Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 3. januar 2002-imeersoq.

 

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12-imi, 29. oktober 1999-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 11, 12. november 2001-imeersukkut allanngortinneqartumi, 6, imm. 1 aamma 2, 12, 13, imm. 1 aamma 17, imm. 2 naapertorlugit aalajangersarneqarput:

 

Atuuffii

1. Nalunaarut una Kalaallit Nunaata nunataani aalisarnikkullu oqartussaaffigisaani sunngiffimmi piniarnermut aallaaniarnermullu atuuppoq.
Imm. 2. Nalunaarummi uumasut miluumasut timmissallu tamarmik pineqarput.

 

Sunngiffimmi piniarsinnaanermut aallaaniarsinnaanermullu
akuersissuteqartarneq

2. Sunngiffimmi piniarneq aallaaniarnerlu taamaallaat ingerlanneqarsinnaapput inunnit taamaaliornissamut akuerineqarsimasunit.
Imm. 2. Akuersissut sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartatut tunniunneqassaaq.

3. Sunngiffimmi piniarnissamut aamma sunngiffimmi aallaaniarnissamut akuersissut danskisut innuttaassusilinnut aamma nunani allani innuttaassusilinnut Kalaallit Nunaanni inuit nalunaarsorsimaffiannut nalunaarsorneqarsimasunut tunniunneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunaqarfinnullu Pisortaqarfik imm. 1-imi, aalajangersakkat saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersissuteqarsinnaavoq, tamanna qinnuteqartup Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarnera tunngavigalugu naleqquttutut isigineqarpat aamma qinnuteqartoq Kalaallit Nunaanniit ilinniagaqarluni assigisaanilluunniit peqquteqarluni qimagussimasimappat.
Imm. 3. Inuit aqqaneq-marluk inorlugit ukiullit sunngiffimmi allaaniarsinnaanermut allagartartaarsinnaanngillat.

4. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartaq killissarititaasut, inatsisini allani aalajangersarneqartut, iluanni piniarnissamut aallaaniarnissamullu pisinnaatitsivoq.

 

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartartaarniarluni qinnuteqaat

5. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartamik qinnuteqaat qinnuteqarnermi immersuiffissaq, pisortaqarfimmit ilusililersugaq atorlugu angerlarsimaffigisami kommunep allaffianut nassiunneqassaaq.
Imm. 2. Qinnuteqaat najukkami inuit nalunaarsorsimaffiannit 3-mi piumasaasut naammassineqarsimanerat uppernarsarlugu atsiorneqassaaq.
Imm. 3. Kommunimit najugarisamit isumaqarfigineqarpat qinnuteqartup 3-mi piumasaqaatit naammassisimanngikkai, taamaattumillu qinnuteqaat uppernarsarneqaranilu atsiornagu pisortaqarfimmut ingerlateqqillugu nassiunneqanngitsoq, taama pisoqarnera kommunip allakkatigut qinnuteqartumut nalunaarutigissavaa, assilinera pisortaqarfimmut nassiullugu.

 

Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartap atorsinnaassusia

6. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartaq tassaavoq pisortaqarfimmut giro atorlugu immikkut akiliiffissiaata akiliisimanermut uppernarsaatitaa.
Imm. 2. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartap tunniunneqarnerani 30 kr.-inik akili-uteqartitsisoqassaaq.
Imm. 3. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartaq taamaallaat atuuppoq akiliisimaneq uppernarsarsimagaangat atuuttarlunilu qaammatisiutit ukiuat allagartap atuuffissaa naallugu. Akiliisimanermut uppernarsaat tassaavoq giro atorlugu akiliiffissami aningaaseriviup allakkeriviulluunniit naqitsisaa imaluunniit allatut iliorluni erseqqissumik qularnaatsumillu nalunaarsuineq, giro atorlugu akiliiffissami akileqquneqartup 30 kr.-inik aningaasartaqartup akilersimaneranut uppernarsaatitut.
Imm. 4. Pisortaqarfiup sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartat tunniunneqarsimasut atorunnaarsissinnaavaa sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartamik tunniussinermi piumasaqaataasut naammassineqarsinnaanngippata naammassineqarsinnaajunnaarsimappataluunniit.

7. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartaq inummut piginnittumuinnaq tunngavoq allamullu tunniuteqqusaanani, tuneqqusaanani atukkiuteqqusaananiluunniit.
Imm. 2. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartaq piniarnermi aallaaniarnermilu kinaassutsimut allagartamut atuuttumut ilanngullugu nassarneqartassaaq nakkutilliinermullu atatillugu politiit, piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisut, taakku ikiortaasa imaluunniit inuit tamatumunnga piginnaatitaasut piumasaqarnerisigut takutinneqartassalluni.

 

Pisanik nalunaaruteqartarneq

8. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartalik kinaluunniit pisussaavoq pisaminik nalunaarsuissalluni. Qaammatit naaneri tamaasa pisat naatsorsorneqartassapput. Ukiumut pisarisimasat kisitsisitaat imm. 2 naapertorlugu piffissap pisanik nalunaarsuiffiusussap naanerani pisanik nalunaarsuiffissamut Pisortaqarfimmit suliarineqarsimasumut nuunneqassapput oktoberillu 15-iat tikitsinnagu allakkerivikkut akeqanngitsumik utertinneqassallutik.
Imm. 2. Piffissaq pisanik nalunaarsuiffiusussaq tassaavoq oktoberip aallaqqaataaniit septemberip 30-iannut.
Imm. 3. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartap nutaamik taarsernissaanut tunngaviussaaq pisanik nalunaarsuiffiup immersugaalluni piffissaq eqqorlugu nassiunneqarsimanissaa.
Imm. 4. Sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartartaarnissamut qinnuteqaat akuerineqassanngilaq pisanik nalunaarsuiffik, piffissap pisanik nalunaarsuiffiusussaatitaaffimmi siuliani pisanik nalunaarsuiffimmik immersuiffissaq immersorneqarluni nassiunneqarsimanngippat.

 

Immikkut akuersissuteqartarneq

9. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunaqarfinnullu Pisortaqarfik nalunaarummi matumani maleruagassat atorneqannginnissaannik immikkut akuersissuteqarsinnaavoq tamanna ilisimatuutut misissuinerit pisariaqartippassuk.

 

Pineqaatissiissutit

10. 2-mik, aamma 7-imi, imm. 1-imik 2-millu unioqqutitsisut akiliisinneqarsinnaapput.
Imm. 2. 2-mik, aamma 7-imi, imm. 1-imik 2-millu unioqqutitsisoqartillugu pisat taakkuluunniit nalingat naalagaaffiup karsianut iluaqutissanngorlugit arsaarinnissutigineqarsinnaapput.

 

Atuutilerfia

11. Nalunaarut atuutilerpoq 17. januar 2002.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu sunngiffimmi aallaaniarsinnaanermut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 5, 1. februar 2000-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat, 3. januar 2002.
Hans Enoksen

/

Gedion Jeremiassen