Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 8
13. juuni 1994
Atuuttut

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1

Inatsisip atortuuffia

 

§ 1. Inatsit una Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu pisortat ingerlatsinerisa ilaanut tamanut atortuuvoq.

Imm. 2. Naalakkersuisut malittarisassatigut aalajangersarsinnaavaat inatsit tamakkerluni tamakkernaniluunniit atortuussasoq ingerlatseqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut il.il. erseqqinnerusumik taaneqartunut pisortat ingerlatsinerannut naatsorsuunneqarsinnaanngitsunut. Atortuussaarli aatsaat ingerlatsinerminni aningaasartuutaasa amerlanersaat Namminersornerullutik Oqartussanit imaluunniit kommunimit akilerneqartarpata, imaluunniit tamakku inatsisitigut imaluunniit inatsisit naapertorlugit pisinnaatitaappata Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit imaluunniit kommuni sinnerlugu aalajangiisarnissanut. Naalakkersuisut taakkununnga tunngatillugu malittarisassaliorsinnaapputallagaatit il.il. toqqortarineqartarnissaataamma allanut tusarliussisussaannginneq pillugit.

 

§ 2. Inatsit una suliassanik, ingerlatsinermut oqartussaasunit aalajangiiffigineqarsimasunik aalajangiiffigineqarumaartunilluunniit, suliarinninnermut atortuuvoq.

Imm. 2. Suliami peqataasinnaannginneq pillugu kapitali 2-mi aalajangersakkat atortuupputtaaq suliassanik isumaqatigiissuteqarnissamut namminerluunniit pilluni aalajangigassanut tunngasunik tamatumunnga assingusunik suliaqarnermut.

Imm. 3. Kapitali 8-mi aalajangersakkat sulianut pisortat ingerlatsineranni suliarineqartunut tamanut atortuupput.

Imm. 4. Naalakkersuisut malittarisassatigut aalajangersarsinnaavaat inatsimmi aalajangersakkat aamma tamakkerlutik tamakkernatilluunniit ingerlatsinermut imm. 1-imi taaneqartumit allaasumut atortuussasut.

 

Kapitali 2

Suliami peqataasinnaannginneq

 

§ 3. Kinaluunniit pisortatigut ingerlatsinermi suliaqartoq suliassami aalajangersimasumi peqataasinnaanngilaq,

1) nammineq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartuuguni imaluunniit siusinnerusukkut suliami tassani kimulluunniit taamatut soqutiginnittumut sinniisuusimaguni,

2) taassuma aapparisaa, eqqarlia imaluunniit aappariinnnikkut siulimigut kinguaamigulluunniit siulimiluunniit qatanngutaasigut imaluunniit allatigut qanitaasigut qanitsigisumik qanigisarinnittuusoq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnittuuppat imaluunniit kimut taamatut soqutiginnittumut sinniisuuppat,

3) ingerlatseqatigiiffiup, peqatigiiffiup siulersuisuini ilaasortaaguni imaluunniit tamakkununnga imaluunniit inuinnarmut allamut inatsisinik paasisimasalimmut, suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartumut, allatigut qanilluinnartuuguni,

4) suliassaq pisortatut oqartussaaffiup allap misissuisutut imaluunniit nakkutilliisutut sulineranut tunngasuuppat tamatumunngaluunniit naammagittaalliuutaappat, naammagittaalliortorlu taanna suliassarineqartumut taannaluunniit tunngavigalugu pineqaatissiissutaasut nammassineqarnissaannut oqartussaaffimmi tassani siusinnerusukkut aalajangeeqataasimappat, imaluunniit

5) pissutissaqarpat kinaassusersiorsinnaanngissusia qularilissallugu.

Imm. 2.Suliamili peqataasinnaannginneraasoqarsinnaanngilaq soqutiginninnerup pissusia annertussusialuunniit, suliassap pissusia imaluunniit inuup taassuma suliassap suliarineqarneranut atasumik suliai pissutigalugit isumaqarnanngippat aarleqqutissaasoq suliassami aalajangiinissap soqutigisanut tunnganngitsunit sunnerneqarnissaa.

Imm. 3. Suliassami pissuteqartumik peqataasinnaanngitsoq suliassap suliarineqarnerani aalajangiissanngilaq, aalajangiinermi peqataassanngilaq allatulluunnit peqataassaanngilaq.

 

§ 4. Suliassap suliarinissaani siuliini taaneqartup taassuma taartissaanik pissarsinissaq ajornavissappat imaluunniit ajornartorsiutaasorujussuuppat § 3-mi aalajangersakkat atortuussanngillat.

Imm. 2. § 3-mi aalajangersakkat ingerlatsinermut oqartussaaqatigiinnut ilaasortaasunut atortuupput, naak sinniisussaqartitsisoqarsinnaanngikkaluartoq. Aalajangersagarli taanna atortuussanngilaq oqartussaasut aalajangiisinnaassuseqarnertik annaassappassuk imaluunniit oqartussaasut inuttalersugaanerat, ilaasortaq suliassap suliarineqarnerani ilaasinnaanngippat, annertuumik eqqarsarnarsissappat suliarinninnissarlu kinguartinneqarsinnaanngippat pisortat privatilluunniit (inuinnaat) soqutigisaat annertuumik ajoqusernagit.

Imm. 3. Ingerlatsinermut oqartussaaqatigiit ilaasortaaffissamut tassunga ilaasortassanik qinersineranni ilaasortaq ataaseq § 3-mi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit peqataasinnaavoq, naak siunnersuutigisaannaagaluarluni. § 3-mi aalajangersakkat kommunalbestyrelsit ilaasortat akissarsiaat pillugit aalajangigaannut atortuunngillat.

 

§ 5. Naalakkersuisut sunut aalajangersimasunut malittarisassaliorsinnaapput §§ 3-mi 4-milu aalajangersakkat sunniuteqarfigisassaannik erseqqinnerusumik aalajangiisuusunik.

 

§ 6. Kialuunniit pissutsinik § 3, imm. 1-imi taaneqartunik pissuseqartumik ilisimannittupoqartussaaffimmi qullersarisani piaartumiktamatuminnga nalunaarfigissavaa, erseqqiluinnanngippat pissuserisat pingaaruteqanngitsuusut. Ingerlatsinermut oqartussaaqatigiinnut ilaasortat taamaattunik ilisimasaqarfigineqarpata tamakku oqartussaasunut nalunaarutigineqassapput.

Imm. 2. Inuup suliami peqataasussaasorinannginnera taamaassorinann-ginneraluunniit oqartussaasunit imm. 1-imi taaneqartunit aalajangiiffigineqassaaq.

Imm. 3. Aalajangiiffigineqartussaq suliami peqataasussaasorinannginnermik taamaassorinannginnermilluunniit apeqqutip oqaluuserineqarnerani aalajangiiffigineqarneranilu nammineq peqataassanngilaq, taamaattorli takuuk § 4, imm. 1 aamma 2. Tamannali atortuunngilaq allanut inatsisit naapertorlugit allatut aalajangiiffigineqareersunut.

 

Kapitali 3

llitsersuineq sinniisoqarnerlu il.il.

 

§ 7. Ingerlatsinermut oqartussaaffiup inuit oqartussaaffigisamini suliassat pillugit apeqquteqarlutik saaffiginnittut pisariaqarneratut annertutigisumik ilitsersorlugillu ikiortassavai.

Imm. 2. Ingerlatsinermut oqartussaaffik suliassarisaminut tunnganngitsunik saaffigineqarpat, saaffiginnissut sapinngisamik oqartussaasunut eqqortunut ingerlateqqinneqassaaq.

 

§ 8. Suliami (illuatungiulluni) peqataasoq suliassap suliarineqarnerani sukkulluunniit sinniisoqartissinnaavoq ikiorneqartissinnaalluniluunniit.Oqartussaasulli piumasarisinnaavaat peqataasup taassuma nammineq najuunnissaa, tamanna suliassap aalajangiiffiginissaanut pingaaruteqarpat.

Imm. 2. Imm. 1-imi oqaaseqatigiinni siullerni aalajangersagaq atortuussanngilaq peqataasup sinniisoqartitaasinnaanissaminik ikiorteqartitaasinnaanissaminilluunnniit soqutiginninnera pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, imaluunniit inatsisitigut allamik aalajangersagaqareerpat.

 

Kapitali 4

Peqataasup suliassamut tunngasunik ilisimasaqarnera

 

Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaaneq

 

§ 9. Suliami ingerlatsinermut oqartussaasunit aalajangiiffigineqartumi aalajangiiffigineqarumaartumiluunniit peqataasup allagaatinik suliassamut tunngasunik ilisimatinneqarnissani piumasarisinnaavaa. Qinnuteqaammi allassimassaaq suliassap, allakkat tassunga tunngasortai qinnuteqartup paasiumallugit qinnutigisaasa, suunera.

Imm. 2. Inuit pisortat atorfeqarfiini sinniisuutitaqarfiiniluunniit suliaqartut allanut tusarliusseqqusaannginnerat pillugu aalajangersakkat suliassamut tunngasut ilisimatitsissutaasinnaanerat kapitali una malillugu killilinngilaat.

Imm. 3. Taamaattorli kapitalimi matumani aalajangersakkat inatsisit unioqqutinneqarnerinik pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu malersuinermi atuutissanngillat, taamaattorli tak. § 18.

 

Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanerup annertussusia

 

§ 10. Suliassami peqataasup suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsin-naatitaanerani § § 12-15-imi taaneqartut pinnagit ilisimasaqarfigiumaneqarsinnaatitaapput

1) allakkat suliassamut tunngasut tamarmik, tamakkununnga ilanngullugit allakkat oqartussaasuneersut nuutinneri, allakkat tamakku inussaminnut apuutereersimassangatinnaraangata, aamma

2) allakkat suliassamut tunngasut journalinut, nalunaarsuiffinnut allattuiffinnullu allanut allattorneqarsimasut.

Imm. 2. Pisortanili atorfeqarfimmi atorfinikkumalluni imaluunniit atorfimmini qaffatsitaajumalluni qinnuteqarniartup qinnuteqarsimasulluunniit taamaallaat piumasarisinnaavaa allagaatinik il.il. imminut tunngasunik ilisimatinneqarnissani.

 

Suliassamik kinguartitsineq

 

§ 11. Suliami peqataasoq suliassaq suliarineqartillugu suliamut tunngasunik ilisimatinneqarnissaminik qinnuteqarpat, qinnuteqaataalu inatsit una malillugu akuerineqassappat, suliassap aalajangiiffigineqarnissaa kinguartinneqassaaq suliami peqataasup allagaatinik ilisimatinneqareernissaanut.

Imm. 2. Imm. 1-imili aalajangersagaq atortuussanngilaq kinguartitsinissaq suliassap aalajangiiffiginissaanut inatsisitigut killiussap qaangerneqarneranik kinguneqassappat, imaluunniit peqataasup taassuma suliap aalajangiiffigineqarnissaata kinguartinneqarnissaanik soqutiginninnera pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat taamatut kinguartitsinikkut ajoquserneqartussat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat.

 

Allakkanik takutitseqqusinnginneq

 

§ 12. Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanermi ilisimasaqarfigiumaneqarsinnaatitaanngillat oqartussaasoqarfiup allagaatai tassani sulianut tunngasut. Allakkatut oqartussaasoqarfimmi sulianut tunngasutut isigineqarput

1) allakkat oqartussaasunit suliassamik suliaqarnermi nammineq atugassatut suliarineqartut,

2) oqartussaassoqarfimmi tassani immikkoortortat assigiinngitsut allaffigeqatigiissutigisartagaat aamma

3) kommunalbestyrelsip ataatsimiititaliaasalu, immikkoortoqarfiisalu allallu allaffissornikkut qullersaqarfiisa imaluunniit tamakkua imminnut allaffigeqatigiissutigisartagaat.

Imm. 2. Paasissutissat suliassami pisimasuinnut tunngasut suliap aalajangiiffiginissaanut pingaaruteqarluinnartut oqartussaasoqarfiinnarmilu allagaatigineqartut imm. 1 -imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu kapitalimi uani maleruagassiaasut naapertorlugit nalunaarutigineqartassapput.

 

§ 13. Suliassanut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanermi § 12-imi aalajangersakkat apeqqutaatinnagit ilisimasaqarfigiumaneqarsinnaatitaapput oqartussaasoqarfimmi sulianut tunngasumik allakkat,

1) allakkat tamakku oqartussaasoqarfiup suliap aalajangiiffigineqarnera pillugu inaarutaasumik aalajangigaata imarisaanik issuaanerinnaagaangata.

2) allakkat tamakku issuaanerinnaagaangata paasissutissanik oqartussaasoqarfiup inunnut tamanut isertuussinnginnissamik inatsit malillugu pisussaaffigalugu allattugassaanik, imaluunniit

3) allakkat tamakku allagaagaangata immikkoortut, oqartussaasoqarfimmit suliarineqartut suliami pisimasuinnut uppernarsaasiornissaq allatulluunniit taamatut erseqqissaasiornissaq siunertaralugu.

 

§ 14. Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanermi ilisimasaqar-figiumaneqarsinnaatitaanngillat:

1) Naalakkersuisut ataatsimiissutaasa imaqarniliorneri aamma allakkat ataatsimiinnernut taamaattunut atugassatut oqartussaasoqarfimmit suliarineqartut.

2) Oqartussaasoqarfiup oqartussaasoqarfimmut allamut allattoqarfittut suliaqarneranut atasumik allakkat paarlaateqatigiissutaasartut.

3) Oqartussaasoqarfiit immikkullu paasisimasallit eqqartuussissutigisassani imaluunniit suliassap eqqartuussisunut tunniunneqartariaqarnerata isumaliutiginerani atugassatut allaffigeqatigiissutaat.

Imm. 2. Paasissutissat suliassami pisimasuinnut tunngasut suliassap aalajangiiffigineqarnissaanut annertuumik pingaaruteqartut allakkanilu imm.1-imi taaneqartuinnarni atuarneqarsinnaasut imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu kapitalimi uani maleruagassiaasut naapertorlugit nalunaarutigineqassapput.

 

Paasissutissanik tunniusseqqusinnginneq

 

§ 15. Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaaneq killiliiffigineqarsinnaavortaaq peqataasup allakkanik suliassamut tunngasunik ilisima-saqarnini nammineq iluaqutigiumallugu atuiumasinnaanerminik soqutigin-ninnera inuktaanna nammineq eqqarsaatigalugu imaluunniit inuinnaat allat pisortalluunniit soqutigisaat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, aamma makku pissutigalugit

1) naalagaaffiup isumannaatsuunissaa illersorneqarnissaaluunniit,

2) naalagaaffiup nunani allani naalakkersuinikkut imaluunniit aningaasarsiornikkut soqutigisai, tamakkununnga ilanngullugit naalagaaffinnut allanut pissaanilinnut imaluunniit naalagaaffiit assigiinngitsut soqutigisaannut tunngasut,

3) inatsisinik unioqqutitsinernik pinaveersaartitsineq, paasiniaaneq imaluunniit eqqartuussisunut suliassanngortitsiniarneq,pinerlunnernut tunngasumik eqqartuussutit assigisaasalu naammassineqarnissaat kiisalu pinerluttunik imaluunniit ileqqussanik unioqqutitsisunik suliassanngortitsiniarnerni pasilligaasut, ilisimannittut imaluuniit allat illersorneqarnissaat,

4) akileraartarnermut akitsuuteqartitsisarnermullu inatsisit naapertorlugit pisortatigut misissuineq, killilersuineq imaluunniit pilersaarusiortarneq imaluunniit iliuuserissamaakkatut eqqarsaatigineqartut, imaluunniit

5) pisortat aningaasanut tunngasutigut soqutigisaat, tamakkununnga ilanngullugu pisortat niuernermik ingerlatsinerat.

Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartut allakkap ilaannaanut atortuuppata peqa-taasoq allakkap imarisaanik allanik ilisimatinneqassaaq.

 

Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaaneq pillugu sulianik aalajangiineq

 

§ 16. Suliassamut tunngasunik ilisimatinneqarnissamik qinnuteqaat akuerineqassannginnersoq akuerineqassanersorluunniit qanorlu akuerineqassanersoq oqartussaasunit suliamut taassumunnga aalajangeereersima-sunittaaq aalajangerneqassaaq.

Imm. 2. Oqartussaasut piaartumik aalajangissavaat qinnuteqaat akueri-neqarsinnaanersoq. Qinnuteqaat oqartussaasunit tiguneqarnermi kingorna ullut qulit qaangiutinnginneranni akuerineqanngippat itigartitsissutaappalluunniit oqartussaasut taakkua peqataasoq (qinnuteqartoq) tamatumunnga pissutaasumik kiisalu aalajangiinerup qaqugu tusarliutissanganeranik nalunaarfigissavaat.

Imm. 3. Peqataasup soqutigisami isumaginissaannut suliaq pillugu allagaasut assilinerinik nuutinnerinilluunniit pinissaa pingaaruteqarpat pinissaannik qinnuteqaat akuerineqassaaq. Akuerineqassanngilarli allakkat pissusiisa, allakkat qassiussusiisa, imaluunniit suliarinerisa tamanna pissutissaqarluartumik ajornartippassuk. Allakkat assilinerinut nuutinnerinullu akiliuteqartarnissaq pillugu Naalakkersuisut maleruagassaliussapput.

Imm. 4. Suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanermik apeqqutinik aalajangiinerit immikkut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput oqartussaasunut, suliamik ilisimasaqarfiginissaanik qinnuteqaateqarfigineqartumik aalajangiinermut naammagittaalliuuteqarfissaasunut. § 11-mi aalajangersagaq aamma taamatut atortuuvoq.

Imm. 5. Naalakkersuisut maleruagassaliorsinnaapput imm. 1-imiaamma imm. 4-mi, oqaaseqatigiinni siullerni, aalajangersakkanit aallassuteqartitaasunik.

 

§ 17. Suliami aalajangerneqartup naammagittaalliuutigineqarsinnaanera piffissamik killilerneqarsimappat aammalu suliassamut tunngasunik ilisima-tinneqarnissamik qinnuteqaat saqqummiunneqarpat aalajangiineq peqataasumut nalunaarutigineqareersoq, piffissarli naammagittaalliuuteqarnissamut killiliussaq suli naanngitsoq, oqartussaasut aalajangiisinnaapput naammagittaalliornissamut killiliussaq atussanngitsoq. Taama aalajangiisoqarpat naammagitaalliuuteqarnissamut killiliussaq sivitsorneqassaaq suliamuttunngasut ilisimatitsissutaanissaata imaluunniittamatuma itigartitsissutaanerata peqataasumut nalunaarutigineqarfianit, sivikinnerpaamilli ullunik 14-inik. Naammagittaalliuuteqarnissarnut killiliussap qaqugu naanissaa naammagittaalliuuteqarsinnaasunut allanuttaaq aalajangiinermik allakkatigut nalunaarfigineqartunut nalunaarutigineqassaaq.

 

Suliassani pinerluttulerinermut inatsimmut tunngasuni paasitinneqarsinnaatitaaneq

 

§ 18. Suliassami pinerluttulerinermi inatsittunngavigalugu ingerlanneqartumi peqataasoq suliassap aalajangiiffigineqareerneratigut suliassap allakkiartaanik paasitinneqarumasinnaavoq, tamanna pineqartup soqutigsaanik ingerlatsinissap eqqarsaatigalugu naammaginartumik tunngavilersorneqarsinnaappat, aamma inatsisinik unioqqutitsinaveersaatitsinissaq, paasiniaaneq maluersuinerlu eqqarsaatigalugit, imaluunniit unnerluutigineqartup, ilisimannittutut uppernarsaasup imaluunnit allat eqqarsaatigalugit mianerisassanut immikkut ittunut assortuuttunngippat. §§ 12-14-imi aalajangersakkat aamma taamatut atuupput.

Imm. 2. Paasitinneqarnissamik qinnuteqaatip imm. 1 tunngavigalugu qanoq iluseqarluni akuerineqarsinnaanersoq aalajangiiniarneq oqartussamit pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu aalajangiisimasumit aalajangiivigineqassaaq. Aalajangiineq taanna pineqartup ingerlatsinikkut oqartussatut qullersarisaanut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq. Allaqqiinerit assiliinerillu akilerneqartarnerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Kapitali 5

Peqataasup isumaanik tusarniaaneq

 

§ 19. Suliassami (illuatungiulluni) peqataasoq paasissutissanik aalajangersimasunik suliassami pisimasuinnut tunngasunik oqartussaasut pigisaqarnerannik ilisimasaqarsorinanngippat aalajangiisoqassanngilaq peqataasoq taanna paasissutissanik tamakkuninnga oqartussaasunit ilisimatinneqartinnagu oqaaseqaateqarnissaanullu periarfissinneqartinnagu. Aalajangigarli taanna aatsaat atortuussaaq paasissutissat peqataasumut tassunga iluaqutaasussaassanngippata suliallu aalajangiiffiginissaanut annertuumik pingaaruteqarpata. Oqartussaasut oqaaseqaateqarnissamut taaneqartumut piffissamik killiliisinnaapput.

Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq atortuussanngilaq

1) paasissutissat pissuserisaat suliassallu suussusia naapertorlugit tigumiariikkat tunngavigalugit suliami aalajangiinissaq nangaanartutut isumaqarfiginanngippat,

2) kinguartitsineq kinguneqassappat suliassap aalajangiiffiginissaanut inatsisitigut killiliussap qaangerneqarneranik,

3) peqataasup taassuma suliassap aalajangiiffigineqarnissaata kinguartinneqarnissaanik soqutiginninnera pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat taamatut kinguartitsinikkut ajoquserneqartussat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat.

4) kapitali 4-mi maleruagassiat malillugit peqataasoq taanna paasissutissaniksuliassamuttunngasuniktamakkuninnga ilisimatinneqarnissamut pisussaanngippat,

5) paasissutissanik peqataasumut saqqummiussineq annertuunik ajornartorsiutissartaqassaaq, matumani aalajangernermi inuppassuit peqataasutut inissisimasut ilaatinneqartussaanerat pissutigalugu, imaluunniit

6) inatsisitigut immikkut ittunik aalajangersagaqarpat peqataasup aalajangiineq pitinnagu aalajangiinissamut eqqarsaatigineqartumut tunngaviusunik ilisimatinneqarnissaanut pisussaalersitsisunik.

Imm. 3. Naalakkersuisut maleruagassaliorsinnaapput suliassaqarfiit erseqqinnerusumik taaneqartut, imm. 2, nr. 2-mi imaluunniit 5-imi aalajangersakkat nalinginnaasumik atortuuffigisassaat, imm. 1 -imi aalajangersakkami pineqartunut ilaatinneqartussaannginnerannik.

 

§ 20. Suliassani, oqartussaasut peqataasup qinnuteqarneratigut aalajangerneqartumik allanngortitsisinnaaffiini, oqartussaasut peqataasoq isumaanik tusarniaaviginngissinnaavaat suliassap pissusia peqataasorlu pissutigalugit tamanna pisariaqarpat.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu peqataasoq isumaanik tusarniaavigineqarsimanngippat aalajangiineq ilaqartinneqassaaq paasissutissanik § 19-imi aalajangersagaq malillugu peqataasumut tusartitassaasimagaluartunik. Ta-matuma saniatigut peqataasoq ilisimatinneqassaaq suliamik nangeqqitsitsiniarsinnaaneranik. Nangeqqitsitsiniarnissamik qinnuteqarnissamut periarfissamik oqartussaasut killiliisinnaapput.

Imm. 3. Aalajangigaasup ingerlatsinermut oqartussaasunut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanera piffissamik killilerneqarsimappat aammalu suliap nangeqqinneqarnissaanik qinnuteqaat saqqummiunneqarpat piffissaq naammagittaalliuuteqarnissamut killiliussaq suli naanngitsoq naammagittaalliornissamut killiliussaq atussanngilaq. Taama pisoqarpat naammagittaalliuuteqarnissamut killiliussaq sivitsorneqassaaq nutaamik aalajangiinerup peqataasumut nalunaarutigineqarfianit aallartitillugu, sivi-kinnerpaamilli ullunik 14-inik.

 

Oqaaseqaateqarsinnaat/taaneq

 

§ 21. Suliami peqataasup suliap suliarineqarnerani sukkulluunniit piumasarisinnaavaa suliap aalajangiiffigineqarnissaata kinguartinneqarnissaa oqaaseqaateqareernissaminut. Oqartussaasut oqaaseqaateqarnissamut taaneqartumut piffissamik killiliisinnaapput.

Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq atortuussanngilaq

1) kinguartitsineq suliap aalajangiifiiffigineqarnissaanut killiliussamik qaangiinermik kinguneqassappat,

2) peqataasup taassuma suliap aalajangiiffigineqarnissaata kinguartinneqarnissaanik soqutiginninnera pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat taamatut kinguartitsinikkut ajoquserneqartussat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, imaluunniit

3) inatsisitigut immikkut ittunik aalajangersagaqarpat peqataasup   aalajangiineq pitinnagu oqaaseqaateqartinneqarnissaanut pisussaalersitsisunik.

 

Kapitali 6

Tunngavigisat il.il.

 

§ 22. Aalajangiineq allakkatigut nalunaarutigineqaruni aalajangiinermut tunngaviusumik ilaqartinneqassaaq, suliami peqataasumut tassunga tapersiisuulluinnanngikkuni.

 

§ 23. Aalajangiinermik oqaasiinnakkut nalunaarfigineqartup aalajangiineq imminik tapersiisuulluinnanngippat piumasarisinnaavaa aalajangiinermut tunngaviusoq allaganngorlugu piumallugu. Tamatuminnga qinnuteqaat oqartussaasunut saqqummiunneqassaaq aalajangiinermik nalunaarutip suliami peqataasumit tiguneqarnerata kingornagut ullut 14-it qaangiutsinnagit.

Imm. 2. Tunngaviusup allaganngorlugu nalunaarutigineqarnissaanik imm. 1 malillugu qinnuteqaat sapinngisamik piaartumik akineqassaaq. Qinnuteqaat oqartussaasumit akissuteqartussamit tiguneqarnermi kingorna ullut 14-it qaangiutinnginneranni akineqanngippat oqartussaasup taassuma suliami peqataasoq tamatumunnga pissutaasumik kiisalu qinnuteqaatip qaqugu akineqassangatinneranik nalunaarfigissavaa.

 

§ 24. Aalajangiinermuttunngaviusumik nalunaarummi innersuussutigineqassapput inatsisini maleruaqqusat aalajangiinermi tunngavigineqartut. Maleruaqqusat tamakku malillugit aalajangiineq oqartussaasuni sulisut isumaannik tunngaveqarpat tunngaviusumik nalunaarummi taaneqassapputtaaq pissutaasut pingaarnerusut isummat tamakkua atornerannut aalajangiisuunerusut.

Imm. 2.Tunngaviusumik nalunaarummi pisariaqarpat naatsumik erseqqissarneqassapputtaaq paasissutissat suliami pissusiviusunut tunngasut aalajangiinermi annertuumik pingaartinneqartut.

Imm. 3. Tunngaviusumik nalunaarutip imarisai killiliiffigineqarsinnaapput suliami peqataasup tamakkununnga ilisimasaqarnini nammineq iluaqutigiumallugu atuiumasinnaanerminik soqutiginninnera inuk taanna nammineq eqqarsaatigalugu imaluunniit inuinnaat allat pisortalluunniit soqutigissat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, tak. § 15.

 

Kapitali 7

Naammagittaalliomissamut ilitsersuineq

 

§ 25. Aalajangiinerit ingerlatsinermut oqartussaasunut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaasut allakkatigut nalunaarutigineqarunik naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuummik ilaqartinneqassapput tassuuna nalunaarlugit naammagittaalliortarfik naammagittaalliussagaannilu qanoq iliortariaqartoq immaqalu aamma ullut qassit qaangiutsinnagit naammagittaalliortariaqartoq. Tamakkuninngali ilaqartinneqassanngillat aalaajangiineq aalajangiiffigineqartumut tapersiisuulluinnarsimappat.

Imm. 2. Naalakkersuisut maleruagassaliorsinnaapput ingerlatsinermi suliat ilaat erseqqinnerusumik taaneqartut, pissuteqartumik immikkut isigisariaqartut, pillugit naammagittaalliornissamut ilitsersuummik ilanngussaqannginnissaq imaluunniit imm. 1-imi ilitsersuutigineqartumit allaasumik naammagittaalliortoqarsinnaanera pillugit.

 

§ 26. Aalajangiinerit taamaallaat eqqartuussivinnut suliassanngortinneqarsinnaasut suliassanngortitsissagaanni inatsisitigut aalajangerneqartumik piffissaligaaneritaaneqartut ilaqartinneqassapput tamanna pillugu ilisimatitsissummik.

 

Kapitali 8

Allanut tusarliusseqqusinnginneq il.il.

 

Allanut tusarliusseqqusinnginneq

 

§ 27. Pisortat ingerlatsiviini suliffilik allanut tusarliussisussaatitaanngilaq, tak. pinerluttuliorneq pillugu inatsisini § 29, suna ilisimasaq inatsisitigut imaluunniit aalajangersakkakkut atortuusukkut allakkut tassaaneragaappat allanut oqaatigeqqunngisaq, imaluunniit aamma pisariaqarpat isertuutissallugu pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat pingaaruteqartut pissutigalugit, aamma pingaartumik makku pissutigalugit

1) naalagaaffiup isumannaatsuunissaa illersorneqarnissaaluunniit

2) naalagaaffiup nunani allani naalakkersuinikkut imaluunniit aningaasarsiornikkut soqutigisai, tamakkununnga ilanngullugit naalagaaffinnut allanut pissaanilinnut imaluunniit naalagaaffiit assigiinngitsut soqutigisaannut tunngasut,

3) inatsisinik unioqqutitsinernik pinaveersaartitsineq, paasiniaaneq eqqartuussisunullu suliassanngortitsiniarneq kiisalu pinerlunnermut tunngasumik eqqartuussutit naammassineqarnissaat aamma pinerluttunik imaluunniit ileqqussanik unioqqutitsisunik suliassanngortitsiniarnerni pasilligaasut, ilisimannittut imaluunniit allat illersorneqarnissaat,

4) akileraartarnermut akitsuuteqartitsisarnermullu inatsisit naapertorlugit pisortatigut misissuineq, killilersuineq imaluunniit pilersaarusiortarneq imaluunniit iliuuserissamaakkatut eqqarsaatigineqartut,

5) pisortat aningaasanut tunngasutigut soqutigisaat, tamakkununnga ilanngullugu pisortat niuernermik ingerlatsinerat,

6) inuit ataasiakkaat imaluunniit ingerlatsiviit namminersortut imaluunniit peqatigiiffiit imminnut tunngasut, tamakkununnga ilanngullugit aningaasarsiornermut tunngasut, pillugit paasissutissanik illersuiumallutik soqutigisaat, imaluunniit

7) inuit ataasiakkaat imaluunniit ingerlatsiviit imaluunniit peqatigiiffiit teknikkikkut atortorisat imaluunniit periaatsit pillugit imaluunniit ingerlatsinermut imaluunniit niuernermut tunngasut pillugit paasissutissanik illersuiumallutik aningaasatigut soqutigisaat.

Imm. 2. Pisortat ingerlatsiviini allanut tusarliuteqqusaanngissinnaavoq taamaallaat sumut ilisimasamut tunngasoq, pisariaqarpat isertuutissallugu pisortat inuinnaalluunniit soqutigisaat imm. 1 -imi taaneqartutut pingaaruteqartut pissutigalugit.

Imm. 3. Ingerlatsinermut oqartussaasut aalajangiisinnaapput kialuunniit pisortat ingerlatsiviini suliffeqanngitsup paasissutissat allanut oqaatigeqqusaanngitsut oqartussaasut pisussaaffiginagu inummut tassunga tusartissimasaat pillugit allanut tusarliisussaatitaannginnissaanik.

Imm. 4. § 1, imm. 2, naapertorlugu allanut tusarliussisussaannginneq pillugu maleruagassaliortoqarpat, imaluunniit imm. 3 naapertorlugu allanut tusarliusseqqusinnginneq (kimulluunniit) pisussaaffigitinneqassappat, maleruagassanik imaluunniit peqqussutinik taamaattunik unioqqutitsinermi pinerluttuliorneq pillugu inatsisini § 29 taamaalluni atortuussaaq.

 

Paasissutissanik ínger/atsinermut oqartussaasunut allanut ingerlatitseqqinneq

 

§ 28. Inuit ataasiakkaat allanit sunissaqaratik pissuserisaat, tamakkunun-nga ilanngullugit naggueqatigiinnut sunut ilaanermut, upperisarsiornermut aamma ammip qalipaataanut, naalakkersuinermut, peqatigiiffeqarnermut, kinguaassiuutinikatuinermut, pinerluttarnermuttunngasut pillugit paasissutissat kiisalu peqqissusermut, inooqatigiinnermi ajornartorsiutinutannertuunut aamma inuulluarniutinik assigisaannillu atuinermut tunngasut pillugit paasissutissat ingerlatsinermut oqartussaasunut allanut ingerlateqqinne-qartassanngillat.

Imm.2. Taamaattorli paasissutissanik imm. 1-imi taaneqartunik ingerlatitseqqittoqarsinnaavoq,

1) inuk paasissutissiissutigineqartussaq akuersisimappat,

2) paasissutissanit pineqartoq paasissutissanik ingerlatseqqinneq pineqartup qularutissaanngitsumiksoqutigisaanikaallutarinninnissa siunertaralugu pippat akuersinissaminut mattunneqassaaq,

3) paasisimalikkap ingerlateqqinnissaa inatsisitigut imaluunniit inatsit malillugu aalajangersakkatigut ajornartitaanngippat,

4) ingerlatitseqqinneq pissappat inuinnartut imaluunniit pisortaqarfittut soqutigisat, soqutigisanit isertuussinissamut pissutaasunit, tamakkununnga ilanngullugit soqutigisat paasissutissiissutigineqartussamut tunngasut, annertunerujussuit sulissutiginissaannut, imaluunniit

5) ingerlatitseqqinneq suliassap suliarinerani pisariaqarpat imaluunniit pisariaqarpat oqartussaasut nakkutilliinermik imaluunniit misissuinermik suliassaminnik naammassinninnissaannut.

Imm. 3. Paasissutissat allanut oqaatigeqqunngisat allat imm. 2-mi taaneqartunik pisoqartillugu ingerlatsinermut oqartussaasunut allanut ingerlateqqinneqarsinnaapput taamaallat paasissutissiinissaq oqartussaasut sulinerannut imaluunniit oqartussaasut aalajangigassaannut annertuumik pingaaruteqarsorinarpat.

Imm. 4. Imm. 2, nr. 1 malillugu akuersineq allakkatigut nalunaarutigineqassaaq, nalunaarlugu pasissutissat qanoq ittut ingerlateqqinneqassasut, paasissutissat kimut ingerlateqqinneqassasut aamma suna siunertaralugu. Allakkatigulli nalunaaruteqarnissamik piumasarisaq sanioqqunneqarsinnaavoq suliassap pissusiata imaluunniit pissusiusut allat tamanna pisariaqartippassuk.

Imm. 5. Imm. 1, nr. 2, malillugu akuersineq atorunnaassaaq kingusinnerpaamik nalunaarutigineqarnerminit ukioq ataaseq qaangiuppat.

Imm. 6. Kommuneqarfinni aalajangiisartussaasut inatsisitigut namminneq oqartussaassuseqartitaasut imm. 1 aamma 3 malillugit immikkut oqartussaassusilittut isigineqassapput.

 

§ 29. Taamaattorli oqartussap § 28, imm. 1-imi paasissutissat taaneqartut politinut oqartussanulluunniit allanut pinerluttulerinermik inatsit tunngavigalugu pinaveersimatitsiniarnermi suleqataasumut ingerlateqqissinnaavai, ingerlatseqqinneq pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu pinaveersimatitsiniarluni suleqatigiinnermi pisariaqartutut isigineqarpat. Paasissutissat pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu pinaveersimatitsiniarluni suleqatigiinnermut atatillugu pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu suliassat misissuiffigineqarnissaat siunertaralugu ingerlateqqinneqassanngillat.

Imm. 2. Suliffeqarfiit imminnut pigisut pisortanik isumaginninnermut ilinniartitaanermullu suliassaqarfiit iluani suliaqartut pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugu pinaversimatitsiniarluni suleqatigiinnermi ilanngunneqarpata paasissutissat imm. 1-imi taaneqarsimasutut annertutigisumik oqartussat suliffeqarfiillu akornanni paarlaateqatigiissinneqarsinnaapput.

Imm. 3. Oqartussatsuliffeqarfiillu pinerluttulerinermi inatsittunngavigalugu pinaveersimatitsiniarluni suleqatigiilersut imm. 1 aamma 2 malillugu paasissutissanik ingerlatseqqinnissaminnut pisussaaffilerneqanngillat.

 

§ 30. Suliassani qinnuteqarnikkut suliassanngortinneqartuni pissutsit qin-nuteqartup kisimi susassarisai ilisimatitsissutigeqqusaassanngillat ingerlatsiviup ilaanit allanit imaluunniit ingerlatsinermut oqartussaasunit allanit.

Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersagaq atortuussanngilaq,

1) qinnuteqartoq tamatumunnga akuersippat,

2) inatsimmik imaluunniit inatsit tunngavigalugu aalajangersakkanik allamik tunngavissaqarpat imaluunniit

3) qinnuteqartumut imaluunniit suliami peqataasut avataanniittumut tunngasut immikkut ittut qinnuteqartup paasissutissat pissarsiariniarneqannginnissaannik soqutiginneranit erseqqissumik salliutittariaqarpata.

 

§ 31. Paasissutissat allanut oqaatigeqqunngisat kisitsisit atorlugit paasissutissiornissaq imaluunniit ilisimatuutut misissuinermut tunngatillugit pissarsiariniarneqartut ingerlatsinermut oqartussaasunut allanut ingerlateqqinneqassanngillat allamut atugassanngorlugit.

 

§ 32. Ingerlatsinermut oqartussaasut paasissutissamik ingerlatitseqqinnissamut pisinnaatitaappata oqartussaasut ingerlatsinermut oqartussaasut allat qinnuteqarneratigut paasissutissaq ingerlateqqissavaat oqartussaasut taakkua sulinerannut imaluunniit aalajangigassaannut annertuumik pingaaruteqarpat.

Imm. 2. Imm. 1-imili aalajangersagaq atorneqassanngilaq ingerlatitseqqinnissap oqartussaasut suliaqarnerulersissappagit oqartussaasut allat taakkua paasissutissanik piumallutik soqutigisaanniit naleqarnerujussuarmik.

 

§ 33. Pisortat ingerlatsivianni suliffilik taama suliffeqarnerminut atatillugu paasissutissanik allanut oqaatigeqqunngisanik suliassami suliarinissaannut pingaaruteqanngitsunik pissarsissanngilaq.

 

Kapitali 9

Atortuulerneq, inatsisinut allanut tunngasut qanoq pineqarnissaat il.il.

 

§ 34. Inatsit una atortuulissaaq januaarip aallaqqaataani 1995-imi.

Imm. 2. Ulloq taanna atortuujunnaassaaq inunnut tamanut isertuussinnginnissamik inatsimmi nr. 208-mi 10. juni 1970-imeersumi kapitali 2, oqartussat inatsimmi ilaatinneqartut eqqarsaatigalugit.

 

§ 35. Inatsisini allani aalajangersakkat imaluunniit inatsit tunngavigalugu aalajangersakkat kapitali 2-mi aalajangersakkanit annertunerusumik suliami peqataasussaannginnermik kinguneqartussat atortiinnarneqassapput.

 

§ 36. Inatsisip matuma kapitaliisa sisamaanni aalajangersakkat atorneqassapput allagaatinut oqartussaasunit suliarineqartunut imaluunniit oqartussaasunit pigineqalersimasunit 1. oktober 1964-imi imaluunniit kingusinnerusukkut.

Imm. 2. Taamaattorli pisimasuiit pillugit paasissutissat allagaatiniittut oqartussaasunit suliarineqarsimasut imaluunniit oqartussaasunit pigineqalersimasut 1. oktober 1964 sioqqullugu kapitali 4-mi aalajangersakkani pineqartunut ilaassapput ilanngussaasimagunik suliamut ingerlatsinermut oqartussaasunit suliarineqartumut imaluunniit suliarineqarsimasumut piffissap taaneqartup kingornagut, aammalu paasissutissat tamakku suliassap aalajangiivigineqarnissaanut pingaaruteqarpata imaluunniit pingaaruteqarsimappata.

Imm. 3. Suliami peqataasut suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitaanerat pillugu inatsisini allani aalajangersakkat atortiinnarneqassapput. Tamannali atortuussanngilaq aalajangersakkanut suliassami peqataasup inatsisip uuma kapitaliisa sisamaata suliassamut tunngasunik ilisimasaqarsinnaatitsineranit annikinnerusumik ilisimasaqarnissamut, tamakku atortuulersimanngippata 1. oktober 1964-imi imaluunniit kingusinnerusukkut.

 

§ 37. Inatsisini allani aalajangersakkat imaluunniit inatsimmik tunngaveqartumikaalajangersakkat (aalajangiinermut) tunngaviusut imarisassaasa § 23-mi pineqartunit annertunerunissaannik piumasaqartut atortiinnarneqassapput.

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 13. juni 1994

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist