Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 33
6. septembari 2001
Atuuttut

Qatserisartoqarfinni sulisut ilinniartitaanissaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Inuussutissarsiutinut ilinniartitaanerit inuussutissarsiutinullu pikkorissartitsisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 2-mi 31. maj 1999-imeersumi § 7, imm. 2-3, § 8, imm. 4, § 49 aamma KANUKOKA-mut isumaqatigiinniareerneq, tak. § 53, naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Aqutsineq

§ 1. Ilinniartitaanermut Pisortaqarfiup akisussaaffigaa Ilinniakkamut Ataatsimiititaliamik, taaneqartumik Qatserinermut Ilinniartitaaneq pillugu Ilinniartitsissutissanut Ataatsimiititaliamik pilersitsisoqarnissaa.
Imm. 2. Ilinniartitsissutissanut ataatsimiititaliaq tallimaniit arfineq-pingasunut ilaasortaqarpoq. Ilinniartitaanermut Pisortaqarfiup Qatserinermik Ilinniarfiup inassuteqarnera malillugu kikkut ataatsimiititaliami sinniisuutinneqassanersut aalajangissavaa.
Imm. 3. Ilaasortat qatserinermik ilinniartitsinernut ilisimasaqarluartuussapput.
Imm. 4. Ilaasortat oqartussaaffeqarfinnit Ilinniartitaanermut Pisortaqarfiup akuersissutigisimasaanit toqqarneqassapput, takuuk imm. 2. Toqqaaneq ukiunut marlunnut atuuttuussaaq.

§ 2. Ilinniartitsissutissanut ataatsimiititaliaq nutaamik toqqarneqarnerup kingornagut ataatsimeeqqaarnermini inississaaq siulittaasup tullissaanik qinersilluni. Ilinniartitsissutissanut ataatsimiititaliamut siulittaasuussaaq Immikkoortoqarfimmi siulittaasuusoq.
Imm. 2. Ilinniartitaanermut Pisortaqarfiup suleriaasissatut najoqqutassiaq aammattaaq katitigaanermut suliassanullu killissarititanik imaqartoq suliarissavaa. Ilinniartitsissutissanut ataatsimiititaliaq suleriaasissamut siunnersuusiussaaq Ilinniartitaanermut Pisortaqarfiup akuersissutigisassaanik.

§ 3. Qatserinermik Ilinniartitsinermi Ilinniartitsissutissanut Ataatsimiititaliap ilinniartitsinerit najukkani pissutsinut naleqqussarneqarnissaat kiisalu ilinniartitsissutissat qaffasissusissaat pineqartumut naleqquttuunersut naammattumillu qaffasissuseqarnersut nakkutigisassarai.
Imm. 2. Qatserinermik Ilinniartitsinermi Ilinniartitsissutissanut Ataatsimiititaliaq Ilinniartitaanermut Pisortaqarfimmut makkua akuersissutigineqarnissaannut siunnersuusiortassaaq:
1) Ilinniartitsinerit pikkorissartitsinerillu tamaasa ilinniartitsinissamut pilersaarusiornerinik. Ilinniartitsinissamut pilersaarusiat imaqassapput ilinniartitsinerit pikkorissartitsinerillu siunertaannik imaannillu, sivisussusissaannik ilusilersugaanerannillu.
2) Ilinniartitsinerit pikkorissarnerillu nutaat aallartinneqarnissaat.
3) Ilinniartitseqqinnerit aammalu ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarfiit aallartinneqarnissaat.

§ 4. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup suliassaraa, Kalaallit Nunaanni najukkami nunalluunniit immikkoortuini pikkorissartitsinerit aqqutigalugit imaluunniit Kalaallit Nunaata avataani pikkorissartitsinissani peqataatitsinissamik isumaqatiginninniuteqarnikkut, qatserisartut pisortaasa, qatserisartut pisortaasa tulliisa, suleqatigiiaanik aqutsisut, suliniuteqarnernut pisortat kiisalu qatserisartut ilinniartissallugit.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfik ilinniartitaanernut pikkorissarnernullu ataasiakkaanut ilinniartitsinermut pilersaarusiortassaaq.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfik siunnersuisuunermik ilitsersuisuunermillu suliamigut najukkani ataasiakkaani ilinniartitaanerni suliniuteqarnermigut peqataassaaq sungiusarnissamut pilersaarutit, ilinniartitsissutissanut atortussat, atuakkat najoqqutassianik imallit assigisaasalu nassiussornerisigut kiisalu qatserisartoqarfiit sulisuisa sunniuteqarluarnerulernissaannik suliniuteqarnermigut.

§ 5. Kommunip najukkami tunngaviusumik ilinniartitaanerit allaffissornikkut aqunneqarneri siulersussavai akisussaaffigalugillu, tak. §§ 9-11. Tunngaviusumik ilinniartitaaneq najukkani qatserisartoqarfinni ataasiakkaani ingerlanneqassaaq imaluunniit nunap immikkoortuini qatserisartoqarfinni arlalinni sulisut ataatsimoortillugit pikkorissartinneqarnerisigut.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup ilinniartitsinerit ingerlaqqiffiusut allaffissornikkut aqunneqarneri siulersussavai akisussaaffigalugillu, tak. §§ 13-16.

§ 6. Kommunip, peqataasup atorfeqarfigisaata, najukkami tunngaviusumik ilinniartitaanermut atatillugu aningaasartuutit aamma ilinniartitaanerni pikkorissarnernilu peqataasut sulinissaraluaminni annaasaqaataat ullormusiaallu uppernarsaasikkat tamaasa akilissavai, tak. § 8.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup aningaasaqarnermut inatsimmi aningaasat aalajangersarneqartut iluanni, angalanermi najugaqarnermilu aningaasartuutit kiisalu pikkorissartitsinissamut peqataasussatut tiguneqartut pikkorissarnermut atatillugu aningaasartuutaat akilissavai, tak. § 7, imm. 2.

 

Qatserinermik ilinniarnermi peqataanissamut tiguneqarneq

§ 7. Ilinniarneq aallartissagaanni qinnuteqartut kommunimi qatserisartoqarfimmi atorfeqassapput.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup qatserisartoqarfiit ataasiakkaat naalagaasa inassuteqarnerat naapertorlugu qatserisartut pikkorissartussat tigusassavai , tak. § 8, imm. 1, nr. 2 aamma § 8, imm. 2.

 

Ininniartitaanerup ilusilersugaanera

§ 8. Ilinniartitaaneq immikkoortukkuutaarlugu aaqqissuunneqarpoq immikkoortunillu makkuninnga imaqarluni:
1) Najukkami tunngaviusumik ilinniartitaaneq.
    a) Ikiueqqaarneq, tak. § 9.
    b) Tunngaviusumik ilinniartitaaneq, tak. § 10.
    c) Putsumut pulalluni qatserinermut aammalu pumpinik paaqqutarinninnermut pikkorissarneq, tak. § 11.
2) Ilinniartitaaneq ingerlaqqiffiusoq:
    a) Ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaaneq, tak. §§ 13-14.
    b) Suleqatigiiaanik aqutsisutut pikkorissarneq, tak. § 15.
    c) Ikuallattoqartillugu qatserinermi pisortatut pikkorissarneq, tak. § 15.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup pisariaqartitsineq naapertorlugu imaluunniit akunnermiliunnermigut pikkorissartitsinerit allat suliamut attuumassuteqartut ingerlassinnaavai.

 

Najukkami tunngaviusumik ilinniartitsineq

§ 9.  Ikiueqqaarnermik pikkorissartitsinerni siunertaavoq peqataasut ikiueqqaarnermik paasinninnissaat aammalu ikiueqqaarnermik pisinnaassuseqalernissaat, taamaalillutik taakkua
1) ajutoortarnerni nalinginnaasumik pisartuni aammalu napparsimaleriataarnermi kiisalu ajoqusernerni erseqqinnerusumik nassuiarneqartuni naammassillugit suliarinnissinnaalersillugit.
2) inunnik ajutoornerup kingunerisaanik imaluunniit napparsimaleriataartunik sapinngisamik uumaannartitsiniaasinnaanngorlugit uummarsaasinnaanngorlugilluunniit, annaassiniartartut nakorsalluunniit akisussaaffimmik tigusinissaasa tungaannut, aammalu
3) aqqunartiternerit innarluuteqarnermik kinguneqarsinnaanerat pinaveersimatissallugu kiisalu ajoqusernernik annikinnerusunik suliarinnissinnaalersillugit, nakorsamik ikiorteqarnissaq pisariaqartinneqanngippat.
Imm. 2.  Ikiueqqaarnissamik pikkorissartitsineq ilinniartitsinermut pilersaarut akuersissutigineqartoq naapertorlugu najukkami qatserisartut naalagaanit ingerlanneqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Ikiueqqaarnissamik pikkorissartitsineq nal. akunnerinik 24-nik sivisussuseqassaaq.

§ 10.  Tunngaviusumik ilinniartitsinermi siunertaavoq peqataasut ataasiakkaat tunngavissatut pikkorissuseqartilissallugit, peqataasoq suliaqarsinnaanngortillugu
1) kommunini annaassiniarnissamut piareersimasutut qamisaanermi ikiortitut piginnaas-suseqarluartutut suliaqarsinnaanngortillugu, aamma
2) nunaqarfinni annaassiniarnissamut upalungaarsimasutut qamisaanermi nammineerluni suliaqarsinnaanngortillugu.
Imm. 2.  Tunngaviusumik ilinniartitaaneq ilinniartitsinermut pilersaarut akuersissuti-gineqartoq naapertorlugu najukkami qatserisartut naalagaanit ingerlanneqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Tunngaviusumik ilinniartitsineq nal. akunnerinik 56-inik sivisussuseqassaaq.

§ 11.  Tunngaviusumik ilinniartitaanerup saniatigut qatserisartut naalagaat pumpinik paaqqutarinninnissamut pikkorissartitsinermik aammalu silaannaap naqitsineranik atortunik atuisinnaanermut pikkorissartitsinissamut neqerooruteqassapput.

§ 12. Ikiueqqaarnermut pikkorissartitsinermi ilitsersuisuusup peqataasunut anguniagassatut piumasaqaataasunik naammassinnissimasunut pikkorissarsimanermut uppernarsaat tunniutissavaa, tak. § 9.
Imm. 2. Qatserisartut naalagaata tunngaviusumik ilinniartitsinermik naammassinnissimasunut, tak. § 10 aammalu § 11-mi pikkorissartitsinernut taaneqartunut naammaginartumik angusaqartunut pikkorissarsimanermut uppernarsaatit tunniutissavai.
Imm. 3.  Tunngaviusumik ilinniartitaaneq Ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaanermut peqataasussatut tiguneqarnissamut piginnaassuseqartitsivoq.

 

Ingerlaqqiffiusumik ilinniartitaaneq

§ 13. Ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaanerup siunertaraa qatserisartut ataasiakkaat kommunini annaassiniartarnermi upalungaarsimanissami namminneerlutik qamisaanissamut pisariaqartinneqartumik ilisimasaqalersissallugit pikkorissuseqartilissallugillu.
Imm. 2. Ikuallattoqartillugu suliassamut ilinniartitaaneq Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfimmiit ilinniartitsissutissatut pilersaarut akuersissutigineqartoq naapertorlugu ingerlanneqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaaneq nal. akunnerinut 160-inut naatsorsuussaavoq.

§ 14.  Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup imaluunniit Kalaallit Nunaanni Qatserinermut Ilinniarfimmiit piginnaaneqartinneqartup ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaanermik naammaginartumik angusaqarlutik naammassinnittunut pikkorissarsimanermut uppernarsaat tunniutissavaa.
Imm. 2.  Ikuallattoqartillugu suliassanut ilinniartitaaneq sulisoqatigiiaanut aqutsisut pikkorissartitaanerannut peqataasussatut tiguneqarnissamut piginnaassuseqartitsivoq.

§ 15.  Sulisoqatigiiaanut aqutsisutut aammalu ikuallattoqartillugu qatserinermi pisortatut pikkorissarnerit Danmmarkimi ingerlanneqartassapput. Naammattunik amerlassusilinnik peqataaniartoqarpat pikkorissarnerit Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarsinnaapput.
Imm. 2.  Kalaallit Nunaanni pikkorissarnerit pikkorissarnerit Danmarkimi ingerlanneqartartut imarisamikkut assigissavaat, tak. imm. 1.
Imm 3.  Ikuallattoqartillugu qatserinermi pisortatut pikkorissarneq ikuallatsaaliuineq pillugu sanaartukkat teknikikkut misissorneqartarneranni suliassanik ingerlatsisussatut ilinniarnermut peqataasussatut tiguneqarnissamut piginnaassusiliissaaq.

§ 16. Kalaallit Nunaanni Qatserinermik Ilinniarfiup minnerpaamik ukiut marlukkuutaarlugit qatserisartut naalagaat tapiutaasumik pikkorissartittassavai.

 

Atortuulersitsinissamik atorunnaarsitsinissamillu aalajangersagaq

§ 17.  Nalunaarut atulissaaq ulloq 1. oktober 2001. Tamatuma peqatigisaanik Kalaallit Nunaanni qatserisartut ilinniartitaanerat pillugu nalunaarut nr. 181, 23. april 1982-imeersoq atorunnaarsinneqassaaq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 6. september 2001.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen