Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 9
12. novembari 2001
Atuuttut

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat (Akileraarutitigut nalikilliliisarnermi killiliinerit aamma ingerlatseqatigiiffiit kisermaassinissamut akuersissuteqarfigineqarsimasut ilaannut piginneqatigiiffiit akileraarutaannik appaaneq)

§ 1.

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 19. maj 1979-imeersumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 6, 31. maj 2001-imeersukkut allanngortinneqartumi makku allannguutigitinneqarput:

1. § 13-ip kingornanut ilanngunneqassaaq:
"13 a. Selskabit il.il. aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § 17, imm. 1, nr. 1-imi nalikillilerneqarsinnaasutut taasanut attuumassuteqartumut nalikilliliisinnaanermut nalunaarummi pigisatut nalilinnik taaneqartunik annerpaamik akileraarutitigut nalikilliliisinnaapput tassani imm. 2-mi nalikillilerneqarsinnaasut angeqqataannik, aammalu selskabip naatsorsuutimini akileraarutit ilanngaatiginagit sinneqartoorutaata affaanut naapertuuttumik ilasamik, taamaattorli imm. 2-mi aammalu 5-imi taasatut akileraarutitigut nalikilliliisoqareernerinut naapertuuttunik.
Imm. 2. Ukiunut ataasiakkaanut akileraarutitigut nalikilliliissutit annerpaamik nalinut ukununnga naapertuutissapput:
a) Illuutit atortullu ikkussorneqarsimasut pissarsiarinerani nalingisa ukiumut 5%-ii angullugit nalikillilerneqarsinnaapput.
b) Umiarsuit timmisartullu pissarsiarinerani nalingisa ukiumut 10%-ii angullugit nalikillilerneqarsinnaapput.
c) Nalikillilerneqarsinnaasunut allanut aningaasartuutit il.il. aammalu ingerlatsinermut atortut, pequtit pissarsiarinerani nalingi aammalu pigisanut piffissami killilimmi pisinnaatitaaffinnut akiliutinut il.il. 30%-ii angullugit nalikillilerneqarsinnaapput, ukiup aningaasarsiorfiusup naanerani pigisap nalikillilerneqarsinnaasup nalinganit tunngaveqartumik.
d) Pigisanut imm. c-mi taaneqartunut aningaasartuutit imaluunniit pissarsiarinerani nalit 100.000 kr.-iuppata taakkualuunniit ataallugit naleqarpata 100%-ii angullugit nalikillilerneqarsinnaapput.
Imm. 3. Selskabit immikkoortuni c-mi aamma d-mi pigisatut nalikillilerneqarsinnaasatut taaneqartunut pigisallit, nalikillilerneqarsinnaasunut aningaasartuutinik aammalu pigisanut nalilinnut il.il. kontomik ataatsimut naatsorsuiffiusussamik naatsorsuuteqassapput. Ukiumi nalikilliliissutit ukiup aningaasarsiorfiusup naanerani nalikillilerneqarsinnaasup nalinga tunngavigalugu nalikilliliissutigineqartassapput. Naliusoq taanna ukiup aallartinnerani naliusup nalikilliliissutaasinnaasutut aningaasartuutinik imaluunniit ingerlatsinermut atortut il.il. pissarsiarinerani nalinginik ilallugit naatsorsorneqartassapput, taakku ukiumi aningaasarsiorfiusumi pissarsiarineqarsimappata, aammalu ukiumi ingerlatsinermut atortut il.il. ukiumi aningaasarsiorfiusumi tuninerini nalinginik kiisalu imm. d naapertorlugu nalikilliliissutaasunik ilanngaateqartillugit. Pitsanngorsaatinut aningaasartuutit pissarsinermi naliusutut suliarineqartassapput. Ukiup aallartinnerani naliusoq tassaavoq ingerlatsinermut atortut il.il. ukiuni siusinnerusuni pissarsiarinerisa nalingi aammalu aningaasartuutit nalikilliliissutinik ilanngareerlugit nalingat.
Imm. 4. Immikkoortuni c-mi aamma d-imi pigisanik taaneqartunik tunisinikkut naliusut nalikilliliissutigineqarsinnaasup sinnera qimmussimappassuk nikingassut, ukiumi aningaasarsiorfiusumi tassani isertitatut ilanngunneqassaaq.
Imm. 5. Imm. 1-mi maleruagassaq naapertunngikkaluarlugu selskabit il.il. taamaattoq akileraarutitigut nalikilliliisinnaapput, pigisap nalikillilerneqarsinnaasup imm. a-mi aamma b-mi pineqartup tuninerani akileraarutitigut iluanaarutigineqarnerata naleqqataanik. Selskabip il.il. tamatuma kingorna aningaasarsiai akileraaruteqaataasussat amigartooruteqartumik angusaqarfiuppat taava akileraarutitigut nalikilliliinerit amigartoorutaasup nalinganut naapertuuttumik annikillilerneqassapput."

2. § 13 a-p kingornanut ilanngunneqassaaq:
"13 b. Inuup § 1, imm. 1, nr. 1 aamma 2 naapertorlugu akileraartussaatitaasup akileraarutitigut nalikilliliissutigisinnaasaasa annerpaaffigisinnaavaat namminersorluni inuussutissarsiuteqarnikkut aningaasarsiaasa amerlaqataat."

3. §21 b atorunnaarsinneqarpoq.

4. § 26 a-mi nutaatut imm. 2-tut ilanngunneqassaaq:
"Imm. 2. Selskabit, Kalaallit Nunaanni atortussiassat aatsitassanit il.il. pisut pillugit inatsit naapertorlugu misissuinissaminnut imaluunniit atuisinnaanissaminnut akuersissuteqartut, imaluunniit sermip erngullu avammut nioqqutissatut atorneqarnissaanut pillugit Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu akuersissuteqartut, aningaasarsianik akileraarusigassat 30 pct.-iinik piginneqatigiiffiit akileraarutaannik akiliisassapput,

 

§ 2.

Inatsisartut inatsisaat 15. november 2001 aallarnerfigalugu atuutilersinneqassaaq.
Imm. 2. § 1, nr. 1 aamma 2 ukioq aningaasarsiorfiusoq 2001 aallarnerfigalugu atortuulissapput.
Imm. 3. Selskabinut il.il. ukiumi aningaasarsiorfiusumi 2001-imi nikingasumik ukiumik ani ngaasarsiorfeqartunut, naatsorsuusiorfissaq 31. august 2001-imut siusinnerusumulluunniit killilerneqarsimappat, taava inatsit ukioq aningaasarsiorfiusoq 2002-imiit atortuulersinneqassaaq. Selskabinut il.il. taakkununnga § 21 b aatsaat atorunnaarsinneqassaaq ukioq aningaasarsiorfiusoq 2002 aallarnerfigalugu.
Imm. 4. § 1, nr. 3 ukioq aningaasarsiorfiusoq 2001 aallarnerfigalugu atorunnaarsinneqassaaq, taamaattorli takuuk imm. 3-imi oqaaseqatigiit aappaat.
Imm. 5. Selskabit il.il. ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2001-imut isertitanik naatsorsuusiornerat aallarnerfigalugu ukiup 2000-ip naanerani pigisat ataasiakkaat nalikillilerneqarsinnaasut nalinginik immikkoortiterillutik naatsorsuusiussapput, taakkua § 13 a, imm. 2-mi, imm. a-mi aamma b-mi killissaritat malillugit, aammalu imm. c naapertorlugu pigisanut il.il. nalilinnut ataatsimut naatsorsuusiussallutik. Selskabinut imm. 3-imi taaneqartunut oqaaseqatigiit siulliat aatsaat ukiup aningaasarsiorfiusup 2001-ip naanerani atuutilersinneqassaaq.
Imm. 6. § 1, nr. 4 ukioq aningaasarsiorfiusoq 2002 aallarnerfigalugu atortuulissaaq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt