Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 10
12. novembari 2001
Atuuttut

Feriarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1.
Inatsisip atuuffii

 

§ 1. Namminersortuni imaluunniit pisortani akissaateqarlutik sulisuusut tamarmik feriarnissamut aammalu feriarnersiuteqarnissamut imaluunniit feriarnermi akissarsiaqarnissamut pisinnaatitaapput inatsimmi matumani maleruagassat malillugit.

 

§ 2. Inatsisikkut ugguuna pisinnaatitaaffiit annerusut, inatsisinik allanik imaluunniit sulisitsisup aammalu akissaateqarlutik sulisuusut isumaqatigiissutaannik tunngaveqartut, annikillineqanngillat.

 

Kapitali 2.
Ukioq katersivik feriarnerullu sivisussusia

 

§ 3. Ukioq katersivik tassaavoq qaammatisiutit ukiuat.

 

§ 4. Ukiumi katersivimmi nalunaaquttap akunnerinut suliffiusunut tamanut feriarneq nalunaaquttap akunneranik 0,096-nik sivisussuseqarpoq. Ukiumi katersivimmi sapaatip akunneranut akunnerni 40-ini nalinginnaasumik sulisaraanni akunnerni 200 feriarsinnaaneq pissarsiarineqartarpoq. Akunnernik ikinnerusunik sulisaraanni akunnerit suliffiusut naapertorlugit akunnerit feriarfissat pissarsiarineqartarput. Akunnerit feriarfiit amerlanerpaamik 200-it pissarsiarineqarsinnaapput, sapaatit akunnerinut suliffinnut tallimanut imaluunniit sapaatip akunneranut ulluni tallimani suliffiusartumi ullunut suliffinnut 25-nut naapertuuttut.

Imm. 2. Feriarnerup sivisussusissaanik naatsorsuinermi sulisimanertut naatsorsuutigineqassapput; inatsit una malillugu feriarneq aamma napparsimanermik, erninermik, qitornavissiartaarnermik imaluunniit ajoqusersimanermik pissuteqartumik sulinngittarsimaneq § 14 naapertorlugu feriarnersiutisiffiusussaq.

 

§ 5. Akissaateqarluni sulisuusoq nalunaaquttap akunnerinik feriarsinnaatitaanermik katersaqarsimanngippat, sapaatit akunnerini tallimani feriarnersiuteqarluni akissarsiaqarluniluunniit sulisimanertut annertussusilinnik, akissaateqarluni sulisuusup nalunaaquttap akunnerisa feriarfissat amerlassusiat ilatissinnaavaa, sapaatit akunnerini tallimani sulisimanertut annertussusilinnik, taakkununnga feriarnersiuteqarsinnaatitaaneq akissarsiaqarsinnaatitaanerlunniit ilaatinnagu.

 

Kapitali 3.
Piffissaq feriarfissaq feriarnerlu

 

§ 6. Feriartoqassaaq ukiup katersiviusup kingornatigut ukiumi feriarfimmi tulliuttumi, 1. februaarimit 31. januaarimut ingerlasumi.
Imm. 2. Sulisitsisup akissaateqarluni sulisuusoq isumaqatiginiareerlugu feriarnissap qaqugu pinissaa aalajangissavaa.

 

§ 7. Akissaateqarluni sulisuusoq sivikinnerpaamik sap. akunnerini pingasuni ataqatigiimmik feriarsinnaatitaavoq - feriatut pingaarnertut taaneqartumik - piffissami feriarfiusussami 1. februaarimit 30. septembarimut. Sinneruttut piffissap feriarfissap avataani sivikinnerpaamik sapaatit akunneranni ataatsimi ataqatigiimmmik feriarfigineqassasut piumasaqaatigineqarsinnaapput. Nalunaaquttap akunneri feriarfissat sinneruttut nalunaaquttap akunnerisut ataasiakkaatut feriarfigitinneqarsinnaapput, taamaattoq minnerpaamik ullukkaartutut annertussusilerlugit.
Imm. 2. Ataatsimoortumik isumaqatigiissuteqarnikkut allamik isumaqatigiissuteqartoqarsimanngippat, imaluunniit inatsit isumaqatigiissulluunniit atuuttoq malillugu soraarnissamik ilimasaarinissaq qaammatinit pingasunit sivisuneruppat, sulisitsisup sulisoq akuersiseqqaarnagu, imm. 1 naapertorlugu feria pingaarneq piffissamut sulisitsisup soraarsitsinissamik nalunaarutigisaata piffissallu soraarfissap akornannut inississinnaanngilaa. Sulisitsisup tungaaniit soraarsitsisoqartillugu taassuma tamatigut feriarnissat allat piffissami soraarnissap tungaanoortumi atorneqassasut piumasaqaatigisinnaavaa.
Imm. 3. Akissaateqarluni sulisuusoq piffissami soraarnissap tungaanoortumi suliunnaarsitaasimappat, feriarfissat tamarmik tiguneqarsimasutut isigineqassapput, feriarnissap aalajangereerneqarsimanera apeqqutaatinnagu, piffissat § 9, imm. 1-imi taaneqartut feriarnerlu piffissap suliunnaarsitsiffiup iluaniissinnaappata.

 

§ 8. Pisariaqarpat, suliffeqarfiup ingerlanneqarnera eqqarsaatigalugu, sulisitsisup feria pingaarneq piffissap feriarfissap avataanut inississinnaavaa.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu feriamik pingaarnermik inissiisoqarpat feriap pingaarnerup taassumaluunniit ilaata piffissap feriarfiusussap avataanut inissinneqartup 1/5-ianik feria sivitsorneqarsinnaatitaavoq. Ilassutaasunik feriarnermi pisarnertut akissarsiaqartitsisoqassaaq.

 

§ 9. Sulisitsisup sapinngisamik piaarnerpaamik, aamma feriarnerup aallartinnissaa kingusinnerpaamik qaammatinik pingasunik sioqqullugu, akissaateqarluni sulisuusoq feriarnerup ataannartortaata inissisimanissaanik nalunaarfigissavaa. Nalunaaquttap akunnerinut feriarfiusussanut sinneruttunut tunngatillugu feriarnerup aallartinnissaa kingusinnerpaamik qaammammik ataatsimik sioqqullugu nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 2. Immikkoortoq 1-imi taaneqartunik piffissaliinerit aatsaat saneqqunneqarsinnaapput, suliffeqarfiup ingerlanneqarneranut pinngitsoornagit sianigisariaqartut tamaaliornissaq pisariaqalersippassuk. Taamatut atugassaqartitsilluni sulisitsisup feriarnissamik pilersaarut aalajangeriigaq allanngortissinnaavaa.
Imm. 3. Akissaateqarluni sulisuusoq imm. 2 malillugu allanngortitsinerup kingunerisaanik uppernarsarneqarsinnaasumik aningaasanik annaasaqarnerminut taartisisussaatitaavoq.

 

§ 10. Sulisitsisumut allakkatigut isumaqatigiissuteqarnikkut akissaateqarluni sulisuusoq amerlanerpaamik nalunaaquttap akunnerinik feriarfiusussanik 200-nik feriassanik katersisinnaatitaasinnaavoq. Piffissaq katersiviusoq annerpaamik ukiunik pingasunik sivisussuseqarsinnaavoq. Isumaqatigiissuteqarnermi katersivissap sivisussusissaa, annertussusissaa aamma feriassanik katersat piffissaq atorneqarfissaat aalajangersarneqasaaq.

 

§ 11. Feriarneq ullumi feriarfimmi siullermi piffissap suliffiusussap aallartinnerani aallartissaaq naassallunilu ullumi feriarfissami kingullermi piffissap suliffiusussap naanerani.
Imm. 2. Akissaateqarluni sulisuusoq feriarnerup aallartinnerani napparsimaguni akissaateqarluni sulisuusoq feriarnerminik aallartitsissalluni pisussaatitaanngilaq.
Imm. 3. Akissaateqarluni sulisuusoq feriarnermini napparsimalersoq, taartisiatut feriarnissaminik pisinnaatitaavoq, napparsimaneq minnerpaamik nalunaaquttap akunnerinik feriarfissanik 40-nik sivisussuseqarsimappat, tamannalu sulisitsisumut Peqqinnissaqarfimmit taamatulluunniit oqartussaasumit uppernarsarneqarsimappat.
Imm. 4. Akissaateqarluni sulisuusup imm. 2 aamma 3 malillugit taartisiatut feriarsinnaatitaaneranut tunngaviussapput nappaat ima pissuseqarsimassasoq napparsimanerup nalaani feriarneq kinguneqassalluni feriarnerup qasuersaarnissamik siunertaa naammassineqarsimasutut isigineqarsinnaanani aamma akissaateqarluni sulisuusup sulisitsisumut napparsimalernerminik peqqissinerminillu nalunaaruteqarsimanissaanut suliffeqartitaanermi maleruagassanik nalinginnaasunik malinnissimanissaa.

 

Kapitali 4.
Feriarnersiutit imaluunniit akissarsiaqarluni feriarneq

 

§ 12. Sulisitsisoq akissarsiat 12 %-iannik feriarnersiuteqartitsissaaq.

 

§ 13. Sulisitsisoq feriarnersiuteqartitsissaartaaq akissaateqarluni sulisuusup napparsimanermik, erninermik, qitornavissiartaarnermik imaluunniit suliffeqarfimmi ajoqusernermik pissuteqartumik sulinnginnerani, imaalillugu feriarnersiutit sulinnginneq sioqqullugu sapaatit akunnerini sisamani kingullerni akissaateqarluni sulisuusup akissarsiai tunngavigalugit naatsorsorlugit, tak. § 14, imm. 4.
Imm. 2. Napparsimanermik pissuteqartumik sulinnginnermi feriarnersiuteqarsinnaatitaassagaanni pisariaqarpoq akissaateqarluni sulisuusup napparsimalernini sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini aqqaneq marlunni sulisitsisumi suliffeqarsimanissaa. Taakkununnga qaammatini kingullerni 24-ni siusinnerusukkut sulisimaneq ilanngullugu naatsorsuusiorneqassaaq, suliunnaarsimaneq akissaateqarluni sulisuusup nammineq pisuussutigisimanngippagu.
Imm. 3. Imm. 1 malillugu piffissanut napparsimaffiusunut ajoqusersimaffiusunullu feriarnersiuteqartitsisoqassaaq ukiumi katersiviusumi ataannartumik sivisunerpaamik qaammatini sisamani. Sulinnginneq ukiumit katersiffimmit sivisuneruppat nappaammik ajoqusersimanermilluunniit ataatsimik pissuteqartumik sivisunerpaamik qaammatini sisamani feriarnersiuteqartitsisoqassaaq. Taamaattoq napparsimanermit taamaallaat feriarnersiutisiaqartitsisoqassaaq suliffeqarnerup unitsivinneqarnissaata tungaanut.
Imm. 4. Piffissanut erninerup qitornavissiartaanerullu nalaaniittunut imm. 1 malillugu feriarnersiuteqartitsisoqassaaq piffissamut naartunermi, erninermi qitornavissiartaanermilu ullormusiaqartitsinermut ullormusiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat malillugu akissaateqarluni sulisuusup ullormusiaqarsinnaatitaanerminik atuinerasulli.
Imm. 5. Sulisitsisup piumasarisinnaavaa akissaateqarluni sulisuusup uppernarsassagaa sulin-nginneq napparsimanermik ajoqusersimanermilluunniit pissuteqartoq.

 

§ 14. Akissaateqarlutik sulisuusut, qaammatikkuutaartunik imaluunniit sivisunerusumik sulisitaasut taamalu nalliuttuni ulluinnartigoortuni, ulluni napparsimaffiusuni assigisaanniluunniit akissarsiaminnik ilanngaassivigineqartanngitsut feriarnerminni feriarnersiutinut taarsiullugu akissarsiaqassapput, pisariaqassappat § 16, imm. 2-mi maleruagassat malillugit nerisat nalingat ilanngullugu naatsorsorneqartunik. Feriarnermi akissarsiaqartitsisoqassaaq nalunaaquttap akunneri, akissaateqarluni sulisuusup ukiumi katersiviusumi aalajangersimasumik akissarsissutigisai, naapertorlugit. Kiisalu immikkut ittunik feriarnersiuteqartitsisoqassaaq akissarsiat ukiumi katersiviusumi akissarsiarineqarsimasut 1,5 %-iannik annertussusilinnik.
Imm. 2. Taamaattoq akissaateqarlutik sulisuusut immikkoortoq 1-imi taaneqartut ukioq feriassanik katersiffik sioqqullugu kingusinnerpaamik 1. oktobarimi akissarsiaqarluni feriarnermut aamma immikkut ittumik feriarnersiutisinermut taarsiullugu ukiumi katersiviusumi tassani akissarsiat feriarnersiutisissutiginissaat piumasarisinnaavaat.
Imm. 3. Suliunnaarnermi ukiumut katersiviusumut kiisalu siusinnerusukkut ukiup katersiviusup, akissaateqarluni sulisuusup soraarnermigut feriarfigisimanngisaata ilaanut feriarnersiutit § 12 malillugu naatsorsorneqassapput.
Imm. 4. Piffissanut napparsimaffiusunut, erninermi sulinngiffeqarfiusunut, qitornavissiartaarfiusunut ajoqusersimaffiusunulluunniit, §§ 12 aamma 13 kiisalu § 14, imm 1. malillugit akilerneqartumik feriassanik katersiffiusimasunut, feriarnermi akissarsiassat feriarnersiutisiassalluunniit sulinngiffiup siornatigut sapaatit akunnerini kingullerni sisamani akissarsiat tunngavigalugit naatsorsorneqassapput. Akissarsiat piffissami pineqartumi naatsorsorneqarsinnaajunnaarpata, imaluunniit isumaqatigiissutigineqarpat, feriarnermi akissarsiat feriarnersiutisiassalluunniit taarsiullugu ukiumi katersiviusumi pineqartumi agguaqatigiissillugu akissarsiat tunngavigalugit naatsorsorneqarsinnaapput.

 

§ 15. § 12 malillugu feriarnersiutit naatsorsorneqarneranni akissarsiat feriarnerup nalaani akiliutigineqarsimasut, feriarnersiutisiaritissimasat aamma feriarnersiutit immikkut ittut akiliutigineqarsimasut ilaatinneqassanngillat.
Imm. 2. § 14, imm. 1 malillugu feriarnersiutit immikkut ittut naatsorsorneqarneranni feriarnersiutisiaritissimasat aamma feriarnersiutit immikkut ittut akiliutigineqarsimasut ilaatinneqassanngillat.

 

§ 16. Feriarnersiutit aamma immikkut ittumik feriarnersiutit naatsorsorneqarneranni akissarsianut tapiliussat imaluunniit akissarsiat ilaat isertitatut akileraaruteqaataasussaatitaanngitsut ilanngunneqassanngillat. Sulisitsisorli akissaateqarluni sulisuusup soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernut il.il. akiliutaanit feriarnersiuteqartitsissaaq immikkullu ittumik feriarnersiuteqartitsissalluni.
Imm. 2. Akissarsiat tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit nerisaqarnermit ineqarnermillu pippata, taakku nalingat Akileraartarnermi Pisortaqarfiup ukiumut katersivusumut akit annertussusissaannik aalajangersagai tunngavigalugit naatsorsorneqassapput, taakku nalingat illuatungeriit isumaqatigiissuteqarneratigut aningaasanut amerlanerusunut aalajangerneqarsimanngippat.

 

§ 17. Suliffeqarfik feriarnerup nalaani matoqqappat, akissaateqarlutik sulisuusut, taamatut sivisussusilimmik feriarsinnaatitaanngitsut, tamatuminnga pissuteqartumik feriarnersiutit aalajangersakkat siuliiniittut malillugit pisassarisamik saniatigut immikkut ittumik pissarsinissaminnik piumasaqaateqarsinnaanngillat.

 

Kapitali 5.
Aningaasat tunniunneqartarnerat

 

§ 18. Feriarnersiutissatut katersat ukiup katersiviusup naanerani ferialerfissap siuninnguagut akissarsinermut atatillugu akiliutigineqartussanngussapput, takuulli imm. 3
Imm. 2. Feriarnersiutit nalunaaquttap akunnerinut feriarfigineqartunut akissaateqarluni sulisuusup feriarfigisaatut amerlassusilerlugit akiliutigineqartassapput.
Imm. 3. Qaammammusiaqartut akissarsiaqarlutik feriarnissaminnut taarsiullugu feriaqarnersiuteqarnissaminnik toqqaasimasut feriaqarnersiutissaat tunniunneqassapput feriarfigisaq kingoqqutitsiarlugu, peqatigisaanillu akissarsiaat apparneqassallutik piffissamut feriarfiusimasumut naapertuuttumik.
Imm. 4. § 14, imm. 1 malillugu immikkut ittumik feriarnersiutit ukiup feriarfiusup aallartinnissaa sioqqutitsiarlugu akiliutigineqartassapput.

 

§ 19. Ukiumut katersivimmut feriarnersiutit ukiup feriarfiusup aallartinnerani akissaateqarluni sulisuusumut akiliutigineqassapput, feriartoqarnera apeqqutaatinnagu, imaassimappat
1) feriarnersiutit katersat 2000 kr.-init ikinneruppata, imaluunniit
2) akissaateqarluni sulisuusoq utoqqalinermi pensionisiaqarsinnaalersimappat suliunnaarsimappallu.

 

§ 20. Suliffeqarfiup pisariaqartitsinerata kingunerisimappagu feriarnerup taassumaluunniit ilai ukiumi feriarfiusumi ingerlanneqarsinnaannginnerat, feriassat ukiumut feriarfiusussamut tulliuttumut ingerlanneqartussanngorlugit nuunneqassapput.
Imm. 2. Feriarnersiutit ukiup feriarfiusup naanerani akiliutigineqarsinnaapput akissaateqarluni sulisuusoq erninermik, qitornavissiartaarnermi sulinngiffeqarnermik, napparsimanermik, pinerluuteqarsimasunut isertitsivimmiitinneqarnermik, namminersortunngorniarluni akissaateqarluni suliunnaarnermik imaluunniit suliffeqarnermit tunuarsimanermik pissuteqartumik feriarsinnaasimanngippat.
Imm. 3. Akissaateqarlutik sulisuusut sulisitsisumi ataatsimi suliinnartut imm. 2 malillugu feriarnersiutit akiliutigineqarnerannut taarsiullugu isumaqatigiissuteqarnikkut feriassat atorneqanngitsut ukiumut feriarfiusumut tulliuttumut nuutsissinnaavaat.

 

§ 21. Akissaateqarlutik sulisuusut, nunanut allanut, Danmarkimut Savalimmiunulluunniit taakkunani najugaqalivinniarlutik nuuttut, nuunnerminni feriarnersiutit katersorneqarsimasut tamakkerlugit feriartorneqarnera apeqqutaatinnagu akiliutigitissinnaavaat.

 

Kapitali 6.
Aalajangersakkat nalinginnaasut

 

§ 22. Isumaqatigiissut sunaluunniit, feriarnersiutinik atorunnaarsitsiffiusoq, atortussaatitaanngilaq.
Imm. 2. Feriarnersiutit piumasaqaatigineqarsinnaanerannik allanut tunniussinissamik isumaqatigiissut sunaluunniit atortussaatitaanngilaq, soorluttaaq piumasaqaateqarneq eqqartuussivikkut malersorneqaataasussanngortinneqarsinnaanngitsoq.
Imm. 3. Feriarnersiutinit, immikkut ittumik feriarnersiutinit aamma feriarnermi akissarsianit pisortanut akiligassanik ilanngaassisoqarsinnaanngilaq, inatsisini allani taama allassimasoqartinnagu.
Imm. 4. Sulisitsisoq akissaateqarluni sulisuusup feriarnersiutinik, immikkut ittumik feriarnersiutinik aamma feriarnermi akissarsianik pisassarisaanik ilanngaassisinnaavoq, akissaateqarluni sulisuusoq sulinermini inatsisinut akerliusumik iliuuseqarsimappat, sulisitsisup tungaaniit pisassanik akilerneqarsimasussanik kinguneqartumik, sulisitsisup pisassat taakku annertussusiat uppernarsarsinnaappagu aamma akissaateqarluni sulisuusup inatsisinut akerliusumik iliuuseqarsimaneq nassuerutigisimappagu imaluunniit inatsisinut akerliusumik iliuuseqarsimaneq eqqartuussiviit aalajangiineratigut aalajangersarneqarsimappat.
Imm. 5. Sulisitsisoq saqitsaassummik suliakkiissuteqarsimappat, isumaqatigiinniarnermik aallartitsisimalluni imaluunniit akissaateqarluni sulisuusoq politiinut nalunaarutigisimallugu, imaluunniit akissaateqarluni sulisuusoq pissutsinut unnerluutigineqarsimappat, sulisitsisup suliap aalajangiivigineqarnissaata tungaanut aningaasat akilerliilluni piumasaqaatitut annertussusillit unitsikkallarsinnaavai.

 

§ 23. Feriarnersiutit, feriarnermi akissarsiat imaluunniit immikkut ittumik feriarnersiutit pisassat ukiup feriarfiusup feriarfigineqartussap naanerata kingornatigut ukiut tallimanngorpata pisoqalisuussapput, tak. inatsit nr. 274, 22. december 1908-meersoq.
Imm. 2. Immikkoortoq 1 atorneqassanngilaq, akissaateqarluni sulisuusoq sulisitsisumut isumaqatigiissuteqarnikkut feriassanik katersisinnaatitaasimappat tamannalu feriarnermut aningaasaateqarfimmut, imm. 3 takuuk, uppernarsarneqarpat.
Imm. 3. Piumasaqaateqarnissaq pisoqalisoorpat aningaasat feriarnermut aningaasaateqarfimmut pisassanngortinneqassapput, taama ittoq sulinermik inuussutissarsiuteqartup isumaqatigiissuteqarfigisaani ulloq 25. oktober 1990 sioqqullugu pilersinneqarsimappat.
Imm. 4. Imm. 3-mi taaneqartutut aningaasaateqarfimmik pilersitsisoqarsimanngippat aningaasat pisoqalisoornissamik killiliussap naanerani akissaateqarluni sulisuusumut piumasaqaatitalernagit akiliutigineqassapput.
Imm. 5. Imm. 4 malillugu aningaasat inuttassarsissunneqarsinnaanngitsut sulisitsisumut pisassanngortinneqassapput.

 

Kapitali 7.
Atuutilerfia

 

§ 24. Inatsit 1. januar 2002-imit atuutilerpoq, ukiumit katersiviusumit 2001-imit aamma ukiumit feriarfiusumit 1. februar 2002-imi aallartittumit atuutissalluni.
Imm. 2. Aalajangersimanngitsumik suliffeqartitaasut Feriernersiuteqarneq feriernerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata atuutinngiffii pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 27, 5. august 1991-imeersumi § 1 naqinneq b-imi pineqartut eqqarsaatigalugit aatsaat inatsit atuutilissaaq 1. januar 2003 ukiumit katersiviusumit 2002-imit aamma ukiumit feriarfiusumit 1. februar 2003 aallartittumit sunniuteqartumik.
Imm. 3. Peqatigitillugu atorunnaarsinneqarput Feriernersiuteqarneq feriernerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 25. oktober 1990-imeersoq kiisalu taanna malillugu nalunaarusiarineqarsimasut.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001
.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt