Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Nr.  -
14. juuni 1995
Atorunnaartut

Ombudsmandip sulinera pillugu Aalajangersakkat Nalinginnaasut

Inatsisartut Ombudsmandiat pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 7-imi 13. juni 1994-imeersumi, § 3, unnersuussutigalugu aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Ombudsmandip sulinermini susassarai atorfeqarfiit ingerlatsiviillu Namminersornerullutik Oqartussanut atasut, taamaattorli Inatsisartut, taakkua ataatsimiititaliaat allattoqarfiallu pinnagit.
Imm. 2. Taamaattorli ombudsmandip sulinermini aamma susassarai pisortat atorfeqarfiutaat suliffeqarfiutaallu il.il. inatsisit namminersortunut atuuttut tunngavigalugit aaqqissuussaasut, tunngaviusut tamakku inatsisini aalajangersagaasimappata, imaluunniit pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi 13. juni 1994-imeersumi § l, imm. 2, imaluunniit pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi 13. juni 1994-imeersumi § 1, imm. 2, naapertorlugit Naalakkersuisut aalajangiisimappata inatsisartut inatsisaat taakku atuutissasut atorfeqarfinnut suliffeqarfinnullu il.il. taamaattunut.
Imm. 3. Ombudsmandip suliassarisaanut ilaapputtaaq kommunit.

§ 2. Ombudsmandip suliarisinnaavai ingerlatsiviit § 1-imi taaneqartut inuillu ingerlatsivinni tamakkunani sulisuusut pillugit naammagittaalliuutit.
Imm. 2. Ombudsmandip nammineerluni misissorsinnaavai § 1-imi taaneqartuni pisut.
Imm. 3. Ombudsmandip misissuinerminut atasumik, eqqartuussisarnermik inatsisit ataqqillugit, atorfeqarfik takuniarsinnaavaa imaluunniit piumasarisinnaavaa uppernarsaatissanik, allattaavinni allassimasunik paasissutissanillu tamanik qarasaasiami uninngasuutigineqartunik paasisinneqarnissani.

§ 3. Kinaluunniit toqqaannartumik Ombudsmandimut naammagittaalliuuteqarsinnaavoq tamanna imm. 2-mi taaneqartut ajornartissanngippassuk.
Imm. 2. Naammagittaalliuut Ombudsmandip suliarissanngilaa
1) aalajangiineq allaffissornikkut oqartussaasumit allamit allanngortinneqarsinnaasoq naammagittaalliuutigineqarpat. Taamaattorli allaffeqarfikkoortumik aalajangiinerit Naalakkersuisunut ilaasortamut imaluunniit Naalakkersuisunut tamarmiusunut suliareqqitassanngortinneqarsinnaasut pillugit naammagittaalliuuteqartoqartillugu naammagittaalliuutigisaasoq Ombudsmandip suliariumassanngilaa aatsaat paasiguniuk aalajangiineq taanna Naalakkersuisunut ilaasortamut pineqartumut imaluunniit Naalakkersuisunut suliareqqitassanngortinneqareersimasoq,
2) suliassaq pisoqalisoorsimappat,
3) Naammagittaalliuut Naalagaaffiup oqartussaatitaanut tunngasuuppat imaluunniit Ombudsmandip § 1 naapertorlugu oqartussaatitaaffigisaanut ilaanngippat,
4) apeqqutit naammagittaalliuutigineqartumut tunngasut eqqartuussisutigut suliassanngortitaasimappata,
5) aamma naammagittaalliuut qanoq issutsi pissutigalugu misissuinissamut tunngavissanngorsinnaanngippat.
Imm. 3. Ombudsmandi aalajangerpat naammagittaalliuut suliariumanagu, sapinngisamik ilitsersuussutigineqassapput naammagittaalliuummik saqqummiussiffigineqarsinnaasut allat. Naammagittaalliuut Naalagaaffiup oqartussaatitaanut tunngasuuppat, tamannalu pissutigalugu Ombudsmandip suliariumanngikkuniuk itigartitsinerminut atatillugu suliassaq taanna Folketingip Ombudsmandianut suliassanngortissinnaavaa.
Imm. 4. Suliassap suliarineqarluni aalajangiiffigineqarnera Ombudsmandip imm. 2, nr. 1) imaluunniit nr. 4) naapertorlugit suliarisinnaanngisaa naammagittaalliuutigineqarpat taassuma suliarinissaa Ombudsmandip unitsikkallarsinnaavaa oqartussaasut qulliunerusut imaluunniit eqqartuussisut inaarutaasumik aalajangeereernissaasa tungaannut. Ombudsmandip taamatut unitsitsigallarsimaguni oqartussaasut qulliunerusut nalunaarfigissavai suliap naammagittaalliuutigineqarnerata suliarinissaata unitsinneqarneranik.

§ 4. Naammagittaalliuut ajornanngippat allanneqarsi-massaaq, nalunaarneqarsimassappullu naammagittaalliortup aqqa najugaalu, pisariaqarpallu paasissutissanik allanik ilaqartinneqarsinnaalluni. Inuit aalajangersimasut naammagittaalliuutigineqarpata tamanna erseqqissumik nalunaarneqassaaq.

§ 5. Naammagittaalliuut suliariumaneqannginngitsoq unitsinneqanngitsorluunniit imaluunniit oqartussaasut arlaannut inuilluunniit ilaannut isornartorsiummik aamma/imaluunniit unnersuussummik ilanagu naammagittaalliortup allagai tunngavigalugit naammagittaalliortumut akineqartussaq oqartussaasumut naammagittaalliuummi pineqartumut nassiunneqassaaq oqaaseqarfigeqqullugu, inuittaarlu naaramagittaalliuutigineqarpata inummut naammagittaalliuummi pineqartumut nassiunneqassaaq oqaaseqarfigeqqullugu. Tjenestemandit naammagittaalliuutigineqarpata naammagittaalliuutigineqartoq ilisimatinneqassaaq piumasarisinnaagaa suliassap ileqqussanik unioqqutitsinerit misissuiffigineqartarnissaat pillugu tjenestemandit pillugit inatsimmi maleruagassat malillugit suliarineqarnissaa.
Imm. 2. Ombudsmandip piumasarisinnaavaa naammagittaalliuutit pillugit suliassani, tjenestemandit pillugit inatsit naapertorlugu allanut suliassanngortitaasuni, killisiuinermi allattaavinnut allattukkat il.il. assilinerinik nassinneqarnissani.

§ 6. Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi 13. juni 1994-imeersumi periaasereqquneqartut, suliassamut tunngasunik ilisimasaqarnissaq pillugu maleruagassat kisiisa pinnagit, taamaallutik Ombudsmandip suliassamik suliarinninnerani atussapput.

§ 7. Naammagittaalliuutigineqartup isornartorsiornissaanut imaluunniit assuarinissaanut pissutissaqanngikkaluarpalluunniit Ombudsmandip naammagittaalliuutigineqartoq pillugu isuinmani naammagittaalliuummi pineqartumut tamatigut nalunaarutigisassavaa.
Imm. 2. Ombudsmandip ilisimatitsissutigisarsinnaavaattaaq Namminersornerullutik Oqartussat inatsisaanni, inatsisitigut peqqussutini pisortat aalajangigaanni ilitsersuutinilu allannguuteqartitsinissat pisariaqartut. Ombudsmandi isumaqarpat inatsisini atortuusuni taamatut allanngortitsinissat isumaliutersuutigisariaqartut, taava Inatsisartut Inatsiseqarnermut Ataatsimiititaliaat aamma Naalakkersuisut tamatuminnga immikkut ilisimatinneqassapput.
Imm. 3. Ombudsmandi aammattaaq iliuusissanik siunnersuuteqartarsinnaavoq tamakku isumaqarfigigunigit inatsisit naapertorlugit innarlitsaalineqarnerup annertunerulersinneqarnissaanut imaluunniit pisortatigut ingerlatsinerup pitsaanerulersinneqarnissaanut iluaqutaassasut.

§ 8. Ombudsmandi isumaqarpat inuit oqartussaasulluunniit annertuumik sunniuteqartussamik kukkussuteqarsimasut sumiginnaasimasulluunniit imaluunniit Naalakkersuisunut ilaasortaq Naalakkersuisunut ilaasortat akisussaanerannik inatsisartut inatsisaat naapertorlugu suliassanngortittariaqartoq, taava Inatsisartut Naalakkersuisullu tamatuminnga iramikkut ilisimatinneqassapput. Kukkunerit taamaattut kommunimi kukkunerusimappata kommunalbestyrelsi ilisimatinneqassaartaaq.

§ 9. Ombudsmandi ukiut tamaasa Inatsisartut aappassaanik ileqquusumik ataatsimiinneranni qaammatisiutit ukiuanni qaangiuttumi suliarisani pillugit allaganngorlugu suliamik nalunaarusiortassaaq.

§ 10. Ombudsmandi Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu allagaateqarfii journaliilu pillugit inatsisinik atortuusunik malinnittussaavoq.

§ 11. Ombudsmandi Inatsisartut siulittaasoqarfiat suleqatigalugu atorfeqarfimmini aningaasartuutissat, naatsorsuutit pillugit oqaaseqaatissat kiisalu kukkunersiuisut oqaaseqaataannut akissutissat pillugit siunnersuusiortassaaq.
Imm. 2. Ombudsmandip naatsorsuuseriffia Inatsisartut siulittaasoqarfiannit isumagineqassaaq.

§ 12. Ombudsmandi suliami peqataasussaannginnermi saniatigut allanik pissuteqartumik suliassaminik inger-latsisinnaassanngippat suliassat tamakku Ombudsmandip akisussaaffigisaanik suliarineqassapput sulisut ilaannit Ombudsmandip tamatumunnga pisussanngortitaanit.
Imm. 2. Inatsisartut Inatsisartunut qinersisoqareernerit tamaasa Ombudsmandip suliassaminik ingerlatsisinnaanngikkallarnermini taartigisartagassaanik qinersisassapput.

§ 13. Aalajangersakkat Nalinginnaasut tamakku atortuulissapput 1. juli 1995, atuutissallutillu suliassanut tamanut atortuulersitsinermi Ombudsmandip naammassisimanngisaanut.
Imm. 2. §§ 11 aamma 12 atuutissapput 1. april 1995-imit.
Inatsisartut Allattoqarfiat, ulloq 14. juni 1995
Knud Sørensen

/

Alibak Steenholdt

Atassuteqarnerit
Uani atorunnaarsinneqarpoq