2. april 2002 UPA 2002/20

 

Piginneqatigiilluni inissiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik inatsisartut peqqussutissaattut nr. xx, uu. qqqq 2002-meersussatut siunnersuut.
(Piginneqatigiillutik inissiaatilit peqatigiiffiinut inissianik nutaamik sanaanik inissiaateqarnermut aningaasaateqarfimmit imaluunniit entreprenørimit pisisunut tapersiissuteqartarnerup aqutsivigineqarnerata pisariillisarneqarnera)

 

§ 1.

Piginneqatigiilluni inissiat pillugit inatsisartut peqqussutaanni nr. 1, 31. oktober 1991-imeersumi, inatsisartut peqqussutaatigut nr. 11, 6. november 1997-imeersukkut aamma inatsisartut peqqussutaatigut nr. 17, 12. november 2001-imeersukkut allanngortinneqartumi allannguutigitinneqassapput makku:

 

1. § 4 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 4. Piginneqatigiillutik Inissiaatillit Peqatigiiffianut taamaallaat ilaasortanngortinneqarsinnaavoq peqatigiiffiup inissiaateqarfiani inissiamik atuisinnaatitaasoq imaluunniit ilaasortanngornerminut atatillugu atuisinnaatitaalersoq. Ilaasortaq ataaseq inissiamik ataasiinnarmik atuisinnaatitatavoq.
Imm. 2. Naalakkersuisut kommuniluunniit inissiamik, attartortumit piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut ilaasortanngornissaminik kissaatigisaqanngitsumit, suli najugarineqartumik piginneqataasutut ilannguppata, tak. § 1, nr. 2, Naalakkersuisut kommuniluunniit imm. 1-imi aamma § 42-mi pineqartunut ilaanngillat.
Imm. 3. Naalakkersuisut kommuniluunniit piginneqataasutut ilannguppata, tak. imm. 2, inigisamut akilersuutit inissiamut Naalakkersuisut kommunilluunniit atuisinnaatitaaffigisaannut atasut Piginneqatigiillutik Inissiaatillit Peqatigiiffiata akileqqussavai.
Imm. 4. Attartortut inissiaqarfiup attartortittakkap piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut tunniunneqareerneratigut, tak. imm. 2, attartortuuinnartut ineqarnermut akiliutissanik Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortittakkani ineqarnermut akiliutit naatsorsorneqartarnerat pillugu maleruagassat sukkulluunniit atuuttut malillugit akileeqquneqartassapput."

2. § 5 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 5. Piginneqataasup piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut aallarniutaanut aningaasaliisoq inissiat imaluunniit peqatigiiffiup ingerlanneqarneranut sunniuteqarnissaminik piumasaqaateqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut inissialiornissamut aningaasatigut tapersiissuteqarnermi imaluunniit inissiaqarfimmik tunniussinermi, tak. § 1, nr. 1-3, Naalakkersuisut kommunalbestyrelsiluunniit uani peqqussummi immikkut ittumik aalajangersarneqartut saniatigut inissiaqarfiup imaluunniit peqatigiiffiup ingerlanneqarneranut sunniuteqarnissaminnik piumasaqaateqarsinnaanngillat.
Imm. 3. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsiluunniit inissiaqarfimmik attartortittakkamik piginneqatigiilluni inissiaatillit peqatigiiffianut tunniussinerminni, tak. § 1, nr. 2, inissianut attartortunit piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut ilaasortanngornissaminnik kissaatigisaqanngitsunit suli najugaarineqartunut piginneqataasutut ilanngutissapput.
Imm. 4. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilluunniit tunniussinermut, tak. § 1, nr. 2, atatillugu piumasaqaatigisinnaavaat immikkut isumaqatigiissuteqarnikkut peqatigiiffimmit inissianik attartornissamut periarfissinneqarnissaq. Taamatullu tunniussinermi aamma piumasaqaataasinnaavoq inissianik aalajangersimasunik attartortut atuisullu tunniussinerup kingornatigut atuisinnaatitaanertik pigiinnassagaat."

3. § 8, imm. 2 ima oqaasertaqassaaq:
"Piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiisa inissiaqarfiutaanni ininik inuutissarsiorfinnik pilersitsisoqassanngilaq, taamaattoq tak. § 5, imm. 4."

4. § 10 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 10. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu tamarmik immikkut sanaartornermut aningaasartuutit tamarmiusut pingajorarterutaannik ernialersugaanatillu taarsersugassaanngitsunik taarsigassarsisitsissapput, tak. § 11. Aningaasat taarsigassarsiaritinneqartut qularnaarneqassapput peqatigiiffiup inissiaqarfiutai qularnaveeqqusiullugit iluarsiivigineqartassallutillu Kalaallit Nunaanni sanaartornermi aningaasartuutit nikerarnerinut nalunaarsuut malillugu.
Imm. 2. Inissianut § 1, nr. 1-imi pineqartunut aningaasat taarsigassarsiarititassat tunniunneqartassapput inissiat inaarsarneqarnerisa kingornatigut taamaallaallu atuisinnaatitaalernermut allagartap uparuaavigineqarsimanngitsup takutinneqarneratigut.
Imm. 3. Inissianut § 1, nr. 3-mi pineqartunut aningaasat taarsigassarsiarititassat tunniunneqartassapput inissiat inaarsarneqarnerisa kingornatigut taamaallaallu atuisinnaatitaalernermut allagartap uparuaavigineqarsimanngitsup takutinneqarneratigut aatsaallu inissiat piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffianut pilersinneqareersimasumut tunniunneqarnerannut atatillugu.
Imm. 4. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititaat piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiata imm. 6 malillugu taarsigassarsiaanit kingulliullutik qularnaveeqqutaapput. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu imm. 1 malillugu taarsigassarsiarititaat peqatigiiffiup inissiaqarfiutaata pitsanngorsarneqarnissaanut allanngortiterneqarnissaanulluunniit taarsigassarsianit tunulliussapput. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititaat aserfallatsaaliuinnginnerup iluarsiivigineqarnissaanut taarsigassarsianit tunullinngorsinnaanngillat.
Imm. 5. Piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiannut ilaasortaasut ataasiakkaat inissiap ilaasortap atuisinnaatitaaffiata sananeqarnerani akiata 7 %-iinik aallarniuteqassapput.
Imm. 6. Sananeqarneranut akip sinnera piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiata taarsigassarsineratigut aningaasalersorneqassaaq."

5. § 11, imm. 5 ima oqaasertaqassaaq:
"Piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiata imm. 3 malillugu taarsigassarsiarisai § 10, imm. 1 naapertorlugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititaannit kingulliullutik qularnaveeqqutaassapput."

6. § 16 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 16. Inissianut § 1, nr. 1-imi pineqartunut ilaasunut neriorsuutivik aatsaat tunniunneqassaaq
1) sanaartornissap pilersaarusiornera aningaasalersorneqarnissaalu Naalakkersuisunit kommunalbestyrelsimillu naliliiffigineqareerpata akuerineqareerpatalu,
2) peqatigiiffimmi ilaasortat tamarmik piginneqatigiissutissaminnik atsioreerpata,
3) Naalakkersuisut kommunalbestyrelsillu taarsigassarsiarititassaat, tak. § 10, immk.1, Inatsisartut aningaasanut inatsisaanni kommunillu missingersuusiaani akuersissutigineqartuni ilanngunneqareerpata, aamma
4) piginneqatigiillutik inissiaatillit peqatigiiffiata uppernarsarpagu peqatigiiffik sanaartornermut aningaasartuutinut tamarmiusunut aningaasaliissutissaqartoq, tak.. § 10, imm. 5 aamma 6.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu neriorsuuteqarnissamut tunngavissaatitaapput suliariniakkamut allanngortitassaanngitsunik isumaqatigiissuteqartoqarsimannginnissaa sanaartornermilu suliassat aallartinneqarsimannginnissaat."

7. § 25, imm. 2 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 10, imm. 4-mi aalajangersagaq taamatulli atuutsinneqassaaq."

 

§ 2.

Inatsisartut peqqussutaat manna 1. januar 2002-miit sunniuteqartumik ulloq 1. juli 2002 atuutilerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq uu. qqqq 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen