Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 7
30. oktobari 1995
Atuuttut

Peqqissaasut sulisinnaatitaanerat sulinerallu pillugit Inatsisartut peqqussutissaannut

Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik pillugu inatsimmi nr. 369-imi, 6. juni 1991-imeersumi § 1 aamma § 3 naa-pertorlugu aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1

Peqqissaasutut (napparsimasunîk paarsisutut) sulisinnaatitaaneq

 

§ 1. Peqqissaasutut sulisinnaatitaallunilu peqqissaasutut taaguuteqarsinnaatitaavoq taamaallaat inuk § 2 aamma § 3 naapertorlugit sulisinnaatitaanermut akuersissummik tunineqarsimasoq.

 

§ 2. Inuk Kalaallit Nunaanni peqqissaasutut soraarummeersimasoq qinnuteqarnikkut peqqissaasutut sulisin-naatitaanermut akuersissummik tunineqarsinnaatitaavoq.

Imm. 2. Sulisinnaatitaanermut akuersissut Naalakkersuisunit nalunaarutigineqassaaq.

Imm. 3. Taamaattorli sulisinnaatitaanermut akuersissummik nalunaarfigineqarsinnaanngilaq inuk peqqissaasutut sulinermini inoqatiminut navianarsinnaasorinartoq timikkut eqqarsartaatsikkulluunniit amigaateqarnini annertuumilluunniit sumiginnaasimanini pissutigalugit.

Imm. 4. Sulisinnaatitaanermut akuersissut aammattaaq itigartitsissutigineqarsinnaavoq pinerluttulerinermut inatsimmi § 114, imm. 2-mi taaneqartutut pisoqartillugu.

 

§ 3. Naalakkersuisut qinnuteqarnikkut peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissut nalunaarutigisinnaavaat inunnut , Kalaallit Nunaata avataani ilinnigaqarsimasunut, ilinniarsimaneq ilinniartitaanermut § 2-mi taaneqartumut sanilliunneqarsinnaappat.

Imm.2. Peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissuinmi pineqartup peqqissaasutut sulinera killiliivigineqarsinnaavoq.

Imm. 3. Sulisinnaatitaanermut akuersissutip atuuffia killilerneqarsinnaavoq.

Imm.4. Maani nunami peqqissaasut , Kalaallit Nunaata avataani peqqissaasutut ilinniagaqarsimasut sulisinnaatitaanerat sulinerallu pillugit maleruagassanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

Imm. 5. Naalagaaffinnik allanik isumaqatigiissutit naammassiniarlugit Inatsisartut peqqussutaata matumap pisariaqartitsineq naapertorlugu sanioqqunneqarsinnaaneranut maleruagassat erseqqinnerusut Naalakkersuisut aalajangersarsinnaavaat, naalagaaffeqatigiinnerullu iluani isumaqatigiissuteqarlutik.

 

Kapitali 2

Sulisinnaatitaanermut akuersissummik arsaarneqarneq tunineqaqqinnerlu

 

§ 4. Peqqissaasoq peqqissaasutut sulinermini inoqatiminut navianaateqarsorinarpat Naalakkersuisut, Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inassuteqareerneragut, pineqartup peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissutaanik arsaarneqarnissaa qulakkeersinnaavaat.

 

§ 5. Immikkut pisoqartillugu, peqqissaasup suliinnarnissaa inuunermut timimullu navianaateqarsinnaasutut nalilerneqarpat Nakorsap Peqqinnissakkut Nakkutilliisuutitap peqqissaasoq peqqissaasutut sulisinnaatitaaneranik arsaarallarsinnaavaa.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu aalajangernerit tamatuma kingorna sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit Naalakkersuisunut inaarutaasumik aalajangigassanngorlugit saqqummiunneqartassapput.

 

§ 6. Peqqissaasup Naalakkersuisut tungaannut peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissutini piffissami aalajangersimasumi utaqqiisaasumilluunniit atorumajunnaarsinnaavaa.

Imm. 2. Sulisinnaatitaanermut akuersissut uterteqqinneqarsinnaavoq, atorunnaarsitsinermi piffissaliunneqartutut aalajangerneqarsimasoq qaangiuppat, aammali piffissaliussap aalajangersimasup ingerlanerani pissarsiareqqinneqarsinnaalluni , Naalakkersuisunut qinnuteqarnikkut, pissutsit naapertorlugit atorunnaarsitsiner-mut pissutaasut atuukkunnaarsimappata.

Imm. 3. Naalakkersuisut arsaarinninnermi, utaqqiisaasumik arsaarinninnermi, nammineerluni atuiunnaarnermi sulisinnaatitaanermullu akuersissummik pissarsiniaqqinnermi aalajangiineri allaffissornikkut oqartussaasunut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat.

 

§ 7. Peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissut nunami allami sulisinnaatitaanermut akuersissut anguneqarsimasoq toqqainmavigalugu maani nunami tunniunneqarsimasoq, Naalakkersuisunit arsaarinnissutigineqarsinnaavoq, akuersissut nunami allami pineqartumut arsaarinnissutigineqarpat allatulluunniitat atorsinnaassuseeruppat.

 

§ 8. Peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissummik nalunaarut arsaarinninnerlu kikkunnilluunniit takuneqarsinnaassapput.

Imm. 2. § 2 aamma § 3 naapertorlugit peqqissaasut sulisinnaatitaanermut akuersissummik peqartut Naalakkersuisut nalunaarsugaatigissavaat.

 

Kapitali 3

Peqqissaasup pisussaaffii akisussaaffiilu

 

§ 9. Peqqissaasoq sulinermini peqqissaarnermik nalunngeqatiginnissutsimillu takutitsisussaavoq.

Imm. 2. Nakorsap katsorsaanissamik peqqussutaa peqqissaasumit allanngorteqqusaanngilaq.

Imm. 3. Peqqissaasoq katsorsaaleqqusaanngilaq katsorsaanermulluunniit peqataaqqusaanngilaq, napparsimasup katsorsartinnissi akuersaanngippagu, taamaaliorsinnaavorli allamik immikkut tunngavissaqartinneqarpat.

 

§ 10. Peqqissaasoq pinerluttulerinermut inatsimmi § 29 naapertorlugu pisussaavoq isertuussat nammineq inuu-nermut attuumassuteqartut, peqqissaasup sulinermini ilisimalersimasami oqaatiginnginnissaannut, peqqissasoq tamanut imminut allanulluunniit erseqqissumik iluaqutaasinnaasumik pissutissaqartumik oqaaseqartussaatitaanngikkuni iliuuseqartussaatitaanngikkuniluunniit.

 

§ 11. Peqqissaasut pisussaapput, pisortat peqqinnissamik isumaginninnerat eqqarsaatigalugu peqqinnissamut oqartussaasut piumasaqarnerisigut nalunaaruteqarnissamut unnerluussinissamullu. kiisalu inatsisit malillugit paasissutissiinissamut nalunaaruteqarnissamullu pisussaaffitsik malissallugu.

 

§ 12. Peqqissaasoq pisussaavoq qinnuigineqarnermigut pisariaqartitsineq naapertorlugu ikiueqqaarnissamut utaqqiisaasumillu ikiuinissamut, pissutsit nalaanneqartut sukkasuumik ikiuunnissaq pisariaqavissorinartikkaangassuk aammalu juumooq nakorsaluunniit imaluunniit peqqinnissaqarfimmi sulisoq alla piginnaassusilik imaaliallaannaq pissarsiarineqarsinnaanngikkaangata.

Imm. 2. Peqqissaasoq pissuteqarluni najuutinngippat imaluunniit piffissaagallartillugu piginnaanilimmik allamik ikiuisoqarsinnaappat, pissutsit naapertorlugit taamaaliornissamut qaninnerusumik, peqqissaasoq pineqartoq tamatumani pisussaaffeqartinneqanngilaq.

Imm. 3. Juumooq, nakorsaq peqqinnissaqarfimmiluunniit sulisoq alla peqataanngitsut peqqissaasoq ikiueqqaarsimaguni pisussaavoq Naalakkersuisut maleruagassiaat erseqqinnerusut malillugit juumuumut nalunaarsoqqusat nalunaarutigeqqusallu ingerlatissallugit.

 

§ 13. Peqqissaasoq taamaallaat nakorsaatinik atuisinnaavoq allaganngorlugu nakorsaatinik atueqquneqarnermigut imaluunniit nakorsap allaganngorlugu nakorsaatinik atueqqusineratigut nakorsalluunniit nammineerluni takkunneratigut.

Imm. 2. Nunap ilaani aalajangersimasumik nakorsaqarfiunngitsuni taammaattoq nakorsaatit atoqquneqarsinnaapput imaluunniit nakorsamit oqaaasinnaakkut atoqqullugit piginnaatitsissutigineqarsinnaapput.

Imm. 3. Taamaattorli § 12, imm. 1-imisut pisoqartillugu peqqissaasup nakorsaatit misilinneqartareersut pisarnertut annertussusilerlugit nakorsaq nakorsaatinik atueqqusiteqqaarnagu piginnaatitsissummilluunniit tunniussiteqqaarnagu atorsinnaavai.

Imm. 4. Naalakkersuisut § 12 naapertorlugu pissutsit qanoq ikkaangata qanorlu annertutigisumik ikiuisoqassanersoq erseqqinnerusumik maleruagassiussavaat, § 12-ilu naapertorlugu naapertorlugu nakorsat peqqissaasoq nakorsaatinik atuisinnaatissallugu piginnaatissinnaavaat.

 

Kapitali 4

Nakkutilliineq

 

§ 14. Peqqissaasoq Nakorsamit Peqqinnissakkut Nakkutilliisuutitamit nakkutigineqartussaavoq.

Imm. 2. Peqqissaasoq pisussaatitaavoq, Nakorsap Peqqinnissakkut Nakkutilliisuutitap piumasaqarneragut nakkutilliinerup piviusunngortinneqarnissaanut paasissutissat pisariaqartinneqartut tunniutissallugit.

 

Kapitali 5

Pineqaatissinneqarsinnaanermut aalajangersakkat

 

§ 15. Inuk takoqqusaarinikkut, allagartaliinikkut, saqqarmiumik atuinikkut imaluunniit allatut piginnaatitaanani peqqissaasutut imminut taagortoq imaluunniit peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissummik peqartutut isumaqalersitsisoq akiliisisussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.

 

§ 16. Peqqissaasoq sulinermi nalaani annertuumik imaluunniit arlaleriarluni sumiginnaarujussuartoq imaluunniit qoqutigittaatsuliortoq § 9, imm. 1-3, § 10, § 13, imm. 1-3 naapertorlugit akiliisussanngorlugu eqqartuunneqars innaavoq.

Imm. 2. Peqqissaasoq § 11-mik, § 12, imm. 1-imik 3-millu kiisalu § 14, imm. 2-mik unioqqutitsisoq akiisussanngorlugu eqqartuunneqarsinnaavoq.

 

§ 17. Peqqissaasoq pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 2 naapertorlugu peqqissaasutut sulisinnaatitaanermik arsaarneqarpat, unnerluussisussaatitaasup tamanna Naalakkersuisunut nalunaarutigissavaa.

 

Kapitali 6

Atortuulersitsinermi ikaarsaariarnermilu aalajangerskkat

 

§ 18. Peqqussut atuutilissaaq 1. januar 1996.

Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu peqqissaasut pillugit inatsit nr. 127, 25. maj 1956-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartartoq atorunnaarsinneqarpoq.

 

§ 19. Inuit peqqissaasutut Kalaallit Nunaata avataani peqqissaasutut sulisinnaatitaanermut akuersissummik angusaqarsimasut, Kalaallit Nunaannilu 1. januar 1996 sulisut piumasaqaatit allanngortinnagit peqqissaasutut sulinertik ingerlatiinnarsinnaavaat, § 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu.

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 30. oktober 1995

 

 

Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen