Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 22
19. aggusti 2002
Atuuttut

Akiliuteqarluni aallaaniarneq aalisarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12-imi, 29. oktober 1999-imeersumi §§ 7 aamma 8, § 10, §§ 12 aamma 13, § 15, imm. 4, § 17 aamma § 18 kingusinnerusukkut allanngortinneqartumi inatsisartut inatsisaanni nr. 11-imi, 12. november 2001-imeersumi kiisalu Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 18-imi, 31. oktober 1996-imeersumi § 8, §§ 25-26, § 33 kiisalu § 34 kingusinnerusukkut allanngortinneqartumi inatsisartut inatsisaani nr. 18-imi, 12. november 2001-imi naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffia

 

§ 1. Nalunaarut nunami imaanilu Kalaallit Nunaata oqartussaaffigisaani akiliuteqarluni aallaaniarnermut aalisarnermullu atuuppoq.

 

Akiliuteqarluni aalisarneq

 

§ 2. Akiliuteqarluni aalisarneq inunnit aalisarsinnaanermut atuuttunik allagartalinnit taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq, taamaattorli takuuk imm. 2. Aalisarsinnaanermut allagartaq inummit namminermit kisiat atorneqartussiaavoq allanullu tunniuteqqusaangilaq, attartortinneqaqqussaangilaq assigisaanilluunnit pineqaqqusaanani.
Imm. 2. Inuit 15-it inorlugit ukiullit inersimasumik ilaqartut taassuma aalisarsinnaanermut allagartaanut ilaatinneqarput. Qanoq ukioqarnermut uppernarsaat nassarneqassaaq.
Imm. 3. Kialuunniit politiit, piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut imaluuniit allat Naalakkersuisut Allattoqarfiannit tamatumunnga piginnaatitaasut piumasaqarnerisigut, aalisarsinnaanerminut pisinnaatitaaffeqarnini aalisarsinnaanermut allagartaminik atuuttumik takutitsinermigut uppernarsisinnaasariaqarpaa.

 

§ 3. Aalisarsinnaanernermut allagartaq Naalakkersuisut Allattoqarfiannit tunniunneqassaaq.
Imm. 2. Akiliuteqarluni aalisarsinaanerup aqunneqarnera pillugu kommunit Naalakkersuisut Allattoqarfiannit peqquneqarsinnaapput allaffissornikut ingerlatsineq pisariaqartinneqartoq isumageqqullugu, taamatuttaarlu ingerlatsiviit takornariartitsinermullu allaffiit aalisarsinnaanermut allagartanik tunniussisarnermi allaffissornermik ingerlatsinissamik Naalakkersuisut Allattoqarfiannit piginnaatinneqarsinnaapput.

 

§ 4. Aalisarsinnaanermut allagartaq qissattaasersorluni, aalisaataannarsorluni imaluunniit assingusumik tigummiartakkamik atortoqarluni aalisarsinnaanermut pisinnaatitsivoq, makkuninnga malittarisassaqarluni:
1) Aalisarsinnaanermut allagartaq A, piffissamit akilerneqarfigisaminit ullup unnuallu tulliuttup ilivitsup naanissaata tungaanut atuuppoq.
2) Aalisarsinnaanermut allagartaq B, piffissamit akilerneqarfigisaminit ullup unnuallu tulliuttup ilivitsup naanisaata tungaanut atuuppoq.
3) Aalisarsinnaanermut allagartaq C, piffissamit akilerneqarfigisaminit ullup unnuallu tulliuttup ilivitsup naanissaata tungaanut atuuppoq.
Imm. 2. Piffissamut akiliiffiusumut uppernarsaataassaaq, takuuk imm. 1, allakkerisarfiup naqitsisaani ulloq taaneqartoq atuuttoq.
Imm. 3. Aalisarsinnaanermut allagartat tunniunneqartut pisallu amerlassusiannik nalunaaruteqartarnerit pillugit Naalakkersuisut Allattoqarfiat piumasaqaateqarsinnaavoq.
Imm. 4. Aalisarsinnaanermut allagartaq taamaallaat aalisarneq pillugu inatsisini allani aalajangersarneqartut iluanni malittarisassat naapertorlugit aalisarnissamut pisinnaatitsivoq.

 

§ 5. Aalisarsinnaanermut allagartap tunniunneqarnerani akiliuteqartitsisoqartassaaq, annertussusissaa Naalakkersuisunit aalajangerneqassaaq inatsisartut aningaasanut naaperorlugu. Akiliutigineqartoq Nunatta karsianut nakkartinneqassaaq.

 

Akiliuteqarluni umimmanniartitsineq tuttunniartitsinerlu

 

§ 6. Naalakkersuisut nalinginnaasumik umimmannik tuttunillu pisassiissutit aalajangersarneqartut iluini akiliuteqarluni umimmanniartitsinissamut tuttunniartitsinissamullu pisassiissutinik immikkoortitsissapput.Tamatumasaniatigut Ivittuut Kommuniata inassuteqarneratigut akiliuteqarluni umimmanniartitsinissamut Ivittuut Kommunianni immikkut pisassiissuteqartoqassaaq.
Imm. 2. Pisassiissutit § 8, imm. 1 naapertorlugu akuersissuteqarfigineqarsimasut akornanni agguaanneqassapput. Pisassiissutit aalajangersaaffigineqarsinnaapput piffissap ukiut pingasut tikillugit sivisussuseqartup iluani.

 

§ 7. Akiliuteqarluni umimmanniartitsineq tuttunniartitsinerluunniit taamaallaat inunnit, taamaattoq takuuk § 23, imm. 2, § 8, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut Allattoqarfiannit tamatumunnga akuerineqartunit aamma inatsisitigut akuerisaasumik Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiuteqarnermi piumasarineqartunik naammassinnissimasunit aaqqissuunneqarsinnaavoq. Akuersissutit killilimmik piffissaligaapput ukiullu ataatsip iluani atorneqartussaallutik, tamaanngippat akuersissutit atorunnaassaapput. Akuersissutit inunnut piginnittuinnarnut atuupput tuneqqusaanatik tunniuteqqusaanatillu.

 

§ 8. Akiliuteqarluni umimmanniartitsinermik tuttunniartitsinermilluunniit aaqqissuussinissamut akuersissut Naalakkersuisut Allattoqarfiannut qinnuteqarnikkut pissarsiarineqassaaq. Akuersissutit ukiumi ataatsimi ukiuniluunniit arlaqartuni atuuttussatut tunniunneqarsinnaapput. Akuersissut pissarsiariumallugu qinnuteqartup akiliuteqarluni akuersissummut tunngasumik uumasumik piniartitsinermik aaqqissuussisinnaanini uppernarsarsinnaassavaa. Uppernarsaat ilaatigut makkuninnga ilaqarsinnaavoq Greenland Tourism A/S-ip, Takornariaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit pilersitaannik asimut takornariartitsisartutut, outfitteritut, ilinniarnermut atatillugu akiliuteqarluni aallaaniarnermi immikkoortunik naammaginartumik naammassinnissimaneq. Aammattaaq aaqqissuisoq ilisimasortanik pisinnaassuseqartunik atuissaaq, imm. 3 takuuk.
Imm. 2. Akuersissutit Naalakkersuisut Allattoqarfiannit utertinneqarsinnaapput § 11 malillugu naalunaaruteqarneq naammaginartumik kinguneqartumik naammassineqarsimanngippat.
Imm. 3. Ilisimasortatut pisinnaassuseqartutut paasineqassapput inuit,
1) aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermullu aalajangersakkanik aamma aallaasit pillugit inatsimmi aalajangersakkani malittarisassanik atuuttunik ilisimasaqartut,
2) akuersissummi nersutit pineqartut pillugit naleqquttunik ilisimasaqartut,
3) pissusissaatut pisanik tammajuitsussiassanik piareersaallutik suliaqarsinnaasut
4) allamiut oqaasiinik atorneqartunik ilisimasaqartut,
5) nunamik aallaaniarfiusumik ilisimasaqarluartut,
6) aallaaniarnermut tunngasunik immikkut ilisimasaqartut, aamma
7) akiliuteqarluni aallaaniartitsinerni isumannaallisaanernut tunngasutigut isumannaatsumik ingerlatsisinnaasut.
Imm. 4. Akiliuteqarluni umimmanniartitsinermik tuttunniartitsinermilluunniit aaqqissuussisinnanermut akuersissut pissarsiarissagaanni, imm. 1-imi piumasarineqartut taaneqartut saniasigut, pingaartinneqarsinnaavoq qinnuteqartup akiliuteqarluni aallaaniarsinnaanermut aaqqissuussinerup ingerlanneqarnissaanut pisariaqartitanik illuuteqarnissaa, nunatsinnut akileraartartuunissaa kiisalu piniarnermik/aallaaniarnermik imaluunniit takornariartitsinermik pingaarnertut inuussutissarsiuteqarnissaa.
Imm. 5. Akiliuteqarluni aallaaniartitsinermik aaqqissuisoq nammineq akiliuteqarluni aallaaniarnerup ingerlanneqarnerani najuutissaaq.

 

§ 9. Naalakkersuisut Allattoqarfiat umimmammut tuttumulluunniit ataatsimut akiliuteqarluni piniartitsinermi pisarineqarsinnaasumut ataatsimut uppernarsaammik tunniussissaaq. Naalakkersuisut Allattoqarfiata tamanna naleqquttuusimappat akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi aaqqissuisoq uppernarsaammik immersuinissamut pisinnaatissinnaavaa.
Imm. 2. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisoq piffissap aallaaniarfiusussap aallartinnginnerani Naalakkersuisut Allattoqarfiannut saaffiginnissaaq, nalunaaqutsiutassanik ataasiaan-narlugit atortakkanik tunineqarnissaq siunertaralugu. Nersutip pisarineqareerneratigut taakku pisap uppernarsineqarnissaanut atorneqassapput nersutip quttoraanut ivertinneqassapput katajaatsumut erseqqissumullu inissillugit.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu uppernarsaat tunniunneqartoq sapaatip akunnerani ataatsimi aalisarsinnaatitsivoq Aalisarsinnaanermut uppernarsaat B, takuuk § 4, imm. 1, nr. 2 aamma uumasunik mikisunik nujuartanik, pisaqarsinnaatitsivoq (B) § 16, imm. 2 aamma takuuk § 16, imm. 3.

 

§ 10. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup politiit, piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut imaluunniit inuit allat Naalakkersuisunit piginaatitaasut piumasaqarnerisigut § 7 aamma § 9, imm. 1 aamma 2, naapertorlugit uppernarsaat atuuttoq aamma nalunaaqutsiuttakkat ataasiaannarlugit atortakkat takutissinnaassavai.
Imm. 2. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup, pisarineqartut neqaasa amiisalu tamarmik angerlaanneqarnissaat imaluunniit illersorneqarsinnaasumik qimatulineqarnissaat qularnaassavai.

 

§ 11. Akiliuteqarluni aallaaniartitsinermik aaqqissuisoq aallaaniarnermi pisarisimasat amerlassusiat, uumasut suiaassusiat, qanorlu utoqqaassuseqarnerat aammalu piffissap qanoq ilinerani sumilu pisarineqarsimanerannik paasissutissanik imaqartunik Naalakkersuisut Allattoqarfiannut nalunaarusiortassaaq aallaaniartitsinerup naammassinerata kingornatigut kingusinnerpaamik qaammat ataaseq qaangiutsinnagu. Nalunaarusiortussaatitaaneq aamma atuuppoq uumasunut mikisunut nujuartanut § 13, imm. 3 naapertorlugu pisarineqartunut.
Imm. 2. Aammattaaq nalunaarusiaq sumiiffimmut, periuserineqarsimasumut tunngatillugu immikkut nassuiaammik aamma qimatulineq pillugu, § 10, imm. 2 malillugu qimatulisoqarsimappat paasissutissanik naleqquttunik allanik imaqassaaq.

 

§ 12. § 9, imm. 1 naapertorlugu uppernarsaammik tunniussisoqartillugu, pisarineqartussamut ataatsimut akiliuteqaqqusisoqassaaq. Akiliutissap annertussusia Naalakkersuisut Allattoqarfiannit aalajangersarneqartassaaq akiliutaasorlu Nunatta karsianut nakkaassaaq, taamaattoq imm. 2 takuuk.
Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartumi akiliuteqarluni piniartitsinermi umimmattarineqartumut ataatsimut Nunatta karsianut akiliuteqqaqqusineq Ivittuut Kommuniani akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisumut atuutinngilaq.

 

§ 13. Akiliuteqarluni piniartitsinermik aaqqissuisup pisussaaffiga qularnaassaallugu, inuit akiliuteqarluni piniartitsinermut peqataasut angerlarsimaffittut nunagisamit aallaaniarsinnaanermut allagartamik atuuttumik takutitaqarsinnaanerat.
Imm. 2. Inuit umimmanniarsinnaatitaasut tuttunniarsinnaataasulluunniit sukkulluunniit uppernarsaat nersummut piniarneqartumut atuuttoq takutissinnaasariaqarpaat.

 

§ 14. Umimmaat tuttullu illersugaaneri pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nersutinik taakkuninnga marlunnik akiliuteqarluni piniartitsisarnerup sakkortunerusumik malittarisassaqartinneqarnera aalajangersarneqarsinnaavoq.

 

Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsineq

 

§ 15. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsineq taamaallaat inunnit, taamaattoq takuuk § 23, imm. 2, § 8, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut Allattoqarfiannit tamatumunnga akuerineqartunit aamma inatsisitigut akuerisaasumik Kalaallit Nunaanni inuussu-tissarsiuteqarnermi piumasarineqartunik naammassinnissimasunit aaqqissuunneqarsinnaavoq. Akuersissutit killilimmik piffissaligaapput ukiullu ataatsip iluani atorneqartussaallutik, tamaan-ngippat akuersissutit atorunnaassaapput.

 

§ 16. Naalakkersuisut Allattoqarfiat akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsisinnanermut aaqqissuusinissamut akuersissuteqarsinnaavoq. Uumasut mikisut nujuartat pineqartut tassaapput timmissat, puisit aamma nunami uumasut miluumasut mikisut, taamaattoq matumani tuttut pineqaratik. Akuersissut inummut piginnittuinnarmut atuuppoq allamullu tunniuteqqusaanani.
Imm. 2. Akuersissut ukiunut marlunnut atuuppoq, takuuk imm. 1.
Imm. 3. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarnermi akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq aatsaat ilagalugu piniarniartoqartassaaq.
Imm. 4. Imm. 1 naapertorlugu akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi aaqqissuisutut akuerineqarnissami akiliuteqarluni piniartitsinermi aaqqissuisup piumasaqaatinik naammassinnissimanini uppernarsarsinnaassavaa, makkuusut:
1) aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermullu aalajangersakkanik atuuttunik aamma aallaasit pillugit inatsimmi malittarisassanik aalajangersarneqartunik ilisimasaqarneq,
2) nunamik aallaaniarfiusunik ilisimasaqarneq,
3) aallaaniarnermut tunngasunik immikkut ilisimasaqarneq,
4) akiliuteqarluni aallaaniatitsinerni isumannaallisaanermut tunngasutigut isumannaatsumik ingerlatsisinnaaneq,
5) uumasunik piniakkanik naleqquttumik ilisimasaqarneq,
6) takornariartitsinermik ingerlataqarnissamik ilisimasaqarneq.
Uppernarsaat ilaatigut makkuninnga ilaqarsinnaavoq Greenland Tourismip, Takornariaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiit pilersitaannik asimi takornariartitsisartutut, outfitteritut, ilinniarsimanermi akiliuteqarluni aallaaniartitsinermi immikkoortunik naammassinnissimaneq.
Imm. 5. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarsinnaatitaanermut akuerisaaneq imaluunniit piniarsinnaatitaaneq malerugassat makku malillugit pissaaq:
1) Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarneq (A), piffissamit tunniunneqarfigisaminit ullormut ataatsimut atuuppoq.
2) Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarneq (B), piffissamit tunniunneqarfigisaminit sapaatit akunnerannut ataatsimut atuuppoq.
Imm. 6. Inuit akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniarsinnaatitaanissamik kissaateqartut, akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuussisumut angerlarsimaffittut nunagisaminnit aallaaseqarsinnaanermut akuersissummik atuuttumik takutitaqarsinnaasariaqarput.

 

§ 17. Akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq ukiumut ataasiarluni januaarip ulluisa qulingat tikitsinnagu Naalakkersuisut Allattoqarfiannut nalunaarummik nassiussaqassaaq, paasissutissanik ukiup siuliani uumasut nujuartat qassit pisaasimasut amerlassussii, akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsinermi aningaasat isertinneqartut amerlassusiat pillugit aammalu piffissami qanga sumilu pisarineqarsimanerannik paasissutissanik imaqartumik.

 

§ 18. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik aallaaniartitsinissamik akuersissummik § 16 imm. 5 naapertorlugu tunniussinermi Naalakkersuisut inatsisartut aningaasanut inatsisaat naapertorlugu annertussusiligaanik akiliuteqartoqassaaq. Akiliutaasoq Nunatta karsianut nakkassaaq.

 

§ 19. Akiliuteqarluni uumasunik mikisunik nujuartanik aallaaniartitsineq piniakkanut pineqartunut tunngatillugu piniarnermi aallaaniarnermilu malittarisassat atuuttut malillugit ingerlanneqassaaq.

 

Immikkut akuersissuteqarsinnaatitaaneq

 

§ 20. Nalunaarummi uani ilisimatusarluni misissuinerit imaluunniit pissutsit immikkut ittut mianerisariaqartut tamanna pisariaqalersippassuk, maleruagassanit Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarsinnaapput.

 

Pineqaatissiissutit

 

§ 21. §§-ini, 2, 7, 10, 13, aamma § 16, imm. 1 aamma 6-mik unioqqutitsinerit akiliisitsinermik aamma pisanik arsaarinninnermik kinguneqarsinnaapput.

 

§ 22. § 7 aamma § 16 naapertorlugit akiliuteqarluni aallaaniarnermik neqerooruteqarsinnaanermut akuersissut Naalakkersuisut Allattoqarfiannit utertinneqarsinnaavoq,
1) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq aallaaniarnermut eqqissisimatitsinermillu maleruagassanik atuuttunik aamma aallaasit pillugit inatsimmi aalajangersakkanik unioqqutitsippat;
2) pinngortitami pissutsit akuersissuteqarnermi tunngavigineqartut annertuumik allannguuteqarpata:
3) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq § 11 aamma § 17 naapertorlugit nalunaarusiamik nassiussinngippat.
4) § 10, imm. 2 naapertorlugu neqinik amminilluunniit qimatulineq isumannaatsumik pisimanngippat imaluunniit
5) akiliuteqarluni aallaaniarnermik aaqqissuisoq § 8, imm. 1-imi aamma § 16, imm. 4-imi, aalajangersakkani piumasarineqartunik naammassinnissinnaajunnaarpat.

 

Atuutilerfia

 

§ 23. Nalunaarut ulloq 29. august 2002 atuutilerpoq.
Imm. 2. Akuersissutit, piniarsinnaanermut imaluunniit aalisarsinnaanermut allagartat siusinnerusukkut akiliuteqarluni piniarsinnaaneq aalisarsinnaanerlu pillugit inatsisinik tunngaveqarluni tunniunneqarsimasut atorunnaarnissamik tungaannut suli atuupput. Aamma tamanna ingerlatseqatigiiffinnut atuuppoq § 7-mi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu.
Imm. 3. Tamatumunnga peqatigitillugu Akiliuteqarluni aallaaniarneq aalisarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 18, 26. juni 2002-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat 19.august 2002

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Sólja í Ólavsstovu