Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 20
27. maaji 1991
Atuuttut

Inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanerup aqunneqarnera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Inuussutissarsiutitigutilinniartitaaneq, ilinniagaqarnermut tapiissutit inuussutissarsiutinullu tunngasunik siunnersuineq pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi 4. maj 1990-imeersumi §§ 1 aamma 6 naapertorlugit makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Kultureqarnermi Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu


Pisortaqarfik.

§ 1. Inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanerni tamani ilinniartut suliffeqarfiillu pillugit pissutsini aningaasatigut, inatsisilerinikkut, aqutsinikkut pilersaarusiornikkullu qitiusumik ingerlatsineq Pisortaqarfimmit ingerlanneqarpoq, matumani ilanngullugit ilinniartitaanermi tapiissutit, ilinniartitaanermi taarsigassarsiat kiisalu ilinniartitaanermik inuussutissarsiutinullu tunngasunik siunnersuineq.

§ 2. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap najukkanilu ataasiakkaani inuussutissarsiutitigut ilinniartitaaneq pillugu ataatsimiititat inassuteqarneri naapertorlugit naalakkersuisuni ilaasortap makku aalajangersassavai:
1) Ilinniakkami ataatsimi taassumalluunniit ilaani ilinniagaqartut qassit ilinnlartussatut tiguneqassanersut, aamma
2) ilinniartitaanerit ataasiakkaat sammiviillu ataasiakkaat ingerlanneqarnerini holdit ikinnerpaaffissaat.

§ 3. Pisortaqarfiup ukiut tamaasa ilinniakkamut ilinniartussatut tiguneqarnissamik qinnuteqarnermi piffissarititaasut kingulliit periusissallu pillugit paasisitsiniaanerit pisariaqartut aallartittassavai.

§ 4. Najukkani inuussutlssarsiutitigut atuarfeqanngitsuni inuussutissarsiutitigulluunniit ilinniartitaaneq pillugu ataatsimiititaqanngitsuni pisortaqarfiup imaluunniit suliffiup inuulluunniit pisortaqarfiup piginnaatitaata suliassat najukkami inuutissarsiutitigut atuarfiup inuussutissarsiutitigullu ilinniartitaaneq pillugu ataatsimiititap suliassai isumagissavai.

§ 5. Pisortaqarfik Ilinniartitaanermi Tapiissutitpillugit Siunnersuisoqatigiinnut Ilinniartitaanermilu Tapiissutit pillugit Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfiuvoq.

 

Kapitali 2.
Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliaq.

§ 6. Inuussutissarsiutit pingaarnerit taamaasa pillugit qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititalianik pilersitsisoqartassaaq. Ilinniartitaanerup qaffasissusiata pigiinnarneqarnissaa qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap nakkutigissavaa, qulakkiissallugulu Siammasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaanerit nunami tamarmik assigiissaarneqarnissaat.
Imm. 2. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap makku pisortaqarfimmut inassuteqaateqarfigissavai:
1) Ilinniartitaanerit siunertaat imarisaallu.
2) atuarfinni ilinniartitsinerit pillugit tunaartarisassat,
3) sungiusarfiusuni ilinniartitsinerit pillugit tunaartarisassat,
4) sungiusarfiit akuerineqartarnerini tunaartarisassat,
5) suliaqarfimminni ilinniartitaanernik nutaanik aallartitsinerit
6) suliaqarfimminni ilinniaqqitsitaanernik allanillu ilinniagaqarnernik aallartitsinerit.
Imm. 3. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap suliassat allat Nalunaarutinut allanut tunngassuteqartut aamma ingerlatissavaat.
Imm. 4. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliat ilaasortaasa aamma suliassaraat toqqartuisussatut sulisussaq qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap suliaanik ilisimatittassallugu. Kommunalbestyrelsip sinniisuutitaata KANUKOKA qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap suliai pillugit ilisimatittassavaa.

§ 7. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap makkuninnga ilaasortaqarpoq:
1) Sulisitsisut peqatigiiffiisa imaluunniit sulisitsisut annerit ataasiakkaat susassaqartut ilaasortaatitassamittut toqqagaat marluk-pingasut,
2) akissarsiallit peqatigiiffiisa susassaqartut ilaasortaatitassamittut toqqagaat marluk-pingasut,
3) kommunimi qitiusumik ilinniarfiup inissisimaffianiittumi kommunalbestyrelsip ilaasortaatitassamisut toqqagaa ataaseq.
4) Naalakkersuisuni ilaasortap ilaasortaatitassatut toqqagaa ataaseq,
5) qitiusumik ilinniarfiup ilinniartitsisoqatigiivisa ilaasortassamittut toqqagaat ataaseq, kiisalu
6) qitiusumik ilinniarfimmi ilinniagaqartut akunnerminni ilaasortaatitassamittut toqqagaat ataaseq.
Imm. 3. Inatsisartunut qínersereernerit kingorni tamaasa ilaasortaatitassat nutaat toqqarneqartassapput. Toqqagaaqqittoqarsinnaavoq.
Imm. 4. Naalakkersuisuni ilaasortap aalajangersartassavaa peqatigiiffiit/kattuffiit imaluunniit sulisitsisut ataasiakkaat sorliit susassaqarf inni assigiinngitsuni qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamut ilaasortaatitaqarnissaminnuttoqqagaqassanersut. Imm. 1-imi nr. 1 aamma 2 malillugu ilaasortat amerlassusiat allanngorarsinnaavoq.
Imm. 5. Peqatigiiffinnit/kattuffinnitilaasortaatitassatut toqqarneqartut ilinniagaq pillugu ilisimaarinnittuussapput, kommunimilu qitiusumik ilinniarfiup inissisimaffigisaani najugaqartuusariaqarlutik. Ilaasortaq kommunimi tassani najugaqartuunngippat sinniisussatut qinigaasoq kommunimi tassani najugaqartuussaaq. Ilaasortat toqqarneqarnerinik piumasaqaatinik taakkuninnga naammassinninngitsut Naalakkersuisuni ilaascrtamit akuerineqarnissaat itigartinneqarsinnaavoq.

§ 8. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliami taaseqataasinnaatitaanatik ilaasortat aalajangersimasut Naalakkersuisuni ilaasortap toqqarsinnaavai, qitiusumillu ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap aamma pisariaqartitsinini naapertorlugu taamaattunik toqqaasinnaatitaalluni.

§ 9. Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap siulittaasussani taassumalu tullissaa ilumini qinissavai, taakkulu kommunimi qitiusumik ilinniarfiup inissisimaffigisaani najugaqartuusariaqarput. Naalakkersuisuni ilaasortap allami najugaqarneq akuersissutigisinnaavaa.
Imm. 2. Naalakkersuisuni ilaasortap qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap suleriaasissaa aalajangersartassavaa, tassunga ilanngullugit aqutsisut pillugit aalajangersakkat. Suliassat § 6-imi taaneqarsimasut imaat pillugit suleriaasissatut aalajangersakkani ilitsersuusiortoqarsinnaavoq.

§ 10. Peqatigiiffinnit/kattuffinnitassigisaannilluunniit ilaasortanut toqqarneqarsimasunut kommunit aqunneqarneri pillugit inatsimmi malittarisassat aalajangersarneqarsimasut malillugit ataatsimiinnersiutisiaqartitsisoqassaaq. Ilaasortat kommunimit toqqarneqarsimasut ataatsimiinnersiutisiaqartinneqarneratkommunimitaningaasalersorneqassaaq. Ilinniagaqartut sinniisuutitaat taamaallaat ataatsimiinnersiutisiaqartinneqarsinnaapput sungiusarnermik nalaanni akissarsiaqarunik, ataatsimiinnerminnilu piffissaq atugaat akissarsiaannit ilanngaatigineqartassalluni.

 

Kapitali 3.
Qitiusumik iliniarfiit.

§ 11. Inuutissarsiutinut pingaarnerusunut tunngatillugu ataatsimut isigalugu killissarititaasut iluanni qitiusumik ilinniarfiup makku suliassarai:
1) Ilinniartitaanerit pillugit nutaanik siunnersuusiorlutillu ilinniartitaanerit ingerlanneqareersut kukkunersiorlugit aaqqiissutissanik siunnersuusiornissaq,
2) ilinniartitaaneritimaasaaaqqissuunneqarnissaat, matumani ilinniartitaanerup ingerlaneranut tamarmut atuuttussamik atuartitsinissamik pilersaarutit, atuartitsinermi ilitsersuutit atuartitsinermilu atortussat suliarineqarneri ilanngullugit,
3) Siamasissumik Tunngaviusiumik Ilinniartitaanerup ilaata qitiusumik ingerlanneqartussap ingerlanneqarnera,
4) inuussutissarsiutitigut tunngaviusumik ilinniartitaanerit allat,
5) annerusumik ilinniartitaanerit,
6) nangitsisumik ilinniartitaanissaq ilinniaqqinnissarlu siunertaralugit pikkorissartitsinerit,
7) najukkani ataasiakkaani inuutissarsiutitigut siunnersorneqarnerup ingerlanneqarnera, matumani najukkani ataasiakkaani atuarfinni praktikkerneq pillugu ilitsersuisut siunnersorneqartarneri ilanngullugit,
8) qitiusumik ilinniarfimmi ilinniartitaanermi ilinniartunut ilitsersuineq, matumani STI-mi ilinniagaqartut qitiusumik ilinniarfimmiittut ilitsersorneqartarneri ilanngullugit, kiisalu
9) suliassat allat pisortaqarfiup erseqqinnerusumik unnersuussinera malillugu ilinniartitaanernut tunngassuteqartut.

§ 12. Qitiusumik ilinniarfik qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamut/-nulluunniit atuarfiup inuutissarsiutitigut pingaarnerusutigut sussassaqarfigisaaniittunut allattoqarfiuvoq, kiisalu aamma taamaalluni §§ 22 aamma 23 malillugu qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititalianut susassaqartunut allanut.

§ 13. Qitiusumik ilinniarfik forstanderimik Naalakkersuisunit toqqarneqartumik pisortaqassaaq.
Imm. 2. Atuarfimmi atuartitsinermik ingerlatsinikkut, aqutsinikkut aningaasaqarnikkullu akisussaaffik forstanderip tigummivaa.

§ 14. Inspektøri immikkoortoqarfimmiluunniit pisortaq forstanderip sinniisorissavaa.
Imm. 2. Immikkoortortaqarfimi pisortaq, angalallatip ilinniarfiusup naalagaa taakkuluunniit assigissaanik atorfilik atuarfimmi il.il. atuctrtitsinermik ingerlatsinikkut, aqutsinikkut aningaasaqarnikkullu akisussaasuuvoq, pisortaqarf iulli erseqqinnerusumik aalajangersaaneratigut qitiusumik ilinniarfiit arlaata forstanderiata ataani inissinneqarsinnaalluni.

 

Kapitali 4.
Najukkani inuussutissarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliat.

§ 15. Kommunini inuussutissarsiutitigut ilinniarfeqarfiusuni najukkani ataasiakkaani inuussutissarsiutitigut ataatsimiititalianik pilersitsoqassaaq. Najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniartitsinermi ataatsimiititaliap isumagissavaa ilinniartitaanerit najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniarfimmut atatinneqartut malittarisassat atuuttut malillugit ingerlanneqarnissaat, matumani pisinnaasat qaffasissusiata attatiinnarneqarnissaa ilanngullugu.
Imm. 2. Najukkani inuussutissarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliat inuiaqatigiinni atuuffigisaminni suliffissaqartitsiniarnikkut ilinniartitaanikkullu kiisalu ilinniartitaanerit akuutiinneqarnissaasigut ataqatigiissaarisuussapput, makku ilanngullugit:
1) Init nukissallu pisariaqartut kommunit suleqatiginerisigut pissarsiarinissaat,
2) sulisitsisut suleqatigalugit sungiusarfissat pisariaqartinneqartut pissarsiarinissaat, kiisalu
3) ilinniartitaanerit pillugit paasissutissiisarnerit.
Imm. 3. Ataatsimiititat nalunaarutit allat naapertorlugit assigiinngitsunik aamma suliaqartussaapput.

§ 16. Najukkani inuussutissarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliat makkuninnga ilaasortaqarput:
1) Kommunalbestyrelsip ilaasortaatitaa ataaseq,
2) najukkami akissarsiaqartut peqatigiiffiisa/kattuffiisa toqqagaat ataaseq,
3) najukkami namminersorlutik sulisitsut peqatigiiffinnut ilaasortaasut ataatsimocrlutik toqqagaat ataaseq,
4) najukkami pisortat sulisitsisut ataatsimoorlutik toqqagaat ataaseq,
5) najukkami aalisartut piniartullugu peqatigiiffiata toqqagaa ataaseq,
6) aqutsisuulluni skoleinspektøri taassumaluunniit toqqagaa,
7) suliffissarsiuussisarfimnti pisortatut siunnersorti taassumaluunniit toqqagaa,
8) inuussutissarsiutitigut siunnersorti imaluunniit alla assigisaanik suliassaqartoq kommunalbestyrelsimit toqqagaasoq, kiisalu
9) najukkami inuussutissarslutitigut atuarfiup inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanerni ilinniagaqartut tamarmik akunnerminni toqqagaat ataaseq.
Imm. 2. Ilaasortat imm. 1-imi nr.l-imit 5 ilanngullugu kiisalu nr. 9 malillugu toqqarneqarsimasut sinniisissaannik toqqaasoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsimut qinersinerup kingorna ilaasortat nutaamik toqqarneqartassapput. Toqqagaaqqittoqarsinnaavoq.

§ 17. Najukkami inuutiasarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliap siullttaasussani taassumalu tullissaa nammineq ilumini toqqassavai.
Imm. 2. Najukkani inuutissarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliat suleriaasissaat Naalakkersuisuni ilaasortap aalajangersassavai, matumani ulluinnarni ingerlatsisut pillugit aalajangersakkat ilanngullugit. Ulluinnarni ingerlatsinermi aalajangersakkani suliassat § 15-imi taaneqarsimasut imaat pillugit ilitsersuusiortoqarsinnaavoq.

§ 18. Kattuffiit ilaasortaatitassaattut toqqakkatkommunimi aqutsineq pillugu inatsimmi malittarisassat malillugit ataatsimiinersiuteqartinneqassapput. Kommunalbestyrelsip ilaasortaatitaata ataatsimiinnersiutai kommunip aningaasartuutigissavai. Ilinniagaqartut sinniisaat akissarsiaqarlutik sungiusarlutik ataatsimiinnerminni akissarsiaminnik ilanngaanneqartarunik aatsaat malittarisassat taakku malillugit ataatsimiinnersiaqartinneqarsinnaapput.

 

Kapitali 5.
Najukkani inuussutissarsiornermut ilinniarfiit.

§ 19. Najukkami inuutissarsiutitigut ilinniarfiup nunap immikkoortuani pisortaqarfimmit aalajangerneqartumi makku isumagissavai:
1) Inuutissarsiutip pingaarnerusup ataatsip arlallilluunniit iluanni Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaanerup immikkoortuani siullermi atuartitsineq,
2) STI-mi ilinniagaqartut sungiusarneq ilinniarnerlu pillugitilitsersorneqarnerat, taamaattorli § 11, nr. 8 malugiuk,
3) STI-mi ilinniagaqartut tcLmarmik sungiusarnermilu pissutsit atugaasa aqunneqarneri,
4) pikkorissartitsinernik ingerlatsinerit, kiisalu
5) pisortaqarfiup erseqqinnerumik ilitsersuutai malillugit sumiiffinni ataasiakkaani suliassat attuumassuteqartut allat.
Imm. 2. Atuarfiit sumiiffinni susassaqarfii inuutissarsiutit pingaarnerit tunngavigalugit allanngorarsinnaapput.
Imm. 3. Pisortaqarfiup makku akuerisinnaavai:
1) Qitiusumik ilinniarfiup ilinniartitsinerisa ilaat najukkami inuussutissarsiornermut ilinniarfimmut ataatsimut arlalinnulluunniit inissinneqarsinnaasut,
2) Siamasissumik Tunngaviuumik Ilinniartaanerup ilaa najukkami inuussutissarsiornermut ilinniarfimmut allamut qitiusumilluunniit ilinniarfimmut inissinneqarsinnaasoq.

§ 20. Najukkami inuussutissarsiornermut ilinniarfik najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanermi ataatsimiititaliap allattoqarfigaa.

§ 21. Najukkami inuussutissarsiornermut ilinniarfik najukkami inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanermi pisortamit aqunneqarpoq.
Imm. 2. Inuussutissarsiutitigut ilinniartitsinermi pisortap ilinniarfimmi atuartitsinermik ingerlatsinikkut, aqutsinikkut aningaasaqarnikkullu ingerlatat akisussaaffigai. Naalakkersuisut KANUKOKA-llu isumaqatigiissutigissavaat inuussutissarsiutitigut ilinniartitsinermi pisortap suut pisortaqarfiup tungaanut akisussaaffigissagai, aammalu taassuma kommuninut ataasiakkaanut suut akisussaaffigissanerai.
Imm. 3. Inuussutissarsiutitigut pisortaq kommunit ataasiakkaat aalajangersagaat malillugit kommunimi aaqqissuussinermi ilaatinneqassaaq, KANUKOKA-p Namminersornerullutillu Oqartussat akornanni isumaqatigiissut atuuttoq takuuk.

 

Kapitali 6.
Inuussutissarsiornermut ilinniarfiit ilinniartitaanerillu allat.

§ 22. Inuussutissarsiornermut ilinniarfiit qulaani taaneqarsimasunit allaanerusut ataasiakkaarlutik aqunneqarneri naalakkersuisuni ilaasortap aalajangersaaffigissavai.

§ 23. Qitiusumik ilinniarfik siunertarpiami saniatigut inuussutissarsiutit pingaarnerit ilaannik ilinniartitsinermik ingerlataqarpat aqutslnermut suliassartai ataasiakkaarlugit Naalakkersuisuni ilaasortap aalajangersaaffigissavai.

 

Kapitali 7.
Ilinniartitsisoqatigiit.

§ 24. Qitiusumik ilinniarfinni najukkaniluunniit inuussutissarsiutitigut ilinniarfinni tamani ikinnerpaamik sisamanik aalajangersimasumik piffissallu affaa sinnerlugu sulisartussatut atorfinitsinneqarsimasunik ilinniartitsisulinni ilinniartitsisoqatigiit pilersinneqassapput. Ilinniartitsisoqatigiit ilaasortaat tassaapput pisortaq, inspektøri, atuartitsissutinut siunnersorti, immikkoortoqarfinni pisortat, pisortap tullia kiisalu ilinniartitsisut aalajangersimasumik atorfinitsinneqarsimasut tamarmik, matumani assigiinngitsut tunngavigalugit atorf initsinneqarsimasut aamma ilaallutik.
Imm. 2. Ilinniarfinni imm. 1-imi taaneqarsimasunit minnerusuni ilinniartitsisoqatlgiinnikpisortamillu inuttaqarlutik ilinniartitsoqatigiit suliassaannik ingerlatsissapput.
Imm. 3. Ilinniartitsisut allat sulisullu allat aalajangersimasumik atorfinitsinneqarsimasut ilinniartitsisoqatigiit ataatsimiinnerini najuussinnaatitaapput. Sapaatit akunnerini timelærerit ilirmiartitsinerisa nalaanni ataatsimiittoqassatillugu taakku aamma najuussinnaatitaapput. Ilinniartitsisoqatigiit ataatsimiinnerini timelærerit najuussiinnatitaanerat taakkununnga immikkut ataatsimiinnersiaqarfiusinnaatitaanngilaq.
Imm. 4. Ilinniarfinni ilinniagaqartut ataatsimiititaqarf iini ilinniagaqartut sinniisaat ilinniartitsisoqatigiit ataatsimiinnerini najuussinnaatitaavoq. Ilinniagaqartulli sinniisaat apeqqutit inunnut ataasiakkaanut ilinniagaqartunullu tunngasut suliarineqarnerini najuussinnaatitaanngilaq, sinniisuutitarli ilinniagaqartumut illersuisutut atorneqarsinnaavoq, § 31, imm. 1 takuuk.

§ 25. § 24, imm. 1 malillugu ilinniartitsisoqatigiit pilersinneqartut siulittaêtsussartik aalajangersimasumik ilinniartitsisutut atorfinitsinneqarsimasut akornannit qinissavaat. Qinersineq ukiut tamaasa septembarip naannginnerani pisassaaq ukiullu atuartitsiviusup sinneranut atuutissalluni. Siulittaasoq tunuarpat ukiup atuartitsiviup sinneranut siulittaasussaaq nutaaq qinerneqassaaq.
Imm. 2. Ilinniartitsoqatigiitsinnerlugitlærerkollegia atorpat siulittaasumik toqqaasoqassanngilaq, § 24, imm. 2 takuuk.

§ 26. Ilinniartitsisoqatigiitileqqoreqqusassatiknamminneq aalajangersassavaat. Ileqqoreqqusat pisortaqarfimmit akuerineqassapput.

§ 27. Ilinniartitsoqatigiinni ilaasortat ilinniartitsisoqatigiit ataatsimiinnerini pinngitsooratik peqataasussaatitaapput. Tamannattaaqatuuppoqilinniartitsisoqatigiinni § 24, imm. 2, naapertorlugu pilersinneqarsimasuni ilaasortanut, ilaasortani apeqqutit § 28-mi pineqartut suliarineqassagaangata.

§ 28. Suliassani tamani atuarfiup siulersuisuinit, qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamit najukkamiluunniit inuussutissarsiornermut ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamit saqqummiunneqartunut ilinniartitsisoqatigiit oqaaseqaateqartassapput.
Imm. 2. Ilinniarfimmi perorsaanermut, aqutsinermut aningaasaqarnermut, ilinniartitsisunut ilinniartunulluunniit apeqqutini pingaarutilinni ilinniartitsisoqatigiit oqaaseqaateqartassapput apeqqutit ilinniarfiup siulersuisuinit aalajangiiffigineqannginnerini. Ilinniartut pineqaatissinneqarnissaat pillugit ilinniartitsisoqatigiit oqaaseqarfiginisaannut aamma taamatut periarfissaqartinneqassapput.
Imm. 3. Pisortaqarfiup ilinniartitsisoqatigiit allanik suliakkersinnaavai.

§ 29. Ilinniartitsisoqatigiit suliaannut aningaasartuutit ilinniarfinnit ataas:iakkaanit aningaasartuutigineqassapput.

 

Kapitali 8.
Ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivi.

§ 30. Inuussutissarsiornermik ilinniarfiit ataanni ilinniarfinni tamani ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivi pilersinneqassaput .
Imm. 2. Ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivi ukiumut atuarfiusumut ataatsimutqinerneqartassapput. Ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivini ilaasortat tassapput ilinniarfimmi klassit, holdit, ukiumi ataatsimi atuartut, ilinniakkat, ilinniakkat iluini sammiviit assigiinngitsut allatulluunniit naleqquttumik agguataarinerni ataasiakkaani atuartut sinniisaat. Ilinniagaqartut siunersuisoqatigiivisa siulittaasoq taassumalu tullissaa namminneq iluminni qinissavaat .
Imm. 3. Ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivisaqinerneqartarnerinut malittarisassat pisortaqarfiup aalajangersarsinnaavai.

§ 31. Apeqqutini tamanut attuumassuteqartuni ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivi ilinniarfiup siulersuisuinut ilinniartitsisuinullu ilinniagaqartut sinnerlugit saqqummertassapput, taakkualu kissaateqarneri naapertorlugit suliassani ataasiakkaani ikiortassallugit.
Imm.2. Ilinniagaqartutsiunnersuisoqatigiivisasuleriaasissartik namminneq aalajangersassavaat. Forstanderip najukkamiluunniit inuussutissarsiornermut ilinniartitaanermi pisortap suleriaasissaq taanna akuerissavaa. Ilinniagaqartut siunnersuisoqatigiivisa aalajangiineq qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamut najukkamiluunniit inuussutissarsiornermut ilinniartitaanermi ataatsimiititaliamut ingerlateqqissinnaavaat.

 

Kapitali 9.
Atortuulersitsineq.

§ 32. Nalunaarut atortuulersinneqarpoq 1. juli 1991 aallarnerfigalugu.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu makku atorunnaarsinneqarput:
1) Savaatilissat ilinniartitaanerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 6-imi 1. juni 1983-imeersumi §§ 3 aamma 4,
2) Ilinnutissarsiutitigut ilinniartitaanermi nangitsinermik allaffimmi niuernermilu llinniartitaaneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 5-imi 30. juni 1983-imeersumi §§ 3 aamma 5,
3) Umiartornermut aalisarnermullu tunngatillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 2-mi 27. marts 1984-imeersumi §§ 3 aamma 4,
4) Najukaami inuussutissarsiornermut ilinniartitsinermut ataatsimiititaliaqarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 1 19. januar 1988-imeersoq,
5) Siamasissumik Tunngaviusumik inuussutissarsiutinut Ilinniartitsinerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 2-mi 19. januar 1988-imeersumi §§ 6-imiit 8-mut, 16, 17 aamma 27 kiisalu 33.
6) Sumiissusertutut Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerit pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 17-imi 17. juni 1988-imeersumi §§ 3 aamma 4.
7) Qitiusumik ilinniartitaanermi ataatsimiititaliaq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3 19. januar 1989-imeersoq, kiisalu
8) Ilinniartitaanermi Pisortaqarfiup kaajallaasitai makku:
a) Saviminilerinermik Sanaartornermillu Ilinniarfinni ilinniartitsisoqatigiit malittarisassaat nr. 4/83, kiisalu
b) Angallatinut naalaganngorniartut, Umiartortunngorniartut Aalisartunngorniartullu Atuarfiini ilinniartitsisoqatigiit malittarisassaat nr. 12/84.
Namminersornerullutik Oqartussat, 27. maaji 1991
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist