Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 1
4. januaari 1996
Atorunnaartut

Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Peqqinnissaqarfiup siulersorneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7, 30. oktober 1992-imeersumi § 14 naapertorlugu aalajangersarneqarpoq:

 

Allaffissornikkut ingerlatsinermi pissutsit.

§ 1. Naalakkersuisut peqqinnissakkut nakkutilliisoqarfiliorlutillu ingerlatsissapput, peqqinnissamut naalakkersuisoq sinnerlugu Kalaallit Nunaanni peqqinnissakkut nakkutilliinermik suliassanik isumaginnittussamik.
Imm. 2. Naalakkersuisut nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq ataaseq arlallilluunniit atorfinitsissinnaavaat, taakkunannga ataaseq tassaassalluni nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq allaffissornikkut aqutsisoq.
Imm. 3. Nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitia allaffissornikkut aqutsisoq missingersuutitigut ingerlatsinikkullu suliffeqarfimmut taassumalu ingerlanneqarneranut akisussaavoq.

§ 2. Nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap allaffissornikkut aqutsisup suliffeqarfimmi peqqinnissakkut nakkutilliinermi suliassat allat agguataartassavai.
Imm. 2. Suliassanik agguataarineq taakkunanngalu allanngortitsinerit Peqqinnissamut naalakkersuisumut nalunaarutigineqartassapput.
Imm. 3. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfimmi sulisorisat nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap piginnaatitsineratigut taanna sinnerlugu sulisinnaatitaapput. Piginnaatitsinerit taamaattut peqqinnissamut naalakkersuisumut nalunaarutigineqartassapput.

 

Siunnersuineq, ikiorsiineq, nakkutilliîneq ilisimatitsinerlu.

§ 3. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqissuseq nakkutigissavaa pissutsillu peqqissutsimut pingaaruteqartut qanoq ingerlanerat malinnaavigissallugu.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqinnissaq pillugu inatsisinik unioqqutitsisoqartoq peqqinnissamulluunniit attuumassutilinni amigaateqartoq paasiguniuk, nakkutilliisoqarfiup oqartussaasoq attuumassuteqartoq ilisimatissavaa, oqartussaasorlu pitsanngorsaatissanik iluarsiissutissanillu siunnersuuteqarfigalugu.

§ 4. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup Peqqinnissamut naalakkersuisoq suliat peqqinnissamut tunngassuteqartut pillugit siunriersortassavaa, kiisalu peqqinnissamut atatillugu suliniutini amigaatit pillugit nalunaarfigisarlugulu pitsanngorsaatissanik siunnersuutegartassalluni.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup oqartussaasut allat suliani peqqinnissamut tunngassutilinni siunnersortassavai malittarisassat allat naapertorlugit tamanna aalajangersarneqarsimagaangat.
Imm. 3. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup aammattaaq inuit ataasiakkaat suliani peqqinnissamut tunngassutilinni siunnersorsinnaavai, tamanna periarfissa-qaraangat tunngavissaqarluartutullu nalilerneqarpat.

§ 5. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup Peqqinnissamut naalakkersuisoq peqqinnissamut tunngassutilinni malittarisassiornermi peqqinnissaqarfimmilu sulisorisanut maleruagassiornermi ikiortassavaa.

§ 6. Nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap peqqissutsikkut pissutsit immikkut ittut tamanna pisariaqartileraangassuk tamanut ammasumik paasissutissiisassaaq.

 

Peqqiimissaqarfimmi sulisorisanik nakkutilliineq.

§ 7. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqinnissamik suliaqarnermut tunngasut, peqqinnissaqarfimmi sulisorisanit immikkut inatsisitigut akuersissummik peqarluni ingerlanneqartut nakkutigissavai.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup aammattaaq peqqinnissamik suliaqarnermut tunngasut allat, sulisorisanit peqqinnissamut tunngassutilinnik ilinniarsimasunit, akuersissummik peqanngitsunit suliarineqartut nakkutigissavai.
Imm. 3. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqinnissaqarfeqarfinni peqqinnissakkut sulisorisat peqqusinnaavai peqqinnissaqarfimmi sulisorisat suliaannut tunngatillugu unnerluutiginnillutillu nalunaaruteqartaqqullugit.

§ 8. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup maani nunami peqqissaanermik katsorsaanermillu suliaqartut akuersissummik peqanngitsut sulinerat ilisimasaqarfigissavaa.

 

Pisortat angerlarsimaffiutaannik nakkutilliineq.

§ 9. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup peqqinnissaqarfiup angerlarsimaffiutaani pissutsit peqqinnissamut tunngassuteqartut nakkutigissaavai, tamatumunnga ilanngullugit katsorsaaneq paaqqinninnerlu, nerisaqartitsineq, nakorsaatinik nakkutilliineq, perusuersartarfeqarnermut tunngasut pissutsillu allat pitsaasumik eqqiluisaarneqartuaannassappat pingaruteqartut.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik katsorsaavinni paaqqutarisarialinnullu angerlarsimaffinni il.il., atuarfinni ulluuneranilu paaqqinnittarfinni il.il., isertitsivinni parnaarussivinnilu peqqinnissakkut pissutsit pillugit maleruagassiorsinnaavoq. Maleruagassani aalajangersarneqassapput angerlarsimaffinnik il.il. taaneqartunik nakkutilliinermi aalajangersakkat kiisalu tamatumunnga atatillugu peqqinnissakkut nakkutilliisoqarfiup suliassai. Maleruagassat tamakku atuutilersinnagit Peqqinnissamut naalakkersuisumut nalunaarutigineqassapput.
Imm. 3. Sumiiffimmi nakorsat pisortaat pisariaqartitsineq naapertorlugu nakkutilliinermi ikiuussinnaavoq, tak. imm. 1 amma imm. 2.
Imm.4. Nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq imaluunniit § 2, imm. 3 naapertorlugu tassannga piginnaatinneqartoq eqqartuussivimmit piginnaatinneqaqqaarani kinaassutsimulli naleqquttumik uppernarsaateqarluni nalunaaruteqaqqaarani angerlarsimaffinni imm. 1-imi taaneqartuni misissuisinnaatitaavoq.

 

Qanoq iliuusissat.

§ 10. Nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq nakorsarluunniit taassumannga piginnaatinneqartoq misissuineq tunngavigalugu isumaqaruni, inuit § 7-imi pineqartut arlaat sulinermini imminut inoqatiminulluunniit navianaateqartoq, imaluunniit sulinissaminut naleqqutinngilluinnarluniluunniit ilaannakortumik atorsinnaassuseqartoq, Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup maleruagassat atuuttut naapertorlugit pineqartoq sulisinnaatitaanermut akuersissutaanik arsaarallarsinnaavaa taamaattoqarneralu oqartussaasunut atorfinitsitsisunut nalunaarutigalugu.
Imm. 2. Pissutsit imm. 1-imi pineqartut peqqinnissaqarfimmi sulisorisanut , § 1, imm. 2 naapertorlugu sulisinnaatitaanermut akuersissummik peqartussaanngitsunut atuukkaangata, nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap pissuseq oqartussaasumut atorfinitsitsisumut nalunaarutigissavaa suliap aalajangiiffigineqarnissaa inassuteqaatigalugu.
Imm. 3. Peqqinnissaqarfimmi sulisorisaq sulisinnaatitaanermut akuersissurnminik, oqartussaasunit Kalaallit Nunaata avataaneersunit nalunaarutigineqarsimasumik, arsaarneqarallarpat nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq pisussaavoq oqartussaasoq sulisinnaatitaanermut akuersissummik tunniussaqarsimasoq arsaarinnikkallarnermik nalunaarfigissailugu.

§ 11. Nakorsaq peqqinnissakkut nakkutilliisuutitaq imaluunniit nakorsaq taassumannga piginnaatinneqartoq misissuereernermi isumaqaruni, inuit § 7-imi pineqartut ilaat suliinnassaguni aalajangersimasunik piumasaqarfigisariaqartoq, piumasaqaatit taamaattut Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup aalajangersassavai.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisussaavoq piumasaqaatit malinneqarnersut nakkutigissallugu. Taamaattorli Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup najukkami nakorsaaneq nakkutilliinissamut piginnaatissinnaavaa.
Imm. 3. Aammattaaq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisussaavoq piumasaqaatit aalajangersarneqarsimasut pisariaarussorinarsippata atorunnaarsissallugit.
Imm. 4. Piumasaqaatit inuit § 7-imi pineqartut arlaata piginnaatitaaffiinut sulineranullu allannguutinik killilersuutinilluunniit kinguneqarpata, najukkami nakorsaaneq/nakorsat pisortaat allannguut piginnaatitaaffinnulluunniit killiliinneq pillugu nalunaarfigineqassaaq. Najukkami nakorsaaneq pineqartillugu oqartussaasoq atorfinitsitsisoq nalunaarfigineqassaaq.
Imm. 5. Taamatuttaaq Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisussaavoq maleruagassat atuuttut naapertorlugit pissuseq pillugu oqartussaasoq atorfinitsitsisoq ilisimatissallugu, piumasaqaatit Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfimmit aalajangersakkat malinneqanngippata.
Imm. 6. Peqqinnissaqarfimmi sulisorisaq, oqartussaasumit Kalaallit Nunaata avataaniittumit sulisinnaatitaanermut akuersissummik tunineqarsimasoq, piumasaqaatinik nalunaarfigineqarpat, oqartussaasoq taanna nalunaarfigineqassaaq.

§ 12. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik isumaqaruni inuit § 7-imi pineqartut ilaat peqqinnissakkut sulinermini politiinit misissuiffigisariaqarluniluunniit suliassanngortittariaqartoq, tamanna pillugu politeeqarfik qaninnerpaaq qinnuigineqassaaq.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik isumaqaruni inuit § 7-imi pineqartut ilaat peqqinnissakkut sulinermini politiinit misissuiffigisariaqarluniluunniit suliassanngortittariaqartoq, taannalu qallunaat nunaniluunniit allamiut oqartussaasuinit sulisinnaatitaanermut akuersissummik tunineqarsimappat, inassuteqaat pillugu oqartussaq pineqartoq akuersissummik tunniussisimasoq taamatuttaaq nalunaarfigineqassaaq.

§ 13. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik suliani peqqinnissakkut nakkutilliinermut attuumassuteqartuni, immikkut ilisimasaqarfigisariaqartuni oqartussaasunit immikkut ilisimasalinnit ikiortissarsiorsinnaavoq.

 

Napparsimasut naammagittaalliuutaat.

§ 14. Inunnit § 7-imi pineqartunit peqqinnissamik suliat pillugit naammagittaalliuutit, Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfimmit Peqqinnissaqarfiup Napparsimasut Sullinneqarneranni Naammagittaalliuuteqartarfianut suliassanngortinneqassapput taamaaliornissamut maleruagassat atuuttut naapertorlugit.

§ 15. Aallarniutaasumik misissuinermi Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik isumaqaruni naarnmagittaalliut ersittumik paatsuinermik pissuteqartoq, pissutsip aaqqiivigineqarnissanut nakkutilliisoqarfik peqataassaaq.
Imm. 2. Taamaattorli Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisussaavoq naammagittaalliuuteqartoq allakkatigut nalunaarf igissallugu, naammagittaalliuuteqartup suliaq tamatigut Peqqinnissaqarfiup Napparsimasut Sullinneqarnerannik Maalaaruteqartarfianut suliassanngortissinnaagaa.

§ 16. Naammagittaalliuummik misissuineq naammassineqareerpat Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik suliaq pillugu saqqurnmiussaliussaaq naammagittaalliuummut toqqammaviusumut nassuiaammik, peqqinnissamik suliaqarnermi ajornartorsiutip suussusianik paasissutissanik kiisalu naammagittaalliuutip aalajangiivigineqarnissaanut inassuteqaairanik imalimmik.
Imm. 2. Naammagittaalliuut Peqqinnissaqarfiup Napparsimasut Sullinneqarneranni Naammagittaalliuuteqartarfiani aalajangiivigineqartinnagu Peqqinnissamut Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq.

§ 17. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup qaqugukkulluunniit namminersorlunilu peqqinnissaqarfimmi sulisorisat sulinerat pillugu suliassanngortitsisinnaavoq.
Imm. 2. Suliat imm. 1 naapertorlugu suliassanngortinneqartut § 16, imm. 1-imi maleruagassaq malillugu suliarineqartassapput, Peqqinnissamut naalakkersuisoqarfimmut suliamullu attuumassuteqartunut tusarniaassutigalugit.
Imm. 3. §3, imm. 2-mi, § 4, imm. 1-imi aamma § 10, imm. 1-imi maleruagassat taamatuttaaq atorneqassapput .

§ 18. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisussaavoq innuttaasut peqqinnissamut tunngassutillit pillugit naarnmagittaaliuuteqarsinnaatitaanerannik ilisimatitsillunilu ilitsersuussinissamut naammagittaalliuuteqarnermilu allakkat ilusilersorneqarnissaannut ikiuutissalluni.

 

Peqqinnissaqarfiup eqqartuussivinnut ikiuuttarnerani suliassat.

§ 19. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik eqqartuussisutut politiitullu oqartussaasunit qinnuigineqarnermigut pissutsini nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap peqataaffigisariaqagaani ikiuuttassaaq.
Imm. 2. Ataatassarsiuisoqarnerani Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik meeqqap qanga naartuulerneranik nalunaaruteqartassaaq. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup pisariaqartitsineq naapertorlugu nalunaarusiani Retslægerådimut saqqummiussinnaavaa.
Imm. 3. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup politiit qamutinik motoorilinnik ingerlatsisinnaanermut uppernarsaatit pillugit suliani siunnersortassavai.
Imm. 4. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup maleruagassat atuuttut naapertorlugit eqqarsartaatsimikkut nappaatilinnik katsorsaanermi pinngitsaaliissummik unitsitsinerit akuerisassavai.

§ 20. Politiinit eqqartuussiviirimillirunniit qinnuigineqarnikkut nakorsap peqqinnissakkut nakkutilliisuutitap imaluunniit peqqinnissaqarfeqarfinni nakorsat piginnaatitaasut Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik sinnerlugu eqqartuussivinni suliassat makku suliarisinnaa
1) Eqqartuussivik sinnerlugu toqungasunik nakorsatut misissuineq inatsisini allani tamanna pillugu aalajangersakkat naapertorlugit.
2) Suliani nakuusernermut kinguaassiuutinullu tunngassutilinni inunnik misissuineq, inuit eqqarsartaatsimikkut pissusaat pillugit oqaaseqaateqarneq ilanngullugu.
3) Imigassartorsimaneq aamma/imal. nakorsaatitorsimaneq pillugit aalajangiiniarnermi aaviinerit kiisalu tamatumunnga atatillugu nakorsatut misissuinerit.
4) Nammineersinnaajunnaarsitaaneq kiisalu timikkut eqqarsartaatsikkulluunniit akornuteqarneq pissutigalugit sinniisutut nakkutilliisoqarnissaq pillugu suliat pillugit misissuineq.
5) Ataatassarsiuineq pillugu suliani aaviinerit.

 

Isumaginninnermut atatillugu peqqinnissaqarfimmi suliassat.

§ 21. Peqqinnissakkut nakkutilliisoqarfiup Naalagaaffiup Sinniisoqarfia, Namminersornerullutik Oqartussat, kommunit oqartussaasullu allat isumaginninnermut atatillugu peqqinnissaqarfimmit siunnersortassavai.

§ 22. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup Naalagaaffiup Sinniisoqarfia, Namminersornerullutik Oqartussat, kommunit oqartussaasullu allat inunnut ataasiakkaanut tunngassutilinni periarfissat pisariaqassusialu naapertorlugit isumaginninnermut atatillugu siunnersortassavai.

 

Avatangiisit eqqiluisaarnerlu pillugit suliassat.

§ 23. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup nappaatit tuniluuttartut atugaalersarnerat tunillaassuuttarnerallu nakkutigissavai nappaatillu tuniluuttartut akiorneqarnerat pilersaarusioqataaffigissallugu.

§ 24. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup nersutit nakorsaannut pisortaasoq nappaatit inuussutissanit nersutillu nappaataannit tunillaassuussinnaasunit pisut pillugit innuttaasunik paasissutissiinermi suleqatigissavaa.

§ 25. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik pisariaqaraangat imatut pisoqartillugu oqaaseqaateqarlunilu tamanut ammasumik ilisimatitsissuteqartassaaq:
1) Inuussutissaleriffinni sulisorisanik nappaateqartoqartillugu, inuussutissatigut tuniluussinnaasunik.
2) Nappaatit inuussutissanit pisut atugaappata nappaatilluunniit taamaattut pilersinnaanerat ilimagineqarpat.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup eqqiluisaarnikkut avatangiisitigullu pissutsit, imm. 1 naapertorlugu peqqissutsimut toqqaannartumik toqqaannanngikkaluartumilluunniit annertuumik pingaaruteqarsinnaasutut paasigunigit, oqartussaasoq pineqartoq ilisimatissavaa oqartussaasorlu siunnersussallugu pitsanngoriaatissanik iluarsiissutissanillu siunnersuutitalinnnik.

§ 26. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup oqartussaasut, tamatumunnga ilanngullugit kommunit avatangiisinut, eqqiluisaarnermut imermillu pissarsiniarnermut tunngatillugu peqqinnissakkut suliatigut nalinginnaasutigut siunnersortassavai.

 

Suliassat allat.

§ 27. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik nakkutilliisoqarfimmi sulineq pillugu ukiumoortumik nalunaarusiortassaaq, peqqinnissaqarfiup siulersorneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7-imi, 30. oktober 1992-imeersumi § 2 naapertorlugu.
Imm. 2. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik peqqissutsimik nakkutilliinerminut ilanngullugu suliassaqarfimmi iluani piffissaq aalajangersimasoq qaangiukkaangat peqqissuseq pillugu kisitsisitigut takussutissiortassaaq.

§ 28. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup ajunaarnersuaqarnissamut sillimaniarneq nalinginnaasoq piareersaasioqataaffigissavaa ajunaarnersuaqartillugulu qitiusumit peqqinnissaqarfimmi suliatigut aqutsineq peqataaffigissallugu.

§ 29. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup nappaatit tuniluuttartut atugaanerat pissutsillu inuiaqatigiit peqqissusiannut pingaaruteqartut allat ingerlanerat ataavartumik nalunaarutigisassavai, pissutsit peqqissutsimut immikkut soqutiginaateqartut ilanngullugit.

§ 30. Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfik innuttaasut peqqinnerulernissaat ataatsimut isigalugu pitsaaliuinerlu pillugit suliani pilersaarusioqataasassaaq.

 

Atortuulersitsinermi aalajangersakkat.

§ 31. Nalunaarut una atuutilissaaq ulloq 5. januar 1996.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillu Kalaallit Nunaanni nakorsaaneqarfik pillugu nalunaarut 21. maj 1987-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 4. januar 1996.
Marianne Jensen

/

Torben Cordtz