2. april 2002 UPA 2002/18

 

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut nr. xx, uu. qqqq 2002-meersussatut siunnersuut.

(Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataasa attartortittakkat piginneqatigiilluni pigisatulluunniit inissianngortinneqarnerannut atatillugu attartortut pisinnaatitaaffii pillugit maleruagassat, kiisalu attartornermut akigititaasup naatsorsorneqartarnera pillugu maleruagassat allannguutaat.)

 

§ 1.

Inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5-imi 31. maj 2001-imi inatsisartut peqqussutaatigut nr. 18-ikkut 12. november 2001-ikkut allanngortinneqartumi makku allan-nguutigitinneqassapput:

 

1. § 4, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:
"  Utaqqisut allattorsimaffiannit § 3-mi taaneqartumit salliutillugit taaneqartutut tulleriinnilerlugit innersuussutigineqassapput:
1) Namminersornerullutik Oqartussat kommunilluunniit nutarterinernut isaterinernulluunniit atatillugu inissaqartitsisarnissamik pisariaqartitsinerat naammassiniarlugu inissiat, takuuk § 48,
2) attartortunut inigisaminnik piginneqatigiilluni inissiatut pigisatulluunniit inissiatut tiguserusunngitsunut inissiat, takuuk § 7a,
3) inissiat siusinnerusukkut inissaqartitsinissamik qularnaveeqqusiisoqarsimanerata naammassineqarnissaanut innersuunneqartussat, takuuk § 39, imm. 3,
4) inissiat aapparisap toqukkut qimagaasup sulisunut inissiamik suliffimmut aalajangersimasumut inniminnigaasumik qimatsineranut atatillugu innersuussutigineqartussat, takuuk § 43, imm. 2, aamma
5) inissiat aapparisap toqukkut qimagaasup inissiamit innarluutilinnut inissiatut immikkut aaqqissugaallunilu tunniussaasimasumit nuunneranut atatillugu innersuussutigineqartussat, takuuk § 43, imm. 3."

2. § 7-ip kingorna una ilanngunneqassaaq:
"§ 7a. Namminersornerullutik Oqartussat kommunilluunniit inissiaataasa ilaanni attartortut attartortitsisumut piginneqatigiilluni pigisassatulluunniit inissiaminnik tigusiniarlutik allakkatigut kissaateqarpata, attartortitsisup attartoq piginneqatigiilluni pigisassatulluunniit inissiaatitaarusunngitsoq, § 4, imm. 1, nr. 2 naapertorlugu inissiap taamaaqataanik neqeroorfigissavaa.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu inissiap taamaaqataanik neqeroorfiginnittussaatitaaneq taamaallaat atuuppoq, attartortup attartornermut isumaqatigiissut malissimappagu, aammalu attartortup inissiamik neqeroorfigineqarnissaminut piumasaqaatinik allanik naammassinnissimappat. Attartortitsisup pissutsit pingaaruteqanngitsut imaluunniit attartortumit isumannaarneqareersut tunngavilersuutigisinnaanngilai."

3. § 8 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 8. Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataat attartortittakkat najugaqatigiiffinnut aningaasaqarnikkut namminersortunut agguataarneqassapput.
Imm. 2. Najugaqatigiiffinni ataasiakkaani najugaqartut §§ 9 aamma 10, imm. 3-mi maleruagassat naapertorlugit najugaqatigiiffiup ingerlanneqarneranut sunniuteqaqataasinnaatitaapput, tassa najugaqatigiiffimmi najugallit ataatsimiinneranni najugaqatigiiffimmi siulersuisussanik sunniuteqaqataasinnaajumallutik qinersisimappata.
Imm. 3. Najugaqatigiiffinnut immikkoortiterineq, najugaqatigiiffinni siulersuisussanik qinersisarneq aamma taakku sulinissaat pillugit maleruagassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput."

4. § 9 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 9. Najugaqatigiiffinni tamani ingerlatsinermut missingersuutissatut attartortitsisoq siunnersuusiussaaq attartortitsisumit akuerineqavitsinnagu najugaqatigiiffimmi siulersuisunut saqqummiunneqartussamik, takuuk § 10, imm. 1 aamma 2.
Imm. 2. Najugaqatigiiffiup siulersuisui ingerlatsinermut missingersuutinut killiliussat iluanni makku pillugit aalajangiisinnaapput:
1) aserfallatsaaliinerit nutarterinerillu suut attartortitsisup najugaqatigiiffimmi suliarisariaqarnerai,
2) najugaqatigiiffimmi init ataatsimoorussat ingerlanneqarnerat atorneqartarnerallu aamma
3) najugaqatigiiffimmi sunngiffimmi sammisassanik assigisaannillu pilersitsisarnerit.
Imm. 3. Najugaqatigiiffiup ukiumoortumik naatsorsuutai attartortitsisumit akuersissutigineqavitsinnagit kukkunersiorneqassapput najugaqatigiiffiullu siulersuisuinut akuersissutigisassan-ngorlugit saqqummiunneqassallutik.
Imm. 4. Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataasa attartortittakkat allaffissornikkut aqunneqarnissaat, ilaatigut allaffissornikkut aqutsinermut akileeqataassutit suunissaat kiisalu akileeqataassutinut sullissinernullu akiliutinut, aningaasaliissutit ingerlanneqarnerinut, missingersuusiornermut, naatsorsuinernut kukkunersiuinernullu agguataarneqarneri ilanngullugit."

5. § 10 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 10. Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortittakkani najugaqatigiiffimmi inissianut ineqarnermut akiliutit tamarmiusut sukkulluunniit imatut aalajangersarneqarsimassapput najugaqatigiiffik periarfissillugu aningaasaliissutigisimasanit iluanaarutissatut inissiamik piginnittumut aningaasartuuteqarsinnaannngorlugu, takuuk imm. 4, kiisalu isertitaminit aningaasartuutit ingerlatsinermut attuumassuteqartut, taamatuttaaq akileeqataassutissatut aalajangerneqarsimasut unerartitsinerillu, akilersinnaanngorlugit.
Imm. 2. Ukiumi tullermi najugaqatigiiffinnut ataasiakkaanut ingerlatsinermut missingersuutitattartortitsisumit suliarineqarsimasut akuersissutigineqarsimasullu tunngavigalugit ineqarnermut akiliutit ukiumoortumik aalajangersarneqartassapput. Piumasaqaatit imm. 1-imi taaneqartut naammassinissaannut pisariaqartumik attartornermut akiliutit qaffanneqarsinnaapput qaammatit pingasut sioqqullugit attartortunut pineqartunut allakkatigut ilimasaarutigineratigut, ilimasaarutillu imarissavai qaffaanerup naatsorsorneqarneranik, qaffaanermut pissutaasumik aamma qaffaanerup annertussusianik qaammammut koruuninngorlugit taallugit paasissutissat.
Imm. 3. Najugaqatigiiffiup siulersuisui aalajangiisinnaapput najugaqatigiiffimmi naammaginartumik pitsanngorsaanermik nutarterinermillu suliassat suliarineqassasut, peqatigitillugu najugaqatigiiffiup siulersuisuisa pisariaqartinneqartumik ineqarnermut akiliutit qaffanneqarnissaat akuerisinnaappagu. Najugaqatigiiffiup siulersuisuisa aalajangiinerat najugaqatigiiffiup ataatsimiinnerani akuersissutigineqassaaq.
Imm. 4. Illup sananeqarnermini akiata 1,5 %-ia inissiaatillip aningaasaliissutinit iluanaarutigisarpaa, tak. § 11.
Imm. 5. Aserfallatsaaliuinissanut pilersaarutaasunut teknikikkullu ikkussukkat nutaanngorsarnissaannut naapertuuttumik toqqortassat pillugit, attartornermut akiliutip naatsorsorneqarnera pillugu kiisalu attartornermut akiliutip iluarsinissaata ilimasaarutigineqarnissa pillugu Naalakkersuisut maleruagassiussapput."

6. § 11 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 11. Illuutip sananeqarnermini akianut ilaapput sananeqarnerani aningaasartuutit tamarmik tassunga ilaallutik pilersaarusiornera, nakkutilliineq sanaartorfissagissaanerlu. Illup sananeqarnerani akia kvadratmeterimut minnerpaamik 7.000 kr.-eqarpoq.
Imm. 2. Illumi nutartikkami sananeqarneranut akia nutarterinerup naammassinerani teknikikkut aningaasaqarnikkullu naliliineq tunuliaqutaralugu aalajangersarneqartassaaq, taamaattorli tak. imm. 1.
Imm. 3. Illuutini pisiani sananeqarneranni akiusoq kingusinnerusukkut allanngortiterisinnaanerit, nutarterisinnaanerit imaluunniit pitsanngorsaasinnaanerit tapiliullugit naatsorsorneqartassaaq, taamaattorli tak. imm. 1 aamma 2. Illuutini tunissutisiatut, kingornussinissamut uppernarsaat malillugu pigineqalersuni, pigisamik naammaginartumik akilersillugu tunniussinermi allamilluunniit aappartaarnermi akiliutitaqanngitsumik pigineqalersimasuni taamatuttaaq imm. 1 atuutissaaq.
Imm. 4. Imm. 1 naapertorlugu illuutip sananeqarneranut aningaasartuutit kvadratmeterimut 7.000 kr.-itut aalajangersarneqarsimappata, illuummilu tulliini taagorneqartut ilaannik ataatsimik arlalinnilluunniit amigaateqarpat illuummut sananeqarnerani akigitinneqartoq appartinneqassaaq amigaataasunut tamanut kvadratmeterimut 1.000 kr.-inik, tak. imm. 1:
1) Uffarfik/perusuersartarfik imermik errortortagaq.
2) Kiassaatit qitiusumik kiassaateqarfimmit kiassarneqartut/kissarsuut/kiassaatit innaallagissamoortut.
3) Innaallagiaq.
4) Imeq imermulluunniit tanki.
5) Gas innaallagiarluunniit iganermut atugassaq.
6) Illup ussissaatai, tak.imm. 5.
Imm. 5. Naqqup, qilaap iikkallu ussissarneranni kiffiutissaq 250 mm ataallugu issussusilik atorneqarsimappat nalinga appartinneqassaaq, takuuk imm. 4, nr. 6. Kiffiutissat allat atorneqarsimappata kiffiutissat ussissusiat kiffiutissanut (mineraluld) naatsorsorneqassapput.
Imm. 6. Imm. 2 naapertorlugu teknikikkut aningaasatigullu qanoq naliliisoqassanersoq pillugu Naalakkersuisut malittarisassiussapput."

7. § 12 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 12. Inissiaqarfinni inunnit namminernit pigineqartuni imaluunniit inissiani inunnit namminernit pigineqartuni ikinnerpaamik arfinilinnik inissiartalinni, piginnittumit ataatsimit pigineqartuni, ataatsimullu kiassaatilinni, errorsisarfilinni, nalliuttorsiortarfilinni, najugaqartunut illutalinni allatulluunniit ataatsimoorussanik atortulersugaasuni, attartortut ineqartut sinniisissaannik qinersisinnaatitaapput apeqqutinik tamanik inissiaqarfiup ingerlanneqarneranut pi-ngaarutilinnik attartortitsisumut oqaloqateqarsinnaatitaasunik.
Imm. 2. Ineqartut sinniisaannik qinersisarneq taakkulu sulinerat pillugu maleruagassat Naalakkersuisunit aalajangersarneqassapput."

8. § 16 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 16. §§ 10-15-imi maleruagassat isumaqatigiissuteqarnikkut attartortumut ajoqutaasumik sanioqqunneqarsinnaanngillat."

9. § 57, imm. 3 ima oqaasertaqassaaq:
"Imm. 3. Attartortup nammineerluni nuunnermini nalinginnaasumik iluarsaassinissani kissaatigippagu, iluarsaassineq suliarineqassaaq suliarinerani assassornermik ilinniagaqarsimasutut illersorneqarsinnaasumik pitsaassusilerlugu. Attartornerup taamaatinneqarnera atorunnaarneraluunniit naapertorlugu inissiap qimanneqannginnerani inissiallu misissoriartorneqannginnerani suliaq naammassineqareersimassaaq, tak. § 59."

10. § 57, imm. 4, ima oqaasertaqassaaq:
"Imm. 4. Attartortup nuunnermi nammineerluni nalinginnaasumik iluarsaassisarneranut aamma attartortup tamatumunnga atatillugu aningaasartuutaasa akilerneqartarnerannut Naalakkersuisut maleruagassiussapput."

 

§ 2.

Peqqussut 1. juli 2002-mi atuutilerpoq. § 1, nr. 1 aamma nr. 3-8 1. januar 2002-miit atuutilerput.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq uu. qqqq 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen