Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 21. maj 2002-meersoq.
(Inunnut ataasiakkaanut, suliffeqarfinnut ingerlatseqatigiiffinnullu illuliortiternissanut taarsigassarsisitsisarneq)

 

§ 1.

Illuliortiternernut aningaasalersuineq pillugu inatsisartut peqqussutaanni nr. 4-mi, 30. oktober 1998-imeersumi makku allanngortinneqarput:

 

1. § 1 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 1. Peqqussut manna inuit ataasiakkaat, suliffeqarfiit namminersortut, ingerlatseqatigiiffiit namminersortunit pisortanillu pigineqartut ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliortiternissamut taarsigassarsiniartarnerini atorneqartartussaavoq.
Imm. 2. Aamma peqqussut manna naapertorlugu illuutillit illuutigeriikkamik iluarsartuunneqarnissaannut pitsanngorsarneqarnissaannulluunniit taarsigassarsisinnaatitaapput."

2. § 2 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 2. § 1, imm. 1 naapertorlugu illuliortiternermut taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq illup qanoq angitiginera apeqqutaatinnagu annertunerpaamik illup tunngavissaata 105 kvadratmeterianut, aammalu imm. 3 aamma 4 naapertorlugit sananeqarnerani aningaasartuutinut tamarmiusunut amerlanerpaamik kvadratmeterimut 13.500 kr.-inut.
Imm. 2. Illuliap tunngavissaata tapiiffigineqarsinnaatitaasup anginerpaaffissaa qaangerneqarpat imaluunniit imm. 1 naapertorlugu sananeqarnerani aningaasartuutit amerlanerpaaffissaat qaangerneqarpata tunngavissaata tapiiffigineqarsinnaatitaanngitsup sananeqarnerani aningaasartuutit imaluunniit sananeqarnerani aningaasartuutit tamarmiusut taarsigassarsisumit § 4, imm. 4 naapertorlugu nammineq aningaasalersorneqassapput.
Imm. 3. Illuliap tunngaviata imm. 2 naapertorlugu tunngavissatut tapiiffigineqarsinnaatitaasup anginerpaaffissaa qaangerpagu illuliap kvadratmeterianut tamarmiusunut atatillugu illuliap sananeqarnerani aningaasartuutit tamarmiusut agguaqatigiissinnerat aallaavigalugu illuliap kvadratmeterimut akia naatsorsorneqassaaq.
Imm. 4. Sanaartornerni aningaasartuutinut tamarmiusunut naammassiniakkap pilersaarusiorneranut, assassorlutik sulisunut, sanaartornernut taarsigassarsiat erniaannut, nammineerluni sanaartorfissagissaanernut, sanaartornerni aqutsinermut kiisalu naqissusiinernut akitsuutinut aningaasartuutit ilanngunneqartassapput."

3. § 4, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:
"Naalakkersuisut kommunalbestyresillu § 2, 11. 1 malillugu sanaartukkanut ataasiakkaanut aningaasartuutit tamarmiusut 40%-iinik taarsigassarsisitsisinnaapput."

4. § 5, imm. 3 ima oqaasertaqassaaq:
"Imm. 3. Taarsigassarsiat piginnittut nikinnerini akilerneqartassapput, taamaattorli tak. imm. 5. Aammattaaq imaattoqaraangat taarsigassarsiat akilerneqartassapput:
1) taarsigassarsianut erniat taarsiissutissallu akilerneqartarsimatinnagit aammalu taarsigassarsisup akileeqqusissummik allakkatigut piumasaqarfigineqarnerminik allagarsiaminik tigusereernermigut kingusinnerpaamik ullut arfineq-marluk qaangiunnerisigut akiligassarilersimasaminik akiliisimatinnagu, imaluunniit
2) § 8 naapertorlugu taarsigassarsisup illu illulluunniit illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalisimanngippagu, paarinerlussimappagu taamaalillunilu taarsigassarsisitsisup qularnaveeqqusiissutaanik nalikinnerulersitsinera paasineqarpat."

5. § 5-imi, imm. 5-itut ilanngunneqassaaq:
"Imm. 5. Taarsigassarsiat akilerneqartassanngillat, sanaartukkap naammassineranut atasumik piginnittut nikikkaangata."

6. Kapitali 5-ip qulequtaa ima oqaasertaqassaaq:
"Illulianik iluarsartuussisarnerit pitsanngorsaanerilluunniit"

7. § 9 imatut oqaasertalerneqassaaq:
"§ 9. Illuliat peqqussutip atuutilernerani naammasseriikkat iluarsartuunnerinut pitsanngorsarnerinulluunniit aningaasartuutit tamarmiusut 40 %-iinik Naalakkersuisut taarsigassarsisitsisinnaapput, taarsigassarsianik qinnuteqartup suliaq nammineq aningaasalersorsinnaanngippagu.
Imm. 2. Aatsaat imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq iluarsartuussinermut pitsanngorsaanermulluunniit tamarmiusumut aningaasartuutit sinneri taarsigassarsisup nammineq akilissappagit.
Imm. 3. Imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsiat erniaqaratillu akilersugassaanngillat, illup qularnaveeqqusiunneratigut qulakkeerneqartussat, illu atorlugu allanik taarsigassarsisoqarsimappat taakkunannga pingaarnerutillugu. Taarsigassarsisitsisoq allatut aalajangiitinnagu piginnittut nikinnerisigut taarsigassarsiat akilerneqartassapput.
Imm. 4. Iluarsartuussinerit pitsanngorsaanerilluunniit qanoq ittut taarsigassarsisitsivigineqartarsinnaaneri pillugit naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput."

8. § 10 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 10. § 1, imm. 1 naapertorlugu illuliornissamut taarsigassarsianik qinnuteqaatit naalakkersuisunit kommunalbestyrelsimillu suliarineqartussanngorlugit nassiunneqartassapput. Taarsigassarsianik qinnuteqaatit makkuninnga ilaqartinneqartassapput:
1) pilersaarummut tunngavissiaq illut qanoq amerlatiginissaannik aammalu illup tunngavissaata qanoq annertutiginissaanik paasissutissartalik,
2) sanaartornermi aningaasartuutissanut missingersuutit ukiunut agguataakkat,
3) kommunalbestyrelsimit nunaminertamik atugassinneqarsimanermut neriorsuutaagallartoq, aamma
4) § 4, imm. 3 aamma 4 naapertorlugit nammineerluni aningaasaliissutissat pigineqarnerannut uppernarsaat.
Imm. 2. § 4, imm. 2 naapertorlugu kommunalbestyrelsip taarsigassarsinissamik qinnuteqaammik nassiunneqarsimasumik suliarinninnera tassungalu isummernera tunngavigalugit qinnutigineqartut tunniunneqarsinnaanersut qaqugulu tunniunneqarsinnaanerat pillugit Naalakkersuisut aalajangiissapput."

9. § 11, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:
"§ 9 naapertorlugu inissianik naammassineqareersunik iluarsartuussinernut pitsanngorsaanernulluunniit taarsigassarsianik qinnuteqaatit naalakkersuisunit suliarineqartussanngorlugit ingerlaavartumik nassiunneqartarsinnaapput."

 

§ 2.

Peqqussut 1. juli 2002-mi atuutilerpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen


Siullermeerinninnermut siunnersuut

Siunnersuummut nassuiaatit

Isumaliutissiissut (Aappassaaneerinninneq)

Aappassaaneerinninnermut allannguutissatut siunnersuut (akuerineqartoq)