Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 8
29. oktobari 1999
Atorunnaartut

Namminersornerullutik Oqartussat missingersuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Aningaasaliissuteqartarnermi tungaviit

§ 1. Namminersornerullutik Oqartussat aningaasatigut missingersuutaanni, Aningaasanut Inatsimmi, ilaapput Nunatta Karsiata ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani aningaasartuutai isertitaalu tamarmik.
Imm. 2. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani siunertanut sillimaffigeriinngisanut aningaasaliissuteqarnissamut aningaasaliissutaareersunilluunniit allannguinissamut Inatsisartut sinnerlugit akuersissuteqarsinnaavoq, taakkulu tamatuma kingorna ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmut ilanngunneqartassapput, takuuk kapitali 4.
Imm. 3. Aningaasaliissuteqarnissamik sioqqutsisumik akuersissuteqartoqareertinnagu aningaasartuuteqarnanilu aningaasanik atuisoqarsinnaanngilaq.

§ 2. Piffissaq aningaasanut inatsisip atuuffia januaarip aallaqqaataaniit decembarip 31-annut ingerlasarpoq.

§ 3. Aningaasaliissuteqarneq Naalakkersuisunut ilaasortap aalajangersakkat erseqqinnerusut ma-lillugit aningaasanik atuinissaanut piginnaatitsissutaavoq. Naalakkersuisunut ilaasortaq sukkulluunniit Naalakkersuisunut ilaasortaasoq Naalakkersuisoqarfimmut pineqartumut aningaasaliissutinut akisussaavoq.

§ 4. Aningaasanut inatsit aningaasartuutissanut missingersuusianut isertitassanullu missingersuusianut avinneqartassaaq. Aningaasartuutissanut missingersuusiani nalunaarsorneqartassapput ani-ngaasartuutissat tamarmiusut kiisalu isertitassat ingerlatsinermut tunngassuteqartut. Isertitassanut missingersuusiani nalunaarsorneqartassapput naalagaaffiup Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutissai kiisalu isertitassat akileraarutinut akitsuutinullu tunngassuteqartut. Aamma isertitassanut missingersuusianut ilaatinneqartassapput iluanaarutinit pissarsiat, naliliutinik sanaartugaatinillu il. il. tunisaqarnernit isertitat.
Imm. 2. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq kontunut inissitsiterivimmik aalajangersaasassaaq. Aningaasaliissutit kontutut pingaarnertut inissinneqartassapput.
Imm. 3. Aningaasanut inatsit ilanngaatissat ilanngaatigereernagit periuseq malillugu suliarineqartassaaq. Aningaasartuutissatut aningaasaliissutit isertitassaqarnerussutinut amerlaqataannut innersuussinikkut sinnerneqartassanngillat, taamaattorli takukkit §-it 7 aamma 15.

§ 5. Aningaasanut inatsit Inatsisartut ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani ani-ngaasaqarnikkut tulleriinnilersuinerannut tamakkiisumik takussutissaassaaq.
Imm. 2. Naalakkersuisunut ilaasortap aningaasaliissutinut ataasiakkaanut akisussaasup aningaasaliissutit taakku kinguneqarluartumik atorneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaat pisussaaffigaa.

§ 6. Aningaasaliissut oqaasertaliussartalerneqarsinnaavoq. Oqaasertaliussat taamaallaat aningaasaliissuteqarnermi aqutsinermut tapertaasinnaapput.
Imm. 2. Oqaasertaliussat taamaallaat ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani aningaasanut inat-simmut ilanngunneqarfigisimasaminni atuuttassapput.
Imm. 3. Oqaasertaliussaliinikkut inatsimmi atuuttumi aalajangersakkanut aalajangersimasunut ilassutinik aalajangersaasoqarsinnaavoq. Taamaallaat inatsit atuuttoq oqaasertaliussaliinikkut al-lanngortinneqarsinnaavoq allannguut piffissamut aalajangersimasumut atuuttussaappat.
Imm. 4. Inatsisit oqaasertaliussaq atorlugu piujuartussanik nalinginnaasunilluunniit allannguuteqartinneqarsinnaanngillat.
Imm. 5. Oqaasertaliussat ukiuni aningaasanut inatsisit atuuffiini tullerni aningaasaliissutissanik siuartitsissutaasinnaanngillat.

§ 7. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit aningaasaleeriaatsinut immikkoortitaartunut agguataarneqartassapput. Aningaasaleeriaatsit aningaasanik atuinissaq pillugu maleruagassanut erseqqinnerusunut aalajangiisuusassapput, takuuk kapitali 4.

 

Kapitali 2
Aningaasanut inatsisissatut siunnersuut

§ 8. Aningaasanut inatsisissatut siunnersuut ukiup aningaasanut inatsisip atuuffissaa sioqqullugu kingusinnerpaamik septembarip aallaqqaataani Naalakkersuisunit Inatsisartunut saqqummiunneqartassaaq.

§ 9. Aningaasanut inatsisissatut siunnersuummut allannguutissatut siunnersuutit Inatsisartut Su-leriaasissaanni aalajangersakkat naapertorlugit saqqummiunneqartassapput.
Imm. 2. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuutaasa ilusilersorneqartarnissaannut maleruagassanik aalajangersaasassaaq.

§ 10. Aningaasanut inatsit ukiup aningaasanut inatsisip atuuffissaata siuliani kingusinnerpaamik novembarip aallaqqaataani akuersissutigineqareertassaaq.

 

Kapitali 3
Aningaasanut inatsisip aaqqissuussaanera imarisaalu

§ 11. Aningaasanut inatsisip imarisassavai inatsisip oqaasertai.
Imm. 2. Inatsisip oqaasertaasa imarissavaat aningaasaliissutinut nalunaarsuut, ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffissaani aningaasaliissutissat kontunut pingaarnernut immikkoortitigaallutik nalu-naarsorsimaffigisaat.
Imm. 3. Aammattaaq inatsisip oqaasertaasa imarissavaat ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffissaani oqaasertaliussatut allassimasussat.
Imm. 4. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq oqaasertaliussanik ilanngussisarnissaq pillugu ma-leruagassanik erseqqinnerusunik aalajangersagaliortassaaq.

§ 12. Aningaasanut inatsimmi ilaasassapput inatsisip oqaasertaanut nassuiaatit.
Imm. 2. Nassuiaatit imarisassavaat angusanut nalunaarsuut, inatsisip immikkoortuinut assigiin-ngisitaartunut angusanut nalunaarsuut kiisalu kontunut pingaarnernut nalunaarsuut; nassuiaatit najoqqutassiaassapput.
Imm. 3. Taakku saniatigut nassuiaatini ilaasassapput missingersuusianut ilaatitat oqaasertaliussanullu nassuiaatit, aningaasaliissutit oqaasertaliussallu tunngavilersuutaannut erseqqinnerusumik nassuiaataasussat.
Imm. 4. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq nassuiaatit imm. 2-mi 3-milu taaneqartut suliarineqartarnissaannut maleruagassanik aalajangersaasarsinnaavoq.

§ 13. Nunatta Karsiani isertitassanut aningaasartuutissanullu missingersuusiani angusanut nalunaarsuummi missingersuutitigut angusat tamarmiusut ersersinneqartassapput. Nalunaarsuut immikkoortunut pingaarnernut naalakkersuisoqarfinnullu avinneqartassaaq.
Imm. 2. Inatsisip immikkoortuinut assigiinngisitaartunut angusanut nalunaarsuut suliassaqarfinnut naalakkersuinikkullu anguniagaqarfinnut immikkoortunut avinneqartassaaq.
Imm. 3. Kontunut pingaarnernut nalunaarsuummi aningaasaliissutinut ataasiakkaanut atatillugu naatsorsuutitigut angusat kingulliit, aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit kingulliit kiisalu ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata kingorna ukiuni tullerni pingasuni aningaasaliissutissat nikerarnissaattut naatsorsuutigisat ilisimatitsissutigineqartassapput.
Imm. 4. Missingersuusianut ilaatitat imarisassavaat kontuni pingaarnerni ataasiakkaani aningaasaliissutinut tunngavilersuutit erseqqinnerusut. Sanaartugassanut aningaasaliissutinut tunngatillugu kontumi pingaarnermi ataatsimi pilersaarusiat arlallit ilaasinnaasarput, taakkununngalu tunngatillugu pilersaarusianut ataasiakkaanut aningaasaliissuteqarnerni tunngavilersuutit nalunaarneqartassapput.
Imm. 5. Oqaasertaliussanut nassuiaatit imarisassavaat oqaasertaliussamik ilanngussinermi tunngavilersuutit.

 

Kapitali 4
Aningaasaliissutit suuneri atuinissamullu maleruagassat

§ 14. Aningaasaliissutit aningaasaleeriaatsinut tallimanut ukuusunut immikkoortiterneqartassapput:
1) Ingerlatsinermut aningaasaliissutit.
2) Aningaasaliissutit inatsisitigut pisussaaffigisat.
3) Tapiissutissatut aningaasaliissutit.
4) Sanaartugassanut aningaasaliissutit.
5) Isertitassatut aningaasaliissutit.
Imm. 2. Aningaasaleeriaatsip sorliup toqqarneqarnissaani ingerlatassap suunera apeqqutaasassaaq.

§ 15. Ingerlatsinermut aningaasaliissutit ingerlatsivimmi ingerlatsivinniluunniit imaluunniit allaffissornikkut immikkoortortani aningaasaliissuteqarnermut ilaasumi ilaasuniluunniit ingerlatsinermut ilanngaaseereerluni aningaasartuutissanik atuinissamut killiliussatut aningaasaliissutaapput.
Imm. 2. Aningaasaliissuteqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasoq missingersuusiornermi tunngavigineqartut naapertorlugit ingerlatsinermut aningaasartuuteqartarnissaminut ingerlatsinermilu isertitaqartarnissaminut piginnaatinneqartassaaq.
Imm. 3. Akissarsianut aningaasartuutit taamaallaat ingerlatsinermut aningaasaliissutinit aningaasartuutigineqarsinnaapput.
Imm. 4. Ingerlatsinermut aningaasaliissutini ingerlatsivimmut ingerlatsivinnulluunniit imaluunniit allaffissornikkut immikkoortortanut ingerlatsinermut aningaasaliissutinut attuumassuteqartumut at-tuumassuteqartunulluunniit atatillugu sanaartugassanut iluarsaassinernullu aningaasartuutit annikinnerusut aningaasartuutigineqarsinnaapput. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq tamanna pillugu maleruagassanik aalajangersaasassaaq.
Imm. 5. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq Missingersuusiornermut Malittarisassani ileqqaaruteqarnermik aaqqissuussinissaq pillugu maleruagassanik aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 6. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq namminersortitatut suliffeqarfeqarneq isertitanillu matussusertakkanik ingerlataqarneq pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaavoq.

§ 16. Aningaasaliissutit inatsisitigut pisussaaffigisat atorneqartassapput pisartagaqartut aalajangersimasut immikkut inatsisiliornikkut aalajangersimasunik pisartagaqartussanngortinneqarsimagaangata aammalu pisartagarineqartussat annertussusissaat naatsorsorneqartarneriniluunniit tunngavissat immikkut inatsisiliornikkut aalajangersarneqarsimagaangata.
Imm. 2. Aningaasaliissuteqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasoq inatsisitigut pisussaaffigisanut aningaasartuuteqarnissaminut piginnaatinneqartassaaq.
Imm. 3. Aningaasaliissutinut atatillugu missingersuusianut ilaatitani nalunaarneqartassapput aningaasartuutit inatsit suna tunngavigalugu aningaasartuutigineqarneri pillugit paasissutissat kiisalu aningaasaliissuteqarnermut atatillugu naatsorsuinermi tunngaviit missingersuusiornermilu tunngavigineqartut.
Imm. 4. Aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit inatsisitigut pisussaaffigisat aningaasartuutissanik missingiinerusarput, taamaammallu aningaasartuutit amerlanerusarsinnaapput ikinnerusarsinnaallutilluunniit. Aningaasaliissutinut naleqqiullugu nikingassutit naatsorsuutinut ilanngunneqartassapput.
Imm. 5. Kisiannili aningaasaliissutip inatsisitigut tunngaviisa allannguuteqarnerisa kingunerisaannik aningaasartuuteqarnerunerit aningaasartuutikinnerunerilluunniit ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmut ilanngunneqartassapput kiisalu aningaasanut inatsimmi tullermi ilanngunneqartassallutik.

§ 17. Tapiissutissatut aningaasaliissutitigut Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasoq inatsisitigut pisussaaffiginngisanut aningaasartuuteqartarnissaminut piginnaatitaasassaaq.

§ 18. Sanaartugassanut aningaaliissutitigut Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasoq pigisanik aalaakkaasunik pisinissanut, sanaartorluni tunisassiornissanut, sanaartorniartunut aningaasanik taarsigassarsisitsinissanut kiisalu sanaartornissanut, iluarsaassinissanut il. il. atatillugu aningaasanik tapiissuteqartarnikkut aningaasartuuteqartarnissaminut piginnaatitaavoq.
Imm. 2. Sanaartugassanut aningaasaliissutit ataatsit sanaartugassanut pilersaarusiamik ataatsimik imaqartassapput. Immikkut ittunik pissutissaqartillugu sanaartugassanut aningaasaliissutit ataatsit sanaartugassanut pilersaarusianik annikitsukkuutaanik arlalinnik imaqarsinnaapput.
Imm. 3. Sanaartugassanut aningaasaliissutini sanaartugassanut pilersaarutip aallartitinneqarnissaa aningaasanut inatsimmi imaluunniit Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaanni akuersissutigineqartassaaq.
Imm. 4. Sanaartugassanut pilersaarusiap akuersissutigineqarnissaanut piumasaqaataavoq ingerlatsinermut sanaartornermulluunniit aningaasartuutissat malitsigisassai pilersaarusiap nassuiaatitaani ersersinneqarsimassasut.
Imm. 5. Sanaartugassanut aningaasaliissutit, sanaartugassanut pilersaarusiaq Inatsisartut imaluunniit Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaata akuersissutigisaa tunngavigalugu, atorneqartussanngortinneqareeraangata aningaasanut inatsisini ukiuni ataasiakkaartuni pilersaarusiornermut aningaasartuutissartaat, aningaasartuutigineqarnissaasa ingerlanissaattut naatsorsuutigisat naapertorlugit, Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmut nuutinneqartassapput, takuuk kapitali 5.
Imm. 6. Sanaartugassanut pilersaarusiamut aalajangersimasumut ilassutissanik aningaasaliissuteqartoqareersimatinnagu sanaartugassamut pilersaarusiap tamarmiusumik aningaasartuutitassaanut aningaasaliissutinit nikingasumik aningaasartuuteqartoqarsinnaanngilaq.

§ 19. Isertitassanut aningaasaliissutitigut Naalakkersuisunut ilaasortaq akisussaasoq inatsisitigut pisussaaffigisanut pisussaaffiginngisanullu isertitaqartarnissaminut piginnaatinneqarpoq. Naalagaaffiup Namminersornerullutik Oqartussanut tapiissutissai kiisalu akileraarutitigut akitsuutitigullu isertitassat isertitassanut aningaasaliissutitut nalunaarsorneqartassapput. Aammattaaq isertitanut aningaasaliissutit iluanaarutinit pissarsinernut, naliliutinik sanaartugaatinillu tunisaqarnernut il. il. atatillugu atorneqartassapput. Isertitassanut aningaasaliissutit kisimik aningaasanut inatsimmi iser-titassatut missingersuusiani ilaatinneqarsinnaapput.

§ 20. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq aningaasaliissutinik allatut atuisarnissamut/isertitaqartarnissamut maleruagassanik Missingersuusiornermut Malittarisassani aalajangersaasassaaq.

 

Kapitali 5
Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik

§ 21. Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik aningaasatigut missingersuusiornermi naatsorsuuserinermilu aaqqissuussinermut aningaasaateqarfiuvoq, Nunattalu Karsianut ilaalluni.
Imm. 2. Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfik aningaasanut inatsimmi sanaartugassanut aningaasaliissutini isertitatut nalunaarsorneqartassaaq. Tamanna aamma sanaartugassanut aningaasaliissutinut Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaannit kingusinnerusukkut akuersissutigineqartunut atuuppoq.
Imm. 3. Sanaartugassani pilersaarusiani aningaasartuutissat Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmi aningaasartuutitut nalunaarsorneqartassapput.
Imm. 4. Ukiut aningaasanut inatsisit atuuffiisa akornini akiliuteqartarnerit nikinneri Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmi nalimmassarneqartassapput.
Imm. 5. Sanaartugassanut pilersaarusiani ataasiakkaani tamakkiisumik aningaasartuutissatut aningaasaliissutaasimasunit aningaasartuutikinnerussutit nalingi pilersaarusiat pineqartut naammassereeraangata Nunatta Karsianut utertinneqartassapput.
§ 22. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfiup ingerlanneqarnissaanut aningaasatigut missingersuusiortarnissat aningaasaliissuteqartarnissallu pillugit aalajangersaasassaaq.

§ 23. Naalakkersuisunut ilaasortaq sanaartornermut tunngassuteqartunut akisussaasoq Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfiup allaffissornikkut ataavartumik ingerlanneqarneranut oqartussaassaaq.

§ 24. Naalakkersuisut Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfiup ingerlatai pillugit ukiumoortumik nassuiaasiortassapput, tassungalu ilannguttassallugit tulleriinneri malillugit pilersaarusiat nutaat, pilersaarusiat ingerlanneqartut kiisalu pilersaarusiat naammassineqarsimasut taamaatinneqarsimasulluunniit killiffii pillugit nassuiaatit.
Imm. 2. Nassuiaat sanaartugassanut pilersaarusianut kiisalu iluarsagassanut pilersaarusianut avinneqartassaaq.

 

Kapitali 6
Aningaasaliissutit nutaat allanngortitalluunniit

§ 25. Ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani nutaanik aningaasaliissuteqarnissamut oqaasertaliussaqarnissamullu imaluunniit aningaasaliissutinik oqaasertaliussanillu allanngortitsinissamut piumasaqaataavoq Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaat Inatsisartut sinnerlugit akuersissuteqaqqaarsimassasoq.
Imm. 2. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaata nutaanik aningaasaliissuteqarnissamik oqaasertaliussaqarnissamillu imaluunniit aningaasaliissutinik oqaasertaliussanillu allanngortitsinissamik qinnuteqaatit suliarineqarnissaat Inatsisartunut innersuussutigisinnaavaa.

§ 26. Ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani nutaamik aningaasaliissutigineqartut oqaasertaliunneqartullu imaluunniit aningaasaliissutit oqaasertaliussallu allanngortinneqartut aningaasaliissutigineqarnermik kingorna ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmut ilannguneqartassapput.
Imm. 2. Aningaasanut inatsimmi oqaasertaliussaq tunngavigalugu imaluunniit oqaasertaliussaq kingusinnerusukkut Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaanni akuersissutigineqartoq tunngavigalugu aningaasaqarnikkut iliuutsit ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmut ilanngunneqartassapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut ilassutitut aningaasaliissutissanut inatsisissatut siunnersuut kingusinnerpaamik ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata kingorna Inatsisartut ileqquusumik ataatsimiinnissaannut siullermut Inatsisartunut saqqummiuttassavaat.

§ 27. Aningaasaliissutini inatsisitigut pisussaaffigisani aningaasartuuteqarnerussutit aningaasartuutikinnerussutilluunniit aatsaat nutaamik inatsisiliortoqarneranik inatsimmilluunniit allannguisoqarneranik pissuteqaraangamik aningaasaliissutillu Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimititaliaannit akuersissutigineqarsimagaangata ilassutitut aningaasaliissutissatut siunnersuummut ilan-ngunneqartassapput.

§ 28. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisup nutaanik aningaasaliissuteqartoqarnissaanik aningaasaliissutinilluunniit allanngortitsisoqarnissaanik qinnuteqaatit Naalakkersuisut sinnerlugit Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaannut saqqummiuttassavai.
Imm. 2. Nutaanik aningaasaliissuteqartoqarnissaanik aningaasaliissutinilluunniit allanngortitsisoqarnissaanik qinnuteqaatit taamaallaat aningaasaqarnikkut iliuusissanut pingaarutilinnut aammalu aningaasanut inatsisissap suliarinerani sillimaffigereerneqarsinnaasimanngitsunut tunngasuusassapput.
Imm. 3. Nutaanik aningaasaliissuteqartoqarnissaanik aningaasaliissutinilluunniit allanngortitsisoqarnissaanik qinnuteqaatit taamaallaat aningaasaqarnikkut iliuusissanut ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani aningaasartuuteqarnikkut sunniuteqartussanut tunngasuusassapput.
Imm. 4. Nutaanik aningaasaliissuteqartoqarnissaanik aningaasaliissutinilluunniit allanngortitsisoqarnissaanik qinnuteqaatit paasissutissanik attuumassuteqartunik imaqartassapput, taakkununngalu ilaassallutik qinnuteqaatip aningaasaqarnikkut toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit ki-ngunerisassai pillugit paasissutissat tamakkiisut.
Imm. 5. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq nutaanik aningaasaliissuteqartoqarnissaanik aningaasaliissutinilluunniit allanngortitsisoqarnissaanik qinnuteqaatit suliarineqartarnissaat pillugu aalajangersagaliortassaaq.

§ 29. Ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisip imarisassavai inatsisip oqaasertai.
Imm. 2. Inatsisip oqaasertaasa imarisassavaat aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit oqaasertaliussallu allannguutaat.
Imm. 3. Aningaasaliissuteqarnikkut allannguutit aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutit, ilassutitut aningaasaliissutit aningaasaliissutillu tamarmiusut takussutissiarineqarnerisigut nalunaarneqartassapput.
Imm. 4. Ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmi ilaasassapput inatsisip oqaasertaanut nassuiaatit. Nassuiaatit imarisassavaat missingersuusianut ilaatitat ilassutitut aningaasaliissutinut ataasiakkaanut atatillugu missingersuusiornermi tunngavilersuutitallit kiisalu oqaasertaliussanut nassuiaatit.
Imm. 5. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq ilassutitut aningaasaliissunut inatsisip suliarineqartarnissaanut aalajangersagaliortassaaq.

 

Kapitali 7
Aningaasartuutinik isertitanillu nakkutilliisarneq

§ 30. Naalakkersuisut Inatsisartut ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata ingerlanerani aningaasaqarnikkut tamakkiisumik tulleriinnilersuinerata eqquutsinneqarnissaa qulakkeerniarlugu aningaasartuutinik isertitanillu ingerlaavartumik nakkutilliinissartik pisussaaffigaat, takuuk § 5.

§ 31. Naalakkersuisut Namminersornerullutik Oqartussat aningaasartuutaasa isertitaasalu nikerarneri pillugit paasissutissanik pissarsiniartarneq ingerlatitseqqittarnerlu pisussaaffigaat, taakkunun-nga ilanngullugit aningaasanut inatsisip tunngavilersuutitai.
Imm. 2. Ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissatut siunnersuut ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata kingorna Inatsisartut ileqquusumik ataatsimiinneranni siullermi Naalakkersuisunit saqqummiunneqartassaaq. Tassunga atatillugu aningaasanut inatsisip tunngavilersuutitaanut naleqqiullugu nikingassutit pillugit nassuiaateqartoqartassaaq.
Imm. 3. Naalakkersuisut Namminersornerullutik Oqartussat aningaasatigut ingerlanerat pillugu ukiumoortumik nalunaarut, aningaasaqarniarrnikkut ingerlatsineq pillugu nalunaarut, Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinneranni saqqummiuttassavaat, tassungalu ilannguttassallugit aningaasartuutit isertitallu nikerarnerinut tunngassuteqartut.
Imm. 4. Ukiumoortumik nalunaarutip taassuma aningaasartuuteqarfimmi isertitaqarfimmilu pingaarutilimmi ataatsimi arlalinniluunniit aningaasarsiornikkut ingerlatatigullu ineriartorneq pillugu nalilersuilluni misissuinerit inerneri imarisassavai.
Imm. 5. Naalakkersuisut Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinneranni Namminersornerullutik Oqartussat ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani ingerlasumi aningaasartuutaasa isertitaasalu nikerarneri pillugit ilisimatitsissummik saqqummiussaqartassapput. Ilisimatitsissummi ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani aningaasanut inatsimmut naleqqiullugu aningaasaliissutit oqaasertaliussallu nu-taat imaluunniit aningaasaliissutit oqaasertaliussallu allannguutaat pillugit nalunaarsuusiaq ilaatinneqartassaaq.

§ 32. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq aningaasartuutinik nakkutiginnittarnissaq pillugu aalajangersagaliussaaq, tassungalu ilanngutissallugit naalakkersuisoqarfiit aningaasartuutit isertitallu nikerarneri pillugit nalunaaruteqartarnissaannik aalajangersakkat.

 

Kapitali 8
Aalajangersakkat allat

§ 33. Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq inatsisip uuma Missingersuusiornermut Malittarisassatigoortumik atuutsinneqarnissaa pillugu aalajangersagaliussaaq.

§ 34. Inatsit ulloq 1. januar 2001 atortuulerpoq.
Imm. 2. § 1, imm. 2-mi aamma § 25-mi aalajangersakkat Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliap oqartussaassuseqarneranut tunngasut ulloq 1. januar 2000 atortuulissapput.
Imm. 3. §§ 21 - 23-imi aalajangersakkat Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmut tunngasut ulloq 1. januar 2000 atortuulissapput.
Imm. 4. Missingersuusiortarnermut aningaasaliissuteqartarnermullu maleruagassat atuuttooreersut ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani 2000-imi atuutiinnassapput.
Imm. 5. Ukioq 2001-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuut inatsimmi matumani aalajangersakkat malillugit suliarineqassaaq.
Imm. 6. § 26-mi aalajangersakkat ilassutitut aningaasaliissutinut inatsimmut ilanngussinissamut tunngasut ulloq 1. januar 2000 atortuulissapput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 29. oktober 1999
Jonathan Motzfeldt

/

Josef Motzfeldt

Atassuteqarnerit
Uani allanngortinneqarpoq

Uani atorunnaarsinneqarpoq

Allakkiat