Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 14
12. novembari 2001
Atorunnaartut

Takornariartitsisarnermik inuussutissarsiuteqarnerup aamma nunami inuussutissarsiutit siuarsarneqarnissaat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1.
Siunertaa

§ 1. Inatsisikkut siunertarineqarpoq inuussutissarsiutinik siuarsaalluni aaqqissuussinermik atuinikkut nunatsinni najugallit inuussutissarsiornerisa ineriartortinneqarnerat nukittorsassallugu, taamatuttaaq nunap immikkoortuini inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq siuarsassallugu. Taamaaliornissaq siunertaralugu inuussutissarsiutinik pilersitsiortornermut, takornarianut innuisarfinnik pilersitsiortornermut, annertusaanermut nutarterinermullu, tunisassianik ineriartortitsinermut, kiisalu kinguaariit paarlaattarnerisa isumannaallisarneqarnerannut aningaasaliissutinik pissarsiniartarnermut killissarititaasunik piumasaqaataasut pitsanngorsarneqarnissaat annertusarneqarnissaallu.

 

Atuuffia

§ 2. Inatsimmi pineqarput takornariartitsinermik inuussutissarsiummi nunamilu inuussutissarsiutini ingerlatat.
Imm. 2. Inatsit una naapertorlugu tapersiissuteqartoqarsinnaanngilaq siunertanut Inatsisartut aalisarnermut, piniarnermut aamma nunalerinermut tapersiisarneq pillugu peqqussutaanni pineqartunut.

 

Ingerlatat

§ 3. Inatsisip siunertaa eqqortinniarlugu aningaasanut ukiumoortunik inatsisini aningaasaliissutit iluanni ingerlatsisoqarsinnaavoq ilaatigut makkununnga tunngasunik:
1) suliffeqarfimmik aallartitsinermut atatillugu aningaasanik pissarsinissaq,
2) kinguariit nikinneranni aningaasatigut ajornartorneernut atatillugu immikkut ittumik aningaa sanik pisariaqartitsinerup aaqqiivigineqarnissaani peqataaneq,
3) takornarianut unnuisarfinnut atatillugu sanaassanut aningaasanik pissarsisarnissaq aamma
4) tunisassianik ineriartortitsinermut aningaasanik pissarsisarnissaq.

 

Taaguutinut nassuiaatit

§ 4. Unnuisarfiit inatsimmi pineqartut paasineqassapput tassaasut illuliat takornarianit nunatsinniikkallartunit akiliilluni atorneqarsinnaasut. Unnuisarfinnut ilaatinneqarput ini unnuiffissatut naatsorsuussaq kiisalu atortorissaarutit unnuinissamut toqqaannartumik tunngassuteqartut, imaluunniit sanaamut pineqartumut atassuteqartumik pisariaqartinneqartut.

 


Kapitali 2.
Qularnaveeqqusiineq

§ 5. Naalakkersuisut inatsimmut killiliussat iluanni qularnaveeqqusiisinnaapput ingerlatanut makkununnga taarsigassarsinissamut atatillugu:
1) Suliffeqarfimmik pilersitsinissaq,
2) Kinguaariit nikinneranni aningaasatigut ajornartoortut ingerlaqqissinnaanissaannut, tak. § 6,
3) Tunisassianik ineriartortitsinermut,
4) Unnuisarfinnik pilersitsinernut, allilerinernut aamma iluarsaassinernut, tak. § 7.

§ 6. Kinguaariit nikinneranni aningaasatigut ajornartoornermut atatillugu qularnaveeqqusiinissamut piumasaqaataavoq,
1) pissutsinik avataaneersunik pissuteqartumik aningaasaliiffigineqarnissamik tassanngaannartu mik pisariaqartitsilerneq,
2) suliffeqarfik aningaasaliiffigineqarnissamik tassanngaannartumik pisariaqartitsilernerup nalaanili kinguaariit nikinnissaannik sulissutiginnilereersimassasoq,
3) kinguaariit nikinnissaat aaqqissuussamik pilersaarusiorneqareersimassasoq aamma
4) suliamik paasisimannittut naliliinerisigut pineqartoq tassaassasoq kinguaariit nikinnerat, aningaasanut tunngasut pillugit imminut akilersinnaasutut naliliiffigineqartoq.

§ 7. Unnuisarfinnut atatillugu sanaartugassatut suliniutinut makkununnga taarsigassarsinissanut Naalakkersuisut qularnaveeqqusiisinnaapput:
1) Illunik maannamut siunertanut allanut atorneqarsimasunik unnuisarfinnik pilersitsinissanut,
2) Illut pioreersut unnuisarfittut atorneqartut allilernissaannut,
3) Illuni nutaani unnuisarfinnik pilersitsinissanut,
4) Unnuisarfiit pioreersut iluarsaannissaannut.
Imm. 2.
Uppernarsarneqassaaq sanaartugassatut suliniut teknikikkut isumannaatsuusoq aamma siunissaq ungasinnerusoq isigalugu imminut akilersinnaassasoq, takornariartitsisarnermik inuussutissarsiuteqartup ineriartortinneranut naapertuuttuusoq aammalu nunap immikkoortuini, naatsorsuutigineqartumik pisisussanik tunngavissaqartuni, takornariartitsinersarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartorneranut siuarsaataasoq.

§ 8. Aningaaserivimmit, sparekassimit realkreditinstituttimit, Nunat Avannarliit Killiit Aningaasaateqarfiannit taakkuluunniit akuleriissillugit taarsigassarsianut qularnaallisaatitut qularnaveeqqusiisoqarsinnaavoq. Qularnaveeqqusiissut taarsigassarsiarineqartut akilersorneqarnissaattut sivisussusilerneqassaaq.
Imm. 2. Taarsigassarsiarineqartut annerpaamik 50%-iinik qularnaveeqqusiisoqarsinnaavoq. Taarsigassarsisitsisoqassaaq niueqatigiinnikkut taarsigassarsisitsisarnermi atugassarititaasut malillugit, taamaattoq akilersuisoqassalluni sivisunerpaamik ukiuni qulini.
Imm. 3. Taarsigassarsianut qularnaveeqqusiisoqarsinnaavoq inunnut suliffeqarfinnullu, taarsigassarsisitsinerup nalaani Nunatsinni inuussutissarsiummik pineqartumik ingerlataqarnissamut pisinnaatitaasunut.
Imm. 4. Qularnaveeqqusiinissamut piumasaqaataavoq suliniut aningaasanut tunngassutilinnut paasisimasalinnit imminut akilersinnaasutut naliliiffigineqarsimassasoq.
Imm. 5. Qularnaveeqqusiinermi Nunatta karsiata akiliisussatut pisussaaffigissavai taarsigassarsi-arineqaqqaartunit qanoq ilinikkulluunniit akiitsut sinnerisa ilai, aningaasanik taarsigassarsiarine-qaqqaartunit qularnaveeqqusiissutaasunut naleqqiullugit taamaaqataat.

§ 9. Qularnaveeqqusiisoqarnikkut taarsigassarsiarineqartut akilersornissaannik pisussaaffimmik sumiginnaanermi taarsigassarssianik aningaasalersuisup noqqaassuteqarneratigut qularnaveeqqusiineq piviusunngortinneqassaaq.
Imm. 2. Akilersuinissamik pisussaaffimmik sumiginnaanermi akiitsullip akiitsuisa sinnerinut qularnaveeqqusiissutit taamaaqataat Naalakkersuisut akiitsulimmut piumasaqaatigissavaat.

 

Kapitali 3.
Takornariartitsinermik inuussutissarsiuteqarnermi unnuisarfinnut immikkut tunngassutillit

§ 10. Naalakkersuisut aningaasaateqarfimmik pilersitsereerput siunertaqartumik takornarianut unnuisarfinnik pilersitsinermut atatillugu ernialinnik taarsigassarsisitsinissarfimmik imaluunniit akuleriissillugit erniaqarnatillu taarsersuutitaqanngitsunik aamma ernialinnik taarsersuutitalinnillu taarsigassarsititsisartussamik, tak. § 3, nr. 3. Aningaasaateqarfiup aqqa aningaasaateqarfimmullu ileqqoreqqusat Naalakkersuisunit aalajangerneqassapput, taamaattoq tak. imm. 4 aamma § 11. Aningaasaateqarfiup siunertaa Naalakkersuisut akuersinerisigut allanngortinneqarsinnaavoq aningaasaateqarfimmit qularnaveeqqusiinermut atatillugu suliassat suliarineqarnissaanut atortussanik suliaqarsinnaanissaq kiisalu inuussutissarsiutip iluani periarfissanik misissuinernik suliniutinillu nutaanik aallartitsisarnissaq siunertaralugu. Aningaasaateqarfiup ileqqoreqqusat allanngortinneqarneri Naalakkersuisunit akuersissutigineqartassapput.
Imm. 2. Aningaasaateqarfik pilersinneqarpoq aningaasaateqarluni 15 mio. kr.-inik, taakku tunniunneqarlutik aningaasanngorlugit ataatsikkut akiliinikkut. Aningaasaateqarfimmut aammaarluni aningaasaleeqqittoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Aningaasaateqarfik Naalakkersuisunit nakkutigisaavoq, taakkualu nakkutigissavaat aningaasaateqarfiup sulinera Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat naapertorlugit ingerlanneqartoq. Paasissutissat uppernarsaatissallu nakkutilliinerminnut pisariaqartinneqartut tunniunneqarnissaat aningaasaateqarfimmut Naalakkersuisut piumasarisinnaavaat.
Imm. 4. Aningaasaateqarfiup ukiumoortumik naatsorsuutaata malippaat qaammatisiutit ukiuat. Ukiumoortumik naatsorsuutit kukkunersiorneqartassapput kukkunersiuisumit naalagaaffimmit akuerisaasumit Naalakkersuisunillu toqqagaasumit.
Imm. 5. Aningaasaateqarfiup siunertat imm. 1-imi taaneqartut saniatigut aningaasaatini atorsinnaavai aningaasaateqarfiup sulinerani pisarialimmik aningaasartuutinut matussutissanut.
Imm. 6. Aningaasaateqarfik taamaallaat taarsigassarsisitsisinnaavoq qinnuteqartup aamma sanaartugassap piumasaqaatit § 7-imi, takuuk § 4, aamma § 8, imm. 3-4-imi aalajangersarneqarsimasut kiisalu maleruaqqusani inatsit tunngavigalugu pilersinneqartuni piumasaqaataasinnaasut eqqortippatigik. Taarsigassarsiat tamatuma kingorna kapitalimi matumani piumasaasut malillugit isumagineqassapput.
Imm. 7. Aningaasaateqarfiup siulersuisui allatseqarfimmik pilersitsissapput, suliffeqarfimmullu naapertuuttumut tamanna pillugu isumaqatigiissuteqarsinnaallutik.
Imm. 8. Aningaasalersuisarfimmi atorfilik aningaasaateqarfiup allatseqarfiani suliassanik inatsit naapertorlugu isumaginnittoq peqataassanngilaq aningaasalersuisarfiup inatsit una naapertorlugu qinnuteqaatinik sunilluunniit suliarinninnerani.
Imm. 9. Aningaasaateqarfik atorunnaarsinneqassappat tamanna pissaaq Inatsisartut inatsisaatigut. Aningaasaateqarfiup aningaasaatai aningaasaateqarfiup atorunnaarsinneqarnerani Nunatta karsiata pigilissavai, taamatullu Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaateqarfiup pisinnaatitaaffii pisussaaffiilu tigussallugit.

§ 11. Aningaasaateqarfik aqunneqassaaq siulersuisunit tallimanik ilaasortaqartumit taakkununngalu sinniisussanit. Siulittaasoq siulersuisunullu ilaasortat allat toqqarneqassapput Naalakkersuisunit ukiut marlukkuutaarlugit, aningaasaateqarfiup pilersinneqarneraniit aallartittumik. Siulersuisunut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisussaa Greenland Tourism A/S, Takornariaqarneq pillugu Siunnersuisoqatigiinnit toqqarneqassaaq kiisalu siulersuisunut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisussaa nunatsinni aningaaseriviit peqatigiillutik toqqassallugu. Sulisitsisut Peqatigiiffiata aamma Nunatsinni Niuernermi, Sullissinermi, Assartuinermi Suliffissuaqarnermilu Kattuffiup siulersuisunut ilaasortaq ataaseq taassumalu sinniisussaa peqatigiillutik toqqassavaat. Aningaasaateqarfimmi siulersuisunut ilaasortaaneq qinikkatut pisortanilluunniit toqqakkatut suliassaqartitaanerunngilaq.

§ 12. Aningaasaateqarfimmiit taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq taarsigassarsiat erniaqarnatillu taarsersuutitaqanngitsut aamma taarsigassarsiat erniallit akuleriissillugit. Aningaasaateqarfiup siulersuisuisa, taarsigassarsiarititat annertussusissaat taarsigassarsisumullu atugassarititaasut assigiinngitsut aalajangerlugit, tassungalu ilanngullugit taarsersuutinik ernianillu akiliisitsiniartarneq akiliisitsisarnerlu aalajangissavaat, taamaattoq takuuk § 13.
Imm. 2. Aningaasaateqarfimmit taamaallaat taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq suliniutinut § 7, imm. 1-imi taaneqartunut, taamatullu § 7, imm. 2-mi piumasaqaatit eqqortinneqassallutik.

§ 13. Aningaasaateqarfimmit inatsit una naapertorlugu taarsigassarsisitsilluni aningaasaliisoqarsinnaavoq ingerlatanut § 7, imm. 1-imi taaneqartunut aningaasaliinerit tamarmiusut annerpaamik 40%-iinik. Procentip annertussusissaanut aalajangiisuussapput suliniutip tamarmiusup qanoq imminut akilersinnaatigissusia aamma suliniutip allatut iliorluni aningaasaliiffigineqarsinnaaneranut periarfissat. Taarsigassarsisitsilluni aningaasaliinissap taaneqartup minnerpaamik 50%-ii tunniunneqassapput taarsigassarsiatut ernialikkatut. Qularnaveeqqusiineq aamma salliutitsinissamik piumasaqaat taarsigassarsiat, erniaqaratillu taarsersuutitaqanngitsut, taarsigassarsiat erniallit aamma taarsigassarsiat aningaasaateqarfimmiit qularnaveeqqusiineq tunuliaqutaralugu pilersinneqartut akuleriissinnerini tamani imm. 2-4-mi piumasaqaatit eqqortinneqassapput.
Imm. 2. Taarsigassarsiat taarsersornissaannut piffissaliussap taarsigassarsiat allat taarsersornissaannut piffissaliussat assigissavai, taamaattoq sivisunerpaamik ukiut 20-ussalluni. Assigiinngitsunik arlalinnik taarsigassarsisoqarpat taarsersornissaannut piffissaliussap sivisunerpaaffissaa atuutissaaq inatsit una naapertorlugu taarsigassarsiarititanut, taamaattoq piffissaq taarsersuiffissaq sivisunerpaamik ukiut 20-ussalluni. Taarsigassarsiat erniallit naafferartumik taarsersorneqassapput taarsigassarsiat atsiorneqarnerminni angissusiat tunngavigalugu ukiut tamaasa taamaaqatigiiaamik, taarsigassarsiallu erniaqaratillu taarsersuutitaqanngitsut taarsigassarsiat atorneqarnerminni angissusiat tunngavigalugu ukiut tamaasa taamaaqatigiiaamik appartinneqartassapput. Allanik taarsigassarsisoqarsimanngippat, taava taarsigassarsiat taarsersorneqassapput ukiuni qulini aamma taarsigassarsiat erniaqaratillu taarsersugassaanngitsut appartinneqartassapput taarsigassarsiat atsiorneqarnerminni angissusiisa 10%-iannik taarsigassarsiat ulloq tunniunneqarfianniit naatsorsukkamik qaammatit 12-it qaangiunneri tamaasa.
Imm. 3. Taarsigassarsiat erniallit erniaasa malissavaat naalagaaffiup aningaaseriviata erniarititaa sukkulluunniit atuuttoq, tassunga ilanngullugit ilassutaajunnartut aningaasaateqarfiup siulersuisuisa aalajangigaat, taamaattoq annerpaamik 2%-pointimik.
Imm. 4. Aningaasaateqarfiup taarsigassarsiarititai qulakkeerneqassapput unnuisarfiup taarsigassarsitsissutigineqartup qularnaveeqqusiunneratigut. Qularnaveeqqut sapinngisamik pitsaanerpaamik salliutinneqassaaq, taamaattoq allamiit aningaasalersuineq ataqqineqassalluni aningaasaliissutit tamarmiusut imm. 1-imi taaneqartut qummut 40%-ii tikillugit. Qularnaveeqqusiussaq taarsigassarsititsisumit sallinnguukkiartuaartussatut qularnaveeqqusiiffigineqassanngilaq.

§ 14. Unnuisarfik piffissap taarsigassarsiat taarsersorneranni siunertamut taarsigassarsisitsinermi naatsorsuutigineqartumut atorneqanngippat imaluunniit taarsigassarsisitsinermi piumasaqaatit sumiginnarneqarpata taarsigassarsiat appartinneqanngitsut ingerlaannartumik akilerneqartussanngussapput.
Imm. 2. Unnuisarfik aningaasaliiffigineqarnikoq nutaamik piginnittortaarpat taarsigassarsiat appartinneqanngitsut ingerlaannartumik aamma akilerneqartussanngussapput. Piginnittortaap aamma unnuisarfiup Inatsisartut inatsisaanni matumani piumasaqaatit, nutaamik piginnittortaareernermi eqqortippatigik, taava aningaasaateqarfiup akuersaarsinnaavaa piginnittortaap piginnittuunikup aningaasaateqarfimmut pisussaaffiinik tigusinissaa.

§ 15. Taarsigassarsisut, tassaagunik inuit imaluunniit suliffeqarfiit, Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraaruserneqartussaatitaassapput piffissami taarsigassarsiat tunniunneqarfianni.

 

Kapitali 4.
Tunisassianik ineriartortitsinermut tapiissutit

§ 16. Naalakkersuisut tunisassianik aamma sullissinernik ineriartortitsinermut tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Tamatumani piumasaqaataavoq tunisassianik suliarinninnerup imaluunniit sullissinerup ingerlanneqarnerata Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarnissaa.
Imm. 3. Tapiiffigineqartut tassaagunik inuit imaluunniit ingerlatseqatigiiffiit taakku Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraartussaatitaassapput piffissami tapiissutit tunniunneqarfianni.

§ 17. Tapiissuteqartoqarsinnaavoq ukioq ataasiakkaarlugu. Tapiiffigineqareersimagaanni tamanna akornutaassanngilaq nutaamik tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarsinnaanermut.
Imm. 2. Tapiissuteqartoqartassaaq qinnuteqartoqarneratigut, suliniutit tamaasa immikkut naliliiffiginerisigut.
Imm. 3. Tapiissuteqartarneq unitsinneqarsinnaavoq
1) suliniut piviusunngortinneqarsinnaajunnaartutut naliliiffigineqarpat,
2) tapiiffigineqartoq eqqunngitsunik paasinerluutaasinnaasunilluunniit paasissutissiisimappat, imaluunniit
3) tapiiffigineqartoq paasissutissanik tapiiffigineqarnissamut pingaarutilinnik nipangiussisi mappat.

 

Kapitali 5.
Allaffissornikkut ingerlatsineq nakkutilliinerlu

§ 18. Tapiissuteqarnissaq, qularnaveeqqusiinissaq aamma taarsigassarsisitsinissaq pillugit erseqqinnerusumik piumasaqaatissat Naalakkersuisut aalajangersaavigisinnaavaat.
Imm. 2. Naalakkersuisut pisortanut oqartussaasunut allanut imaluunniit allaffissornikkut ingerlatsinermik ingerlatseqatigiiffinnut isumaqatigiissuteqarsinnaapput suliap inatsit naapertorlugu suliassanik piareersaanermi isumaginnittuunissaanik.
Imm. 3. Naalakkersuisut - imaluunniit Naalakkersuisunit piginnaatinneqartut - inunnut suliffeqarfinnullu, inatsit una naapertorlugu aningaasanik pissarsisunit, piumasaqaatigisinnaavaat paasissutissanik naatsorsuutinillu tamanik allaffissornermut il.il. pisariaqartinneqartutut isigineqartunik tunineqarnissaq.
Imm. 4. Naalakkersuisut inatsisip aqunneqarnera nakkutigissavaat.

 

Kapitali 6.
Suliassanik naammagittaalliuutinillu suliaqarnissamut maleruaqqusat

§ 19. Inatsisartut pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsisaat aamma atuuppoq allaffissornikkut ingerlatsinermik ingerlatseqatigiiffimmut suliassanik piareersaanissaq pillugu Naalakkersuisut taamaattumut isumaqatigiissuteqarpata, tak. § 18, imm. 2.

§ 20. Aningaasaateqarfimmit kapitali 3-mi pineqartumit taarsigassarsisitsinermut atatillugu aalajangiinerit, ullormit aalajangiinerup qinnuteqartumut nalunaarutigineqarfianiit sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit naammagittaalliuutigineqarsinnaapput aningaasaateqarfiup siulersuisuinut, taassumalu aalajangiinera inaarutaasumik aalajangiineruvoq.
Imm. 2. Inatsit manna naapertorlugu aalajangiinerit allat, ullormit aalajangiinerup qinnuteqartumut nalunaarutigineqarfianiit sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

 

Kapitali 7.
Pineqaatissiinissamik aalajangersakkat

§ 21. Inatsit manna malillugu eqqunngitsunik paatsoortitsisinnaasunilluunniit paasissutissiisoq imaluunniit paasissutissanik nipangiussisoq akiliisussanngortinneqarsinnaavoq. Akiliisitsissutit Nunap Karsianut nakkartinneqassapput.
Imm. 2. Suliffeqarfik naalagaaffimmit, Namminersornerullutik Oqartussanit, kommunimit, kommuninit ataatsimoortuni, aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffimmit, piginneqatigiiffimmit, assigisaannilluunniit ingerlanneqartoq unioqqutitsisuuppat suliffeqarfik taannaalluni akiliinissamut akisussaatinneqassaaq.

 

Kapitali 8.
Atuutilerfia aamma ikaarsaariarnermi aalajangersakkat

§ 22. Inatsit atuutilissaaq ulloq 1. januar 2002-imi. Tamatumunnga peqatigitillugu Takornariartitsisarnermik inuussutissarsiuteqarnermut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 31. oktober 1996-imeersoq kiisalu Nunami inuussutissarsiutinut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 30. oktober 1998-imeersoq atorunnaarsinneqarput.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu nalunaarutit maligassiallu allat Takornariartitsisarnermik inuussutissarsiuteqarnermut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 31. oktober 1996-imeersoq imaluunniit Nunami inuussutissarsiutinut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 30. oktober 1998-imeersoq tunngavigalugit pilersinneqarsimasut atuutiinnassapput atortuujunnaarsinneqarnissamik tungaanut.
Imm. 3. Taarsigassarsinissamik neriorsuutit, qularnaveeqqusiinerit imaluunniit tapersiivigineqarnissamik neriorsuutit takornariartitsisarnermik inuussutissarsiuteqarnermut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 31. oktober 1996-imeersoq imaluunnit nunami inuussutissarsiutinut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 30. oktober 1998-imeersoq tunngavigalugit pilersinneqarsimasut atuutiinnassapput.
Imm. 4. Siusinnerusukkut qularnaveeqqusiissuteqarnikkut taarsigassarsiaritinneqarsimasut imaluunniit qularnaveeqqutit tapersiissutillu akuleriissillugit Takornariartitsinermik inuussutissarsiuteqarnermi aallarnisaasaasartunut aningaasalersuinikkut tapersiisarneq pillugu Inatsisartut inatsaat nr. 15, 31. oktober 1996-imeersoq siusinnerusukkut atuuttoq naapertorlugu tunniunneqarsimasut pillugit nuunneqarnissaannik neqerooruteqarnissamut Naalakkersuisut piginnaatinneqarput.Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001
.Jonathan Motzfeldt

/

Solja í Olavsstovu