Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 17
2. decembari 2004
Atorunnaartut

Tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Nioqqutissanik eqqussuineq annissuinerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 18, 30. oktober 1992-imeersumi § 17 aamma § 46, imm. 5 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Tikinneq tassaavoq nunanit allanit, tassunga ilanngullugit Danmarkimit Savalimmiunillu, akitsuuteqarfiusumut tikinneq.
Imm. 2. Tikinnermi angalasut nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik nassarsinnaatitaapput imaluunniit pisisinnaatitaapput kinguliini taagorneqartutut annertussuseqartunik:
1) Sikaritsit 200-t imaluunniit sikaat 50-it imaluunniit cigarillossit 100-t imaluunniit tupat 250 g,
2) Sikaritsinut imusivissat imaluunniit pappiarartassat immertariaannaat 200-t,
3) Imigassaq kimittooq (22 pct. sinnerlugu aalakoornartortalik) 1 literi imaluunniit hedviinni (15-22 pct.-imik aalakoornartortalik) 2 literi,
4) Viinni nerriseq (15 pct. inorlugu aalakoornartortalik) 2,25 literi,
5) Immiaaqqat 2 literi,
6) Imeruersaatit kulsyretallit 2 literi,
7) Tipigissoq 50 g aamma 0,25 literi tipigissut kimikinnerit. Tamakkua saniatigut kiinnamut tarngutit tipigissullu allat katillugit annerpaamik 1.000 koruunit nalinginut,
8) Sukkulaatinit mamakujuttunillu nioqqutissiat katillugit 2 kg,
9) Kaffit imaluunniit tiit 1 kg, aamma
10) Neqi, neqinit nioqqutissiat imaluunniit timmissat katillugit 5 kg.
Imm. 3. Inuit 18-inik ukioqalereersimasut kisimik tupanit nioqqutissianik, imigassanik kimittuunik, viinninik immiaaqqanillu akitsuuteqanngitsunik pisisinnaapput.

§ 2. Tikittunut nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik nioqquteqarneq § 1 naapertorlugu pissaaq, mittarfinnilu taamatut nioqquteqarnissamut Akileraartarnermut Pisortaqarfimmit akuerineqarsi-masuni taamaallaat pisinnaalluni.

§ 3. Angallassinermi sulisuusut, tassa inuit umiarsuarni timmisartunilu nunat tamat akornanni angalasuni angallassissutip ingerlanneqarnerani imaluunniit taassuma iluani suliaqartut, ullut unnuallu 15-it inorlugit sivisussusilimmik Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna uternerminni makkuninnga eqqussisinnaatitaapput:
1) Sikaritsit 60-it imaluunniit sikaat 40-t imaluunniit cigarillossit 50-it imaluunniit tupat 250 g,
2) hedviinni 2 literi aamma viinni nerriseq 2,25 literi, kisianni imigassanik kimittuunik pinnatik,
3) tipigissoq 50 g aamma 0,25 literi tipigissoq kimikinneq, aamma
4) kaffit tiilluunniit 500 g.
Imm. 2. Ulluni unnuanilu 15-ini taakkuluunniit sinnerlugit Kalaallit Nunaata avataaniikkallarnerup kingorna angallassinermi sulisuusut § 1-imi maleruagassat naapertorlugit nioqqutissanik nassarsinnaapput.

§ 4. Nunat allamiut aalisariutaanni Kalaallit Nunaata imartaani aalisartuni aammalu umiarsuarni Kalaallit Nunaata imartaaniinnerminni nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik nassataqarnissa-minnut akuerineqarsimasuni, umiarsuup inuttaanut ataatsimut ullormut unnuamullu ataatsimut amerlanerpaamik ulluni 28-ni naatsorsuullugu nassarneqarsinnaapput viinni 1 literi, imaluunniit hedviinni 0,5 literi, imaluunniit imigassaq kimittooq 0,25 literi, imaluunniit immiaaq-qat 2 literi aamma tupanit nioqqutissiat 40 g.
Imm. 2. Umiarsuarni inuttaasut, imm. 1 naapertorlugu nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik pissarsisimasut, akitsuuteqarfiusumit aallarnissartik pissutigalugu umiarsuarmit niusimasut nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik §§-ini 1-imi 3-milu annertussusissamut aalajangersakkat annertoqataannik, nassataqarsinnaatitaapput.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut, atuuppoq.

§ 5. Takornariat nunat allamiut umiarsuaannut ilaasartaatinut ilaasut umiarsuup Kalaallit Nunaata imartaaniinnerani akitsuuteqanngitsunik atugaqarsinnaatitaapput.
Imm. 2. Takornariat, imm. 1 naapertorlugu akitsuusigaanngitsumik atugaqartut, nioqqutissanik akitsuusigassanik allanik nunaliaasseqqusaanngillat, taamaallaat tupanit, sukkulaatinit aamma mamakujuttunit nioqqutissiat, nammineq atugassat. Kalaallit Nunaat aqqusaarlugu angerlamut aallarnissaq akuersissutigineqarpat takornariat § 1 naapertorlugu nioqqutissat akitsuuteqanngitsut nassatarisinnaavaat.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu akitsuuteqannginnissaq taamaallaat nioqqutissanut, umiarsuup akitsuuteqarfiusup avataani pisiarisimasaanut, atuuppoq.

§ 6. Inuit akitsuuteqarfiusumi aalajangersimasumik najugaqanngitsut najugaqarallartuunngitsulluunniit angalanerni nammineq atugassatut akitsuuteqanngitsumik eqqussinnaavaat tipigissut, kiinnamut tarngutit tipigissullu kimikinnerit nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1, nr. 18 naapertorlugu akitsuusigassaasut, taamaaliorsinnaappullu taakkua annertussusaat suunerilu piffissap angalaffissap sivisussusianut Akileraartarnermut Pisortaqarfiup naleqquttuusorippagit.

§ 7. § 1 aamma §§-it 3 - 6 malillugit akitsuusiinnginnissamut piumasaqaataavoq pisiat ima-luunniit angalanermi atortut inuup nammineq nassassagai angalanermiluunniit nassataminnut ilanngullugit nassassagai, taamaalilluni pisiat imaluunniit angalanermi atortut Akileraartarnermut Pisortaqarfimmut takutissinnaaqqullugit.

§ 8. § 1-imi, imm. 2-miit 3-mut, § 2-mi, § 3-mi, imm. 1-imi, § 4-mi, imm. 2-mi, § 5-imi, imm. 2-mi aamma § 7-imi aalajangersakkanik piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit unioqqutitsisoq akiliisitsinermik pillarneqaatissinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartutut unioqqutitsisoqarneratigut imaluunniit unioqqutitseriartoqaraluarneratigut akiliisitsinermik pillarneqaatissiilluniluunniit akiliisitsisoqanngikkaluartoq nioqqutissaq, taannaluunniit peqanngippat taassuma aningaasanngorlugu nalingata amerlaqatai, arsaarinnissutigineqarsinnaapput.

§ 9. Nalunaarut manna 1. januar 2005-imi atortuulissaaq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu tikinnermi nioqqutissanik akitsuuteqanngitsunik eqqussisinnaaneq pillugu nalunaarut nr. 23, 25. oktober 1996-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 2. december 2004.
Josef Motzfeldt

/

Kaare Hagemann