Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 9
6. marsi 1987
Atuuttut

Namminersornerullutik Oqartussat ikuallajasut pillugit nalunaarutaat

Ikuallannaveersaartitsineq qatserinerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9 19. december 1986-imeersoq naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

Kapitali 1.
Suussusersiutit.

§ 1. Nalunaarummi matumani aalajangersakkat atuutitinneqarnissaanni suussusersiutit makku tunngaviussapput:

Imerpalasoq: Sunaluunniit silaannaap qanoq kiassuseqarnera naqitsineralu nalinginnaatillugit imerpalasuusartoq.

Ikikkartarfik: Kiassutsip appasinnerpaaffissaa silasiut 1013 millibar-imiippat imerpalasoq aalartartoq ikikkaassinnaasumik (Abel Pensky, "closed cup").
Imerpalasoq ikuallajasoq:Imerpalasoq kiassuseq annerpaamik 100° C-iuppat ikikkartartoq.

Klasse I-imi naatsorsuunneqartarput imerpalasut 21° c ataallugu ikikkartartut.

Klasse II-mi naatsorsuunneqartarput imerpalasut ikuallajasut 21° C aamma 55° c akornanni ikikkartartut. (Kisitsisit taakku ilanngullugit).

Klasse III-mi naatsorsuunneqartarput imerpalasut ikuallajasut 550 C-imit kiannerusumi ikikkartartut. Klasset taakku pingasut tamarmik avinneqarsimasarput ilaat immikkoortumut underklasse 1-imuttassaasut imerpalasut qanorluunniit ilisukkut imermik akuneqarsinnaanngitsut ilaallu underklasse 2-muttassaasut qanorluunniit ilisukkut imermik akuneqarsinnaasut.

Nalornisoornermi Namminersornerullutik Oqartussat aalajangigassaraat imerpalasoq nalornisoorfiusoq klassemi sorlermiissanersoq, aammalu Namminersornerullutik Oqartussat aalajanqiiffigisinnaavaat imerpalasut ittujaarsorneqartassasut assartorneqartassallutillu malittarisassat matuma siuliini klasseni aalajangersorneqarsimasunit allaanerusut najoqqutaralugit.

Klasseni ataasiakkaani taakkunani assersuutissaalluartutut taaneqarsinnaapput:
Klasse I-1 Benzin
Klasse II-1 Petroleum
Klasse III-1 Gasolia
Klasse I-2 sprit
Klasse II-2 Imigassat kimittuut, spiritus
Klasse III-2 Imerpalasut immikkut ittut (suliffissuarni kemii atorlugu sulliffiusartuni)

Nioqqutissiorfiup ilaa: Illu imaluunniit ini imaluunniit silami nioqqutissiorfik aamma/imaluunniit suliffiusut inuutissarsiornermut tunngatillugu imerpalasunik ikuallajasunik atuiffiusartut.

Maqitsisarfiup ilaa: Illu imaluunniit ini imaluunniit silami tankenit nioqqutissiorfinnilluunniit mikinerusunut poortuiffigalugu maqitsiviusartoq.

Poortuisarfiup ilaa: Illu iniluunniit nioqqutissianik inereersimasunik poortuiviusartoq assigisaanillu atorneqartartoq.

Suliffiit kategori 30-miittut: Nioqqutissiorfiup ilaa aamma/imaluunniit maqitsisarfiup ilaa aamma/imaluunniit poortuisarfiup ilaa imerpalasut ikuallajasut 30° C ataallugit ikikkartarfeqaraangata, imaluunniit imerpalasut ikuallajasut tamatumannga kissarnerusumi ikikkartarfeqaraangata aamma kissarnerulersinneqaraangata kiassutsimut ikikkartarfiannit 10° C ataallugu.

Suliffiit kategori 55-imiittut: Nioqqutissiorfiup ilaa aamma/imaluunniit maqitsisarfiup ilaa aamma/imaluunniit poortuisarfiup ilaa imerpalasut ikuallajasut 30° C aamma 55° C akornanni (kisitsisit taakku marluk ilanngullugit) ikikkartarfeqaraangata kissarnerulersinneqaratillu kiassutsimut ikikkartarfiannit 10° C ataallugu. (Taaguutigineqartut kategori 30 aamma 55 assigaat Justitsministeriap nalunaarutaani nr. 521, 17. oktober 1978-imeersumi taaguutigineqartut kategori A aamma B. Nalunaarummi matumani taaguutit taakku atorneqannginnerinut pissutaavoq taagutit A aamma B Kalaallit Nunaanni illuliortiternermi malittarisassani allatut isumaqartillugit atorneqarmata).

Poortuutissat: Immertakkat assartorneqarsinnaasut 250 liter sinnernagit imartussuseqartut.

Tanket: Immertakkat angallanneqarsinnaasut 250 liter sinnerlugit imaqarsinnaasut, aammalu immertakkat aalaakkaasut qanorluunniit imartussuseqarsinnaasut.

Tankeqarfiit: Tanke ataaseq arlallilluunniit atortulersukkat (soorlu immiiffissanik ammaneqartut, pumperissuteqartut, ruujorimik silaannaartarfeqartut il.il.) illup iluaniissinnaasut aamma/imaluunniit nunap qaavani aamma/imaluunniit nunap iluani.

Tankeqarfiit turtisisarfiit atuiffiusartullu: Tankeqarfiit atortulerneqartarsimasut napasumik pumpemilluunniit allatut ittumik imerpalasumik ikuallajasumik tunisiffiusartut qamutinut motorilinnut orsussamik assartuutinut il.il., tamanna tunisinerusimagaluarpat imaluunniit tunniussinerinnaalluni.

Qamutit assartuutit, tankvogn: Qamutit assartuutit motorillit ataatsimik arlallinnilluunniit tanketaqartut qamutitaasa toqqavigisaannut ilaasaluunniit najummisugisaannut atatillugit imaluunniit ilagitillugit sananeqarsimasut.

Tanke assartuissut, tankcontainer: Assartuissutaasartoq 0,45 m3 sinnerlugu imartussuseqartoq naatsorsuunneqartoq atorneqartuartussaassasoq sananeqarsimasorlu assartugassanut imerpalusunut, silaannartut pissuseqartunut, qajuusaasatut ittunut aggornikunullu mikisunnguakkuutaartunut, tassa ulikkaartilluni assartuutigineqartumit allamut kivillugu nuunneqarsinnaalluni.

Ittujaarneqartartut annertussusissaat: Klasse I-imeersoq 1 literi imaluunniit klasse II-meersoq 5 literi imaluunniit klasse III-meersoq 50 literi. Ittujaarneqartussat qanoq amerlatigisarneri ittujaarneqartut annertussusiinik nalunaarneqartarput poortuutigineqartullu imarisinnaasaat tunngavigalugit amerlassuseqartinneqartarlutik. Poorineqartartut imaarnikut imerpalasuunngitsut poorineqartartuniittut naatsorsuutigineqanngillat.

 

Kapitali 2.
Aalajangersakkat nalinginnaasut.

§ 2. Suliffiit kategori 30-miittut 55-imiittullu aammalu imerpalasunik ikuallajasunik ittujaarisarfiit imatut inissinneqarsimasarlutik, aaqqissuunneqarsimasarlutik aammalu atuutitinneqartassapput ikuallattoqalersinnaanera, ikuallannerup siaruaassinnaanera, inunnik ajoqusertoqarsinnaanera naleqquttunillu suujunnaarsitsisinnaaneq sapinngisamik annikinnerpaamik ajoquserfiusinnaasussanngortillugit, aammalu ikuallattoqalernerani qatserisartut annaassiniarnermi qamisaanermilu sapinngisamik sulilluarsinaasussanngorlugit.

§ 3. Imerpalasut ikuallajasut sukkulluunniit atorneqarnerini, ittujaarneqartarnerini, immiunneqartarnerini, nutserneqartarnerini maqiterneqartarnerinilu pisariaqarnera naapertorlugu mianersortoqartassaaq.
Imm. 2. Imerpalasut ikuallajasut klasse I-1, I-2 aamma II-1 (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit aamma petroleum) toqqaannartumik umiarsuarmit orsussamik assartuummit biilinut motorilinnut tankvogninut imaluunniit umiarsuarmit assartuummit orsussaasivinnut angallanneqartartunut immiissutigineqartarnerat maqitsissutigineqartarnerallu taamaallaat pisassaaq nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissuteqareernerisigut.
Imm. 3. Nunami angallatit motorillit imaanilu  angallatit benziinartortut motorii ingerlatillugit orsiivigineqartassanngillat.

§ 4. Poorineqartartut imerpalasunik ikuallajasunik klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik, petroleumik aamma gasoliamik) imallit illut allatut ajornarsinerani aniniarfigissagaanni (gangini, tummeqqani assigissaannilu) inissinneqartassanngillat. Taamaattorli petroleum ikummatissaq dunkiniititaq annerpaamik 10 literinik imaqartoq tamakkunaniitinneqarsinnaavoq sivikitsumik ittujaarinermi uuttuutigineqartartut 10-t (tassa imaappoq petroleum 50 liter) sinnerneqarsimanngippata.
Imm. 2. Imerpalasunik ikuallajasunik imallit  klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittut ittujaarinermi uuttuutinik 25-nik sinniisimasut (soorlu assersuutigalugu benziina spritiluunniit 25 liter, petroleum 125 liter imaluunniit gasolie 1.250 liter) makkua eqqaanni inissinneqartassanngillat:
a) Stoffit ikuallajasut annertuut.
b) Syret imaluunniit stoffit allat poorineqartunik aseruillutik sunniisinnaasut.
c) Stoffit akikkaaratarsinnaasut imaluunniit ikuallattoqarnerani navianaateqarluarsinnaasut.

§ 5. Tankit matoorullugit inissinneqarsimasut qallersorneqarsimassapput tatineqarnermikkut soorlu angallatinik motorilinnik qarsunneqarnermikkut isumannaatsumik attassisinnaasussanngorlugit. Qallersuutigineqartut tamatigut minnerpaamik 0,5 m issussuseqartinneqartassapput.
Imm. 2. Tankit matoorussat ukiut marluk sinnerlugit atorneqarsimanngitsut peerneqartassapput imaluunniit sioqqanik immerneqartassallutik imaluunniit taamatut ajoquserfiusinnaajunnaarsinneqartassallutik.

§ 6. Namminersornerullutik Oqartussat "Imerpalasut ikuallajasut teknikikkut maleruagassiaq" nassiussuutissavaat, taanna imaqartinneqartussaq suliffiit kategori 30 aamma 55-imiittut qanoq inissinneqartarnissaannik, aaqqissuunneqartarnissaannik qanorlu suliffiusarnissaannik aammalu imerpalasut ikuallajasut qanoq ittujaarsorneqartarnissaannik poortuutigineqartartullu tankillu tamakkualu atortuisa avalaanneqartarnissaanni malittarisassanik.

§ 7. Kivittaatit truckit assigisaallu suliffinni kategori 30-miittuni atorneqartartut imerpalasullu ikuallajasut 30° C ataallugit ikikkartartut ittujaarisarfiiniittut Naalagaaffiup qatserisartoqarnikkut nakkutilliisoqarfianit qanoq ittuunissaat akuersissutigineqarsimasuusassapput.

§ 8. Suliffiit ittujaarisarfiillu §-ini 13, 16 aamma 17-imi eqqartorneqartut inissinneqarfigisimasaanni qatserisartoqarnermi oqartussaasunit ukiumut minnerpaamik ataasiarlugit misissorneqartassapput, tak. ikuallattoornermi qamissaanermilu Inatsisartut peqqussutaanni § 4, imm. 8-mi aalajangersakkat.

§ 9. Tankeqarfinni tunisisarfiit atuisarfiillu qulisartaliussimasaat teknikikkut maleruagassiat taaneqareersut § 6-imi eqqortillugit sananeqarsimasassapput imaluunniit Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqarsimasuussallutik.

§ 10. Nalunaarummi matumani sakkutooqarnikkut sanaartugaâsimasut ilaatinneqanngillat.

 

Kapitali 3.
Poorineqartartut.

§ 11. Imerpalasunut ikuallajasunut poorineqartartut tankillu (immiissutinik maqitsissutinillu allanillu atortulersuutillit) § 6-imi teknikikkut maleruagassiat eqqortillugit sanaajusimasassapput imaluunniit Naalagaaffiup qatserisartoqarnikkut nakkutilliisoqarfianit  akuersissutaasimasassallutik.

§ 12. Poorineqartartut imerpalasumik ikuallajasumik   immerneqartussat immerneqannginnerini ima salinneqartassapput imarisimasaasa amiakkorisinnaasaat allatut ittumik immiiffigineqarnensigut klassenut navianarnerusunut pisussaajunnaarlugit.
Imm. 2. Poorineqartartut immerneqarneranni avatangiisit kiannerulersinnaaneranni pissuteqartumik imarisassaasa suanngariartorsinnaanerat naqitsinermillu annerulersitsiviusinnaanerat taamalu seeriffeqalersinnaanerat qaartoorsinnaanerallu pisariaqarneratut sianigilluarlugit.
Imm. 3. Imerpalasunik ikuallajasunik poorineqartartut klasse I-1, I-2, II-1 aamma 111-1-imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik, petroleumik gasoliamillu) imallit aammalu imaarsimasut klasse I-1 aamma I-2-miittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik spritimillu) imaqartinneqarsimasut isumannaatsumik simissimasassapput.

 

Kapitali 4.
Suliffiit kategori 30 aamma 55-imiittut.

§ 13. Suliffiit kategori 30 aamma 55-imiittut aatsaat sananeqartassapput sananeqarfigisassaanni qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissuteqareernerisigut. Illut silamilu tamakkuninnga suliaqarfiusartut teknikikkut maleruagassianik § 6-imi eqqartorneqartunik eqqortitsiviusassapput imaluunniit nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut unnersuussutaat taaneqareersutut siunertarineqartutut piumasaqaateqarfiusunik allassimasoqartut naapertorlugit inissinneqarsimasassallutik, aaqqissuunneqarsimasassallutik atuutitinneqartassallutillu.

§ 14. § 10-mi aalajangersakkani ilaatinneqanngillat  suliffiit kategori 55-imiittut illutaat quleriiliunngitsoq ataasiinnaasinnaasoq arlaliusinnaasulluunniit 600 m2 angullugit. Tamatumani illut quleriiunngitsut marluk arlallilluunniit 600 m2 angullugit angissuseqartut naatsorsuunneqartarput illutut ataasiinnartut, tassa illut taamaattut teknikikkut maleruagassiani § 6-imi eqqartorrteqartuni malittarisassat naapertorlugit ikuallattoornissamut sillimaniutinik immikkoortulersugaasimanngikkaangata, imaluunniit maleruagassat taakku naapertorlugit imminnut ungasissuserisassaatinneqartut eqqortillugit sanaartorneqarsimagaangata.

 

Kapitali 5.
Ittujaarsuisarneq.

§ 15. Imerpalasut poortorneqarsimasut klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1 (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum gasolialu) ittujaarinerni uuttuutigineqartartut 800-t angullugit ittujaarneqartassapput teknikikkut maleruagassiani § 6-imi eqqartorneqartuni malittarisassat naapertorlugit imaluunniit nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut unnersuussutaat taaneqareersutut siunertarineqartunik piumasaqaateqarfiusunik allassimasoqartut naapertorlugit inissinneqarsimasassallutik, aaqqissuunneqarsimasassallutik atuutitinneqartassallutillu.

§ 16. Nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut   akuersissuteqarrterisigut makkuninnga taamaallaat ittujaarsuineqartassaaq:
a) Imerpalasut klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum aamma gasolia) ittujaarsuinermi uuttuutigineqartartut 800-t angullugit suliffinni § 13imi eqqartorneqartutut ittuni poortorlugit ittujaarsorneqarsinnaasut.
b) Imerpalasut klasse II-2-miittut (soorlu assersuutigalugu imigassat kimittuut, spiritus) poortorneqarsimasut ittujaarsuinermi uuttuutigineqartartut 5.000-it angullugit aammalu suliffiit § 13-imi eqqartorneqartutut ittut ittujaarsuiffigineqassagaangata tankini illup iluaniittuni silamilu nunap qaavaniittuni immiunneqarsimasartussat.
c) Imerpalasut klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum aamma gasolia)  poortorneqarsimasut ittujaarsuinermi uuttuutigineqartartut 800-t sinnerlugit 5.000-it angullugit ittujaarsorneqarsinnaasut.
d) Imerpalasut klasse III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu gasolia) tankini illu iluaniittuni silamilu nunap qaavaniittuni ittujaarsuinermi uuttuutigineqartartut 120-nit 5.000-it angullugit immiunneqarsimasartussat.
e) Imerpalasut klasse I-1, I-2 aamma II-1,imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit aamma petroleum) tankini illup iluaniittuni silamilu nunap qaavaniittuni ittujaarsuinermi uuttuutigineqartartut 5.000-it angullugit immiunneqarsimasartussat.
f) Imerpalasut klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit aamma petroleum) tankini matoorussani immiunneqarsimasartussat. Ittujaarsuiffiusartut teknikikkut maleruagassianik § 6-imi eqqartorneqartunik eqqortitsiviusassapput imaluunniit nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut unnersuussutaat taaneqareersutut siunertarineqartutut piumasaqaateqarfiusunik allassimasoqartut naapertorlugit inissinneqarsimasassallutik, aaqqissuunneqarsimasassallutik atuutitinneqartassallutillu.

§ 17. Ittujaarinerni uuttuutigineqartut 5.000-it sinrterlugit ittujaarisarnissani tamatigut qinnuteqaateqarnerni Namminersornerullutik Oqartussat piumasaqaataat naapertorlugit aaqqissuussivigineqartassapput.

§ 18. §§ 15 aamma 16-imi aalajangersakkani ittujaarneqartartussat makku ilaatinneqanngillat:
a) Imerpalasut klasse Ii-2, III-1 aamma III-2-miit-tut (soorlu assersuutigalugu spiritus, gasolia imerpalasullu immikkut ittut assigiinngitsut) tankini matoorussani ittujaarneqartartussat.
b) Imerpalasut klasse Ii-2 aamma III-2-miittut (soorlu assersuutigalugu spiritus aamma imerpalasut immikkut ittut assigiinngitsut) poortorneqarsimasut aammalu tankinut illup iluaniittunut silamilu nunap qaavaniittunut immiunneqarsimasut, imerpalasut tamakku klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittunut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum aamma gasolia) akuliunnagit ittujaarsorneqaraangata. Imerpalasut klasse II-2-miittut (soorlu assersuutigalugu spiritus) suliffinni § 13-imi eqqartorneqartutut ittujaarneqartartussat § 16-imi aalajangersakkani ilaatinneqanngillat.
c) Imerpalasut klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum aamma gasolia) ittujaarisarnerni uuttuutigineqartartut 25-t angullugit ittujaarneqartartut, takukkilli immikkoortut d-f.
d) Imerpalasut klasse I-1, I-2, II-1 aamma III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit, petroleum aamma gasolia) poortorneqarsimasut ittujaarisarnerni uuttuutigineqartartut 100 angullugit niuertarfinni pisiniarfiusartuni niuertarfiillu quersuartaanni ittujaarneqarsimasartut, tamakkunani imerpalasuni klasse I-1 aamma I-2-miittuni poorineqartoq annerpaamik 1 liter imartussuseqaraangat, imerpalasumilu klasse II-1-imiittumi (soorlu assersuutigalugu petroleum) poorneqarsimasoq annerpaamik 5 literiuppat, aammalu poorineqartut igalaamerngit plastillu niuertarfimmiitinneqartut imaluunniit quersuartaaniitinneqartut tamarmiusut 75 literinik sinneqassanngitsut. Niuertarfiup turtiniaasarfiani quersuartaaniluunniit immiineq, nutserineq maqitsinerlu pisassanngillat.
e) Ittujaarinermi uuttuutigineqartartut 120-t angullugit ittujaarneqarsimasut taamaallaat tassaappata klasse III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu gasolia poortorneqarsimasoq ittujaarneqartussat 6000 liter angullugit).
f) Imerpalasut klasse III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu gasolia 6000 literit angullugit) ittujaarinermi uuttuutigineqartartut 120-t angullugit illup iluani silamiluunniit nunap qaavani ittujaarneqarsinnaasut, tankit illup iluaniititassat 40 literinik imartunerusut naqqup iluaniitinneqassagaangata imaluunniit illup initaani allermiitinneqarlutik.

§ 19. Kiassaatini oliatortuni orsussaasiveqarnermi §§ 15, 16, 17 aamma 18-ip saniasigut Kalaallit Nunaanni illuliortarnermi malittarisassani imm. 10.1 stk. 8-mi aalajangersakkat eqqortitsiviussapput. Gasoliaasiviit, petroleuusiviit benzinaasiviillu matuma
kinguliini taagorneqartutut imartussuseqartut nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissuteqarsimanngikkaluartut atorneqarsinnaapput, taamaattorli oqartussaasut allatut pissuseqartumik suliaqartarnerat aalajangersakkat tamatumunnga atuuttut makku tunngavigalugit pisassalluni:

Gasolia
Tankit matoorussat annerpaamik 250.000 literinik imaqarsinnaassasut. Niuertarfinni taakkualu quersuartaanni pooqartinneqartut annerpaamik 6.000 literiussapput, taakku taamaallaat gasoliamik imaqarsimappata. Tamatumali saniatigut imerpalasut ikuallajasut allat eqqusimaneqarsimappata gasoliamik immerneqarsimasut ikinnerutinneqassapput annerpaamik ittujaarneqartartuni uuttuutigineqartartut katillugit 100 ittujaarsimaneqassallutik. Poortorneqarsimasut annerpaamik 6.000 literit aammalu tankini illup iluaniittuni imaluunniit silami nunap qaavaniittuni, tamatumanili tankini illup iluaniittuni 40 literinik imartunerusut taamaallaat naqqup iluani imaluunniit illup initaani allermi inissinneqarsimassallutik.

Petroleum
Ittujaarneqarsimasoq annerpaamik 125 literinik imartussuseqartoq, tamatumunngalu peqatigitillugu imerpalasunik ikuallajasunik allanik ittujaarisoqarsimassanani. Niuertarfinni taakkualu quersuartaanni annerpaamik 500 literit ittujaarsimaneqassapput poortuutigineqarsimasut annerpaamik 5 literinik imartussuseqassallutik. Annerpaamik 75 literit igalaaminernik plastinilluunniit pooqartinneqarlutik ittujaarsimaneqassapput. Taakkua saniatigut imerpalasut ikuallajasut allat ittujaarsimaneqarpata petroleum millilerneqassaaq tassa annerpaamik ittujaarisarnermi uuttuutigineqartartuni katillugit 100-ussallutik.

Benziina
Ittujaarneqarsimasoq annerpaamik 25 literinik imartussuseqartoq, tamatumunngalu peqatigitillugu imerpalasunik ikuallajasunik allanik ittujaarisoqarsimassanani. Niuertarfinni taakkualu quersuartaanni annerpaamik 100 liter ittujaarsimaneqassaaq annerpaamik 1 literikkuutaartunut poortorneqarsimasoq. Annerpaamik 75 literit igalaaminernik plastinilluunniit pooqartinneqarlutik ittujaarsimaneqassapput. Taakkua saniatigut imerpalasut ikuallajasut allat ittujaarsimaneqarpata benziina millilerneqassaaq tassa annerpaamik ittujaarisarnermi uuttuutigineqartartuni katillugit 100-ussallutik.

 

Kapitali 6.
Assartuisarneq.

§ 20. Imerpalasut ikuallajasut aqqusinikkut assartorneqartarnerini makku malittarisassat atuutitinneqassapput:
a) Poorineqartartut ima usiliunneqartassapput ingerlaarnermi ajoquserneqartussaajunnaarlugit katanneqartussaajunnaarlugilluunniit. Ingerlassinermi aammalu usingernermi usilernermilu pisariaqarnera naapertorlugu mianersortoqartassaaq.
b) Poorineqartartut ilaasoqarfiusartumi inissinneqartassanngillat, ingerlatitsisup issimasarfiani imaluunniit allani ilaasoqarfiusartumut ingerlatitsisoqarfiusumulluunniit attuumassuteqartuusuni. Inuinnaat biiliini annerpaamik ittujaarisarnermi uuttuutigineqartartut 20-t assartorneqarsinnaatinneqarput (soorlu assersuutigalugu benziina 20 liter, petroleum 100 liter imaluunniit gasolia 1.000 liter). (Tak. § 22.b).
c) Aqqusinikkut angallatini motorilinni stoffit radioaktiviusut imaluunniit qaartiterutissat assartorneqartassanngillat.
d) Nunami angallatit motorillit ittujaarisarnerni uuttuutigineqartartut 600-t sinnerlugit assartuutaasut (soorlu assersuutigalugu benziinamik 600 literinik, petroleumik 3.000 literinik imaluunniit gasoliamik 30.000 literinik) nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersiseqqaarsimatinrtagit assartukkamik aatsivimminnut tunniunneqarnissaata il.il. saniatigut aqqutigineqartartumi nalinginnaasumik angallaffiusartumi nakkutigineqaratik qimanneqartassanngillat.
e) Nunami angallatit motorillit ittujaarisarnerni uuttuutigineqartartut 600-t sinnerlugit assartuutaasartut (soorlu assersuutigalugu benziinamik 600 literinik, petroleumik 3.000 literirtik imaluunniit gasoliamik 30.000 literinik) assannik qatserummik minnerpaamik ataatsimik DS 2120 (klasse 13 A, 89 B) naapertorlugu sanaamik sillimmateqartinneqartassapput. Assannik qatserut ingerlatitsisumit tigugasuarneqarsinnaasunngorlugu inissinneqarsimasassaaq.
f) Nunami angallatit motorillit imerpalasunik ikuallajasunik klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik petroleumillu) 14.000 literit sinneqartunik assartuissutaasassanngillat.
g) Nunami angallatinik motorilinnik ingerlatitsisoq ilitsersuunneqartassaaq mianersornissamik assartuisarnerni suliaqartarnernilu pisariaqartumik, tamatumunngalu ilanngullugu imerpalasut klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziinap, spritip petroleullu) pooqartillugit usiliunneqartarnerini inissinneqarfigisassaannilu apuussinermi tupatornissaq ikumasumilluunniit atuinissaq pisassanngitsoq, aammattaarlu assannik qatserutaasartut qanoq atorneqartassasut.

§ 21. Imerpalasut ikuallajasut aqqusinikkut assartorneqartartut (tamatumani ilaallutik imerpalasunut ikuallajasunut poorineqartartut slamslugerit milluaassutaasartut, assartuissutaasartut imaarsissutaasartullu), tankit kalinneqartartut tankillu assartortakkat tankcontainerit pillugit makkua atuutitinneqartassapput:
a) Tankvognit ingerlateqassapput motorimik dieselitortumik imaluunniit allamik Naalagaaffiup qatserisartoqarnikkut nakkutilliisoqarfianit akuersissutaasimasumik. Taama aamma piumasaqaateqarfiupput nunami ingallatit motorillit tankinik tankcontainerinillu 1.000 literit sinnerlugit imaqartartunik assartuereernerni peerneqartartunik atorneqartartut. Tankvognini nunamilu angallatinik motorilinnik tankinik tankcontainerinillu taama ittunik usisarfimmit peerneqarsinnaasunik atuissutaasartuni imerpalasut ikuallajasut klasse I-1, I-2 aamma II-1-miittut (soorlu assersuutigalugu benziina, sprit aamma petroleum) nappartani
immiunneqarsimatillugit assartorneqartassanngillat.
b) Tankvognit imerpalasunik klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik petroleumillu)
assartuutaasartut Naalagaaffiup qatserisartoqarnikkut nakkutilliisoqarfianit assigiiaartuliaasimasutut akuerisaasimassapput, atorneqartarnerilu qatserisartoqarnermi malittarisassiaasimasut akuerisaasimasut naapertorlugit pisassapput. Taama pissusilinnik atugassaqarfiutinneqarput tankit tankcontainerillu kalittakkat, taakku atorneqarsimagaangata imerpalasunut klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittunut (soorlu assersuutigalugu benziinamut, spritimut petroleumullu).
c) 14.000 literit angullugit assartuisarneq tankinit tankcontainerinillu annerpaamik 1.000 literit angullugit imaqartunit kalinneqartartunit usigineqartartunillu nunami angallatini motorilinni kalitariittuniluunniit usigineqartuni maqitsiviusussanngitsuni pisassaaq § 20-mi aalajangersakkat eqqortillugit.
d) Tankvognit atorneqartut tamarmik aammalu nunami angallatit motorillit tankinik 400 liter angullugit taakkualu sinnerlugit imartussuseqartunik usilerneqarsinnaasut Kalaallit Nunaanni Politimesterimit akuersissutigineqartassapput. Tamakkua Politimesterimut takutinneqarnerini akuersissutaasimasumik allakkat titartagartallit takutinneqartassapput imaluunniit akuersissutigineqarsimasup nuutinnera Naalagaaffiup qatserisartoqarnikkut nakkutilliisoqarfianeersoq tamatumani pineqaraangata immikkoortoq b)-mi taaneqartut tankvognit tankillu usiliunneqarsinnaasut imerpalasunik klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik petroleumillu) imaqartinneqartartut. Tassa tankit taakku eqqortillugit suliarineqarsimassapput taavalu typenummer akuersissutigineqarneranni allakkani eqqartorneqartoq tamakkununnga kigartuunneqarsimasassaaq. Tanki nunakkut angallammi motorilimmi isumannaalluartumik usiliunneqarsimasassaaq, angallallu aamma isumannaallisaanermi piumasaqaatinik pisariaqartunik eqqortitsiviusassaaq.
e) Tankvognit aamma nunami angallatit motorillit tankinik tankcontainerinilluunniit 1.000 - 6.000 literinik imartussuseqartunik usilerneqarsinnaasut imerpalasunik klasse I-1, I-2 aamma II-1- imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik petroleumillu) assannik qatserummik minnerpaamik ataatsimik atortuliivigineqartassapput DS 2120-mik (klasse 13 A, 89 B). Qamutit imerpalasumik klasse I-1, I-2 aamma II-1-imiittunik 6.000 literit sinnerlugit imaqartartut saneraanni illugiinni minnerpaamik ataatsimik assannik qatserummik atortuliivigineqartassapput. Assannik qatserutit napparlugit inissinneqartassapput ingerlatitsisumit imaaliallaannaq tiguneqarsinnaasunngorlugit.

§ 22. §§ 20 aamma 21-mi makku pineqanngillat:
a) Imerpalasunik ikuallajasunik klasse Ii-2 aamma III-2-miittunik (soorlu assersuutigalugu spiritusimik aamma imerpalasunik immikkut ittunik assigiinngitsunik) aqqusinikkut assartuisarnerit.
b) Ittujaarisarnermi uuttuutigineqartartut 20-t angullugit imerpalasunik klasse I-1, II-1 aamma III-1-imiittunik (soorlu assersuutigialugu benziinamik, petroleumik gasoliamillu) pooqartunik aqqusinikkut assartuisarnerit. (Gasolia, petroleum aamma benziina ima annertussuseqartut qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissutaannik pisariaqartitsiviunngitsumik aqqusinikkut assartorneqarsinnaapput:

Gasolia : Annerpaamik 1.000 liter poortuutigisagaaniittoq.
Petroleum: Annerpaamik 100 liter poortuutigisagaaniittoq.
Benzin : Annerpaamik 20 liter poortuutigisagaaniittoq).

§ 23. Tankvognit tankillu usiliunneqartartut (imallit imaarsimasullu) imerpalasunut klasse I-1, I-2 aamma 111-imiittunut (soorlu assersuutigalugu benziinamut, spritimut petroleumullu poorineqartartut aamma tankvognit tankillu usiliunneqartartut imerpalasunik klasse 11-1-imiittunik (gasolia) poorineqartartut aammalu nunami angallatit motorillit klasse I-1, I-2 aamma II-1-
imiittunik (soorlu assersuutigalugu benziinamik, spritimik petroleumillu) ittujaarisarnermi uuttuutigineqartartut 600-t sinnerlugit poortuutigisagaanniittut nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissuteqarsimatinnagit biilinut inissiisarfinni, garageni, illunilluunniit allani uninngatinneqartassanngillat.

§ 24. Imerpalasunik ikuallajasunik allakkerisarfikkoortillugit immakkut angallatitigut timmisartutigullu nassitsisarneq pisassaaq aalajangersakkat Ministeriet for offentlige arbejder aamma Handelsministeriap aalajangersarsimasaat eqqortillugit.
Imm. 2. Imerpalasut ikuallajasut klasse I-1,  I-2, II-1 aamma III-1-imiittut (soorlu assersuutigalugu benziinap, spritip, petrolup gasoliallu) ruujoritigut nunaminerni pisortat pigisaanni nuussorneqartarnerat taamaallaat pisassaaq nunagisami qatserisartoqarnermi oqartussaasut akuersissuteqarnerisigut taakkualu ilitsersuussutaat malillugit.

 

Kapitali 7.
Qinnuteqaatit, akuersissutit atortunillu atuisinnaanerni akuersissutaasartut.

§ 25. Nalunaarut manna naapertorlugu akuersissuteqarnissanik atortunillu atuisinnaanernik akuersissuteqarnissanik qinnuteqaatit ilaqartinneqartassapput titartakkanik tamakkualu allaatigineqarnerinik. Nunagisami qatserisartoqarnikkut oqartussaasut piumasaqaatigisinnaavaat imerpalasut ikuallajasut atorneqartut imaluunniit ittujaarsimaneqartut qanoq ikikkartarfeqarnerannik allagartamik uppernarsaammik nassitsisoqarnissaa.

§ 26. Akuersissutaasimasut atortunillu atuisinnaanerni akuersissutaasimasut kingusinnerusukkut uterteqquneqarsinnaapput tamanna isumannaallisaaneq eqqarsaatigalugu pisariaqartinneqartoq paasinarsisimappat.
Imm. 2. Akuersissutaasimasut ukiup ataatsip ingerlanerani atorneqarsimanngitsut atuuttussaajunnaarsinneqartarput.

 

Kapitali 8.
Unioqqutitsineq atuutitsitsilerneq il.il.

§ 27. Nalunaarummik matuminnga unioqqutitsineq aammalu nalurtaarut manna tunngavigalugu malittarisassiaasimasunik imaluunniit allatut atuuttussaatinneqarsimasunik unioqqutitsineq pineqaatissiissutaasinnaavoq akiliisinneqarnermik Inatsisartut peqqussutaanni ikuallattoornissamik pitsaaliuinissamik ikuallattumillu qamisaasarnermik imaqartumi § 26 imm. 2 naapertorlugu.

§ 28. Nalunaarut atuutilerpoq 1. juni 1987.
Imm. 2. Suliffiit ittujaarisarfiillu nalunaarutip atuutitinneqalernerani atuutitinneqartut maannamullu aalajangersagaasimasut naapertorlugit inatsisinik eqqortitsiviusut nalunaarummi matumani teknikikkut maleruagassiani aalajangersakkani malittarisassianilu taamaallaat atuiffiussapput alliliivigineqassappata, allanngortiteriffiussappata imaluunniit nutaamik pissuseqartumik atuutitinneqalissappata, aammalu allannguutaatinneqarsimasut tamakku nalunaarummi teknikikkut maleruagassianut aalajangersakkanullu sanilliullugit allaassuteqangaatsiarsimappata.
Imm. 3. Aaqqissuussisimanernik typenillu siornagut akuersissutaasimasut atuutitinneqaannassapput.

§ 29. Nalunaarut manna naapertorlugu Namminersornerullutik Oqartussanut pisinnaatitaaffiulersut ulluinnarni ingerlassiviunerat maannakkuugallartoq Grønlands tekniske Organisationimit ingerlassiviuinnarallassaaq.

§ 30. Nalunaarutip matuma maleruagassiat makku kingoraarpai:
- Imerpalasut ikuallajasut Kalaallit Nunaanni atorneqartarnerat pillugu nalunaarusiassatut siunnersuut, GTO-mit suliarineqarsimasoq, 1969-imi junimi nutarterneqarsimasoq.
- GTO-p suliaa "Kalaallit Nunaanni imerpalasut ikuallajasut navianassutsimikkut klasse I, II aamma III-miittut tankeqarfinni, tuniniaasarfinni atuisarfinnilu passunneqartarnerinik malittarisassat 1969-imi junimeersut".
- Kalaallit Nunaanni tankeqarfiit sananeqartarnissaanni  pilersaarusiuisarnerni sanaassat imminnut meterinik minnerpaamik akuttussuseqartinneqartarnissaannik missingersuusiat, GTO-mit akuersissutigineqarsimasut.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 6. marts 1987.
Jonathan Motzfeldt

/

John E. Jensen