Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 12
16. marsi 2001
Atorunnaartut

Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Kulturimut atuartitsinermullu tunngasut siulersorneqarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 8-mi, ulloq 7. maj 1988-imeersumi § 1, imm. 2 naapertorlugu aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Inatsisartunut nutaamik qinersisoqareernerit tamaasa Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiinnik naalakkersuisut pilersitsisassapput kulturimut tunngassuteqartut pillugit naalakkersuisunut siunnersuisartussanik.

 

Siunnersuisoqatigiit suliassaat

§ 2. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit kulturimut tunngassuteqartut suugaluartulluunniit pillugit naalakkersuisunut siunnersuisassapput. Siunnersuineq pisassaaq apeqqummik saqqummiussisoqareerneratigut imaluunniit Siunnersuisoqatigiit namminneerlutik suliniuteqarnerisigut.
Imm. 2. Aningaasat kulturimut tunngassuteqartunut Kultureqarnermut Pisortaqarfimmut atugassanngortinneqartut agguaanneqartarnissaannut Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit najoqqutassanut siunnersuusiussapput.

§ 3. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit § 2 malillugu suliassaminnik isumaginninnerminni eqqumiitsuliornermi sammiviit tamarmik isumagineqarnissaat qularnaassavaat.

 

Siunnersuisoqatigiit inuttalersugaanera

§ 4. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit inuttaraat ilaasortat marluk Kultureqarnermut Naalakkersuisumit toqqarneqartut aammalu ilaasortat arfinillit tikillugit nuna tamakkerlugu kattuffinnit toqqarneqartut ukuusunit:
Atuakkiornermik sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Erinarsornermik sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Nipilersornermik sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Isiginnaartitsisarnermik qitittarnermillu sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Assilialianik eqqumiitsuliornermik sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Filmiliornermik aamma videuliornermik sammisaqartut sinniisuutitaat ataaseq.
Imm. 2. Ilaasortat nuna tamakkerlugu kattuffinnit toqqarneqartut sammisaqarfigisaminni ingerlatsisuussapput immaqaluunniit eqqumiitsuliortuussapput.

 

Ataatsimiittarnerit, suleriaaseq missingersuusiallu

§ 5. Inatsisartunut nutaamik qinersinerup kingorna ataatsimiinnermi siullermi Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit ilaasortami akornanni siulittaasoq siulittaasullu tullia qinissavaat.
Imm. 2. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa inissanut taakkununnga nutaamik qinersisarsinnaapput.

§ 6. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit ukiumut minnerpaamik marloriarlutik ataatsimiittassapput.
Imm. 2. Kultureqarnermut Pisortaqarfik Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiinnut allattoqarnikkut isumaginnittuussaaq.
Imm. 3. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit suleriaasissartik namminneq aalajangersassavaat.
Imm. 4. Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit allattoqarfik isumasioqatigalugu ataatsimiittarnissat ukiumut missingersuusiorfigisassavai. Missingersuusiat Kultureqarnermut Pisortaqarfimmit inaarutaasumik akuersissutigineqartassapput.

 

Atortuulerfia

§ 7. Nalunaarut atortuulerpoq ulloq 1. april 2001.

 

Ikaarsaariarnermi aalajangersakkat

§ 8. Atortuulernerata kinguninnguatigut Kultur pillugu Siunnersuisoqatigiit qinigaaffimmi matumani atuuttussat pilersinneqassapput.
Imm. 2. Sammisaqarfiit arlaanni nuna tamakkerlugu kattuffimmik pilersitsisoqarsimanngippat nuna tamakkerlugu kattuffik pilersinneqarserlugu eqqumiitsuliornermi sammiviup taassuma sinniisuutitassaa Kultureqarnermut Naalakkersuisumit toqqarneqarsinnaavoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 16. marts 2001.
Lise Lennert

/

Karl Kristian Olsen