Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 4
29. maaji 1992
Atuuttut

Imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat

Imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarneq sassaallernerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 13-imi 26. oktober 1989-imeersumi, Inatsisartut inatsisaasigut nr. 8-kut 17. maj 1990-imeersukkut aamma nr. 9-kut 9. april 1992-imeersukkut allannguuteqartinneqartarsimasumi, § 10 imm. 1, aamma § 17 imm. 3 tunngavigalugit, takuuk § 24 imm. 3, makku aalajangersarneqarput:

 

§ 1. Imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissummi erseqqissumik allassimassaaq ini suna inilluunniit suut akuersissummut atatinneqarnersut, aammalu akuersissummi allassimassaaq akuersissummut atatillugu immikkut ittunik piumasaqaateqartoqarsimanersoq.
Imm. 2. Imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarneq nerisassanik aggiussisitsilluni annitassanilluunniit pisinermut atatillugu akuersissutigineqarpat tamanna akuersissummi erseqqissumik allassimassaaq.
Imm. 3. Immikkut ittunik piumasaqaateqartoqarsimappat tamakku allakkatigut akuersissummulluunniit tapiliussatut nalunaarutigineqassapput.
Imm. 4. Imigassat aalakoornartullit pillugit Inatsisartut inatsisaanni anguniarneqartutut taaneqarsimanngitsut ilanngullugit kommunalbestyrelsi piumasaqaateqartassanngilaq.

§ 2. Kommunalbestyrelsip akuersissutit qassit tunniukkumanerlugit, najukkami piffinni suni nioqquteqartarfiit sassaallertarfiillu inissinneqassanersut aammalu akuersissummut atatillugu immikkut ittunik piumasaqartoqassanersoq aalajangersinnaavai.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aalajangersinnaanngilaa nioqquteqarfeqanngivillunilu sassaallertarfeqanngivinnissaa.

§ 3. Pisiniartartut amerlassusiat naapertorlugu oqimaaqatigiissitsiniartariaqarmat kommunalbestyrelsip piffinni ataasiakkaani suni qanoq amerlatigisunik nioqquteqarfeqarlunilu sassaallertarfeqarnissaa eqqarsaatigeqqissaartariaqarpaa.
Imm. 2. Kommunip iluani pilersaarusiaq aqqutigalugu sumi nioqquteqarfiliortoqarlunilu sassaallertarfiliortoqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangersartassavaa, takukkit nunamik atuineq pilersaarusiornerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat kiisalu kommunit aamma immikkoortut pilersaarusiorneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat.

§ 4. Kommunalbestyrelsip illoqarfiup pilersaarusiorneranut tunngatillugu isumaliutersuutiminut ilanngullugu aalajangersinnaavaa niuertarfinnut timersortarfinnut atasunut, atuarfeqarfiit allalluunniit inuusuttut najornerusartagaanniittut eqqaanniittunut imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutit tunniunneqannginnissaat.
Imm. 2. Imigassanik nioqquteqarsinnaanermut kantiinanut, cafeterianut, kaffe- aamma grillbarinut assigisaannullu akuersissuteqartoqartariaqanngilaq, nerisassanik aggiussisitsilluni annitassanilluunniit pisinermut atatillugu nioqquteqarnerunngippat. Innuttaaqatigiit illuutaat tamatigut imigassartaqanngitsumik ingerlanneqartarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

§ 5. Imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissut niuertarfinnut, kaaviiaartitamikkut piginnitsiminnut imigassamik nioqquteqarnikkut isertitat amerlanersaannik isertitaqartassasorisanut, tunniunneqartariaqanngilaq.

§ 6. Irnigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqaatip suliarineqarneranut atatillugu kommunalbestyrelsip makku ataatsimut naliliffiigisassavai:
1) qinnuteqartup pissutsit siusinnerusukkut massakkullu atugai qanorlu inuuseqarnera, matumani pineqartoq nioqquteqarfimmik sutorniartarfimmilluunniit ingerlatsinissamut piukkunnartuunersoq, taamaattorli niuernermik, akunnittarfimmik sutorniartarf immilluunniit ingerlatsinissamut ilinniagaqarsimanissaq piumasaqaataasinnaanani, aanunalu
2) qinnuteqartup aningaasatigut atugai, tassani qularnaarniarneqassalluni pineqartoq suliffimmik pilersitsinissaminut isumannaatsumillu ingerlatsinissaminut aningaasanik pisariaqartinneqartunik naammattunik pigisaqareernersoq.

§ 7. Kommunalbestyrelsip akuersissut tunniunneqareersimagaluartoq piffissap akuersiffiusup iluani naliliiffigeqqissinnaavaa, pissutsit akuersissununik pigisaqartup atugai annertuumik allannguuteqarsimappata.
Imm. 2. Akuersissummik arsaarinninneq taamaallaat pisinnaavoq pineqartup inuusianik aningaasatigullu atugaanik isiginninnerup ajoqutigisinnaasaanik pisoqarsimappat, pissutsit taamaattut akuersissuteqarnerup nalaani atuussimagaluarpata itigartitsinermik kinguneqartussaagaluarlutik.

§ 8. Aamma kommunalbestyrelsip akuersissutaareersoq naliliiffigeqqissinnaavaa suliffiup initamigut annertuumik pitsaannginnerulernera pissutigalugu ingerlanneqarnermigut allannguuteqarpat.
Imm. 2. Ininik allanngortiterinerit imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutaareersumik arsaarinninnermut qaqutiguinnaq tunngavigineqartassapput, tamannalu pitinnagu akuersissummik pigisaqartoq naammaginartumik piffissaqartillugu pissutsinik aaqqiiniarnissaanut periarfissaqartittariaqarpoq.

§ 9. Akuersissut ukiut pingasut atuutereersoq nutaanngortinniarneqaqqippat tamanna itigartitsissutigineqarsinnaanngilaq suliffik akuersissutip atuunnerata nalaani naammaginartumik ingerlanneqarsimappat, aammalu pissutsit akuersissummik pigisaqartup atugai allannguuteqarsimanngippata.

§ 10. Kommunalbestyrelsi akuersissuteqarnissamut siumoortumik neriorsuereersinnaavoq inuk ingerlatseqatigiiffilluunniit suliffimmik imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarf iulluniluunniit sassaallerf iusinnaasumik pilersitsinissamut pilersaaruteqarpat. Siumoortumik neriorsuuteqarneq piffissamut killilerneqartassaaq.
Imm. 2. Siumoortumik akuerineqaqqulluni qinnuteqaat akuersissummik qinnuteqaatitulli nalinginnaasutut allatut suliarineqassaaq. Taamaattumik siumoortumik neriorsuuteqarnermi aamma immikkut piumasaqaateqartoqarsinnaavoq.

§ 11. Suliassani tamani imigassamik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutinik arsaarinnittoqartillugu kommunalbestyrelsip pissutsinik sumiginnaanernillu tunngasunik suliaqartilluni allakkatigut uppernarsaataasinnaasunik pissarsisimanissaq qulakkeersimaniartussaavaa.

§ 12. Kommunalbestyrelsip akuersissut killissaminik qaangiisimasoq nutaanngortikkumanngippagu, aammalu kommunalbestyrelsip Inatsisartut inatsisaanni § 8 tunngavigalugu suliffimmut aalajangersakkanik sumiginnaaneq pissutigalugu akuersissut arsaarinnissutigippagu aalajangerneq tunngavilersugaq allakkatigut tammarnaveeqqusikkatigut nalunaarutigineqassaaq imaluunnit allakkisartumit nalunaarutip tigunera uppernarsagassanngorlugu tunniukkiartorneqassalluni. Allakkani ilanngullugu nalunaarutigineqassaaq aalajangigaq Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaasoq aalajangikkap nalunaarutigineqarneraniit sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit.
Imm. 2. Naalakkersuisut aalajangigaat naammagittaalliortumut allakkatigut tammarnaveeqqusikkatigut nalunaarutigineqassaaq, taassumalu najugaani kommunalbestyrelsi nalunaarutip assilineqarneranik nassinneqassaaq.
Imm. 3. Naalakkersuisut aalajangigaat allaffeqarfikkut oqartussanut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngilaq, kisiannili aalajangernerup eqqortuussusia eqqartuussivinnut misilitsinneqarsinnaavoq Naalagaaffiup Tunngaviusumik Inatsisaani § 63 naapertorlugu. Eqqartuussivimmut suliassanngortitsinerup kingunerissanngilaa suliassap suliarineqarnerata nalaani aalajangikkap atorunnaarallarnera.

§ 13. Pisortat suliffiutaanni nioqquteqarfinnut sassaallertarf innullu imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutinik tunniussisoqassanngilaq, kisiannili maleruaqqusat namminersorlutik niuertarfiutilinnut atortinneqartut aamma pisortat suliffiutaannut atortinneqassapput.

§ 14. Pisortat suliffiutaanni nioqquteqarfiit sassaallertarfiillu ingerlanneqarnerini maleruaqqusanik sumiginnaasoqarpat kommunalbestyrelsi akuliuttussaatitaavoq.
Imm. 2. Taamaalilluni kommunalbestyrelsip pisortat suliffii imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarsinnaanerannik sassaallersinnaatitaanerannillu matusiffigigallarsinnaavai malittarisassat suliffinnut namminersortunut atuuttut tunngavigalugit.
Imm. 3. Imigassanik nioqquteqarsinnaanermik sassaallersinnaatitaanermillu arsaarinnikkallarneq, kiisalu pisortat suliffiutaanni imigassanik aalakoornartulinnik nioqquteqarnermi sassaallertarnermilu Inatsisartut inatsisaat malillugu pissutsit kommunalbestyrelsimit uparuartariaqartinneqartut Naalakkersuisunut nalunaarutigineqartassapput. Tamatuma kingorna pissutsit naammaginanngitsut aaqqinneqarnissaannut suliniutinik aalajangiinissaq Naalakkersuisut akisussaaffigaat.

§ 15. Nalunaarut manna atortuulersinneqarpoq 1. juni 1992 aallarnerfigalugu. Tamatumunnga atatillugu imigassanik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 18 ulloq 29. marts 1990-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 29. maj 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann