Folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 21. maj 2002-meersoq.

 

Kalaallit Nunaanni folkehøjskolit pillugit inatsimmi nr. 609-mi 23. december 1980-imeersumi § 2 naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

Siunertaa ilinniartussanillu tigusisarneq

§ 1. Folkehøjskolit ilinniartut inersimasut nalinginnaasumik paasisimasassanik ilisimasaqalernissamut ilinniartitsinissamik neqeroorfigaat tamatumalu iluani ilinniartitsissutissatut sammisat ataasiakkaat imaluunniit ilinniartitsissutissatut sammisat ataatsimoortukkuutaat salliutissinnaallugit.
Imm. 2. Folkehøjskolit, pissutsit immikkut ittut atuutsillugit, maleruagassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqartut malillugit pisinnaatitaaffimmik pissarsititsisumik ilinniartitsinermik neqerooruteqarsinnaaput.

§ 2. Folkehøjskolit højskolernissamut ilinniartussanik tigusisassapput. Naalakkersuisut folkehøjskolinit oqaaseqaatinik pissarsereernermikkut ilinniartussat qinnuteqartarnissaat tiguneqartarnissaallu kiisalu ilinniagaqarnersiutit, matuma ataani ilinniagaqarnersiutit qanoq tunniunneqartarnissaat aalajangersaaffigisinnaavaat.


Aqutsineq

§ 3. Folkehøjskolit suliffeqarfittut nammineq pigisutut ingerlanneqassapput, pingaarnerusutigut aqutsineq siulersuisunit isumagineqassalluni.

§ 4. Siulersuisut folkehøjskolip ingerlanneqarneranut siunissarlu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu ineriartornissaanut maleruagassanik aalajangersaassapput. Siulersuisut sammisassat aalajangersassavaat taakkulu siunertamut naapertuuttuunissaat akisussaaffigalugu, tak. § 1.
Imm. 2. Siulersuisut folkehøjskolip pisortaanik atorfinitsitsillutillu soraarsitsisassapput.
Imm. 3. Siulersuisut folkehøjskolimi ileqqoreqqusat siulersuisunullu suleriaasissat suliarissavaat.

§ 5. Pisortap atuartitsinermut tunngasut akisussaaffigai folkehøjskolillu ulluinnarni aqunneqarnera isumagisassaralugu. Pisortap qulakkiissavaa suliffeqarfiup maleruagassat atuuttut malillugit aammalu malittarisassat siulersuisunit aalajangersarneqartut naapertorlugit aqunneqarnissaa.
Imm. 2. Folkehøjskolimi pisortaq sulisunik atorfinitsitsillunilu soraarsitsisassaaq.


Folkehøjskolinik akuersisarneq

§ 6. Folkehøjskolit Inatsisartut peqqussutaat manna malillugu tapiiffigineqartassagunik Naalakkersuisunit akuerineqarsimassapput kiisalu tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatinik naammassinnissimassallutik, tak. §§ 8-10.
Imm. 2. Naalakkersuisut folkehøjskolit akuersissutigisinnaavaat
1) malittarisassat Naalakkersuisunit akuersissutigineqarsimappata, aamma
2) folkehøjskolip init naleqquttut atortullu pisariaqartut pigippagit.
Imm. 3. Folkehøjskolip malittarisassaani ilaatinneqassapput:
1) Suliffeqarfiup imminut pigisup aqqa.
2) Kommuni, suliffeqarfiup imminut pigisup najugaqarfigisaa.
3) Suliffeqarfiup imminut pigisup siunertaa.
4) Suliffeqarfiup imminut pigisup pilersinneqarnerani pigisat aamma nammineq aningaasaatigineqartut nalingat.
5) Pisinnaatitaaffiit imaluunniit iluaqutissat immikkut ittut pilersitsisumut imaluunniit allanut tuttussat.
6) Siulersuisunut ilaasortat inuttalersorneqarnerat amerlassusaallu, qanoq toqqarneqarsimanersut kiisalu piffissaq atuuffiusussaq.
7) Naatsorsuutit saqqummiunneqartarnissaannut maleruagassat.
8) Sinneqartoorutit sumut atorneqarnissaat.

§ 7. Naalakkersuisut akuersissut utertissinnaavaat § 6, imm. 2-mi piumasaqaatit folkehøjskolip naammassisinnaajunnaarpagit. Naalakkersuisut aammattaaq akuersissut utertissinnaavaat folkehøjskolip atuartitsinera imaluunniit pissutsit allat § 1-imi aalajangersakkanut erseqqissumik akerliusutut isumaqarfigineqarpata.
Imm. 2. Imm. 1-imi oqaaseqatigiit aappaat malillugit akuersissutip utertinnissaa aatsaat pisinnaavoq iliuutsit annertunnginnerusut misilinneqareerpata.


Tapiissutit

§ 8. Naalakkersuisut folkehøjskolinut akuerisaasunut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqarsimasut iluanni tapiissuteqartassapput makku piumasaqaatigalugit:
1) Folkehøjskolit pisortaat ilinniartitsisuilu akissarsiaqartinneqassapput Naalakkersuisut isumaqatigiinniuteqarfigisartagaasa iluanni atorfinnut assingusunut maleruagassat malillugit. Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut allat allaganngorlugit isumaqatigiissutaassapput.
2) Folkehøjskolip Naalakkersuisunut qulakkeersimassavaa folkehøjskolemi pisortap ilinniartitsisullu naleqquttumik soraarnerussutisiaqalernissaat qulakkeerneqarsimasoq.
3) Siulersuisut ukiumoortumik nalunaarusiaq naatsorsuutinut missingersuutinullu peqatigitillugu nassiuttassavaat.
4) Folkehøjskolip sammisassat pillugit pilersaarusiaa Naalakkersuisunit akuersissutigineqassaaq.

§ 9. Naalakkersuisut aningaasanut inatsimmi aningaasaliissutigineqarsimasut iluanni folkehøjskolinut tapiissuteqartassapput,
1) sivikinnerpaamik sap. akunnerinik 36-nik tapiissutinik pissarsinissamik pisinnaatitaasunik atuartitsiviuppata,
2) atuartitsineq marloriarluni folkehøjskolimi atuarnissatut aaqqissuunneqarpat,
3) atuarnissaq sivikinnerpaamik sap. akunnerinik 13-inik sivisussuseqarpat, kiisalu
4) tapiissutinik pissarsinissamik pisinnaatitaasunik atuartitsiviusumi atuartut ukioq naallugu atuartussat 20-ussappata.
Imm. 2. Atuartutut ukioq naallugu atuartussatut paasineqassaaq atuartoq ukiup ataatsip ingerlanerani sap. akunneri 36-ni atuartussaq.
Imm. 3. Tapiissutissat naatsorsorneqartassapput ukiumut atuartussat amerlassusiat sapaatillu akunneri atuartitsiffiusussat tapiissuteqarfigineqarsinnaatitaasut amerlassusiat tunngavigalugit.
Imm. 4. Naalakkersuisut folkehøjskolinut tapiissutit tunniunnissaat aqunneqarnissaallu pillugit maleruagassanik aalajangersaasinnaapput, tamatumanissaaq ilanngullugit ukiumut atuartussat ikinnerugaangata kiisalu sap. akunneri atuartitsiviusussat ikinnerugaangata tapiissutit ikilineqartarnissaat.

§ 10. Folkehøjskolit nunatta karsiata tapiissutasa aammalu isertitat allat ataatsimoortillugit atornerisigut siunertamik iluanni kiffaanngissuseqarlutik atuissapput. Taamaattorli piumasaqaatigineqarpoq atuartitsineq tapiissuteqarfiusoq maleruagassat atuuttut aamma atuartut amerlassusissaat tapiissuteqarfigineqartoq naapertorlugit ingerlanneqassasoq. Folkehøjskolit aningaasat atorneqanngitsut ukiunut aningaasaliiffiusunut tullernut nuussinnaavaat.

§ 11. Naalakkersuisut folkehøjskolini pisortat ilinniartitsisullu ilinniaqqinnerannut pikkorissarnissanullu tapiissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut ilinniartitsisullu ilinniaqqinneranni tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit sulinngiffeqarlutik akissarsiaqartinnissaannut taapiissuteqarsinnaapput.


Ilinniagaqarnersiutit

§ 12. Ilinniartut sivikinnerpaamik sapaatit akunneri 13-inik sivisussusilimik tapiissutinik pissarsinissamik pisinnaatitaaffiusuni folkehøjskolimiittussat ilinniagaqarnersiutit pillugit nalunaarummi maleruagassat naapertorlugit tapiissutisissapput. Taamaattorli folkehøjskolimiinnissap aallartinnerani, unitsinnerani naammassineranilu ilinniartup angalanissamut akiliunneqarnissaa taamaallaat tapiiffigineqartassapput kiisalu nerisaqarneq ineqarnerlu ilanngaatigalugit ilinniagaqarnersiutit tapiissutigineqartassallutik.
Imm. 2. Folkehøjskolit akuerisaasut siulersuisuinit inassuteqaateqarnikkut Naalakkersuisut folkehøjskolimiinnermut sivikinnerpaamik sap. akunnerinik 13-inik sivisussuseqartumut ilinniartup sap. akunneranut akiliutigisartagassaa aalajangertassavaat.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat siunersioreerlugu Naalakkersuisut aalajangertassavaat imm. 2-mi ilinniartup akiliutissaata akuerineqartup ilaa qanoq angitigisoq ilinniartumit namminermit akilerneqartassanersoq aammalu qanoq angitigisoq kommunemit najugaqarfigisaanit akilerneqartassanersoq.


Nakkutilliineq

§ 13. Naalakkersuisut folkehøjskolinik nakkutilliissapput siunertamullu tamatumunnga paasissutissanik pisariaqartinneqartunik pissarsiniarsinnaallutik.
Imm. 2. Tapiissummik utertitsisarnissaq tapiissuteqartarnerullu unitsinneqartarnissaa pillugit Naalakkersuisut maleruagassaliorsinnaapput.


Misiligaalluni sulineq

§ 14. Naalakkersuisut Inatsisartut peqqussutaanni aalajangersakkanik saneqqutsisinnaapput Inatsisartut peqqussutaanni pineqartut iluanni misiligaalluni suliaqarnissap siuarsarnissaa pisariaqartinneqarpat.


Atortuulersitsinissaq atorunnaarsitsinissarlu pillugit aalajangersakkat

§ 15. Inatsisartut peqqussutaat 1. januar 2003-mi atuutilissaaq tamatumalu peqatigisaanik folkehøjskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 16. oktober 1980-imeersoq atorunnaassalluni.
Imm. 2. Højskolit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 16. oktober 1980-imeersoq naapertorlugu folkehøjskolit akuerineqartut akuerisaasutut isigineqarput. Taamaattorli folkehøjskolit siulersuisuisa malittarisassat kingusinnerpaamik 1. marts ukioq 2003-mi Naalakkersuisunit akuerisassanngorlugit nassiutereersimassavaat.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Karl Kristian Olsen


Siullermeerinninnermut siunnersuut

Siunnersuummut nassuiaatit

Isumaliutissiissut (Aappassaaneerinninneq)