Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 7
1. januaari 1
Atuuttut

Nangminêrdlune nalunaerssuineK ãma aningaussarsiat A-t il. il. pivdlugit pâsíssutigssanik túniússineK pivdlugit nalunaerut

Aningaussarsianit akilerârutit pivdlugit landstingip inatsisâne nr. 5-ime 19. maj 1979-imêrsume §51, stk. 2, oKauseKatigît áipait. §91, § 99, § 111 ãma, § 116, stk. 7 túngavigalugit máko aulajangersarneKarput:

 

 

Nangminêrdlune nalunaerssuineK.

§ 1. Akilerârtarnerme KutdlersaKarfiup (direktoratip) nangminêrdlune nalunaerssui-
nerme ímersugagssat ilitsersûtitdlo akilerârusînerme atugagssat suliarísavai atortugssatdlo tamáko ukiume aningaussarsiorfmgme 1. december nagdlertínago kommunenut nagsiússúsavdlugit.

§ 2. Akilerârtugssautitaussut ingerdlatsinermut nautsorssûtinik pissortanut akilerârusî-
ssartunut nagsiússissugssáungitsut, tak. landstingip inatsisâne § 53, stk. 2, kisiánile akilerârtarnerme nalikitdlilîsînaussut nalikitdlilînermut agdlagtuivfigssaK akilerârtarnerme KutdlersaKarfingmit suliarineKarsimassoK atúsavât.
Stk. 2. Pissortat akilerârusîssartut KínuteKartoKarneratigut stk. 1 maligdlugo pissugssaunermik atûtíngitsôrtitsisínáuput.
Stk. 3. Stk. 1-ime aulajangersagkanik uniorKutitsineK piâralunêrníkut imalunît mianerssu-
aitdliorujugssuarníkut pisimagpat akilîsitaunermik pitdlauteKartíneKásaoK.

 

Aningaussarsiat A-t pivdlugit pâsíssutigssat.

§ 3. Landstingip inatsisâne §§ 88 - 90 maligdlugit pâsíssutigssînerme pâsíssutigssîssugssautitaussut agdlagfigssiat (akigssarsiarisitanut il. il. nalunaerut, akigssarsiat agdlagartait ãma tunissat agdlagartait) akilerârtarnermeKutdlersaKarfiup suliarisimassai atúsavait.

§ 4. Ingmíkut ítunik píssutigssaKartitdlugo akilerârtarnerme KutdlersaKarfíup akuerssíssutigisínauvâ pâsíssutigssîssugssautitaussut agdlagfígssianik § 3-me taineKartunit avdlaussunik atuinigssât.

§ 5. Ingmíkut ítunik píssutigssaKartitdlugo akilerârtarnerme KutdlersaKarfiup §§ 88 - 90 nâpertordlugit pâsíssutigssîssugssaussut iláinut pâsíssutigssîssugssautitauneK angnikitdlisísí-nauvâ.

 

 

Aulajangersagkat avdlat.

§ 6. Landstingip inatsisâne § 86-ime, §§ 88 -94-ine ãma §§ 97 - 98-ine aulajangersagkanik kinalunît malingnigkumángigpat, tauva akilerârtarnerme KutdlersaKarfiup aulajangísavâ taimatut iliornigssamut pissugssaunersoK pissariaKarpatdlo pissugssauvfiup  malingneKarnigssâ anguniardlugo uvdlormúkûtârdlugit akilîsitsissarneK atorsínauvdlugo.
Stk. 2. Pâsíssutigssat §§ 88 - 99-ine taineKartut pivdlugit akilerârtarnerme KutdlersaKarfiup kommunalbestyrelset pigínautitauvfingnik stk. 1-ime taineKartunik tunisínauvai.

§ 7. Nalunaerut ukioK aningaussarsiorfiussoK 1980 autdlarnerfígalugo súniuteKardlune atûtilerpoK.
Nuuk, den 26. juni 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann