Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 4
31. maaji 2001
Atuuttut

Piginnaanngorsaaqqinnissamut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Suliassaqartitsiniarnermik inunnillu isumaginninnermik Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 580, 29. november 1978-imeersoq naapertorlugu matumuuna piginnaanngorsaaqqinnissamut ikiorsiisarneq pillugu makku aalajangersarneqarput:

 

Siunertaq

 

§ 1. Piginnaanngorsaaqqinnerup siunertaraa inuup sulisinnaassusilittut ukioqartup killilimmilli sulisinnaassuseqalersimasup suliinnarnissaanut sulilernissaanulluunniit ikiuinissaq, taamaaliornikkut pineqartup imminut ilaquttaminullu pilersuisinnaassusia pitsaanerulersinniarlugu.

 

Inuit pineqartut

 

§ 2. Piginnaanngorsaaqqinnissamut ikiorserneqartassapput inuit peqqissutsimut tunngasut, inuttut atugarisanut tunngasut, tamatumani ilanngullugit sivisuumik suliffissaarusimaneq, sumiiffimmi pissutsinut tunngatillugu inuttut ilaqutariittulluunniit artorsaateqarnerit pissutigalugit imaaliallaannarlugit sulilernissamut naleqqussarneqarsinnaanngitsut imaluunniit naleqqussaqqinneqarsinnaanngitsut. Inuk ikiorserneqarsinnaatitaasoq taaneqartarpoq piginnaanngorsaqqittussaq.
Imm. 2. Piginnaanngorsaqqinnissamut qinnuteqartup pisussaaffigaa inuttut atugarisanut tunngasut peqqissutsimullu tunngasut qulaajarneqarnissaat peqataaffigissallugu piginnaanngorsaaqqinnissallu aallartinnissaanut aalajangiinissamut paasissutissanik pingaaruteqartunik tunniussinissaq tamakkiisumik pisussaaffigalugu.

 

§ 3. Inuk piginnaanngorsaqqinneqarnissamut patsisissaatitaasunik naammassinnissimanersoq kommunip aalajangiiffigissassaraa.

 

Piginnaanngorsaaqqinneq

 

§ 4. Piginnaanngorsaqqittussap inuussutissarsiornikkut anguniagaa qulaajarneqassaaq suli-niutitigut inuussutissarsiornermut ineriartornermik imaluunniit qulaajaanermik siunertaqartunik. Taamatut qulaajaaneq pilersaarusiorneqassaaq piginnaanngorsaaqqinnissamut suliniutit §§-it 5-7-mut naapertorlugit piaartumik aallartinnissaat eqqarsaatigalugu.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu qulaajaanerup nalaani qinnuteqartoq pisortatigut ikiorsiissutit pillugit imaluunniit siusinaartumik pensionisiaqarneq pillugu peqqussut malillugu pilersuinermut tunngavissarisimasaminut piginnaatitaaginnassaaq.

 

§ 5. Piginnaanngorsaaqqinneq tassaavoq suliniutit inuussutissarsiornermut sammisut piginnaanngorsaqqittussap suliinnarnissaanut sulilernissaanulluunniit ikiuutaasinnaasut.

 

§ 6. Piginnaanngorsaaqqinnermi suliniutit makkua ilaat ataaseq arlallilluunniit sammineqarsinnaapput:
1) Sulilluni misiliineq pisortat imaluunnit namminersortut suliffeqarfiini ingerlanneqartoq.
2) Suliniutit inuussutissarsiornermut piorsaataasut imaluunniit qulaajaasut, matumani suliniutit taamaattut pisortat imaluunniit namminersortut suliffeqarfiini ingerlanneqartut ilanngullugit.
3) Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinneq pisortat imaluunniit namminersortut suliffeqarfiini sungiusarnertigut pikkorissarnertigulluunniit.
4) Ilinniartitaaneq.

 

Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinneq

 

§ 7. Namminersortut pisortalluunniit suliffiini akissarsiaqarluni pikkorissaqqinnissamik ilinniartitaanissamilluunniitpiginnaanngorsaqqittussat neqeroorfigineqarsinnaapput,pissutsit immikkut ittut tunngavigalugit akissarsiatigut tapiissutitalimmik suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinnissaq patsisissaqarpat. Patsisissaatitaapput piginnaanngorsaqqittussaq siusinnerusukkut suliffeqareersimassasoq imaluunniit aapparisani qitornaniluunniit pilersussallugit pisussaaffeqartoq.

 

§ 8. Sulisitsisup akilissavaa atorfinitsitsinermi piginnaanngorsaqqittussap akissaatitigut isumaqatigiissutit naapertorlugit akissarsiaqartinnissaa imaluunniit taamatut suliaqarnermi akissaasersuinissamut naapertuuttumik akissaateqartitsilluni. Ilinniartut pineqartillugit ilinniartunut akissaatit nalinginnaasut malillugit akissaateqartitsisoqassaaq.

 

§ 9. § 8 naapertorlugu kommunip sulisitsisoq akissarsiatigut tapiissuteqarfigissavaa.
Imm.2. Akissarsianut tapiissutit pillugit patsisissaatitaasut ersarinnerusut Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

 

Piginnaanngorsaaqqinnissamut piffissaliussaq

 

§ 10. Kommunip piginnaanngorsaaqqinneq aaqqissuutissavaa sapinngisamik sivikinnerpaamik sivisussusilerlugu. Piginnaanngorsaaqqinneq aallaaviatigut ukiut tallimat sinnerlugit ingerlanneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Kommuni piffissamik piginnaanngorsaqqittup piginnaanngorsaaqqinnermut ikiorsiissutisisinnaaffianik sivitsuisinnaavoq,
1) piffissaq piginnaanngorsaaqqiffiusoq timikkut tarnikkulluunniit piginnaasakillisimaneq pissutigalugu ukiut tallimat ingerlaneranni naammassineqarsinnaanngippat imaluunniit pissutsit immikkut ittut taammaaliornissamut pissutaappata, imaluunniit
2) napparsimanermik, qitornanik napparsimasunik imaluunniit qitornanik timikkut tarnikkul- luunniit piginnaasakillisimasunik paarsinermik, erninermi sulinngiffeqarnermik imaluunniit inuttut atugarisanik immikkut ittunik pissuteqartumik piginnaanngorsaaqqinnerup kinguarsar- neqarnera pissutigalugu piginnaanngorsaqqittup ukiut tallimat iluanni piginnaanngorsaaqqinneq naammassisinnaanngippagu.

 

Piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarut

 

§ 11. Piginnaanngorsaqqittussaq suleqatigalugu kommunip piginnaanngorsaaqqinnissamut pilersaarut suliarissavaa, piginnaanngorsaqqittussap piginnaasaanut pisariaqartitaanullu naleqqussarlugu aammalu nammineq siunissami suliarisassatut kissaatigisai naapertorlugit.
Imm. 2. Piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarummi nalunaarneqassapput anguniakkat, piffissalersuinerit qanorlu imaqassanersoq aammalu piviusorsiortumik isiginiarneqassallutik piginnaanngorsaqqittussap killissinnaasai, piginnaasai soqutigisaalu kiisalu ilinniarfissamut suliffissamullu periarfissat isiginiarneqassallutik.
Imm. 3. Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinnermi pilersaarummut ilaatinneqassaaq suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinnerup ingerlanerani suliffeqarfik qanorpiaq peqataassanersoq kiisalu kommuni suliffimmut qanoq ikiuutissanersoq.

 

§ 12. Piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarut pillugu, suut piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarutip piviusunngortinnissaanut patsisissaatitaassanersut allannguutaasinnaasullu ilanngullugit Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

 

Piginnaanngorsaaqqinnermi aningaasaatigut ikiuutit

 

§ 13. Piginnaanngorsaaqqinnissaq piginnaanngorsaaqqinnissamut pilersaarut naapertorlugu aallartinneqarpat kommuni piginnaanngorsaqqittussamut piginnaanngorsaaqqinnermi ikiorsiissutinik tunniussissaaq. Piginnaanngorsaaqqinnermi ikiorsiissutit aatsaat tunniunneqartassapput piginnaanngorsaqqittussap pilersaarut suleqataaffigippagu.
Imm. 2. Piginnaanngorsaaqqinnerup nalaani immikkut tapiissutinik tunniussisoqarsinnaavoq ataasiaannarluni aningaasartuutissanut pisariaqartunut.
Imm. 3. Piginnaanngorsaqqittussaq piginnaanngorsaaqqinnermi ikiorsiissutinik pisinnaatitaavoq aapparisap isertitai pigisaalu apeqqutaatinnagit.

 

§ 14. Piginnaanngorsaaqqinnermi ikiorsiissutit annertussusissaat iluarsiivigineqartarnissaallu kiisalu piginnaanngorsaaqqinnermut ikiorsiissutisinissamut unitsitsinissamullu patsisissaatitaasut Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

 

Eqaannerusumik suliffeqarneq

 

§ 15. Nalinginnaasumik sulisinnaanngortitsinissaq siunertaralugu piginnaanngorsaaqqinnissamut periarfissat tamarmik periarfissaajunnaarsimappata, kommunip isumagissavaa, inuit inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu siusinaartumik pensionisiaqanngitsut aammalu nalinginnaasumik sulilersinnaanngitsut suliinnarsinnaanngitsulluunniit eqaannerusumik suliffimmi sulisutut atorfinitsinneqarnissaannik periarfissiuussinissaq.

 

§ 16. Eqaannerusumik suliffimmi sulisumut sulisitsisoq akissaasersuissaaq sulinermut naapertuuttumik. Kommuni sulisitsisumut toqqaannartumik akissarsianut tapiissuteqassaaq.
Imm. 2. Tapiissutit suliffimmi pineqartumi isumaqatigiissutit malillugit akissarsiat imaluunniit taamatut sulinermi akissarsiaritinneqartut 50 %-ii sinnernagit annertussusilerneqartassapput.

 

§ 17. Eqaannerusumik suliffeqalernissamut aningaasarsianullu tapiissuteqartarneq pillugit malittarisassat Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

 

Allaffissornikkut aqutsineq

 

§ 18. Taamatut aaqqissuussinermut aqutsineq kommunip akisussaaffigissavaa.
Imm. 2. Kommunip aqutsinerminut atatillugu peqqussut manna naapertorlugu piginnaanngorsaaqqinneq pillugu Naalakkersuisunut kisitsisitigut paasissutissiinissaq isumagissavaa.

 

Aningaasalersuineq

 

§ 19. Peqqussummi § 13 malillugu piginnaanngorsaaqqinnermut ikiorsiissummut aamma aningaasarsianut tapiissuteqartarneq pillugu §§ 9 aamma 16 naapertorlugit aningaasartuutit aningaasanut inatsimmi aalajangersarneqassapput.
Imm. 2. Aningaasartuutinik matussusiisarneq, naatsorsuutinik saqqummiussineq, kukkunersiuineq nakkutilliinerlu pillugit malittarisassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput.

 

Naammagittaalliorsinnaaneq

 

§ 20. Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni §§ 3-mi, 10-mi aamma 15-mi kiisalu § 13, imm. 2-mi aalajangersakkat naapertorlugit kommunip aalajangiineri maalaarutigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Peqqussummi matumani aalajangersakkat allat malillugit kommunip aalajangigai aqutsinikkut oqartussanut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat.

 

Atortuulersitsineq

 

§ 21. Inatsisartut peqqussutaat manna atortuulerpoq 1. januar 2002 aallarnerfigalugu.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 31. maj 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen