Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 36
9. oktobari 2001
Atuuttut

Ph.D-grad pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 16, 31. oktobari 1996-imeersumi § 3, §§ 18- 19 aamma § 23, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

§ 1. Ilisimatusarfik ilinniagassatut sammisami Avannaarsuani kulturikkut, oqaatsitigut aamma inuiaqatigiilerinermi pissutsit pillugit taamatullu aamma Ilisimatusarfiup nammineq ilisimatusarfigisami iluani ilisimatuutut ilinniagaqarnissamik neqerooruteqarsinnaavoq. Ilisimatuutut ilinniagaqarneq ilinniagartuunngorniarluni ukiuni pingasuni ilinniagaqarneruvoq, taannalu naammassigaanni Ph.D-gradi (licentiatgraden) anguneqassaaq.
Imm. 2. Ilisimatusarfik nalunaarummi killissarititaasut iluanni maleruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassaaq, isumagissallugulu maleruagassat taakku, tamatumanilu aamma Ph.D-mut ilinniagaqarnermi ilinniagassatut aaqqissuussat, soqutiginnittunit pissarsiarineqarsinnaanissaat.

§ 2. Ph.D-gradi tunniunneqartarpoq pineqartumik pissarsitinneqartoq suliaqarfigisami iluani ilisimatuutut ilinniagaqarnerminik naammaginartumik naammassinnissimatillugu, taamatullu ilisimatuutut allaaserisamik illersugassamik tamanut ammasumik illersuinermigut uppernarsaasimasumut ilisimatusarnikkut suliniumminik namminersorluni suliassaqarfiup iluani ilisimatuussutsikkut periutsit atorlugit naammassisaqarsinnaasimasumut, taamatullu ilisimatusarnerup pineqartup qaffasissusianik siuarsaaqataasinnaanermigut nunat tamalaat akornanni suliassaqarfiup iluani Ph.D-gradinut allanut naapertuuttumik suliaqarsimasumut.
Imm. 2. Ph.D-inngorniarluni allaaserisaq illersugassaq naliliiffigisassatut tunniunneqarsinnaanngilaq taanna arlalinnit peqatigiilluni suliaappat.
Imm. 3. Ph.D-inngorniarluni allaaserisaq illersugassaq allaaserisat siusinnerusukkut tamanut saqqummersinneqartareersut tunngavigalugit PhD-nngorniarluni allaaserisatut illersugassatut tunniunneqarsinnaasoq Ilisimatusarfiup aalajangiiffigisinnaavaa. Allaaserisat tamanut saqqummersitat ilaat allanik suleqateqarluni suliaappata, allaaserinneqataasut tamarmik immikkut uppernarsassavaat Ph-D-inngorniarluni ilinniagaqartup suliaa qanoq annertutiginersoq.
Imm. 4. Ph.D-inngorniarluni allaaserisaq illersugassaq kalaallisut danskisut tuluttulluunniit allagaalluni tunniunneqassaaq. Allaaserisaq illersugassaq kalaallisut allagaalluni tunniunneqarpat ilutigalugu danskisut imaluunniit tuluttut allagaalluni aamma tunniunneqassaaq.

§ 3. Kikkut Ph.D-mut ilinniagaqartussatut allatsissanersut Ilisimatusarfiup aalajangertassavaa.
Imm. 2. Ilisimatusarfiup Ph.D-mut ilinniagaqartup ilinniakkaminik pitsaasumik ingerlatsisinnaanissaminut atorfissaqartitassaata pissarsiarineqarsinnaasarnissaat qulakkiigassaraa, tak. § 4.
Imm. 3. Ph.D-mut ilinniagaqartut tamarmik Ilisimatusarfimmit toqqakkamit ilitsersuisoqartinneqassapput, taassumalu ilinniagaqarnerup ingerlarnga tamaat ilitsersuisutut pingaarnertut akisussaaffigissavaa, soorluttaaq taassuma saniatigut Ilisimatusarfimmiit avataanniillu allamik allanilluunniit ilitsersuisartussanik aamma toqqaasoqarsinnaasoq. Ilitsersuisartut professoriussapput imaluunniit tamakkiisumik atorfeqartitatut lektoriussallutik imaluunniit sammineqartumut atatillugu siuliani taaneqartutuulli piginnaasaqassallutik.

§ 4. Ph.D-mut ilinniagaqarneq ingerlanneqassaaq ukiut pingasut ilinniagaqarfiusut sivisoqataattut, qaffasissutsimigullu kandidatitut taamatulluunniit qaffasitsigisumik ilinniagaqareersimaneq tunngavigissavaa.
Imm. 2. Pd.D-mut ilinniagaqartup ilinniagaqarnermi nalaani ilinniagassatut imminerminut aaqqissuussaasimasut naammassisaqarfigissavai. Ilinniagaqartup pikkorissartitsinerit qaammatit arfinillit missaannik sivisussuseqartartussat naammaginartumik angusaqarfigisassavai. Ilinniagaqartup Ilisimatusarfimmiinnaanngitsoq ilisimatusarfiusunili allani, pingaartumik nunani allani, allatigulluunniit peqataasinnaanissaa qulakkeerneqassaaq. Taamatuttaaq ilinniagaqartoq ilinniartitsisarnermik misilittagaqarsinnaalissaaq allatigulluunniit ilisimasanik ingerlatitseqqiisinnaasalissalluni, assersuutigalugu ingerlataqarfimmi imaluunniit suliffeqarfimmi ilisimatusarnermut atatillugu suliniummik ingerlatsiviusumi ilisimatuussutsikkut angusanik ingerlatitseqqiisarnikkut. Ilinniagaqartup nammineerluni ilisimatusarnermini suliaata naammaassineqarsinnaanissaannut aammalu ilisimatuutut allaaserisaanut illersugassaanut atatillugu ukiut pingasut pineqartut ingerlaneranni piffissaq atortariaqagaq periarfissaritinneqassaaq. Ph.D-gradip tunniunneqarsinnaanera pillugu aalajangiineq ilisimatuutut allaaserisap illersugassap tunniunnerata kingorna piaarnerpaamik pissaaq.

§ 5. Ilisimatusarfiup Ph.D-nngorniarluni allaaserisaq illersugassaq naliliiffigineqartussatut aamma akuersissutigisinnaavaa saqqummiussaqartoq Ph.D-mut ilinniagaqartutut allatsissimanngikkaluarpalluunniit imaluunniit sivikitsuinnarmi taamatut ilinniagaqartuusimagaluarpalluunniit, tamatumani pineqartoq allatigut piginnaasaqalereersimappat §§ 2 aamma 4-mi tunngavigisassatut taasanut sanilliunneqarsinnaasunik.

§ 6. Ukiup affakkuutaarlugu nalilerneqartassaaq Ph.D-mut ilinniagaqartup ilisimatuutut ilinniagaqarnera naammaginartumik ingerlanersoq. Taamaattoqanngippat ilinniagaqartumut - ataaseriaannarluni - neqerooruteqartoqassaaq qaammatit pingasut ingerlaneranni pissutsinik pineqartunik iluarsiinissamut. Neqeroorut tamanna ilinniagaqartumit tigujumaneqanngippat taamatut ilinniagaqartutut allatsissimaneq qaammatip naanerani atorunnaarsinneqassaaq. Neqeroorulli ilinniagaqartumit akuerineqarpat qaammatit pingasut qaangiunnerisa kingorna qaammatip ataatsip iluani naliliisoqaqqissaaq. Naliliineq pitsaasuunngitsutut inerneqarpat allatsissimaneq atorunnaarsinneqassaaq. Taamaakkaluartorli Ph.D-mut ilinniagaqartup piumasarisinnaassavaa suliassaq Ilisimatusarfimmi Ph.D-gradinik tunniussisarnermik ingerlatsiviusumut saqqummiunneqassasoq, inaarutaasumik aalajangiiffigisassanngorlugu. Ilinniagaqarnermik naammaginartumik ingerlatsisimaneq pillugu naliliisoqartillugu napparsimasimanerit uppernarsaaserneqarsinnaasut imaluunniit naartunermi ernereernermilu sulinngiffeqarsimanerit mianerineqassapput.
Imm. 2. Ilinniagaqartup aalajangersakkat Ilisimatusarfimmit aalajangersarneqarsimasut imaluunniit ilinniarneq, ilisimatusaatinik suliaqarnerit allanillu ingerlataqarnerit ingerlatsivinni suliffeqarfinniluunniit allani naammassineqarniartillugit Ilisimatusarfillu isumaqatigiissutaasimasut malinngippagit, tak. § 7, allatsissimaneq qaammatip naanissaanut atorunnaarsinneqarsinnaavoq, tamatumani ima annertutigisumik unioqqutitsisoqarsimappat assuarinninnissaq imaluunniit mianersoqqussuteqarnissaq naammassangatinneqarnani. Taamatut aalajangiineq Ph.D-mut ilinniagaqartumit Ilinniartitaanermut pisortaqarfimmut suliassanngortinneqarsinnaavoq.

§ 7. Ilisimatusarfik ilisimatusarnermut ilinniartitaanertigut pikkorissarfiusinnaasut pilersinneqarnissaannik ingerlataqarfinnut il.il. allanut taakkuninngaluunniit peqateqarluni ingerlatsisarnissamik isumaqatigiissuteqarsinnaavoq, ilinniagaqartut peqataaffigisarsinnaasaannik, tamatumani ilaallutik aalajangersimasumik sammisaqarlutik ilisimatusarnermik ingerlataqarfiit imaluunniit suliffeqarfiit namminersortut, ilinniagaqartut ilisimatusarnerminnut atatillugu suliniutiminnik ingerlatsivigisinnaasaat.

§ 8. PhD-nngorniarluni allaaserisaq illersugassaq naammassereerpat taamatullu aamma ilitsersuisumit pingaarnertut akisussaasumit ilinniagaqarneq naammaginartumik ingerlanneqarsimanersoq pillugu oqaaseqaat saqqummiunneqareerpat, tak. § 3, imm. 3, Universitetsrådi, studienævnit inassuteqareernerisigut, ataatsimiititaliamik naliliisussaatitaasussamik pingasunillu ilaasortaqartussamik pilersitsissaaq, taakkulu professoriussapput imaluunniit tamakkiisumik atorfeqartitatut lektoriussallutik imaluunniit sammineqartumut atatillugu siuliani taaneqartutuulli piginnaasaqassallutik. Ataatsimiititaliami ilaasortat ikinnerpaamik marluk avataaneersuussapput. Ph.D-mut ilinniagaqartup ilitsersuisua(-sui) ataatsimiititaliami ilaasortaasinnaatitaanngillat, taamaattorli ataatsimiititaliap sulinerani taaseqataasinnaanatik peqataassallutik. Ph.D-mut ilinniagaqartoq ataatsimiititaliap qanoq katitigaanera pillugu ilisimatinneqassaaq periarfissinneqassallunilu sivikinnerpaamik ulluinnaat arfineq-pingasut ingerlaneranni akerliliisinnaanissaminut.
Imm. 2. Ataatsimiititaliaq naliliisussaatitaasoq inassuteqaateqassaaq Ph.D-mut ilinniagaqartoq allaaserisami illersugassamigut, taamatullu tamanut ammasumik illersukkamini, § 2, imm. 1 naapertorlugu piumasaqaataasunik naammassinnissimanerminik uppernarsaasimanersoq. Ataatsimiititaliap naliliisussaatitaasup, illersuinissaq sioqqullugu, ilisimatuutut allaaserisami illersugassami allannguuteqartitsillunilu ilassuteqaateqartitsisoqarsinnaanissaa akuersissutigisinnaavaa.

§ 9. Tamanut ammasumik illersuinissaq qaqugukkut sumilu pissanersoq Ilisimatusarfiup aalajangersassavaa, isumagissallugulu soqutiginnittut illersuinissaq sioqqullugu piffissaqarluarsinnaassasut allaaserisamik illersugassamik pissarsisinnaanissaminnut.
Imm. 2. Ph.D-mut ilinniagaqartoq suliani pillugu nassuiaasinneqassaaq tamatumalu kingorna ataatsimiititaliamit naliliisussaatitaasumit soraarummeersinneqassalluni. PhD-nngorniarluni allaaserisamik illersuisitsinermik aqutsisuusup illersuinerup nalaani allat saqqummiussaqarsinnaanissaannut akuersissuteqarsinnaavoq.

§ 10. Ataatsimiititaliaq naliliisussaatitaasoq illersuinerup naammassereernerata kingorna inassuteqaateqassaaq Ph.D-gradi tunniunneqartariaqarnersoq. Ataatsimiititaliaq tamarmiusoq tunniussisoqarnissaanik isumaqatigiilluni inassuteqaateqarsinnaanngippat, ataatsimiititaliap inassuteqaatigigallagaa PhD-mut ilinniagaqartumut nassiunneqassaaq, taannalu inassuteqaat pillugu oqaaseqaatigiumasaminik sapaatip akunneri marluk qaangiutsinnagit saqqummiussisinnaatinneqassaaq. Tamanna pereerpat inaarutaasumik inassuteqaateqartoqassaaq.
Imm. 2. Ph.D-gradi tunniunneqassaaq ataatsimiititaliaq tamarmiusoq tamatumunnga isumaqatigiippat imaluunniit ilaasortat marluk tunniussisoqarnissaanik isumaqatigiippata, ilutigalugulu Universitetsrådimi taasinermi amerlanerussuteqartut inassuteqaataasoq malikkumappassuk.

§ 11. Pineqartumut Ph.D-gradimik pissarsitinneqartumut Ilisimatusarfimmiit uppernarsaat kalaallisut, danskisut aamma tuluttut allanneqarsimasoq tunniunneqassaaq. Uppernarsaammi ilanngunneqassapput paasissutissat PhD-nngorniarluni allaaserisamut tunngassuteqartut. Ilisimatusarfiullu sukumiinerusumik nammineq aalajangersagai malillugit ilinniagarineqarsimasoq pillugu paasissutissiisoqassaaq, tamatumunngalu ilanngullugit pikkorissarsimanerit, ingerlataqarfinni ilisimatusarfiusartuni allaniittarsimanerit imaluunniit suliffeqarfimmiittarsimanerit il.il.

§ 12. Ilisimatusarfiup rektoria, pisuni ataasiakkaani immikkuullarilluinnartuni tunngavissaqartoqarpat, nalunaarummi aalajangersakkanik saneqqutsitsisinnaavoq, tamatumani Universitetsrådimit siunnersuuteqartoqareerneratigut.

§ 13. Matumani nalunaarut naapertorlugu aalajangiinerit pillugit naammagittaalliuteqarniaraanni, naammagittaalliullu § 6, imm. 2, § 12 imaluunniit apeqqutinut eqqartuussivilersuussassanut tunngassuteqarpat taanna Ilinniartitaanermut Pisortaqarfimmut suliassanngortinneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Naammagittaalliut Ilisimatusarfimmut tunniunneqareersimassaaq aalajangiineq pineqartumut nalunaarutigineqareernerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit. Naammagittaalliut isumaqatigineqanngippat, naammagittaalliortullu naammagittaalliutini aalajangiusimaannarpagu, Ilisimatusarfiup naammagittaalliut pisortaqarfimmut ingerlateqqissavaa.

§ 14. Nalunaarut atuutilerpoq ulloq 15. oktober 2001.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 9. oktober 2001
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen