Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 10
14. maaji 2003
Atuuttut

Atuarfinni atuakkanik atorniartarfiit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8, 21. maj 2002-meersumi § 22, imm. 3 malillugu aalajangersarneqarpoq:

 

Siunertaa atuuffialu

§ 1. Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8, 21. maj 2002-meersumi § 22, imm. 2 malillugu atuarfinni tamani atuarfimmi atuakkanik atorniartarfimmik pilersitsisoqassaaq.
Imm. 2. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup siunertaraa atuarfiup siunertaata siuarsarneqarnissaa, atuarfimmi atuartunut ilinniartitsisunullu atuartitsinermi atortussanik pissaqartitsinikkut. Taamatuttaaq atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup atuartut sunngiffimminni soqutigisaat kiisalu ilinniartitsisut atuartitsinermut tarnillu pissusiinut tunngasunik ingerlaavartunik malinnaanissamik pisariaqartitsineri isiginiartassavai.

§ 2. Kommunini arlalinnik atuarfimmi atuakkanik atorniartarfilinni kommunimi ataatsimut atuagaateqarfimmik pilersitsisoqarsinnaavoq kommunip atuarfiisa tamarmik atuartitsinermut atortussanik atorniarfigisinnaasaannik, soorlu klassinut naammattukkuutaarlugit.

§ 3. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup imarissavai atuarfiup atuartitsinermi atortui, periaatsit atuakkanik atorniartarfinni nalinginnaasuni atorneqartut assingi atorlugit nalunaarsorneqarsimasut. Taakkununnga ilaassapput atuarfiup atuagaatai, atuartitsinermi atortussat isiginnaagassatut tusarnaagassatullu suliat, atuartitsinermi atortut elektroniskiusut, paasissutissanik siammarterutit nammineq peqataaffigisinnaasat atortussallu allat atuakkanik atorniartarfimmiittussatut naleqquttut.
Imm. 2. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup nammineq pigisai ilajumallugit Pilersuiffimmit, Nunatta Atuagaateqarfianit § 2-lu naapertorlugu kommunimi ataatsimut atuagaateqarfimmit atorniartoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup atuarfiup atuartitsinermi atortuisa tamaasa, atuakkat ilanngullugit, nalunaarsorneqarnerat ingerlateqqinneqartarnerallu ingerlassinnaavai. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup atortussat allat aamma aqussinnaavai.

§ 4. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup atortussaatai tamatigoortuussapput sapinngisamillu nalitsinni pissusiusunut naleqquttuussallutik.
Imm. 2. Atortut atuarfiup atuartitsinerani atorneqarsinnaassapput atuartullu assigiinngitsunik piginnaaneqarnerinut naleqqussagaassallutik.
Imm. 3. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfik atuarfik pillugu paasissutissanik kiisalu ilinniartitsineq pillugu atuakkianik peqassaaq.

§ 5. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfimmut atatinneqarsinnaapput paasissutissanik siammarterinermut sullivik taamatulluunniit suliaqarsinnaanermut periarfissat, tassani atuartut ilinniartitsisullu paasissutissanik katersanik suliareqqiinermut ingerlatitseqqiinermullu, paasissutissiisarnermut teknologip nutaap, tassunga ilanngullugit qarasaasiakkut avammut attaveqaatit qarasaasianilu paasissutissanik katersaateqarfiit, qanoq atorneqarsinnaaneranut ilinniartitsinermilu immikkut suliniutit ingerlanneqarnerinut atatillugu ilitsersorneqartassallutik. Taamatuttaaq atuartitsisut ilinniartitsinermi namminneq atugassaminnik suliaqarneranni teknikikkut ikiorserneqarsinnaapput.

§ 6. Pilersuiffimmit ilinniartitsinermilu atortussanik neqerooruteqartartut allat paasissutissiissutaat tunngavigalugit atuarfimmi atuakkanik atorniartarfik peqataassaaq ilinniartitsinermi atortunik neqeroorutaasunik atuarfiup ilisimatinneqartarnissaanut.
Imm. 2. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfik atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8, ulloq 21. maj 2002-meersumi § 9, imm. 1 naapertorlugu najukkani ataasiakkaani ilinniartitsissutissatut toqqakkanut atatillugu kulturikkut ingerlatsiviusinnaavoq. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfik aamma atuarfimmi atuartunut kulturikkut neqerooruteqarsinnaavoq, soorlu isiginnaartitsinernik, oqalugiarnernik, saqqummersitsinernik il.il.

§ 7. Atuartut ilitsersorneqarlutik atuakkanik sunngiffimmi atuagassaminnik pisariaqartitaminnillu atuartitsinermi atortussaminnik angerlaassinnaasaminnik atorsinnaassapput. Atuarfimmi ilinniartitsisut atuartitsinermut piareersarnerminni atortussaminnik angerlaallugit atornissaminnut periarfissaqassapput.

§ 8. Atuakkanik atorniartarfiup peqataaffigissavaa atuartut atorniartarfimmik atorniartarfiullu atortuinik annerusumik ilisimasaqalernissaat, piginnittussaanermut tunngasut ilanngullugit, taamaaliornikkut atuartut paasissutissanik ujarlernermi periaatsinik, soorlu paasissutissaasivinnik qarasaasianiittunik, pioreersunik atuilersinnaaqqullugit, atuartut atuakkanik atorniartarfimmi atortunik atorneqarsinnaasunik atuartitsinermi atuisinnaalernissaannut kiisalu atuartut sungiussitinniassallugit kommunip atuakkanik atorniartarfiisa atornissaannut.

 

Ingerlatanik isumaginninneq

§ 9. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfimmi ingerlatsinermut isumaginnittussatut ilinniartitsisut ilaatinneqassapput ilaatigut makkuninnga isumaginnittussatut:
1) atuartitsinermi atortussanik ilaatigullu paasissutissiisarnermut teknologip atuartitsinermi piareersaatitut atornissaannik ilitsersuinissaq,
2) atuarfiup pineqartup ineriartorneranut paasissutissat naleqquttut ingerlatittarlugit,
3) atuarfiup atuartitsinermi atortui nalunaarsorlugit aaqqissuullugillu,
4) atuartitsinermi atortussat pineqarsinnaasut paasissutissiissutigalugit,
5) atuartut angerlaassillutik atorniarneranni aammalu atuakkanik atorniartarfimmik atortussanillu ilitsersorlugit.
Imm. 2. Ilinniartitsisut atuarfimmi atuakkanik atorniartarfimmi sulisutut ilinniarsimasariaqarput, taamaaliornissamut piumassuseqassallutik allatulluunniit suliassamut naleqquttunik pikkorissarsimassallutik.
Imm. 3. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup ulluinnarni ingerlanneqarnerani ilinniartitsisoq atuarfimmi pisortamit § 9, imm. 2-imi pikkoriffissat taaneqarsimasut tunngavigalugit toqqarneqarsimasoq, ilinniartitsisuussaaq.
Imm. 4. Kommuni,i atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiini ingerlatsisuusut ilaat atuarfiit atuakkanik atorniartarfiini pisortaanertut toqqarneqassaaq.
Imm. 5. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfinni pisortaanerup makku isumagissavai;
1) atuarfiit atuakkanik atorniartarfiini sulisut sulinerisa ataqatigiissarnerat,
2) kommunimi atuarfiit atuakkanik atorniartarfiinut atortussanik pisiortornerup ataqatigiissarnera
3) nunaqarfiit atuarfiini atuakkanik atorniartarfeqarfimmi atassuteqaataaneq

§ 10. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup ammasarnera sapinngisamik atuarnerup nalaa tamaat pisassaaq. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup initai atuartitsivittut atuakkanik atorniartarfimmut attuumassuteqanngitsunut atorneqartariaqanngillat.

 

Inuit nalinginnaasumik atuakkanik atorniartarfiata suleqatigineqarnera

§ 11. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfik inuillu nalinginnaasumik atuakkanik atorniartarfiat atuakkanik atorniartarfeqarnermut malittarisassat atuuttut malillugit meeqqat atuakkanik atorniartarfitsigut sullinneqarneranni suleqatigiissapput tamatumalu saniatigut kommunimi atuakkanik atorniartarfeqarneq ataqatigiissassallugu.
Imm. 2. Inuit nalinginnaasumik atuakkanik atorniartarfia atuarfimmilu atuakkanik atorniartarfik peqatigiillutik atugassaateqaraangata atuarfimmi atuakkanik atorniartarfiup atuakkat atortissinnaasai tassaassapput atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8, 21. maj 2002-meersoq naapertorlugu § 42, imm. 6-imi atortussat atuarfimmi siulersuisut akuerisimasaat.

 

Atuutilernera

§ 12. Nalunaarut manna 1. august 2003 atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Kulturimik Atuartitsinermullu Aqutsisut atuarfinni atuakkanik atorniartarfiit pillugit kaajallaasitaa 20/80 atorunnaarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 14. maj 2003.
Arkalo Abelsen

/

Lise Lennert Olsen