Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 14
15. apriili 1991
Atorunnaartut

Inunnik isumaginnittussat ilinniartitaasarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisussat ilinniartitaasarnerat pillugu isumaginninnermilu suliaqartussanik ilinniartitsisarnerit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni § 29 nr. 1 16. maj 1989-imeersoq naapertorlugu aalaj angersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Ilinniartitsisarnerup siunertaa.

§ 1. Inunnik isumaginnittussanik ilinniartitsinermi siunertarineqarpoq, pisortat namminersortullu ingerlatsiviini, inissiisarfiini suliffeqarfiinilu isumaginninnermut tunngasut iluanni sulisussanik ilinniartitsinissaq aammalu tunngaviliinissaq tamatumunnga tunngasutigut ineriartornermik malinnaanissamut.
Imm. 2. Inunnikisumaginnittussatutilinniartitaaneq piginnaaneqalersitsissaaq atuarfinni, ullukkut aamma ulloq unnuarlu inissiisarfinni, immikkut sungiusarfinni, utoqqaat illuini il. il. isumaginninnerup tungaatigut suliassanik suliarinnissinnaanermut.

 

Kapitali 2.
Ilinniartussatut tiguneqarneq.

§ 2. Inunnik isumaginnittussatut ilinniartunngorniarluni qinnuteqartoq tigutissaguni
1) isumaginninnermi ikiortitut ilinniartitaanermik ukiunik marlunnik sivisussuseqartumik naammassinnissimassaaq aammalu kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaassalluni, imaluunniit
2) meeqqat atuarfiata kalaallit oqaasiinik, regning/matematik aamma qallunaat oqaasiinik inaarutaasumik misiliineri naammassisimassavai, aamma inuussutissarsiummik sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi misilittagaqarsimassaaq, kiisalu 19-inik ukioqalereersimassalluni.
Imm. 2. Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfiup qinnuteqartut allanik tunngavillit akuerisinnaavai, allat aqqutigalugit taamatut piukkunnaateqalersimappata.

§ 3.

Ilinniartussatut tigutinnerit ilinniarfissuup pisortaata suliarisarpai, Namminersornerullutik Oqartussat Ilinniarfissuarmi aalajangersimasumik rådit ataatsimiititaliallu pillugit nalunaarutaat malillugit.

 

Kapitali 3.
Ilinniarnerup imarisaa annertussusaalu.

§ 4. Ilinniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqarpoq, arfinilinnillu imminnut atasuinnarnik semestereqarluni.

§ 5. Ilinniarnerup imarivai:
Perorsaaneq, psykologi tiimit 1200
Isumaginninnermut tunngasut tiimit 600
Kulturimut suliarisartakkanullu tunngasut (tusagassiuutit pillugit fagi, sulliviit pillugit fagi, isiginnaartitsineq/nipilersorneq tiimit 900
Sulinermik pikkorissarneq sap. akun. 24-t Tapiutitut atuartitsinerit, tassunga ilaapput tarnikkut nappaatinik ilinniarneq, socialmedicin aammalu nammineq toqqagassat tiimit 300

§ 6. Ilinniartitaaneq tunngaviusumik ilinniartitaanermik aallartinneqassaaq (basisperiode).
Imm. 2. Tunngaviusumik ilinniartitaanerup siunertaraa ilinniartut inuiaqatigiinni pissutsinik tamanut tunngasunik, tarnikkut pissutsit pillugit isumaginninnermi ingerlatseriaatsinik, atassuteqaqatigiinnermik, ilinniagaqarnermilu periaatsinut tunngasunik ilalimmik paasisimasaqalernissaat.

§ 7. Tunngaviusumik ilinniartitaanerup (basisperiode) imarivai:
1) Psykologi, perorsaanermi isumaginninneq,
2) Fagit isumaginninnermut tunngasut,
3) Fagit tusagassiuutinut tunngasut ilinniariaatsinik sammisaqarnermik ilallit, kiisalu
4) Isiginnaartitsineq.

§ 8. Ilinniartut atuarnerminni, sulinermik pikkorissarnerminni inuutissarsiornikkullu siunnersorneqarsinnaanngorlugit aaqqissuisoqassaaq.

§ 9. Ilinniartoq ilinniartussatut tigutinnermigut atuartitsinermut soraarummeernissamullu atuarnerup nalinginnaasumik ingerlasarneranut peqataasussanngussaaq.

§ 10. Ilinniartoq atuartitsinermi peqataassalluni pisussaatitaavoq.

§ 11. Ilinniartitsinermi peqataanerit, sulianik tunniussinerit, ilinniarnermilu qanoq malinnaalluartiginerit allattorsimaffii akuerineqaqqaassapput, ilinniartup sammisani ataasiakkaani soraarummiinnginnerani, tak. Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat Ilinniarfissuarmi aalajangersimasumik rådit ataatsimiititaliallu pillugit.

§ 12. Ilinniarnermi peqataasimanerit ilinniarfissuup pisortaanit aatsaat akuerineqarpata, ilinniarnerup immikkoortortaanit tulliuttumut ingerlaqqittoqarsinnaavoq, tak. § 11.
Imm. 2. Ilinniartoq ingerlaqqinngitsoortoq, tak. stk. 1, aatsaat ilinniarfissuup pisortaanit akuerineqaqqaarluni ilinniarnerup immikkoortuanik uteqqiisinnaavoq.

§ 13. Ilinniarneq taamaatiinnarlugu unitsissimagaanni, aatsaat ilinniarfissuup pisortaanit akuerineqaqqaarluni ilinniarneq nangeqqinneqarsinnaavoq.

§ 14. Ukioq ilinniartitsiviusoq augustip aallaqqaataaniit julip 31-ata tungaanut sivisussuseqarpoq.

§ 15. Ilinniarnerupimmikkoortortaiagguarneqassapput tunngaviusumik ilinniartitaanermut, sap. akunnerinut skema malillugu atuartitsivinnut (skemauger), sulinermikpikkorissarfiit nalaannut (praktikperiode), naammassiniagassaqartitsinernut (projektperioder), sap. akunnerinut pikkorissarfiusunut aamma soraarummeerfinnut. Taakkua inissititernerat ilinniarfissuup pisortaata aalajangertarpaa, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat Ilinniarfissuarmi aalajangersimasumik rådit ataatsimiititaliallu pillugit aalajangersakkat malillugit. Pilersaarut taanna killissarititanik pilersaarusiummik taaneqartartoq (rammeplan) ukiuttamaasa ilinniarfissuup pisortaanit augustip aallaqqaataata qaangiutinnginnerani Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfimmit akuerineqartussanngorlugu nassiunneqartarpoq.

 

Kapitali 4.
Atuaqatigiittussanik pilersitsineq.

§ 16. Aallaaviusumikatuaqatigiittussatamerlanerpaamik nalinginnaasumik 20-t sinnersimassanngilaat.
Imm. 2. Sulliviit pillugit fagimi atuaqatigiit marlunngorlugit avinneqarsinnaapput, ilinniartut aqqaneqmarluk sinnerlugit amerlassuseqarpata.

 

Kapitali 5.
Soraarummeerneq misilitsinnerillu.

§ 17. Sammisani ataasiakkaani soraarummeernerit, misilitsinnerit karakterillu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat inunnik isumaginnittussanik ilinniartitsinermi sammisat pillugit nalunaarutaanni aalajangersakkat atuupput.
Imm. 2.Soraarummeerneq gruppikkuutaarluni pisinnaavoq aammalu sammisimasat akuleriissillugit soraarummeernerusinnaalluni, tassunga ilaassapput perorsaaneq fagilu isumaginninnermut tunngasoq. Ilinniartut immikkuutaarlugit soraarummeersinneqartassapput faginilu tamani immikkut karakterilerneqartassallutik.
Imm. 3. Soraarummeerutissat tassaapput atuaqatigiinni ataasiakkaani atuartitsissutaasartut, tassunga ilanngullugit nammineerluni atuarlugit ilikkakkat, tak. Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat inunnik isumaginnittussanik ilinniartitsinermi sammisassarititaasut pillugit. Soraarummeerutissat soraarummeernissaq nalliutsinnagu naliliisussamut akuerisassatut saqqummiunneqartassapput. Soraarummeerutissat nassuiarnerat ilinniartitsisunit ataasiakkaanit ilinniartunik oqaloqateqarnikkut suliarineqartassaaq.

§ 18. Naliliisut Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfiup ivertittassavai. Ilinniartitsissutini tamani naliliisoqartassaaq, sulinermik pikkorissarneq kisiat pinnagu, tak. Namminersornerullutik Oqartussat inunnik isumaginnittusat ilinniartitaaneranni fagit pillugit nalunaarutaat, § 10, imm. 7, Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu pisortap naliliisut siulittaasuuffigai.
Imm. 2. Ilinniarfissuup pisortaata soraarummeernerit aqunnissaat isumagisassaraa, §§ 17-21 naapertorlugit, aammattaaq Namminersornerullutik Oqartussat inunnik isumaginnittussanikilinniartitsinermisammisassarititat pillugit nalunaarutaat naapertorlugu.
Imm. 3. Soraarummeerneqartillugu pissusissamisoortoqanngippat ingerlaannartumik Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfimmut nalunaarutigineqassaaq.

 

Kapitali 6.
Allattariarsorluni misilitsinnerit.

§ 19. Inaarutaasumik allattariarsorluni suliassat ilinniartitsisumit pisassiissutigineqassapput.
Imm. 2. Akissutit soraarummeertunut ilinniarnerup inereerneratigut tunniunneqassapput. Akissutit tunniunneqanngitsut ilinniarnerup inerneranit ilinniarnerup immikkoortuata (semester) siulliup qaangiunnerani suujunnaarsinneqarsinnaapput.

 

Kapitali 7.
Oqaluttariarsoriuni misilitsinnerit.

§ 20. Apeqqutit ilinniartitsisumit apeqqusiarineqassapput. Apeqqutit soraarummeerutissamut naleqqiullugit pisassiissutinut naleqquttussaapput. Atuartitsissutini ataasiakkaani misilitsinnerup qanoq ilusilersorneqarnissaanik aalajangersaasoqarsimanngippat soraarummeersitsineq ilinniartup allallugusuliarisimasaanit ilinniartitsisumit censorimillu akuerineqareersimasumit aallaaveqassaaq.
Imm. 2. Apeqqutit soraarummeerutissat censorimit akuerineqassapput. Ilinniartitsisoq pisinnaatitaavoq apeqqutit soraarummeerutissat pillugit censori naggataarutaasumik aalajangiisinnagu isumaqatiginiartarnissaanut.
Imm. 3. Apeqqutit soraarummeerutissat makitsinikkut agguaanneqartarput, tamannapisassaaqsoraarummeersitassat qulequttanik namminneq piumallugit qinnutigisimasaannik imaluunniit ataasiakkaarlutik namminneerlutik atuarsimasaannik imaqartussatut soraarummeersitsisoqassanngippat. Piareersarsinnaaneq nakkutilliisoqarluni pisassaaq.
Imm. 4. Soraarummeersitsineq ilinniartitsisoq soraarummeersitsisoralugu ingerlanneqassaaq. Sapinngisamik soraarummeersitsisup soraarummeertullu akornanni oqaloqatigiinnertut censorip akuliuffigisinnaasaatut pisassaaq. Suliaasimasut ilinniartup atuartitsissummik sulisimaneranik uppernarsaatitut saqqummiunneqarsinnaasut soraarummeersitsinermut ilanngunneqarsinnaapput. Censori soraarummeersitsisorlu naliliiniarnerup nalaani kisimiissapput. Soraarummeertoq naliliiniarnermi imminut naliliunneqarsimasumut tunngaviusumik naatsumik oqaatsit atorlugit paasitinneqarsinnaatitaavoq.
Imm. 5. Oqaluttarissanik misilitsinnerit tamanut ammapput.

 

Kapitali 8.
Karakteriliineq.

§ 21. Atuartitsissutit ataasiakkaat karakteriliiffigineqartassapput, NamminersornerullutikOqartussatinunnik isumaginnittussanik ilinniartitsinermi suliassarititaasut pillugit nalunaarutaat naapertorlugu.
Imm 2. Karakteriliinermi 13-skala atorneqassaaq:
13: Namminersorluinnartumik pitsaalluinnartumillu suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
11: Pitsaasumik namminersortumillu suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
10: Pitsaasumik sungiussiinnarpasissumilli suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
9: Pitsaasumik, tassaakunnakusoortumitpitsaanerulaartumik, suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
8: Akunnakusoortumik suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
7: Naammaannartumik, tassa akunnakusoortumit ajornerulaartumik, suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
6: Nalornisoortumik taamaattorli naammaginarsinnaasumik suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
5: Nalornisumik naammaginanngitsumillu suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
03: Nalornisooqisumik, amigaqisumik naammaginanngeqisumillu suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
00: Atorsinnaanngilluinnartumik suliaqarnermi tunniunneqartarpoq.
Imm. 3. Soraarummeernermi karakterit censorimit soraarummeersitsisumillu aalajangerneqartassapput. Taakku siullermik immikkoorlutik karakteriliissapput, censorip karakteriliussaa taaneqaqqaassalluni kingornatigullu karakteriliussassavimmut isumaqatigiinniarneqassalluni. Censori soraarummeersitsisorlu isumaqatigiissinnaanngippata karakteriliussassaq aalajangerneqartassaaq karakteriliussat taakku marluk kateriarlugit agguaqatigiissitsinikkut. Kisitsit agguaqatigiissitsinerup inernera kisitsit 13-skalamiittunut ilaanngippat censorillu karakteriliussaa anneruppat karakteriliunneqassaaq kisitsit angineq siulerisaa, censorilli karakteriliussaa minneruppat kisitsit minnerusoq tulleq.
Imm. 4. Soraarummeertumut karakteriliussassaq karakterit arlallit katinnerisigut aalajangerneqassappat kisitsillu katitat inernerat 13-skalamiinngippat, katitat inernerat taanna akunnaallineqassaaq karakterimut anginermut qaninnerpaamut, tassunga qaninnerpaappat imaluunniit karakterip anginerusup qaninnerpaap minnerusullu qaninnerpaap akornanniippat. Naatsorsukkani allatut inernilinni kisitsit kisitsimmut minnermut qaninnerpaamut akunnaallisinneqartassaaq.

 

Kapitali 9.
Angusinissamut piumasarineqartut.

§ 22. Soraarummeernermi angusiniaraanni minnerpaamik karakteri 6 piumasarineqarpoq imaluunniit sammisani tamani "akuerinarpoq"-mik naliliineq.

§ 23. Ilinniartoq atuartitsissummut sumulluunniit soraarummeerniaqqissinnaavoq soraarummeernermini naliligaanermigut 6 ataassimaguniuk imaluunniit "akuerinanngilaq"-mik naliliisoqarsimappat.
Imm. 2. Ilinniartoq atuartitsissummi ataatsimi soraarummeernissamut marloriarluni peqataajumalluni nalunaarsinnaavoq.
Imm. 3. Ilinniartoq atuartitsissummi ataatsimiataaseriaannarani naggasiullugu misilitsissimappat, misilitsinnermi kingullermi naliliissut atuutilissaaq.
Imm. 4. Ilinniartoq ataaseriaannarluni sulinermik pikkorissarnermik uteqqiisinnaavoq.
Imm. 5. Kultureqarnermi,Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfik immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat imm. 1-4 sanioqqullugit iliorsinnaatitaavoq.

§ 24. Ilinniartoq napparsimaneq, ilaanngitsoorneq naartunerluunniit nakorsamit allagartaliiffigisimasaq pissutigalugu soraarummeersinnaanngippat soraarummeernerluunniit naammassinngitsoorneqarsimappat, Kultureqarnermi, Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfiup aalajangersagaa naapertorlugu soraarummeersitsineqartassaaq napparsimasunut naatsorsuussamik ataasiakkaat taamatut eqqorneqarsimasut najoqqutaralugit aalajangiunneqartartumik, kisiannili imaassalluni atuartitsissutip tulliani soraarummeerutigitinnerani kingusinnerpaamik pissalluni.

 

Kapitali 10.
Allattuiffiit, uppernarsaatit.

§ 25. Ilinniarfissuuppisortaaallattuiffinnikingerlatsissaaq, tassunga ilinniartut tamarmik immikkut allattorneqarfeqassapput. Allattorneqarfimmut allanneqartassapput ilinniartoq pillugu paasissutissat, atuartitsissutinik qinaasisimanera, atsiukkat, peqataajunnaarsitsinerit nalunaarullu naapertorlugu allaasunik iliuuseqarnerit, sulinermik pikkorissarnermit paasissutissat, soraarummeernermi naliliussat atuartullu suliarisimasaanut akuersissutaasimasut.
Imm. 2. Kultureqarnermi , Ilinniartitaanermi Suliffeqarnermilu Pisortaqarfiup allattuiffiit qanoq isikkoqarnissaat ilusilersussavaa.

§ 26. Ilinniartut soraarummeernermi angusisimasut tamatumunnga uppernarsaammik tunineqassapput. Uppernarsaat inummut ataatsimut tunngasumik oqaasertaqarpoq aamma nalinginnaasumik tamanut tunngasumik assigiimmik oqaasertaqarpoq.
Imm. 2. Inummut ataatsimut oqaaseqaat makkuninnga imaqassaaq:
1) ilinniartoq pillugu paasissutissat piffissamilu soraarummeerfimmi sumi atuartitsissummik kingullermik soraarummeersimanersoq,
2) sulinermik pikkorissarnermi naliliissut "akuerinarpoq" sulinermillu pikkorissarfiup suunera,
3) kulturimut tunngasut suliarisartakkallu iluini suliani "akuerinarpoq"-mik naliliissut,
4) fagini ataasiakkaani tamani karakterit § 22 naapertorlugu naatsorsukkat,
5) tapiutitut atuartitsinerit.

Paasissutissat allat ilanngunneqarsinnaanngillat.

Imm. 3. Nalinginnaasumik tamanut tunngasumik assigiimmik oqaaseqaammi nalunaarummi §§ 4, 5 aamma 22 ilanngunneqassapput.
Imm. 4. Soraarummeersimanermut uppernarsaat Ilinniarfissuup pisortaanit inaarneqartassaaq atuartup allattorneqarfigisimasaa najoqqutaralugu. Ilinniarfissuup pisortaata uppernarsaat atsiussavaa.
Imm. 5. Kultureqarnermi,Ilinniartitaanermi uliffeqarnermilu Pisortaqarfiup soraarummeersimanermut uppernarsaatip qanoq iluseqarnissaa aalajangissavaa.

§ 27. Nalunaarut atuutilissaaq ulloq 1. august 1991.

§ 28. Nalunaarut ilinniartunut ukioq 1990/91 kingusinnerusukkulluunnit tigutissimasunut atuuppoq.
Imm. 2. Ilinniartut siornatigut tigutissimasut atuarnertik naammassissavaat aalajangersakkat manna tikillugu atuuttut malillugit.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 15. april 1991.
Marianne Jensen

/

Kaj Kleist