Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 30
27. novembari 1992
Atuuttut

Umiarsuarni imigassanik kimittuunik kimikitsunillu sassaallertarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarneq sassaallertarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 23-mi 30. oktober 1992-imeersumi § 10 imm. 1 aamma § 14 imm. 3, takuuk § 29 imm. 3, tunngavigalugit makku aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Nalunaarutip matuma aalajangersagai umiarsuarnut sutorniartarfilinnut imigassanik kimittuunik kimikitsunillu sassaallerfiusartunut atuupput.
Imm. 2. Nalunaarummi matumani aalajangersakkat aamma pisortat suliffiutaasa umiarsuaataannut atuupput.

§ 2. Umiarsuaq Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmi sumiikkaluaruniluunniit sutorniartarfittut illoqarfimmi pioreersut saniatigut atuussinnaanngilaq, apeqqutaatinnagu umiarsuaq sinersortaataanersoq takornarianilluunniit angallassisuunersoq.
Imm. 2. Sassaallertarnermut piffissaliussamut, killilersuisinnaanernut, nioqquteqaqqusiunnaarsinnaanermut 11. 11. aalajangiisarnissat Kalaallit Nunaanni umiarsuarnut ilaasartaatinut aamma atuutitinneqartassapput umiarsuit Kalaallit Nunaata imartaaniissimappata.
Imm. 3. Nuna tamakkerlugu killilersuutit aamma umiarsuarlutik takornarianut Kalaallit Nunaanni umiarsualiviit arlaanniit ikisunut atuupput, killilersuutilli atortinneqanngillat takornarianik angallassisut umiarsuaat nunanit allaneersuuppat, ingerlaarnerulluunniit ilaani Kalaallit Nunaata imartaaniillutilluunniit umiarsualiviiniikkaluarpata.

§ 3. Umiarsuarni sutorniartarfeqarnermut tunngatillugu umiarsuaatillip illoqarfittut najugarisaani imigassanik nioqquteqarsinnaaneq kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarlunilu atorunnaarsitaasassaaq, umiarsuaq Kalaallit Nunaanneersuusutut allagartaqarpat. Umiarsuit Danmarkimi nunaniluunniit allaneersutut allagartallit imigassanik nioqquteqarsinnaanerat umiarsuup unnuiffigisaani kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarlunilu atorunnaarsitaasassaaq.
Imm. 2. Imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissut piginnittup attartortulluunniit allanngornerisigut kiisalu aamma annertuumik allanngortiterisimasoqartillugu nalilerneqaqqittassaaq.
Imm. 3. Pisortat suliffeqarfiisa umiarsuaataanni sutorniartarfinnut imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutinik allagartanngorlugit tunniussisoqartassanngilaq, taamaattorli namminersortunut maleruaqqusat pisortat suliffeqarfiinut aamma atuutitinneqarput.

§ 4. Iraigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissuteqarnermi kommunalbestyrelsip ilanngullugu aalajangertassavaa sutorniartarfimmi imigassanik kimittuunik kimikitsunillu sassaallerfiusartumi inuit ataatsikkut qassit isersimasassanersut.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip isersimasussanik amerlassusiliinermini Søfartsstyrelsip ilaasunik amerlassusiliineranit amerlanerusunik akuersissuteqassanngilaq.

§ 5. Init imigassanik kimittuunik kimikitsunillu sassaallerfiusussatut akuerineqarsimasut kisimik sassaallerfittut atorneqassapput.
Imm. 2. Init imigassanik sassaallerfiusartussat atulinnginnerini Søfartsstyrelsimit angalanissamut akuersissut pissarsiarineqareersimassaaq kiisalu namminersorluni inuutissarsiorfeqarnermut akuersissut imigassanillu nioqquteqarsinnaanermut akuersissut.

§ 6. Sassaallertarfiit initaanni eqqaannilu nipiliorneq, nukersorluni qunutitsineq (persuttaaneq), ajuallatsitsiniarneq taakkuluunniit assinginik iliorneq aammalu kikkulluunniit eqqissisimanissaannut akornutaasumik iliuuseqarneq imaluunniit isersimasunut ajoqutaasinnaasumik torersumilluunniit assuarnanngitsumillu pissusilersornissamut akerliusumik iliorneq inerteqqutaapput.
Imm. 2. Inun. 1-imi aalajangersakkat unioqqutinneqarpata imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissummik piginnittup taassumaluunniit tullersortaata qanoq iliornerit uparuaaffigissavai pisariaqarpallu unioqqutitsisoq sassaallertarfimmit qimagutitissavaa imaluunniit umiarsuup naalagaa aggeqqussallugu.

§ 7. Sassaallertarfiup initaani taassumaluunniit eqqaani kamaattoqarsiraatillugu annertuumilluunniit eqqissiviilliortoqarsimatillugu umiarsuup naalagaata imigassanik kimittuunik kimikitsunillu sassaallernerup ullup sinneranut matuneqarnissaa naalakkiutigisinnaavaa. Taamatut matusineq piaarnerpaamik kommunalbestyrelsimut, imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissummik tunniussisimasumut nalunaarutigineqassaaq, pisortalli suliffeqarfiisa umiarsuaataanni taamaalisoqarsimappat Naalakkersuisunut nalunaarutigineqassalluni.

§ 8. Sassaallertarfiit initaanni isersimasut ataatsikkut ima amerlatigissanngillat tamanna piffimmi eqqissisimanissamut akornutaalluni, takuuk § 4.
Imm. 2. Piffimmi eqqissisimanissaq anguniarlugu pisariaqartinneqarpat Naalakkersuisut immikkut ittumik pissutissaqartillugu aalajangersinnaavaat ataavartussamik piffissalluunniit aalajangersimasup iluani isersimasut amerlanerpaaffissaannik oqartussaatitat aalajangigaannit ikinnerusunik isersimasoqartassasoq.

§ 9. Umiarsuup sassaallertarfillip sutorniartarfiani taassumalu pujortartarfiani taamaallaat imigassanik kimittuunik kimikitsunillu akilersillugit sassaallerneq imernerlu ajornartitaanngillat.

§ 10. Nakkutilliisutut oqartussat tassaapput kommunalbestyrelsi, politiit, Søfartsstyrelsi aamma peqqinnissamut oqartussat.
Imm. 2. Søfartsstyrelsi sassaallertarfiit akuerineqarnerini piumasaqaataasut suli eqqortinneqarnersut sukkulluunniit misissuiffiginissaannut piginnaatitaavoq.
Imm. 3. Peqqinnissamut oqartussat eqqiluisaarnikkut pissutsit naammaginartuunersut sukkulluunniit misissuiffiginissaannut piginnaatitaapput.

§ 11. Nakkutilliisutut oqartussat suliffimmi piumasaqaatinik naammassinninngitsunut aaqqiinissamik naalakkiuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkiutit taakku oqartussat ilaata piffissaliussaata iluani aaqqinneqanngippata nakkutilliisutut oqartussat aaqqitassat taakku naammassitserlugit suliffik matugallaqqusinnaavaat, aaqqitassat isersimasunut sulisunullu isumannaallisaaffigineqarnermut peqqinnissakkulluunniit ulorianartorsiortitaasinnaanermut annertuumik pissutaasimappata.

§ 12. Sassaallerfimmi pissutsit inatsisitigut piumasarineqartunik naammassinnissimanngippata nakkutilliisutut oqartussat kommunalbestyrelsimut, imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissuteqarsimasumut, pisortalli suliffeqarfiisa umiarsuaataat pineqarpata Naalakkersuisunut, nalunaaruteqassapput. Nakkutilliisutut oqartussat nalunaarumminni ilanngullugit oqaatigissavaat naalakkiutit suut qanoq piffissalikkat suliffiup aaqqinneqarnissaanut pisariaqartissimaneritik.

§ 13. Kommunalbestyrelsip akuersissut killissaminik qaangiisimasoq nutaanngortikkumanngippagu, aammalu kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaanni § 8 tunngavigalugu suliffimmut aalajangersakkanik sumiginnaaneq pissutigalugu akuersissut arsaarinnissutigippagu, aamma kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaanni §§ 17 aamma 18 tunngavigalugit imigassanik kimikitsunik nioqquteqarneq sassaallernerlu inerteqqutigippagit, aalajangerneq tunngavilersugaq allakkatigut tammarnaveeqqusikkatigut nalunaarutigineqassaaq imaluunniit allakkisartumit nalunaarutip tigunera uppernarsagassanngorlugu tunniukkiartorneqassalluni. Allakkani ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq aalajangigaq Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaasoq aalajangikkap nalunaarutigineqarneraniit sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit.
Imm. 2. Naalakkersuisut aalajangigaat naammagittaalliortumut allakkatigut tammarnaveeqqusikkatigut nalunaarutigineqassaaq, taassumalu najugaani kommunalbestyrelsi nalunaarutip assilineqarneranik nassinneqassaaq.
Imm. 3. Naalakkersuisut aalajangigaat allaffeqarfikkut oqartussanut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngilaq, kisiannili aalajangernerup eqqortuussusia eqqartuussivinnut misilitsinneqarsinnaavoq Naalagaaffiup Tunngaviusumik Inatslsaani § 63 naapertorlugu. Eqqartuussivimmut suliassanngortitsinerup kingunerissanngilaa suliassap suliarineqarnerata nalaani aalajangikkap atorunnaarallarnera.

§ 14. Nalunaarummi matumani aalajangersakkanik unioqqutitsinerit akiliisitsissutigineqarsinnaapput.

§ 15. Nalunaarut manna atortuulersinneqarpoq 1. december 1992 aallarnerfigalugu. Tamatumunnga peqatigitillugu umiarsuarni imigassanik aalakoornartulinnik sassaallertarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 17 ulloq 29. marts 1990-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat ulloq 27. november 1992.
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann