Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 21
12. septembari 1997
Atuuttut

Palasit suliassaannik ilinniartitaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Palasissaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi 6. juni 1997-imeersumi § 1 aamma § 2 tunngavigalugit makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1
Ilinniartitaanerup siunertaa

§ 1. Palasit suliassaannik ilinniartitsinikkut matumuuna siunertarineqarpoq palasinik palasitut sulinissamut soraarummeersimasunik palasissaaleqinermik matusisinnaasunik ilinniartitsinissaq.
Imm. 2. Kalaallini ilagiinni palasitut atorfiit piviusorsiortumik akisussaassuseqartumillu ingerlanneqarnissaat siunertaralugu ilinniartitaanikkut tassuuna pikkorissarnermi ilinniartut makkuninnga ilikkagaqassapput:
1) kristumiut biibiliannik upperisaannillu atuagarsornikkut sulinikkullu sukumiisumik sungiusartinneqarneq
2) kalaallit ilagiit naalagiartarnerat oqaluffimmilu ileqqulersuutit paasisaqarfigissallugit
3) kristumiut oqariartuutaannik kiffartuutaannillu siammarterinissamut pisinnaasaqarneq, nammineersinnaassuseqarneq paasisimasaqarnerlu, matumani inuit ataasiakkaat, ilagiit inuiaqatigiillu tarnikkut sullinneqarnerat ilanngullugu eqqarsaatigalugu, aamma
4) periaatsinik palasip atorfianut tunngasunik paasisimasaqarneq aamma inuusunik, kuisittunik, katittunik, toqusunik il.il. allattaavilerinermikpaasisimasaqarluarneq, tamatumunnga ilanngullugu inuusunik, kuisittunik, katittunik, toqusunik il.il. uppernarsaatinik allattuineq.

 

Kapitali 2
Ilinniartitaanerup aqunneqarnera

§ 2. Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik aqutsisoqatigiinnik pilersitsissaaq, tallimanik ilaasortalimmik, ukunannga toqqarneqartussanik:
1) Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik
2) Kalaallit Nunaata Biskoppeqarfiani Biskoppi
3) Palasit Peqatigiiffiat
4) Ilinniarfissuaq
5) Ilisimatusarfimmi upperisarsiornermik ilinniarfik
Imm. 2. Aqutsisoqatigiit suliassaqarfmp iluani immikkut ilisimasalinnik ataatsimeeqataasussanik aggersaasarsinnaapput.
Imm. 3. Ilaasortat ilaat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit toqqagaasoq aqutsisoqatigiinni siulittaasuussaaq. Aqutsisoqatigiit suleriaasissartik nammineq aalajangersassavaat, matumani avataanit ilaatinneqartut taaseqataasinnaatitaanerat pillugu aalajangersakkat ilanngullugit eqqarsaatigalugit. Suleriaasissaq Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit akuerineqassaaq.
Imm. 4. Aqutsisoqatigiit ataatsimiinnerinut atatillugu aqutsisoqatigiinnut ilaasortat immikkullu ilisimasalittut ataatsimeeqataasartut aningaasarsiaqartinneqarsinnaapput Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. kiisalu Landsrådimut, Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortaasimasut soraarnerussutisiaqartinneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11-mi, ulloq 28. oktober 1993-imeersumi § 12, imm. 2 malillugu. Taamatuttaaq § 20, imm. 2 akiliunneqarluni angalasoqarsinnaavoq kiisalu angalanermi unnuinermilu aningaasartuutaanerusunut matussusiisoqarsinnaalluni Kalaallit Nunaanni tjenestemandinut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit.

§ 3. Palasit suliassaannik ilinniartitsineq aqutsisoqatigiinnit ingerlanneqassaaq aqutseqatigiit siulittaasuat ilinniartitsinermi ulluinnarni aqutsisoralugu.
Imm. 2. Ilinniartitaanerup aqunneqarnera Ilinniarfissuup, aqutsisoqatigiinnut aamma allattoqarfiusup, isumagisaraa.

§ 4. Ilinniartitaanermi pisortaq Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit atorfinitsinneqassaaq.
Imm. 2. Ilinniartitsisut (faglærererit) Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit atorfmitsinneqassapput, aqutsisoqatigiit inassuteqaateqarnerisigut.

§ 5. Aqutsisoqatigiit suliatigut perorsaanikkullu ilinniartitsisunut ilitsersuisuussapput, atuartitsinermilu atortussat aamma suliatigut ingerlatat akuerisassallugit.

§ 6. Aqutsisoqatigiit siulittaasuata taamatullu aamma aqutsisoqatigiit aalajangigaat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput, taamaattorli takuuk § 8, imm. 4.

 

Kapitali 3
Ilinniartussarsiorneq

§ 7. Inuit ilagiinnut nalinginnaasunut ilaasortaasut kiisalu kalaallisut allallutillu oqalussinnaasut taamatullu qallunaatut atuarsinnaasut palasit suliassaannik ilinniartitaanermut ilinniartunngorsinnaapput
1) Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 26. april 1985-imeersoq naapertorlugu Kalaallit Nunaanni ajoqissatut ilinniartitaaneq naammassisimagunikku, sivikinnerpaamillu ajoqitut ukiuni tallimani sulereersimagunik,
2) Ilinniarfissuarmit soraarummeersimagunik imaluunniit tassunga sanilliunneqarsinnaasumik allamik ilinniagaqarsimagunik, sivikinnerpaamillu ukiuni tallimani ilinniartitsisooreersimagunik, imaluunniit
3) perorsaanikkut isumaginninnikkullu inunnullu tunngasunik Namminersornerullutik Oqartussat inatsisitigut tunngavissaqartitaannik ilinniagaqarsimagunik, sivikinnerpaamillu ukiuni tallimani taamatut sulisimanerminnik uppernarsaasinnaagunik.
Imm. 2. Ilinniartunngorniarlutik qinnuteqaateqartut misilitsinnermi oqaatsit suut atorlugit ingerlanneqartassanersut kissaatigineritsik qinnuteqaatiminni ilanngullugu oqaatigissavaat.

§ 8. Aqutsisoqatigiit kikkut ilinniartussatut tiguneqassanersut aalajangertassavaat.
Imm. 2. Taamatut aalajangiinermi qinnuteqaateqartup qassinik ukioqarnera, inuussutissarsiutitigut misilittagai, perorsimassusia ileqqorissuuneralu pingaartillugit isiginiarneqartassapput. Tamakkua saniatigut inuit ilinniartitaanermut tiguneqarnissamik qinnuteqaateqartut qinnuteqaateqarnerminnut atatillugu upperisarsiornermut tunngassuteqartunik allattariarsorlutik misilitsissapput. Misilitsinnermi suliarisaq taanna tiguneqarnissamik aalajangernermi aammattaaq pingaartillugu isiginiarneqassaaq.
Imm. 3. Aqutsisoqatigiit qallunaatut atuarsinnaanermik piumasaqaatip atortinneqannginnissaa pillugu immikkut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 4. Pikkorissarnikkut ilinniartitaanermut tiguneqarneq pillugu aalajangiinerit aqutsisoqarnikkut oqartussamut allamut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngilaq.

 

Kapitali 4
Ilinniartitaanerup imaa ilusaalu.

§ 9. Palasit suliassaannik ilinniartitaaneq pikkorissartitsinikkut ilinniartitaaneruvoq tallimariarluni qitiusumik sap. akunnerini sisamakkuutaartuni pikkorissartitsiviusoq, kiisalu najugarisami pikkorissarnertaqarluni ungasissumit ilinniartitsisulerluni qaammatini 30-ni allattariarsornermik ingerlatsinertalik.
Imm. 2. Aqutsisoqatigiit ilinniartup qinnuteqarnera tunngavigalugu ilinniarneq sivitsorsinnaavaa ukiumik ataatsimik.
Imm. 3. Qitiusumik pikkorissarfîmmi pikkorissarnermi pinngitsoorani atuariartornissaq pisussaaffmvoq.

§ 10. Palasit suliassaannik ilinniartitaanermi ilinniartitsissutitut makku pinngitsooratik ilaatinneqassapput:
A) Upperisarsiornermut tunngasut:
Testamentitoqqamik atuarneq aamma isumasiuineq.
Testamentitaamik atuarneq aamma isumasiuineq.
Ilageeqarnerup oqaluttuarisaanera (piffissani pingasuni)
Dogmatik aamma symbolik
Etik
Upperisarsiorneq (liturgik, homiletik, hymnologi, kateketik, tarnimik isumaginninneq, kalaallini ilagiinnut tunngasunik ilisimasaqarneq, atuagarsuarnik allattuineq)
B) Perorsaanermut tunngasortai: Perorsaaneq
Psykologi
Metodik
C) Atuakkanut tunngasortaa:
Kalaallit kristumiunngunngikkallaramik inuunermik inunnillu isiginneriaasiat Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik ilisimatusarneq inuiaqatigiillu oqaluttuassartaat

§ 11. Aqutsisoqatigiit atuartitsissutit imminnut ataqatigiinnerat eqqaamallugu ilinniarnermut malitassiussapput. Ilinniarnermi malitassiaq aqutsisoqatigiit ilinniarnermi malitassap malinneqannginnissaa pillugu immikkut akuersissuteqarnermi inatsisitigut tunngavissamik imaqarsinnaavoq. Ilinniarnermi malitassiaq Kultureqarnermut, Ilinniartitaanernut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit akuerineqartassaaq.
Imm. 2. Ilinniarnermi malitassiaq aalajangersakkanik makkuninnga imaqassaaq:
1) atuartitsissutit ataasiakkaat,
2) misilitsinnerit, takuuk § 14,
3) ilinniartut atuartitsissutini ataasiakkaani pimoorullugu peqataasimanerannut uppernarsaatit allat misilitsinnermi uppernarsineqanngitsut
4) atuartitsissutini soraarummeerutaasussani atuartitsissutit imarisamikkut annertussusissaat,
5) ilinniarnermi fagini sammisassat qaffasissutsimikkut nallersimasassaat,
6) soraarummeerneq naliliinerillu pillugit naammagittaalliornissamut periarfissat, aamma
7) soraarummeernermi apersorneqarnani suliassat kiisalu qitiusumik pikkorissarfimmi pikkorissartilluni nappaammik uppernarsarneqarsinnaasumik allanilluunniit pissuteqarluni atuartarsimanngikkaanni arlaleriarluni pikkorissartarnissat.

§ 12. Aqutsisoqatigiit qitiusumik pikkorissartitsereernerit tamaasa ilinniartut atuakkamikkut, naleqqutissutsimikkut suliniuteqarnikkullu piukkunnassuseqarneri ataasiakkaarlutik naliliiffigisassavaat ilinniartitsisut inassuteqarnerat malillugu.
Imm. 2. Ilinniartoq ilinniartitaanermi ilinniartuuinnarnissaminut piukkunnassuseqanngitsutut nalilerneqarpat, tak. imm. 1, soraarsitsinissaq pillugu aqutsisoqatigiit aalajangiissapput, aalajangernerlu taanna allakkatigut ilinniartumut nalunaarutigineqassaaq.

§ 13. Ilinniartup soraarsinneqarnissaanut aalajangiinissaq aqutsisoqatigiit siulittaasuannit aalajangerneqassaaq.

 

Kapitali 5
Ilinniartitaanermi misilitsinnerit

§ 14. Ilinniarnermi malitassiap misilitsinnerit pillugit aalajangersagartai makkuninnga paasissutissanik imaqassapput:
1) ilinniartitaanerup ingerlanerani misilitsinnerit inissinneqarneri,
2) ilinniartut misilitsinnissamut innersuunneqarnissamut periarfissaat,
3) atuakkatigut pisinnaasat suut misilitsinnertigut uppernarsarneqassanersut,
4) misilitsinnerit sorliit karaktereqaataassanersut,
5) misilitsinnerni sorlerni "angusivoq/angusinngilaq" atorlugit naliliisoqartassanersoq,
6) misilitsinnerit sorliit avataaneersumik censoreqarluni sorliillu atuarfimmeersumik cen-soreqarluni ingerlanneqassanersut,
7) napparsimanermut atatillugu soraarummeerneq misilitseqqinnerlu,
8) misilitsinneqarnerit ilusaat sivisussusissaallu, aamma
9) ilinniartut oqaluttariarsorluni allattariarsorlunilu misilitsinnerminni qallunaatut kalaallisulluunniit oqaatsinik atuisinnaatitaanerat.

§ 15. Censorit pisariaqartinneqartut naapertorlugit Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit toqqarneqartassapput.

 

Kapitali 6
Angusinissamut piumasaqaatit

§ 16. Palasit suliassaannik ilinniartitaaneq angusiffigineqarsimasutut isigineqassaaq piumasaqaatit makku eqqortinneqarsimappata:
1) atuartitsissutini tamani annikinnerpaamik 85 %-imik peqataasimaneq,
2) misilitsinnerit karakteri "angusivoq" atorlugu naliliiffîgineqarsimappata, imaluunniit 6-imik taannaluunniit qulaallugu karaktereqaraanni,
3) suliassat pinngitsoorani suliarineqartussat piffissaagallartillugu tunniunneqarsimappata, aamma
4) upperisarsiornermik suliaqarnermut nalunaarut akuerineqarpat.
Imm. 2. Qitiusumik pikkorissarnerup nalaani peqannginneq napparsimanermik uppernarsarneqarsinnaasumik assigisaanilluunniit pissuteqarpat imm. 1, nr 1-ip atortinneqannginnissaa aqutsisoqatigiit immikkut akuersissutigisinnaavaat.

 

Kapitali 7
Allattaaviit soraarummeernermullu uppernarsaat

§ 17. Ilinniartitsisoq allattaavimmik ingerlatsissaaq, ilinniartut tamarmik aqqisa immikkut qupperneqarlutik allattorsimaffiannik. Allattaaviit ilinniartut ataasiakkaat paasissutissartaannik, uppernarsaatinik, nalunaarut tunngavigalugu immikkut akuersissutinik kiisalu soraarummeernermi karakterinik aamma allattariarsorluni misilitsinnermi naliliinernik immerneqassapput.
Imm. 2. Allattaaviit ilusilersorneqarnissaat pillugu malittarisassanik Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik aalajangersaasinnaavoq.

§ 18. Palasit suliassaannik ilinniartitaaneq palasitut palasit suliassaannik soraarummeerute-qarsimasutut taaguuteqalersitsisinnaatitaavoq.
Imm. 2. Ilinniarneq angusilluni naammassisimagaanni ilagiinni kalaallini palasinngorniarluni qinnuteqaateqartoqarsinnaavoq.

§ 19. Ilinniagaqartunut ilinniartitaanermi angusaqarsimasunut, tak. § 16, soraarummeersimanernut uppernarsaat suliarineqassaaq, taassumalu oqaaseqatigiit assigiissaartut aamma inunnut ataasiakkaanut oqaaseqaataasut imarissavai.
Imm. 2. Aqutsisoqatigiit siulittaasuata ilinniagaqartup allattaavinni quppernera tunngavigalugu soraarummeernernut uppernarsaat suliarissavaa, atuussinnaassuseqarneralu uppernarsarniarlugu atsiorlugu.
Imm. 3. Soraarummeernermut uppernarsaatip imm. 1-imi taaneqartup saniatigut allatut ilusilersorneqarnissaa aamma imarisassaa, tamakkununnga ilanngullugu fagini sammisassat qaffasissutsimikkut nallersimasassaat, pillugit Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik malittarisassaliorsinnaavoq.

 

Kapitali 8
Pikkorissartitsinikkut ilinniagaqartut atugaat pillugit aalajangersakkat

§ 20. Najugarisap aamma pikkorissarfiusup akornanni ilinniartoq qitiusumik pikkorissarnermut atatillugu angalanermi akiliunneqartassaaq.
Imm. 2. Attartorluni angalanermi aningaasartuutinut matusissutissat amerlassuserititat Namminersornerullutik Oqartussat aamma KNAPK-p akornanni isumaqatigiissutaasut sinnerlugit amerlassuseqarsinnaanngillat. Pisuni allani angalanermut aningaasartuutiviit akilerneqartassapput, taamaattorli annerpaamik angallassissutit tamanit atorneqarsinnaasut atorneqarnerinut nalinginnaasumik bilitsip akianut naapertuuttumik.

§ 21. Qitiusumik pikkorissarnernut atatillugu pikkorissarfissamut aamma pikkorissarfissamit angalatillutik ilinniartut aningaasartuuteqarnerusimagunik Kalallit Nunaanni tjenestemandit pillugit malittarisassat sukkulluunniit atuuttut malillugit taarsiivigineqassapput.

§ 22. Qitiusumik pikkorissarnerit nalaanni qaammatit kingulliit arfmillit iluanni aningaasarsiarisimasat ilinniarnerup aallartinnerani 1. september 1997-imit naatsorsorlugit amerlaqataannik suliatigut akissarsiassaraluanut annaasanut taarsiiviginnittoqartassaaq.
Imm. 2. Aningaasat taakku pikkorissarnermut sap. akunnerinik sisamanik sivisussuseqartumut amerlanerpaamik 16.000 kr.-iusinnaapput, ikinnerpaamillu 10.000 kr.-iusinnaallutik.

§ 23. Qitiusumik pikkorissarnerit nalaanni ilinniagaqartut nerisaqarnerminnut ineqarnerminnullu akiliunneqartassapput.

 

Kapitali 9
Atortuulersitsinermut aalajangersakkat

§ 24. Nalunaarut manna 1. september 1997 aallarnerfigalugu atortuulersinneqarpoq.
Imm. 2. Ilinniartussanik 1. september 1997-imi ataasiaannartumik tigusisoqassaaq.
Namminersornerullutik Oqartussat, 12. september 1997
Konrad Steenholdt

/

Karl Kristian Olsen

Atassuteqarnerit
Inatsit tunngaviusussaq