Kukiffaajuup eqqissisimatitaanera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 13, 13. september 2004-meersoq

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 29-mi, 18. december 2003-meersumi 5, imm. 1 aamma 60, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

1. Nalunaarutip matuma siunertaraa, kukiffaajuup piniarnermut, aallaaniarnermut pisariaqanngitsumillu akornusersorneqarnissaanut illersorneqarnissaa.

2. Kukiffaajooq (Gulo gulo) Kalaallit Nunaanni tamarmi eqqissisimatitaavoq.

3. Kukiffaajooq pisariaqanngitsumik akornusersorneqassanngilaq, taamatuttaaq erniorfii sisiilu ajoquserneqassanatik akornusersorneqassanatilluunniit.

4. Kukiffaajuumik Kalaallit Nunaanneersumik taassumaluunniit pisataasa ilaanik nalunaarutip matuma atuutilernerata kingorna pissarsiarineqartumik pigisaqarnissaq inerteqqutaavoq.

5. Pinngortitamiit kukiffaajooq toqungasoq nassataaq piaarnerpaamik Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfimmut tunniunneqassaaq.

6. Ilisimatuussutsikkut misissuinermut atatillugu imaluunniit nersutaatit imaluunniit tuttut nujuitsut ajoquserneqarnerinut atatillugu Avatangiisinut Pinngortitamullu Pisortaqarfik 2-mi aamma 3-mi aalajangersakkanik atuutsitsinnginnissamik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq.

7. 3-miit 5-imut aalajangersakkanik unioqqutitsinerit akiliisitaanermik kinguneqarsinnaapput.

8. Nalunaarut manna 1. november 2004-mi atuutilerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 13. september 2004.
Jens Naptk

/

Marianne Jensen