Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 8
27. februaari 1995
Atorunnaartut

Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat il. il. pillugit nalunaarut

Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaanni 3. november 1994-imeersumi § 3 naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

KAPITALI I
Naatsorsuuseriviup suliassai

§ 1. Namminersornerullutik Oqartussat inatsisinik tunngaveqarlutik ingerlatsineranni tamarmi naatsorsuuseriveqarneq inatsisinik tunngaveqarluni aningaasanik aqutsinermi aningaasaqarnikkut pilersaarusiortarnernut, aqutsinernut nakkutilliinernullu paasissutissanik nalunaarsuinerit aqqutigalugit naammassisaqarluartarnissamut ilapittuisuusassaaq.
Imm. 2. Naatsorsuuseriveqarneq aqqutigalugu paasissutissanik pisariaqartunik piffissap aalajangersimasup ingerlareernerani naatsorsuutinik saqqummiussisarnissanut aammalu Landskarsip naatsorsuutaasa suliarineqartarnissaannut atortagassanik pissarsisoqartassaaq.
Imm.3. Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat il. il. pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 23, 3. november 1994-imeersoq aammalu Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 20. oktober 1988-imeersoq naapertorlugit paasissutissanik naatsorsuutit kukkunersiorneqartarnerinut atortagassanik naatsorsuuseriveqarneq ilapittuisuusassaaq.

 

KAPITALI II
Naatsorsuuseriveqarnermi pineqartut

§ 2. Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat pillugu aalajangersakkani Namminersornerullutik Oqartussani immikkoortortaqarfiit tamarmik pineqarput, tassa pisortaqarfiit, sullissiviit taakkununnga immikkoortortaasut, aningaasaateqarfiit fondit immikkut ittut il. il. aammalu sullissiviit imminnut pigisut Namminersornerullutik Oqartussat immikkoortortaqarfiinut naligititaallutik akuersissuteqartarnernut inatsisini ilanngunneqartartut.
Imm. 2. Aalajangersakkat aammattaaq atuutitinneqartassapput sullissiviit imminnut pigisut, peqatigiiffiit, aningaasaateqarfiillu fondit il. il. naatsorsuutaannut Inatsisartut inatsisaanni nr. 23-imi 3. novemberimeersumi § 2, iitun. 2 naapertorlugu pineqartunut ilaasussatut naalakkersuisunit aalajangiiffigineqarsimasunut.

 

KAPITALI III
Naatsorsuuseriveqarnerup aaqqissuussaanera


Naalakkersuisut

§ 3. Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat pillugu malittarisassat naalakkersuisunit aalajangersarneqartassapput.

 

Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik

§ 4. Inatsisartut inatsisissaattut, peqqussutissaattut inatsisinik tunngaveqarluni allaffissornikkut ingerlatsinissamut siunnersuutit Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat pillugu aalajangersakkanik imaqartut Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartassapput.
Imm. 2. Namminersornerullutik Oqartussat aningaasaataasa aningaasanngorlugillu akiligassaasa inatsisinik tunngaveqarluni ingerlanneqarneri Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup suliassarai.
Imm. 3. Apeqqutit nunanit allanit taarsigassarsisarnerni qularnaveeqqusiissuteqartarnernut tunngasut, tamakkununnga ilanngullugit realkreditimit taarsigassarsiat, aammattaaq Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup suliassarai.
Imm. 4. Pisortaqarfiit sullissiviillu sorliit Namminersornerullutik Oqartussat aningaaserivinni kontoinit pingaarnernit tigusisinnaanersut Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit aalajangersaavigineqartassapput aanunalu pisortaqarfiit immikkoortortaqarfiillu aningaaserivinni kontoisa qanoq imaqartigisarnissaat killiliivigineqartassallutik.
Imm. 5. Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup Qitiusumik Naatsorsuuseriveqarfiata Namiiiinersornerullutik Oqartussat qitiusumik naatsorsuuseriveqarnerata ineriartortinneqarnera, ingerlanneqarnera aserfallatsaaliorneqarneralu suliassarai. Naatsorsuuseriveqarnermi tamatumani malittarissassat, atuisunut ilitsersuutit il. il. Qitiusumik Naatsorsuuseriveqarfimmit nassiussorneqartassapput aammalu Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat pillugu apeqqutit pillugit pisortaqarfinnut sullissivinnullu Qitiusumik Naatsorsuuseriveqarfik siunnersortaasassalluni il. il.
Imm. 6. Landskarsip naatsorsuutaasa tulleriinilersornerqartarnerat Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup inassuteqaatai malillugit Qitiusumik Naatsorsuuseriveqarfimmit suliarineqartassapput.

 

Pisortaqarfiit sullissiviillu taakkununnga immikkoortortaasut

§ 5. Pisortaqarfiit suliassaqarfimminni naatsorsuuseriveqarneq namminneq aaqqissuussassaraat aammalu naatsorsuuseriveqarfissat amerlassusissaat aalajangersagassaralugu. Naatsorsuuseriveqarnermi malittarisassat malinneqarnerat pisortaqarfiit nakkutigisussaavaat aammalu paasissutissanik § 1-imi taaneqartunik pissarsisarnissaq qulakkiigassaralugu.
Imm. 2. Immikkoortortaqarfimmi naatsorsuuserivilimmi pisortap naatsorsuuseriviup aaqqissuunneqarnissaa pillugu ilitsersuusiortitsissallunilu tamatuma malinneqartarnissaa nakkutigisassaraa - aammalu tamatumunnga atatillugit akisussaaffiit oqartussaaffiillu pillugit malittarisassiornissaq isumagisassaralugu. Ilitsersuut oqartussaasunit qulliunerusinnaasunit akuerineqartussaavoq aammalu Namminersornerullutik Oqartussat iluminni kukkunersiuisuinit akuersissutigineqarsinnaasariaqarluni. Ilitsersuutit taamaattut suliarineqarnissaannut maleruagassanik imalimmik Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik kaajallaasitaliussaaq.
Imm. 3. Naatsorsuuseriveqarfiit § 2, iuun. 1-imi pineqartut tamarmik Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik naatsorsuuseriveqarfianni periutsinik atuinissaminnut pisussaatitaapput. Immikkoortortaqarfiit qitiusumik naatsorsuuseriveqarfimmut nalunaaruteqartartussaapput aammalu malittarisassat atuisunut ilitsersuutini il. il. aalajangersarneqartut naapertorlugit paasissutissat qitiusumik naatsorsuuseriveqarfimmeersut misissortarlugillu nakkutigisassallugit.
Imm. 4. Sullissiviit il. il. Namminersornerullutik Oqartussat naatsorsuuseriveqarnerat pillugu aalajangersakkani § 2, imm. 2-mi pineqartut qitiusumik naatsorsuuserisoqarfimmut atatinneqalissapput sullissiviit pineqartut pisortaqarfiisa aammalu Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup akornanni iluserititassatut erseqqinnerusumik isumaqatigiissutigineqartut naapertorlugit.

 

KAPITALI IV
Naatsorsuuserisarnernut naatsorsuutinillu nalunaaruteqartarnernut piumasaqaatit


Akuersissutinut naatsorsuutit

§ 6. Immikkoortortaqarfiit naatsorsuutillit, tak. § 5, imm. 1, suliatik pillugit akuersissutinut naatsorsuuteqartussaapput. Naatsorsuutini ilanngunneqartassapput immikkoortortaqarfimmut akuersissutit, immikkoortortaqarfiup aningaasartuutai isertitaalu aammalu pigisai akiligassaalu ilanngullugit. Aammattaaq pigisat akiligassallu Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqanngikkaluartut aammalu akiligassarineqanngikkaluartut taamaattorli inatsisinik tunngaveqarluni ingerlanneqarneranni piunerinilu Namminersornerullutik Oqartussanit akisussaaffigineqartut nalunaarsorneqartassapput.
Imm. 2. Nalunaarsuineq akuersissutinut inatsisit naapertorlugit pisassaaq suliarineqartassallunilu Namminersornerullutik Oqartussat kontolersuisarnerat Qitiusumik Naatsorsuuserisoqarfimmit suliarineqartunik ilitsersuutitalik naapertorlugu. Nalunaarsuineq inunnit taama pisinnaassusilikkanit akuersissutigineqareersoq paasissutissanillu nalunaarsuinermut pisariaqartitanik imalik ilanngussatigut uppernarsaasersorneqartassaaq.
Imm. 3. Ukioq naatsorsuuseriffik ukiorlu aningaasanut inatsiseqarfik ingerlaqatigiipput.

 

Iliuuserisanut naatsorsuutit

§ 7. Nalunaarsuineq aaqqissuunneqassaaq ukiup aningaasanut inatsiseqarfiup ingerlanerani imaluunniit taassuma tullissaani isumaqatigiíssutigeriikkat pisussaaffigiligassallu tunngavigalugit aningaasartuutissatigut isertitassatigulluunniit kingunerisassaasa kisitsisitalersukkanik amerlassusilersorlugit pisariaqartitsilerfikkut nalunaarsorneqartarsinnaanngorlugit.
Imm. 2. Nalunaarsuineq taamaattoq suliassaqarfinni immikkut toqqakkani ingerlanneqaqqullugu Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik immikkoortortaqarfinnut naatsorsuuseriffiusunut naalakkiuteqarsinnaavoq.

 

Immikkoortortaqarfinni naatsorsuutit

§ 8. Nalunaarsuineq aaqqissuunneqartassaaq naatsorsuutit sulliviit immikkoortortaqarfiini, allaffiini il. il. aningaasartuutit isersitallu qanoq agguataarsimanerinik paasissutissartallit pisariaqartitsilerfikkut nalunaarsorneqarsinnaanngorlugit.
Imm. 2. Sullivimmi ingerlatat paasissutissiissutigineqarnerannut annertuumik aningaasartuutaasimasut, su-lisunik atuineq il.il kisitsisinngorlugit pisariaqarnera naapertorlugu nalunaarsiuneq ilanngunneqassaaq.
Imm. 3. Immikkoortut naatsorsuusiornermik ingerlatsisut iluminni atugassianik naatsorsuutinik atuisarnerat pillugu Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaavoq.

 

Naatsorsuutinik nalunaarsuineq

§ 9. Naatsorsuutinik aamma bilaginik uppernarsaasiussanillu nalunaarsuutit paasissutissanik nalunaarsuinerup uppernarsarsersorneqarnissaanut pisariaqartunik imaqartinneqassapput.

 

Isertitat aningaasartuutillu piffissaakuutaartunngortinneqarnerat

§ 10. Aningaasartuutit isertitallu Namminersornerullutik Oqartussanut Namminersornerullutillu Oqartussanit nioqqutissanit tunniunneqartuneersut kiffartuussinerneersullu tunniunneqareerpata kiffartuussinerlu naammassippat nalunaarsorneqassapput.
Imm. 2. Aningaasartuutit isertitallu nioqqutissanik tunniusinerneersuunngippata kiffartuussinerneerssunngippatalu nalunaarsorneqassapput aningaasat amerlassusiat katinneqarsinnaalerniariarpat, kingusinnerpaamillu piffissami aningaasat taakku akilerneqarfissata nalaani.
Imm. 3. Namminersornerullutik Oqartussanut piumasaqaataasut annertuut ukiumi aningasanut inatsisip atuuffigisaani amerlassusiat naatsorsuutit inaarutaasumik saqqununiunneqannginneranni inaarutaasumik naatsorsorneqarsinnaanngippat nalunaarsuineq ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffigisaani pineqartumi aningaasartuutinut kontomi missingiussineq tunngavigalugu nalunaarsorneqartariaqarput, taamaalilluni aningaasat taakku ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani piumasaqaatit inaarutaasumik naatsorsorneqarfianni aaqqiivigineqarsinnaaqqullugit.
Imm. 4. Akiliutigineqartunut aningaasartuutit akiliutinillu isertitat - matumani siumoortumik akiliutit ilanngullugit aningaasartuutit/isertitat kontoinut ingerlaannaq nuunneqarsinnaanngitsut interimskontomi nalunaarsorneqassapput inaarutaasumik nalunaarsuisoqarnissaata tungaanut.
Imm. 5. Aningaasartuutit isertitallu ukiumut naatsorsuuseriviusumut qaangiutereersumut atasut piffissani naatsorsuuserinermi inaarsaaviusussani nalunaarsorneqassapput. Nalunaarsuinerit taakku pisunut siusinnerusukkut immikkut ittumik pissuteqarluni nalunaarsorneqarsinnaasimanngitsunut taamaallaat killilersimaarneqartariaqarput.
Imm. 6. Piffissat naatsorsuuserinermi inaarsaaviusussat inaarutaasumik posteriinerit nalunaarsorneqarnerinut aamma atorneqassapput.

 

Pisortaqarfiit suliffeqarfíillu naatsorsuutinik saqqummiussineri.

§ 11. Pisortaqarfiit suliffeqarfiillu taakkununnga atasut piffissap ilaanut ukiumoortumillu naatsorsuutiminnik malittarisassat Aningasaqarnermut Pisortaqarfimmit sukkulluunniit aalajangersarneqarsimasut tunngavigalugit saqqummiussisassapput.
Imm. 2. Naatsorsuutinik saqqununiussineq piffissap ilaanoortumik ukiumoortumillu naatsorsuutinik saqqummiussineq pissaaq, taakkulu Nanuninersornerullutik Oqartussat qitiusumik naatsorsuuserívia aqqutigalugu pisortaqarfiit suliffeqarfiillu paasissutissat nalunaarutaat tunngavigalugit suliarineqartassallutik.
Imm. 3. Ukiumoortumik naatsorsuutit pisassarisaasut aningaasallu siumoortumik akiliutigineqartut akiligassallu il.il eqqarsaatigalugit suliarineqartassapput, taamaalillutik naatsorsuutit ukiumi aningaasanut inatsisip atuuffiani isertitanik aningaasartuutinillu/ kiisalu ukiup aningaasanut inatsisip atuuffiata naanerani kiisalu aningaasaatinik pigisanillu nalilinnik pigisanik eqqortumik takutitsisuussallutik.

 

Naatsorsuutit akuerineqarneri.

§ 12. Tunaartarisassat Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit nassiunneqarsimasut tunngavigalugit pisortaqarfiit namminneq immikkoortullu inuninnut atasut ataatsimut ingerlataat pillugit naatsorsuutit Namminersornerullutik Oqartussat iluminni naatsorsuuserisoqarfiannut akuerisassavaat.
Imm. 2. Immikkoortoqarfiit naatsorsuutaat immikkoortut pineqartut pisortaannit oqartussamut qullersarisaasinnaasumut Namminersornerullutillu Oqartussat iluminni naatsorsuuserisoqarfiannut akuerineqassapput.
Imm. 3. Akuersinermut ilaatillugu aningaasanik atugassatut akuersissutigineqartunik atuineq kiisalu aningaasaatit pigisallu aningaasanik nalillit nakkutilliivigineqassapput. Matumani ilanngullugu naliliiffigineqassaaq atugassatut akuersissutinik atuineq piffissami qaangiuttumi ingerlatat eqqarsaatigalugit naapertuuttuunersut, kiisalu aningaasaatit pigisallu aningaasanik nalillit naanimaginartumik annertussuseqarnersut.

 

Landskarsip naatsorsuutai.

§ 13. Ukíumoortumik naatsorsuutinut akuerisanut naatsorsuutitigut paasissutissat Qitiusumik Naatsorsuuserisoqarfiup landskarsip naatsorsuutaanik suliarinninneranut ilaatinneqassapput. Pisortaqarfiit suliffeqarfiillu Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup tamanna pillugu kissaateqarnera tunngavigalugu naatsorsuutitigut paasissutissanut ilassutissat pissarsiarissavaat, landskarsip naatsorsuutaasa saqqummiunneqarneranni atugassatut, matumarií Namminersornerullutik Oqartussat ingerlataat pillugit allattukkat takussutissiallu, naatsorsuutit eqqortumik paasineqarnissaannut pisariaqartinneqartut ilanngullugit.

 

Paasissutissat naatsorsuutinut tunngasut toqqortarineqarneri.

§ 14. Pisortaqarfiit immikkoortullu taakkununnga atasut pisussaapput piffissap ilaanut ukiumoortumillu naatsorsuutit erseqqinnerusumillu nassuiaatit, bilagit il.il. taakkununnga attuumassuteqartut ukiup naatsorsuusiorfiup naaneranit ukiuni tallimani toqqortarissallugit, piffissami sivisunerusumi taakku toqqortarineqarnissaat aalajangersakkatigut allatigut aalajangersaavigineqarsimanngippat.
Imm. 2. Paasissutissat naatsorsuutinut tunngasut, matumani tunisassiornermut paasissutissat kiisalu edb-programmit toqqortarineqarnerat malittarisassat Naalakkersuisunit, Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit, Nunatta Allagaateqarfianit, nalunaarsuiriermut nakkutilliisoqarfimmit il.il. aalajangersarneqarsimasut malillugit aamma pisassaaq.

 

KAPITALI 5
Akiligassat akilerneqartarnerannut atatillugu suleriaatsit nakkutilliinerlu.


Akiligassat akilerneqartarnerat

§ 15. Akiligassat akilerneqartarnerat pillugu immikkoortup suleriaasiisa akiligassat inunnit taamaaliornissamut piginnaatitaasunit akuerineqarsimasut kisimik akilerneqartarnissaat qulakkiissavaat. Taamattaarlu suleriaatsit taakku akiligassat akilerneqartut bilagiisa misissorneqartarnissaat, aningaasartuutit akiliutigineqartartullu eqqortumik tamakkiisumillu naatsorsuutitigut nalunaarsorneqartarnissaat, kiisalu nalunaarsuineq akiligassanillu akiliineq akiligassanut bilagi akuerineqarsimasoq atorlugu pisarnissaat qulakkiissavaat.
Imm.2. Suleriaatsit aaqqissuunneqasssapput nalunaarsuinermi akiliinermilu suliamik ingerlatsisut immikkoortillugit . Tamanna ajornarpat suliffeqarfinnut ilitsersuummi tamanna pillugu immikkut ittunik aalajangersaasoqassaaq akiliutit akilerneqartarnerisa allatut iliornikkut nakkutigineqarnerisa nukittorsarneqarnissaat siunertaralugu.

 

Akiliutitigut isertitat.

§ 16. Akiligassatigut isertitat pillugit immikkoortup suleriaasiisa pisassarisaat tamarmik akiligassatigut isertitaqarf iusussatut naatsorsuutigineqartut sapinngisamik piaarnerpaamik uppernarsarneqartarnissaat, isertitat akiligassatigullu isertinneqartartut eqqortumik tamakkiisumillu naatsorsuutitigut nalunaarsorneratarnissaat kiisalu akiligassatigut isertitat eqqortut piffissarlu eqqorlugu akilersinneqartarnissaat qulakkiissavaat.
Imm. 2. Immikkoortut nioqqutissanik kiffartuussinernillu akiligassanngortitsillutik tunniussisartut akiligassanngortitsisarneq pillugu malittarisassanik aalajangersaassapput.
Imm. 3. Immikkoortut aningaasanik nalilinnik tigusaqartartut allakkat ammarneqartarinut atatillugu nakkutilliivimmik nalunaarsuivimmillu pilersitsissapput.

 

Aningaasanik tigoriaannarnik ingerlatsineq.

§ 17. Pisortaqarf iit immikkoortullu ataasiakkaat aningaaserivirini qitiusumit kontot aqqutigalugit akiligassatigut isertitatik akilikkatillu sapinngisamik ingerlatinneqartittariaqarpaat. Akiliinerilli immikkoortup naminineq aningaasatigut tigoriaannaatai atorlugit ingerlanneqarsinnaapput, immikkoortoq taanna qitiusumik naatsorsuuserisoqarfik aqqutigalugu ingerlanneqarnissaminut naleqqutinngitsunik aningaasartuuteqartarlunilu isertitaqartarpat.
Imm. 2. Pisortaqarfiit suliassaqarfiutimik iluanni aalajangissavaat immikkoortoqarfiit sorliit aningaasaatinik tigoriaannartigut nammineq ingerlatsissanersut, immikkoortunilu ataasiakkaani aningaasat tigoriaannaat amerlassusissaat aalajangersarlugit.
Imm. 3. Karsit allattuiffiini assigisaanniluunniit akiliutit ingerlaavartumik nalunaarsorneqassapput.
Imm. 4. Aningaasat tigoriaannaat suliffeqarfiup akornusersorneqanngitsumik ingerlanneqarnissaanut pisariaqartinneqartunut killilerneqassapput. Aningaasat tigoriaannaat isumannaatsumik toqqortarineqassapput, aningaasanullu Namminersornerullutik Oqartussat susassarinngisaannut akuliunneqassanatik.
Imm. 5. Immikkoortumi pisortaq imaluunniit pisortap taamaaliornissamut piginnaatitaa pisussaavoq aningaasat tassaaniittuarnissaat ariingaasallu tigoriaannaat ingerlaatinneqanerisa illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaat qulakkiissallugu.

 

KAPITALI 6
Ingerlatsinermi suliassat immikkut ittut


Ingerlatsiveqarfik nioqqutissallu uninngasuutit.

§ 18. Suliffeqarfiit pisussaapput nioqqutissat uningasuutigineqartut immikkoortillugit nalunaarsussallugit, nioqqutissat uningasuutigisat amerlassusiat pingaaruteqanngitsutut isigineqanngippat. Nalunaarsuineq nioqqutissat uninngasuutit ilumut pigineqarnerisa nioqqutissallu uninngasuutit ingerlanneqanerisa nakkutigineqarneranni tunngavissatut atorneqarsinnaasumik.
Imm. 2. Nioqqutissat uninngasuutigisat nalingi suliffeqarfiup aningaasat tigoriaannaat pillugit naatsorsuutaanut ilanngunneqassanngillat, taamaaliornissamut akuersissuteqartarnikkut inatsisitigut tunngavissinneqarsimanngippat.
Imm. 3. Nioqqutissat uninngasuutigisat suliffeqarfiup akornusersorneqarnani ingerlanneqarnissaaanut pisariaqartinneqartut kiisalu pisiniartarnermi toqqortarinninnermili aningaasatigut illersorneqarsinnaasutut isigineqartut sinnersimassanngilaat.

 

Pappiaranik nalilinnik ingerlatsineq.

§ 19. Pappiaratigut nalilitsigut uninngasuutit tamarmik Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit aqunneqassapput.

 

Legatinik ingerlatsineq.

§ 20. Aningaasat legatinut atasut taakku malittarisassaat tunngavigalugit Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiinit aqunneqartut Namminersornerullutik Oqartussat kontoplaniat tunngavigalugu suliffeqarfiit naatsorsuutaannut ilanngunneqassapput.
Imm. 2. Legatit imm. 1-imi taaneqartunit allaasut naatsorsuutinut ilanngunneqassanngillat.
Imm. 3. Legatit naatsorsuutinut ilanngunneqareersimasut, imm. 1-imili ilaatinneqanngitsut pillugit Aningaasaqarnermut Pisortaqarfik malittarisassanik aalajangersaassaaq.
Imm. 4. Legatit naatsorsuutinut ilanngunneqartut pappiaranillu nalilinnik qitiusumik ingerlatsivik aqqutigalugu pilersinneqartunik pigisaqartut suliffeqarfik obligationinik pilersitsisoq aningaaserivilluunniit akuerisaq suliffittut kontomik ingerlatsisussatut toqqassavaat.
Imm. 5. Legatit pappiarat nalillit pigisaat allat kiisalu aningaasat tigoriaannaat uninngasuutigisaat il.il. ingerlatsivittut immikoortortaqarfimmi akuerisaasumi ingerlatassanngorlugit ilineqassapput.
Imm. 6. Legatit aningaasaataat fundatsini malittarisassanilu Justitsministeriaqarfimmit sukkulluunniit aalajangersarneqarsimasuni aalajangersakkat tunngavigalugit inissinneqassapput.
Imm. 7. Pappiaranit nalilinnit makitsinikkut eqquk-kanit iluanaarutit erniallu, kiisalu legatinut akiliutitigut isertitaasinnaasut allat ingerlatsiveqarfimmi immikoortortaqarfinnut toqqaannartumik ingerlatinneqartassapput.
Imm. 8. Imm. 4, 5, 6 aamma 7 tunngavigalugit suliassat isumagineqarnissaat kiisalu ingerlatsívimmi immikkoortortaqarfiup legati pillugu naatsorsuutinik suliaqartarnera pillugit legatip siulersuisuisa ingerlatsiveqarfimmilu inunikkoortortaqarfiup akornanni isumaqatigiissuteqartoqassaaq.
Imm.9. Peqqumaasiviit ingerlanneqarnerannut il.il. aningaasartuutit Namminersornerullutik Oqartussat susassaqarfiginngilaat.
Imm. 10. Fundatsi malittarisassat siuliani taaneqartut malinneqarnissaannut akornutaappat fundatsip allanngortinneqarnissaa pillugu legatip siulersuisui Aningaasaqarnermut Pisortaqarfiup isumaqatigiinniuteqarfigissavai.

 

Aningaasanik nalillit allat ingerlanneqarnerat.

§ 21. Sanaartukkatigut aningaasanik nalillit nalunaarsorlugit allattorneqassapput, taakku immikkoortup ingerlatsinermut sanaartornermullu missingersuutai imaluunniit suliffeqarfinnit allanit il.il. akeqanngitsumik nuunneqarsimanerat apeqqutaatinnagu. Nalunaarsuilluni allatuiviit aningaasanik nalillit pissarsiarineqarnerminni nalingi naliliinermilu allannguutaasinnaasut pillugit paasissutissanik kiisalu paasissutissanik ingerlatsiveqarfimmut attuumassuteqartunik ilaqartinneqassapput.
Imm. 2. Aamma taamatut suliffeqarfiup pisatai, maskinaatai, atuakkanik katersugaatai atortuutaalu naleqarnerusut allat suliffeqarfiup ingerlatsinermut missingersuutaasigut pissarsiarineqarsimasut nalunaarsorlugit allattorneqassapput. Nalunaarsuilluni allattuivinni atortut suliffeqarfinnit allanit atukkiunneqarsimasut aamma ilanngunneqartassapput.
Imm. 3. Piffissarii aalaj angersimasukkuutaani imm. 1 aamma 2 tunngavigalugit pigisat aningaasanik nalillit suli ilumut pigineqarnersut taakkulu naammaginartumik atorneqarnerat misissorneqartassapput.

 

KAPITALI 7
Nalunaarummi malittarisassat saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersissuteqartarneq.

§ 22. Nalunaarummi matumani malittarisassat Naalakkersuisut ilitsersuussinerisigut akuersissuteqarnerisigulluunniit aatsaat saneqqunneqarsinnaapput.

 

KAPITALI 8
Atortuulersitsineq

§ 23. Nalunaarut manna 1. marts 1995 aallarnerfigalugu atortuulersinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 27. februar 1995.
Emil Abelsen

/

Peter Beck