallakaatissinnaavai.

§ 6. Kosttilskudit pillugit pilerisaarutit aallakaatitanut meeqqanut sammitinneqartunut atasumik inissinneqassanngillat.


Pilerisaarutit sivisussusii

§ 7. Pilerisaarutit nal.ak. annerpaamik minutsinik 10-nik sivisussuseqassapput.
Imm. 2. Imm. 1 tekst-tv-mut atuutinngilaq.


Pilerisaarutit imarisaat

§ 8. Radiumi tv-milu pilerisaarutit inatsisinut naapertuuttuussapput, isornaatsuussallutik, assuarnaatsuussallutik eqqortuussallutillu aammalu inoqatinut akisussaassusermik misigissuseqarluarluni suliaasimassallutik.
Imm. 2. Pilerisaarutit atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliaq pillugit Inatsisartut inatsisaannut naapertuutissapput, pilerisaarutinillu pitsaasuutitsinissamik ileqqussanik nalinginnaasumik akuerisaasunik ataqqinnittuussallutik.
Imm. 3. Qissimigaagassanik imm. 1-imi 2-milu taaneqartunik malinninniarnermi radiumik tv-millu tigooraanerup nalinginnaasumik pineranut tunngasut pingaartillugit isiginiarneqassapput.

§ 9. Pilerisaaruteqartup kinaanera pilerisaarummi ersersinneqassaaq, soorlu nioqqutissat ilisarnaataasigut niuernikkulluunniit ilisarnaatitigut allatigut.

§ 10. KNR-ip aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittuata tv-mi pilerisaarutit, inuup piffissami tassani tv-qarfimmilu tassani tv-kkut aallakaatitami KNR-imit aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittuanit aallakaatinneqartumi peqataasup, soorlu studieværtitut, peqataaffigisai aallakaatissinnaanngilai.
Imm. 2. Pilerisaarutit aallakaatitsiviup aallakaatitaasa ilisarnaataannik nalinginnaasumilluunniit imarisaannik imaqassanngillat.

§ 11. Pilerisaarutit nakuuserumalernissamut patsisaasinnaasunik imaqassanngillat. Toqutsinernik, nakuusernernik naalliutsitsinernilluunniit imaqassanngillat, aammalu upperisapalaat ersinerluunniit asuli tunngavigissanagit.
Imm. 2. Pilerisaarutit ammip qalipaataa, arnaaneq/angutaaneq, qassinik ukioqarneq, upperisaq nunamilluunniit suminngaanneersuuneq tunngavigalugu immikkoortitsissanngillat, inuilluunniit upperisaat politikkialluunniit pillugu narrunarsaassanatik.
Imm. 3. Pilerisaarutit angerlarsimaffimmi, suliffimmi angallannermiluunniit isumannaatsuutitsiniarnermut akerliusumik pissusilersulernissamut, allatulluunniit ulorianartorsiortitsinialernissamut, akisussaanngitsuliulernissamut, peqqinnissamut ulorianaatilimmik avatangiisinulluunniit ulorianaatilimmik pissusilersulernissamut patsisaassanngillat.
Imm. 4. Nioqqutissiap atorneqarnissaani isumannaatsuutitsiniarnissaq immikkut sianigisariaqassappat tamanna pilerisaarummi ilisimatitsissutigineqassaaq.

§ 12. Pilerisaarutit inuit privatimik inuiaqatigiinniluunniit inuunerannik oqaluttuartuussanngillat allaaserinnittuussanatilluunniit, tamanna siumut akuersissutigineqareersimanngippat. Aamma pilerisaarutit siumut akuersissuteqartoqareersimatinnagu sumulluunniit inuup allap pigisaanut tunngasumik, inummut tassungarpiaq innersuussinertut paasinnitsitsisinnaasumik oqaluttuartuussanngillat allaaserinnittuussanatilluunniit.

§ 13. Oqariartuutiginiagaq periutsit isiginnaartartup tusarnaartartulluunniit sianiginngisaminik taamaallaat malugisinnaasai atorlugit ingerlateqqinniarlugu, assersuutigalugu assip ima sukkatigisumik allanngorartinneratigut allaat isiginnaartartumit malugineqarsinnaanngitsumik, pilerisaarusianik aallakaatitsisoqassanngilaq.

§ 14. Radiumi tv-milu pilerisaarutit kalaallisut oqaasertaqassapput imaluunniit kalaallisut allagartalersugaassallutik. Tamannali atuutinngilaq pilerisaarut erinarsuutitut nipilersukkatulluunniit saqqummiunneqarpat.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq aallakaatitassiani ataatsimoortuni pilerisaarutinut, KNR-ip aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittuata ataatsimoortillugit pissarsiarisimasaani pilerisaarutinik imaqartuniittunut atuutinngilaq.


Nioqqutissiat sullissinerillu immikkut ittut

§ 15. Imigassat aalakoornartumik akullit, soorlu immiaaqqat, viinnit imigassallu kimittuut pilerisaarutigineqassanngillat.
Imm. 2. Tupanit nioqqutissiat nioqqutissallu pujortarnermut atatillugu atorneqarnerusartut pilerisaarutigineqassanngillat.
Imm. 3. Nakorsaatit, matumani aamma nakorsaatit niuertarfinni pisiassat aamma naturmedicinit pilerisaarutigineqassanngillat.

§ 16. Peqqinnermut iluaqutaasumik immikkut sullissinerit, soorlu akupunktur, zoneterapi aamma hypnose pillugit pilerisaarutit piviusorsiortuullutillu ingasattajaartuussanngillat. Aamma sullissinerit peqqinnermut iluaqutaasumik kinguneqarsinnaanerinik ingasattajaarussissanngillat.
Imm. 2. Pilerisaarutit imm. 1-imi taaneqartut inunnut aalajangersimasunut, soorlu inunnut napparsimasunut inunnulluunniit aalajangersimasumik ajoqutilinnut innarluutilinnulluunniit sammitinneqassanngillat. Peqqinnissamut tunngatillugu ingerlataqarnermi atuutissapputtaaq peqqinnissamik sullissinerit pilerisaarutigineqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni maleruagassat.

§ 17. Upperisarsiornermik suliaqartut, politikkikkut partiit, kattusseqatigiit, kattuffiit kisimiillutillu qinigassanngortittut pillugit pilerisaarutinik tv-mi aallakaatitsisoqassanngilaq, taamaattorli tak. imm. 3.
Imm. 2. Tv-mi reklaminut ilanngunneqartassanngillat upperisarsionermut politikkimullu tunngasutigut isummat, taamaattorli tak. imm. 3.
Imm. 3. Imm. 1-imi amma imm. 2-mi aalajangersagaq qinersinerit pillugit aallakaatitanik taagorneqartunik, tassa qinersineq pillugu aallakaatitaq ilanngussanik politikkikkut partiimit aallakaatitassiarineqarsimasunik akilerneqartunillu imaqarpat, aallakaatitsinissamut akornutaanngilaq.

§ 18. Iluaqusiinissamik siunertaqarluni imaluunniit tamat soqutigisaat siunertaralugu katersuiniarneq pillugu pilerisaarutit aatsaat aallakaatinneqassapput, katersuiniarneq tamanut ammasoq politiinit akuerineqarsimappat.


Meeqqanik illersuineq

§ 19. Pilerisaarutit meeqqanut sammitinneqartut, taakku eqqarsartaasiinik ileqqorissaarnissaannillu ajoqusiisinnaasutut ilusilerneqassanngillat. Pilerisaarutit meeqqat inunnguuseralugu uppiassusiinik ilumoortuunerinillu kiisalu angajoqqaaminnut, perorsaasiminnut allanut ilinniartitsisuminnulluunniit immikkut ittumik tatiginninnerannik atornerluissutissatut ilusilerneqassanngillat. Pilerisaarutit aamma taakku oqaasissaqartuunerannik akisussaanerannillu akornusiissanngillat.

§ 20. Pilerisaarutit meeqqat sumiiffinni navianartuniittarnissaannut tamakkununngartarnissaannulluunniit, nioqqutissanik ulorianartunik atuisarnissaannut imaluunniit imminnut navianartorsiortinnissaannut kajumissaarutaassanngilluinnarput.

§ 21. Pilerisaarutit meeqqat, meeqqat allat nioqqutissanik pilerisaarutigineqartunik piseqqullugit kimigiiserfiginninnissaannut kajumissaarisuussanngillat.
Imm. 2.Meeqqat pisisartussanik nutaanik nassaarnerminnut akiliutitut ajunngitsorsiassaqartinneqarnissaat pilerisaarutigineqassanngilaq.

§ 22. Pilerisaarutit inooqatigiinnermi naleqartitanut akornutaassanngillat, soorlu meeqqanik isumaqalersitsissanngillat meeqqap nioqqutissamik pigisaqarnini, atuinini nerininiluunniit/imerniniluunniit timimigut, inuttut isigineqarnermigut imaluunniit tarnimigut meeqqanit allanit iluaqutiginerussagaa, imaluunniit nioqqutissamik pigisaqannginneq, atuinnginneq nerinnginnerluunniit/iminnginnerluunniit taassuma paarlattuanik sunniuteqarsinnaasoq. Taamatuttaaq ima pilerisaaruteqartoqassanngilaq, meeqqat nioqqutissamik pineqartumik pigisaqanngikkunik, atuinngikkunik nerinngikkunilluunniit/iminngikkunilluunniit meeqqanit allanit nikanarnerusutut, imaluunniit ajorineqartussatut illaruaatigineqartussatulluunniit misigilersillugit.

§ 23. Nioqqutissap pilerisaarutigineqartup angissusia, naleqassusia, suussusia, piunertussusia pisinnaasaaluunniit eqqarsaatigalugu mianersorfigineqarluinnassaaq pilerisaarutit meeqqanik paatsuuisitsinnginnissaat.
Imm. 2. Pinngussat angissusiviat pinngussat pillugit pilerisaarutini eqqortumik nalunaarutigineqartassaaq. Nioqqutissap atorneqarsinnaaneranut, imaluunniit susinnaanera takutinneqartoq allaaserineqartorluunniit anguneqassappat atortut allat pisariaqarpata, soorlu batteriit, tamanna erseqqissumik allassimassaaq. Nioqqutissaq suup ataatsimoortillugu atugassap ilagippagu tamanna erseqqissumik nalunaarneqassaaq.
Imm. 3. Akimik nalunaaruteqarnermi, soorlu oqarluni "taamaallat", nioqqutissap naleqassusianut tunngatillugu meeqqat piviusorsiortuunngitsumik isumaqalersinneqassanngillat. Pilerisaarut sunaluunniit isumaqalersitsissanngilaq nioqqutissaq pilerisaarutigineqartoq ilaqutariit kikkulluunniit akissaqassusiannut imaaliallaannaq naleqqussarneqarsinnaasoq.
Imm. 4. Nioqqutissaq atorsinnaassagaanni sunik piginnaasaqartariaqarneq pilerisaarutini nalunaarneqassaaq. Nioqqutissap atorneqarnermini susinnaanera takutinneqartillugu allaaserineqartilluguluunniit pilerisaarut ima ilusilerneqassaaq, isiginnaartartup nalinginnaasup nioqqutissamik atuinissamut ukiumigut naleqqunneragaasup nioqqutissap susinnaassusianik angusaqarsinnaanissaa ajornassanani.

§ 24. Ilusilersukkat, inuusat nioqqutissallu taakku assigisaat aallakaatitsivimmi pineqartumi aallakaatitassiani meeqqanut 14-it inorlugit ukiulinnut sammitinneqartuni pingaarnertut ingerlaavartumillu ilaatinneqartut, nioqqutissat taakku meeqqanit 14-it inorlugit ukiulinnit immikkut soqutiginaateqarpata pilerisaarutini aallakaatitsiviup aallakaatitaani atorneqassanngillat.
Imm. 2. Inuit aallakaatitsivimmi pineqartumi aallakaatitassianut meeqqanut 14-it inorlugit ukiulinnut sammitinneqartunut attuumassuteqartut, nioqqutissat meeqqanut 14-it inorlugit ukiulinnut immikkut soqutiginaateqartut pillugit pilerisaarutini aallakaatitsivimmit aallakaatinneqartuni ilaassanngillat.

§ 25. Sukkulaatit, mamakujuit, imeruersaatit, snacks-it assigisaallu pillugit pilerisaarutini nalunaarneqassanngilaq taakku nerisassanut nalinginnaasunut taartitut nerineqarsinnaasut.

§ 26. Meeqqat 14-it inorlugit ukiullit tv-mi pilerisaarutini taamaallaat peqataatinneqassapput peqataaneq taanna sumiiffimmut oqaluttuarineqartumut nalinginnaasumik ilaasutut isikkoqarpat, imaluunniit nioqqutissat meeqqanut tunngasut atorneqarnissaasa nassuiarnissaanut takutinnissaanulluunniit pisariaqarpat.
Imm. 2. Meeqqat 14-it inorlugit ukiullit nioqqutissanik imaluunniit sullissinernik sunilluunniit innersuussissanatilluunniit uppernarsaasiissanngillat.


Aallakaatitani aningaasalersukkani oqaatigineqarnerup/takutinneqarnerup sivisussusiaa

§ 27. Aallakaatitaq ataatsimik marlunnilluunniit aningaasalersuisoqarpat, aningaasalersuisup ataatsip aqqata imaluunniit ilisarnaataata (logo-t) sivisussusia tamarmiusoq sekuntinit 15-nit sivisunerussanngilaq. Aallakaatitaq pingasunik taakkunanngaluunniit amerlanerusunik aningaasalersuisoqarpat aningaasalersuisut aqqisa imaluunniit ilisarnaataasa (logo-t) sivisussusiat tamarmiusoq sekuntinit 40-nit sivisunerussanngilaq.


Aallakaatitat aningaasalersorneqartut imarisaat

§ 28. Aallakaatitat inunnit imaluunniit inatsisit malillugit inuttut isigineqartunit immiaaqqanik, viinninik imigassanillu kimittuunik, aamma nakorsaatinik kiisalu tupanit nioqqutissianik nioqqutissanilluunniit pujortarnermut atatillugu atorneqarnerusartunik pingaarnertut nioqqutissiortunit tuniniaasunilluunniit aningaasalersorneqassanngillat.
Imm. 2. Imm. 1-imi inerteqqut atuutinngilaq aallakaatitamik aningaasalersuineq nioqqutissanut imm. 1-imi taaneqanngitsunuinnaq tunngassuteqarpat.

§ 29. Aallakaatitat nutaarsiassaqartitsinermut soqutiginartunullu tunngasut aningaasalersorneqassanngillat.
Imm. 2. Aallakaatitat soqutiginartut imm. 1-imi taaneqartut taamaallaat tassaapput aallakaatitat nutaarsiassanut politikkikkut imaluunniit inuiaqatigiinnut tunngasutigut pingaaruteqartunut tunngasut, soorlu aallakaatitat nutaarsiassanut oqaaseqaatinik, nutaarsiassat ineriartornerinik imaluunniit nutaarsiassanut, pisunut soqutiginartunut il.il. politikkikkut isummanik samminninnernik imaqartut.

§ 30. Aallakaatitamik aningaasalersuisup aqqata radiumi nalunaarneqarnera persuarsiorpaluttuussanngilaq. Nalunaarutiginninneq tunuliaqutitut nipinik immikkut ittumik, aallakaatitamik aningaasalersuisumut taassumaluunniit nioqqutaanut il.il. attuumassuteqartumik ilaqartinneqassanngilaq.

§ 31. Aallakaatitamik aningaasalersuisup aqqanik tv-mi nalunaarutiginninneq assit aalasut, aallakaatitamik aningaasalersuisup aqqanik ilisarnaataanilluunniit (logo) imallit atorlugit pisinnaavoq, taamaattorli tak. imm. 2.
Imm. 2. Tv-kkut aallakaatitani meeqqanut immikkut sammitinneqartuni aallakaatitamik aningaasalersuisup aqqanik, ilisarnaataanik (logo) imaluunniit nioqqutaanik nalunaarutiginninneq assit uninngaannartut atorlugit pissaaq.
Imm. 3. Nalunaarutiginninneq imm. 1-imi 2-milu taaneqartoq tunuliaqutitut nipimik immikkut ittumik, aallakaatitamik aningaasalersuisumut taassumaluunniit nioqqutaanut atuumassuteqartumik ilaqartinneqassanngilaq.

§ 32. Aallakaatitaq aningaasalersorneqartoq aallakaatitamik aningaasalersuisup allalluunniit nioqqutaanik sullissinerinilluunniit pisinissamut attartornissamulluunniit pilerilersitsissanngilaq, pingaartumik taakku tamakkuninnga tunisaqarnerunissaq siunertaralugu immikkut ittumik erseqqissarneqassanngillat.
Imm. 2. Unamminerni il.il., aningaasaliisup allalluunniit nioqqutaanik sullissinerinilluunniit eqqugassartaqartuni eqqugassat taamaallat naatsumik persuarsiorpalunngitsumillu takutinneqarlutillu taaneqassapput, tassa unamminerup il.il. ingerlannissaata pisariaqartumik paasissutissiissutigineqarnissaanut akornutaanngitsumik.
Imm. 3. Aallakaatitaq meeqqanut 14-it inorlugit ukiulinnut immikkut sammitinneqarpat eqqugassat aningaasaliiffigineqartut, tak. imm. 1, takutinneqassanngillat, taamaallaalli eqqugassat suuneri qanorlu ittuuneri persuarsiorpalunngitsumik nalunaarutigineqassallutik.


Nakkutilliineq, unioqqutitsinerit, pineqaatissiisarnerit il.il.

§ 33. Radiumi tv-milu pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit maleruagassat malinneqarnerat Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartunit nakkutigineqassaaq, tak. §§-it 2-miit 32-mut.
Imm. 2. Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut §§-inik 2-miit 32-imut unioqqutitsinerit assuarliutigisinnaavaat aammalu KNR aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittua peqqusinnaallugu aalajangiinermik tamanut nalunaarutiginneqqullugu, matumani aamma tamanut nalunaarutiginninnerup qanoq ittumik qanorlu ilusilimmik pinissaa aalajangersinnaallugu.
Imm. 3. Radiumi tv-milu pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit maleruagassanik unioqqutitsineq Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut aalajangiiffigissavaat, tak. §§-it 2-miit 32-mut, paasissutissallu piviusut pilerisaarutinut ilanngullugit aallakaatinneqarsimasunut tunngasut pillugit akissuteqarluni oqaaseqarneq pillugu aalajangiissallutik. Akissuteqarsinnaatitaanermut piumasaqaataavoq paasissutissat inuup aningaasatigut annertuumik akornuserneqarnissaanut patsisaasinnaanissaat, aammalu eqqortuunerisa qularnaatsuunissaat. Aalajangiisartut KNR aallakaatitsisinnaanermulluunniit akuersissutip piginnittua peqqusinnaavaat akissuteqarluni oqaaseqaammik aallakaatitseqqullugu. Akissuteqarluni oqaaseqaatip imarisaa, ilusia sumiinnissaalu aalajangiisartut aalajangissavaat.

§ 34. Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut nunaqarfigisami aallakaatitsisinnaanermut akuersissut atuukkunnaarallartissinnaavaat atuukkunnaavitsissinnaalluguluunniit, akuersissutip piginnittuata pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit maleruagassat annertuumik qasseeriarluniluunniit unioqqutippagit, tak. §§-it 2-miit 32-mut, imaluunniit aalajangiisartut § 33, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit peqqusinerat taamatulli sumiginnarpagu.
Imm. 2. Taamatuttaaq kultureqarnermut pisortaqarfiup nuna tamakkerlugu aallakaatitsisinnaanermut akuersissut, Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut inassuteqarnerisigut atuukkunnaarallartissinnaavaa atuukkunnaavitsissinnaalluguluunniit, akuersissutip piginnittuata pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit maleruagassat annertuumik qasseeriarluniluunniit unioqqutippagit, tak. §§-it 2-miit 32-mut, imaluunniit aalajangiisartut § 33, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit peqqusinerat taamatulli sumiginnarpagu.

§ 35. Pilerisaarutit aallakaatitassianillu aningaasalersuisarnerit pillugit maleruagassanik unioqqutitsineq pillugu naammagittaalliuutit, tak. §§-it 2-miit 32-mut kiisalu peqqussummi §§-it 50-imiit 51-imut, § 52, imm. 1 aamma 2 aammalu § 54, imm. 2-miit 6-imut, allakkatigoortuussapput tunngavilersugaassallutillu.
Imm. 2. Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut naammagittaalliuutit ersarissumik tunngavissaqanngitsut itigartitsissutigisinnaavaat.

§ 36. Radio-tv-lu pillugit aalajangiisartut suliassanik nalunaarut manna naapertorlugu suliaqarnerminni aalajangiineri allaffeqarfikkoortumik oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngillat.

§ 37. Nalunaarummi § 2-mik, § 3, imm. 1-imik, § 4, imm. 4-mik, § 6-imik, § 7, imm. 1-imik, § 8, imm. 1-imik 2-millu, §§-inik 9-miit 13-imut, § 14, imm. 1-imik, § 16-imik, §§-inik 18-imiit 27-mut, § 30-mik, § 31, imm. 2-mik 3-millu, aamma § 32-mik unioqqutitsineq akiliisussanngortitsissutaasinnaavoq. Aammattaaq Radio- tv-lu pillugit aalajangiisartut aalajangiinerannik tamanut nalunaarutiginninnissamik, tak. § 33, imm. 2, aamma akissuteqarluni oqaaseqarnissamik, tak. § 33, imm. 3, aalajangiisartut peqqusinerannik sumiginnaaneq akiliisussanngortitsissutaasinnaavoq.
Imm. 2. Aktieselskabit, anpartsselskabit, andelsselskabit, peqatigiiffiit assigisaalluunniit unioqqutitsippata, tak. imm. 1, ingerlatseqatigiiffik il.il. akiliisitsissummik taamaattumik akiliisussanngortinneqarsinnaavoq, tak. peqqussummi § 59, imm. 3. Kommuni kommunilluunniit suleqatigiiffiat il.il. unioqqutitsippat kommuni kommunilluunniit suleqatigiiffiat il.il. aalajangersagaq aamma taanna naapertorlugu akiliisitsissummik taamaattumik akiliisussanngortinneqarsinnaavoq.


Atortuulerfia

§ 38. Nalunaarut una ulloq 1. juli 2006-imiit atortuulerpoq. Tassunga ilutigitillugu atorunnaarsinneqarpoq Radiumi fjernsynimilu reklamit aningaasalersuinerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 25. januar 1991-imeersoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 5. juli 2006
Doris Jakobsen

/

Lise Lennert Olsen