Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 15
30. oktobari 1998
Atuuttut

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat

§ 1

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 19. maj 1979-imeersumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 2. maj 1996-imeersukkut allanngortinneqartumi makku allannguutigitinneqarput:


1. § 25 b-p kingorna kapitalitut nutaatut ilanngunneqassaaq:

Kapitali 3 A

Kattunneq aamma kinguaariinnut tullernut tunniussineq il.il..

§ 25 c. Aktie- imaluunniit anpartsselskabit § 1, imm. 1, nr. 3-mi taaneqartut kattunnerini, kapitalimi uani maleruagassat naapertorlugit selskabit akileraaruserneqarnissaat Skatterådip akuerisinnaavaa.
Imm. 2. Kattunneq pisarpoq selskabip pigisani tamaasa selskabimut allamut tunippagit imaluunniit tassunga kattuppat.

§ 25 d. Akuersissummut § 25 c, imm. 1-imi taaneqartumut immikkut piumasarisanik Skatterådi aalajangersaasinnaavoq.
Imm. 2. Akuersissuteqartoqassappat selskabimi unittumi piginneqataasut taamaallaat akiliuteqarfigineqassapput selskabimi ingerlaqqittumi aktianik imaluunniit anpartinik aammalu aningaasanik naammaqusiutissaqassappat pappiaqqat taakku nalingisa, imaluunniit nalingat allassimanngippat taakku naatsorsuutini nalingisa annerpaamik 10%-iinik tunineqassallutik.
Imm. 3. Imm. 2-mi aalajangersagaq aktianut imaluunniit anpartinut selskabip ingerlaqqittup selskabimi unittumi piginneqataassutaanut atuutinngillat.
Imm. 4. Aammattaaq akuersissuteqartoqassappat ulloq kattuffik tassaassaaq ulloq, selskabip ingerlaqqittup naatsorsuusiorfittut ukiuata killiffia. Akileraarutit tungaasigut ulloq kattuffik tassaatinneqarpoq ulloq kattunnermut atatillugu selskabip ingerlaqqittup aallartiffittut naatsorsuuteqalerfia.

§ 25 e. Selskabip ingerlaqqittup § 25 c, imm. 1 naapertorlugu kattunniarnermut qinnuteqaammini ilanngutissavaa, selskabit pillugit inatsisit malillugit kattunnermut atatillugu uppernarsaasiat assilineri.
Imm. 2. Tamatuma saniatigut uppernarsaatit suut qinnuteqaammut ilanngullugit selskabip ingerlaqqittup nassiutissanerai Skatterådip nammineq aalajangissavai.

§ 25 f. Selskabip unittup piffissami, ukiup aningaasarsiorfiusup nalinginnaasup kingulliup naaneraniit ullup kattuffiusup tungaanut aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini, piffissap qanoq sivisutiginera apeqqutaatinnagu aningaasarsiat angissusilerneqassapput. Kattunnermut atatillugu selskabip atorunnaarsinneqarnera apeqqutaatinnagu angissusiliineq pissaaq. Qaammatisiutit malillugit ukiumut aningaasarsiorfiusumut taarsiullugu selskabip ukioq aningaasarsiorfia nalinginnaasoq ulloq 31. december sioqqullugu naappat, ullorlu kattuffiusoq ukiup nalinginnaasumik aningaasarsiorfiusup qaangiutereernerani, taamaattorli qaammatisiutit malillugit ukiup pineqartup naannginnerani pippat, taava ukiup kingulliup aningaasarsiorfiusup naatsorsorneqarnera tassaassaaq ukiup aningaasarsiorfiusup aallartinneraniit ulloq kattuffik tikillugu.
Imm. 2. Piffissamut imm. 1-imi pineqartumut nammineerluni nalunaarsuutip tunniunneqarnissaa selskabip ingerlaqqittup isumagisassaraa. Inatsimmi matumani aalajangersakkat malillugit selskabimut unittumut akileraarutinut akiligassiissutigineqarsinnaasut aammalu pillaammik akiliisitsissutit suulluunniit selskabimit ingerlaqqittumit akiligassatut akisussaaffigineqassapput. Selskabip unittup akileraartarnermi oqartussaasunit tapitigut aammalu akileraarpallarsimanikkut pissarsiassai selskabimit ingerlaqqittumit pisassarineqassapput, tak. § 65, imm. 5.

§ 25 g. Pigisat akiligassallu kattunnerup nalaani selskabimit unittumit pigineqartut, selskabip ingerlaqqittup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarnerini piffissani, selskabip unittup pissarsiarinniffiini pissarsiarineqartutut isigineqassapput, aammalu akit selskabip unittup pissarsiarimmagit akiusut atorneqassallutik. Selskabip unittup akileraarutitigut nalikilliliissutigisimasinnaasai aammalu nalinginik appaassutigisimasinnaasai selskabip ingerlaqqittup taamatut pisimasaasut isigineqassapput.
Imm. 2. Pigisat akiligassallu selskabip unittup iluanaarniarluni imaluunniit inuussutissarsiornermut atatillugu pissarsiarisimasai selskabip ingerlaqqittup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarnerini, selskabip taassuma iluanaarniarluni imaluunniit inuussutissarsiornermut atatillugu pissarsiarisimasaasut isigineqassapput. Pigisap imaluunniit akiligassap kattunnermut atatillugu selskabimit unittumit selskabimut ingerlaqqittumut nuunneqarsimanera, selskabip ingerlaqqittup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarnissaanni iluanaarniarluni imaluunniit inuussutissarsiornermut atatillugu pissarsiarisimasaatut isigissallugu akornutissaqanngilaq.
Imm. 3. Aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini selskabip unittup, pappiaqqanit nalilinnit iluanaarutigiumaagassani annaajumaagassanilu ilanngussimappagit, taava pappiaqqat nalillit selskabip ingerlaqqittup aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarneranni, selskabimit ingerlaqqittumit iluanaarutitut annaasatullu ilanngunneqarsimasutut isigineqassapput.
Imm. 4. Pigisat akiligassallu selskabip ingerlaqqittup selskabimit unittumit pissarsiarinngisaasa akileraarutitigut pineqartarneri kattunnikkut allannguuteqassanngillat, pigisat akiligassallu pineqartut taassumannga pissarsiaasimaneri uppernarsaatissaqarpata, tassa selskabip ingerlaqqittup naatsorsuutaani aammalu akileraarutissaasa naatsorsorneranni immikkut ersersillugit allassimappata. Taamaattoqanngippat akileraarusiinermi oqartussaasut aalajangissavaat maleruagassat suut pigisat akiligassallu pineqartut pillugit selskabimut ingerlaqqittumut imaluunniit unittumut atorneqassanersut.
Imm. 5. Kattunnerup nalaani selskabi unittoq ukiunut siuliinut tunngasunik amigartooruteqarsimappat amigartoorutit taakku, selskabip ingerlaqqittup aningaasarsiaasa naatsorsorneqarneranni ilanngaatigineqarsinnaanngillat. Kattunnerup nalaani selskabi ingerlaqqittoq amigartooruteqarsimappat, amigartoorutit taakku § 21-mi maleruagassat malillugit pineqassapput.
Imm. 6. Kattunnerup nalaani selskabit arlaat ukiunut siusinnerusunut tunngatillugu amigartooruteqarsimappat amigartoorutit taakku, selskabimi unittumi imaluunniit ingerlaqqittumi aningaasarsianit akileraaruteqaataasussanit ukiunut siuliinut qaninnernut 5-inut uterluni ilanngaatigineqarsinnaanngillat, tassa § 21, imm. 6-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu.

§ 25 h. Selskabimi unittumi aktiaatit imaluunniit anpartit selskabimut ingerlaqqittumut aktianik imaluunniit anpartinik taarsernagit allatut akilersillugit tunineqarpata, allamut tunisinertut isigineqassapput. Tunisineq ullormi kattuffimmi § 25 d, imm. 4-mi taaneqartumi nalinginut tunisinertut isigineqassaaq.
Imm. 2. Selskabimi unittumi aktianik imaluunniit anpartinik tunisinermi imm. 1-imi taaneqartumi iluanaarutit imaluunniit annaasat § 14, imm. 3 aamma § 24, imm. 1, nr. 2 naapertorlugit pineqassapput.
Imm. 3. Selskabimi piginneqataassutilik, aktiat imaluunniit anpartit tunineqartutut isigineqartut saniatigut selskabimi unittumi suli piginneqataassuteqarpat, taakkulu piffissani assigiinngitsuni pissarsiarineqarsimappata, taava aktiat anpartilluunniit siullerpaatut pissarsiarineqarsimasut tunineqartutut isigineqassapput. Aktiat anpartilluunniit ataatsikkut pissarsiaasimasut, assigiinngitsunillu pisinnaatitsissutillit, ilaalluunniit selskabimik piginneqataasumit inuussutissarsiornermut atatillugu imaluunniit iluanaarniutitut pissarsiarineqarsimasut, ullormi kattuffimmi § 25 d-mi taaneqartumi aktiat anpartilluunniit nalingat naapertorlugu tunineqartutut isigineqassapput.

§ 25 i. Aktiat anpartilluunniit kattunnermut atatillugu selskabimit ingerlaqqittumit atorunnaarsinneqartut selskabip aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat angissusilerneqarneranni ilanngunneqassanngillat, tassa iluanaarutaagaluarpata annaasaqaataagaluarpataluunniit.
Imm. 2. Selskabip ingerlaqqittup selskabimit selskabinilluunniit unittunit pigisanik akiligassanillu tigusinerminut atatillugu nammineq aktiaatini anpartiutiniluunniit pissarsiarippagit, atorunnaarsitsinermut atatillugu iluanaarutit imaluunniit annaasat selskabip aningaasarsiaasa akileraaruteqaataasussat angissusilerneqarnerini ilanngunneqassanngillat.

§ 25 j. Selskabimi ingerlaqqittumi aktiat anpartilluunniit selskabimi piginneqataasut selskabimi unittumi aktiaatiminnut anpartiutiminnulluunniit taarsiullugit pissarsiaat aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqarnerini piffissami, aktiat anpartilluunniit taarserneqartut pissarsiarineqarfigisimasaanni, taakkulu akigisimasaat naapertorlugit pissarsiarineqarsimasutut pineqassapput. Selskabimi ingerlaqqittumi aktiat anpartilluunniit pissarsiarineqartut selskabimi piginnittunit inuussutissarsiornermut atatillugu imaluunniit iluanaarniarluni pissarsiarineqarsimasutut isigineqassapput, aktiat anpartilluunniit taarserneqarsimasut taamatut siunertaqarluni pissarsiaasimappata.
Imm. 2. Aktiat anpartilluunniit taarserneqartut piffissani assigiinngitsuni pissarsiarineqarsimappata imaluunniit ilaat selskabimi piginneqataasut inuussutissarsiornerminnut atatillugu imaluunniit iluanaarniarlutik pissarsiarisimappatigit, taava aktianik anpartinilluunniit pissarsinerit ataasiakkaat selskabimi ingerlaqqittumi aktianik anpartinilluunniit taakku naleqqataannik taarserneqartutut isigineqassapput. Angissusiat aktiat anpartilluunniit ullormi kattuffimmi, § 25 d, imm. 4-mi taaneqartumi nalingat malillugu naatsorsorneqassaaq. Aktiat anpartilluunniit pissarsiarineqartut assigiinngitsunik pisinnaatitsissutitaqarpata, taava aktiat anpartilluunniit pissarsiarineqartut ataasiakkaat tamarmik immikkut naatsorsorneqassapput.

§ 25 k. Sulliviit suleqatigiiffiusut § 1, imm. 1, nr. 4, 6 aamma 7-imi taaneqartut kattunneranni kapitalimi matumani periaatsit taaneqartut atorneqarsinnaanerat, matumani ilanngullugit tamatumunnga piumasaqaatinik aalajangersaaneq, Skatterådimit akuerineqarsinnaavoq.
Imm. 2. Aktie- imaluunniit anpartsselskabip Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartup selskabillu nunami allami angerlarsimaffeqartup, imaluunniit selskabit tamarmik nunani allani angerlarsimaffeqartut kattunneranni kapitalimi matumani periaatsit taaneqartut atorneqarsinnaanerat, matumani ilanngullugit tamatumunnga piumasaqaatinik aalajangersaaneq, Skatterådimit akuerineqarsinnaavoq.
Imm. 3. Aktie- imaluunniit anpartsselskabip aggulunneqarnerani kapitalimi matumani periaatsit taaneqartut atorneqarsinnaanerat, matumani ilanngullugit tamatumunnga piumasaqaatinik aalajangersaaneq, Skatterådimit akuerineqarsinnaavoq.
Stk 4. Pigisanik aktie- imaluunniit anpartsselskabimut nuussinermi kapitalimi matumani periaatsit taaneqartut atorneqarsinnaanerat, matumani ilanngullugit tamatumunnga piumasaqaatinik aalajangersaaneq, Skatterådimit akuerineqarsinnaavoq.

§ 25 l. Naalakkersuisut, Naalakkersuisulluunniit tamatumunnga piginnaatitaata akuersissutigisinnaavaat sulisup akissarsiaasa ilaasa, selskabimi aktianik anpartinilluunniit pisinerminut atugaasa aatsaat ukiumi aningaasarsiorfiusumi, pineqartup aktiaatiminik anpartiutiminilluunniit taaneqartunik tunisiffigisaani aningaasarsianut akileraaruteqaataasussanut ilanngunneqarnissaat, taamaattorli kingusinnerpaamik piffissami pineqartup tamakkiisumik akileraartussaanerata naanerani. Tamanna aamma atuuppoq aktiat anpartilluunniit nalikinnerutillugit pisiarinerisa nalingannut, sulisup aktianik anpartinilluunniit pisinermini akiliutikinnerussutaanut.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu akuersissuteqarnissamut piumasaavoq sulisup aamma selskabimi aktianik amerlanernik peqartup imaluunniit anpartinik amerlanernik peqartup akunneranni kinguaariinnut tullernut tunniussinissaq pillugu allaganngorlugu isumaqatigiissuteqarsimanissaq kiisalu aamma sulisup selskabillu Kalaallit Nunaannut tamakkiisumik akileraartussaanissaat.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu aningaasat annertussusaat akuerineqarsinnaasut ukiumi aningaasarsiorfimmi ataatsimi 50.000 koruuninit annerusinnaanngillat.
Imm. 4. Kinguaariinnut tullernut tunniussinissamik isumaqatigiissut eqqortinneqanngippat, imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu sulisup ukiumi aningaasarsiorfiusumi kinguaariinnut tullernut tunniussinissamik eqquutsitsiunnaarfiusumi aningaasat ilanngutissavai.

 

§ 2

Inatsisartut inatsisaat ullormi 1. januar 1999-imi atortuulerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 30. oktober 1998.
Jonathan Motzfeldt

/

Daniel Skifte