Kommunalbestyrelsit, bygderådit il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 19, 28. november 1985-imeersoq.

 

Kapitali 1
Aalajangersakkat nalinginnaasut.

§ 1. Kommunet suliassaataat aqunneqassapput kommunalbestyrelsinit, taakkulu qinerneqartassapput Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsinut bygderådinullu qinersineq pillugu malittarisassat Inatsisartut inatsisaanni aalajangerneqarsimasut malillugit.
Imm. 2. Kommunep aqunneqarnera pillugu malittarisassat erseqqinnerusut aalajangerneqassapput aqutsinissamik ileqqoreqqusami kommunalbestyrelsimit akuerineqarsimasumi aammalu Kalaallit Nunaanni kommunet nakkutilliisoqarfiannit atortussanngortinneqarsimasumi. Ileqqoreqqusaq takuneqarsinnaassaaq kommunemi innuttaasunit.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip suleriaasissani nammineq akuerissavaa.

§ 2. Kommunep aqqata allanngortitaanera taamaallaat pisinnaavoq kommunet nakkutilliisoqarfiata akuersineratigut.
Imm. 2. Kommunep ilisarnaataa kommunemi pineqartumi pisortaqarfiit kisimik atugassaraat. Taamaattoq kommunalbestyrelsi ilisarnaatip atorneqarnissaanut qinnuteqartoqartillugu pinerit tamaasa akuersisinnaavoq. Ilisaarnatip aningaasarsiutitut atorneqarnissaanik akuersineq akileraaruteqarnissamik piumasaqaatitaqarsinnaavoq. Kommunep ilisarnaataanik allanngortitsineq aatsaat pisinnaavoq kommunet nakkutilliisoqarfiata akuersineratigut.

§ 3. Suulluunniit kommunep susassarisaanut tunngassuteqartut kommunalbestyrelsimullu namminermut aalajangiiffigisassarititaanngitsut pillugit kommunalbestyrelsi sapinngisamik oqaaseqartinneqartassaaq.

 

Kapitali 2
Kommunalbestyrelsi

§ 4. Kommunalbestyrelsi ilaasortaqassaaq ikinnerpaamik 3-nik amerlanerpaamillu 17-inik. Ilaasortat amerlassusiat akunnattuussaaq.

§ 5. Kommunalbestyrelsi qinigaarlaaq katersuutissaaq kingusinnerpaamik junimi ataasingornermi siullermi, piaarnerpaamillu ilaasortat qinigaasinnaanerisa misissorneqarneri naammassereerpata, tamanna pillugu qinersinermut inatsisit aalajangersagartaat naapertorlugit. Ataatsimiigiaqqusisuussaaq ilaasortaq sivisunerpaamik kommunalbestyrelsimi ilaasortaasimasoq kommunalbestyrelsillu ataatsimiiffigisartagaani najugalik. Ilaasortat arlallit piumasaasut taakkua naammassisimappatigit ataatsimiigiaqqusisuussaaq ilaasortaq utoqqaaneq.
Imm. 2. Siulittaasussarsiorluni qinersinissap tungaanut kommunalbestyrelsip oqaloqatigiinneri siulersorneqassapput ilaasortamit ataatsimiigiaqqusisimasumit.
Imm. 3. Ilaasortaq inissitsiterluni ataatsimiinnermut peqataasinnaanngikkuni sinniisussaminut kingoraartissinnaavoq.

§ 6. Aallarnersaataasumik ataatsimiinnermi kommunalbestyrelsip siulittaasussani (borgmesteri) ilaasortami akornanni qinissavaa. Qinersineq atortussaassuseqassaaq piffissamut kommunalbestyrelsip atuuffissaanut
Imm. 2. Borgmesterissamik qinersinermi piumasari neqarpoq taasinermi siullermi kommunalbestyrelsimut ilaasortat najuuttut amerlanerussuteqarluinnartut toqqarsimassagaat. Taamatut amerlanerussuteqartoqanngitsoorpat taaseqqinneqassaaq. Qinigassanngortittoq aappassaanik taasinermi amerlanerussuteqarluinnaruni imaluunniit taasinermi tassani qinigassanngortittoq ataasiinnaq taaguunneqarsimaguni qinigaassaaq. Aappassaanik taasinermi aamma aalajangiisoqanngitsoorpat taava aappassaanik taasinermi amerlanerpaanik taaneqarsimasut aalajangersimasut marluinnaat akornanni taasineqaqqissaaq, taamaalilluni amerlaqatigiinnik taaneqarsimassagaluarpata makitsinikkut aalajangigassanngorlugu aalajangersimasumik qinigassaasut taakku arlaat sorleq qinigaassanersoq (pingajussaanik taasinermi). Pingajussaaneerluni taasinermi taasinerit amerlaqatigiippata makitsinikkut aalajangiineqassaaq.
Imm. 3. Borgmesterimik qinersineq pereerniariarpat kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni viceborgmesterimik qinersissaaq borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussamik. Qinersineq borgmesteritut qinigaarlaamit pisortaaffigineqassaaq imaluunniit taanna pisinnaanngippat ilaasortamit borgmesterimik qinersinermi pisortaasimasumit, ingerlanneqassallunilu borgmesterimik qinersinermi malittarisassat malillugit. Qinersineq atuuttussaavoq piffissami kommunalbestyrelsip atuuffiani.
Imm. 4. Aqutsinissamik ileqqoreqqusami aalajangersarneqarsinnaavoq kommunalbestyrelsi ilaasortami akornanni qinersissasoq siullertut aappaatullu viceborgmesterissanik taaneqartutut tulleriinneqarlutik borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaasartussanik.

§ 7. Kommunalbestyrelsimi ilaasortat tamarmik pisussaapput borgmesterimut viceborgmesterimulluunniit qinerneqarnertik tigussallugu. Taamaattoq kinaluunniit ukiuni tulleriinni sisamani sinnerlugilluunniit borgmesteriusimasoq piumanngissinnaavoq borgmesteritut qinigaanini tigussallugu piífissami kingullermik borgmesteritut maliinnartumik atorfeqarfigisimasami sivisoqataani.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip borgmesteri viceborgmesterilu qinnuteqarnerat naapertorlugu atuukkunnaarsissinnaavai piffissap atuuffissaata sinnerani.
Imm. 3. Borgmesteri viceborgmesteriluunniit atuuffimminit akuerineqarluni tunuarpat, toquppat imaluunniit kommunalbestyrelsimit tunuarpat, taava nutaamik qinersineqassaaq malittarisassat § 6-imiittut naapertorlugit piffissamut kommunalbestyrelsip atuuffiata sinneranut.

§ 8. Kommunalbestyrelsi inissitsitereerpat borgmesterip kommunet nakkutilliisoqarfiat nalunaarfigissavaa kikkut borgmesteritut aamma viceborgmesteritut siullertut/aappaatut qinigaasimanersut kiisalu eqqorluinnartumik kommunalbestyrelsimi ilaasortat sinnerinut nalunaarsuiffimmik nassiussissalluni. Piffissap qinersiviusup ingerlanerani borgmesterimik imaluunniit viceborgmesterimik siullermik aappaanilluunniit nutaamik qinersineqarpat imaluunniit kommunalbestyrelsip katitigaanera allannguuteqarpat borgmesterip tamanna kommunet nakkutilliisoqarfiannut nalunaarutigissavaa.

§ 9. Kommunalbestyrelsi aalajangiisassaaq qaqugu sumilu ileqquusumik ataatsimiinnerit ingerlanneqartassanersut. Tamanna kommuneni periaaseq naapertorlugu tamanut ilisimatitsissutigineqartassaaq ukiut naatsorsuiffiit aallartinneri tamaasa, kommunellu nakkutilliisoqarfiat tamatuminnga ilisimatinneqartassaaq.
Imm. 2. Immikkut ittunik ataatsimiinneqartassaaq borgmesterip pisariaqartuutikkaangagu imaluunniit ikinnerpaamik ilaasortat pingajorarterutaasa tamanna piumasarigaangassuk. Borgmesterip aalajangertassavaa immikkut ittumik ataatsimiinnissat qaquguunissaat sumilu pinissaat. Tamanna sapinngisamik sioqqutsisumik kommunemi innuttaasunut kommunellu nakkutilliisoqarfiannut nalunaarutigineqartassaaq.
Imm. 3. Borgmesterip kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissai sioqqullugit sapinngisamik sukumiisumik ilaasortanut ilisimatitsissutigisassavai suliassat suut ataatsimiinnissami suliarineqarumaarnersut, sapinngisamillu isumaginiassallugu suliassat paasissutissallu taakku nalilernissaannut pissarsiarineqarsimasut saqqumitinneqarnissaat ilaasortanit ataatsimiinnissaq sioqqullugu atuarneqarsinnaanngorlugit. Tamanna pillugu malittarisassat erseqqinnerusut kommunalbestyrelsip suleriaasissamisut aalajangersagaani aalajangersarneqassapput.

§ 10. Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri tamanut ammasuupput. Taamaattoq kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavaa suliassat ataasiakkaat matoqqasumik oqaluuseriumallugit. Suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnissaanut tunngavissaqarnersoq pillugu apeqqut matoqqasumik oqaluuserineqassaaq tamanna aalajangerneqarpat kommunalbestyrelsimit imaluunniit borgmesterimit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip inuit kommunemi kiffartuuteqarlutik atorfeqartut akuerisinnaavai suliassat matoqqasumik oqaluuserineqarnerat najuuffigeqqullugu. Kommunalbestyrelsip suliassap matoqqasumik oqaluuserineqarnerani inuit allat aggeqqusinnaavai suliassap nassuiarneqarnissaa pissutigalugu tamanna kissaatiginarpat.
Imm. 3. Paasissutissanik sulianut matoqqasumik suliaasimasunut tunngasunik suliallu allat isertuunneqartariaqartut pillugit paasissutissanik ingerlatseqqissinnaaneq killilersugaavoq nipangiussisimasussaatitaaneq pillugu inatsisit aalajangersagartaasigut.

§ 11. Kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaassuseqassaaq ikinnerpaamik ilaasortat affaat najuuppata.
Imm. 2. Allamik immikkut aalajangigaqarsimanngikkaangat taasisut amerlanerussuteqarneratigut aalajangiineqartassaaq.

§ 12. Immikkut allamik aalajangigaqarsimanngippat suliassap akuersissutigineqarnissaanut kommunalbestyrelsimi ataasiaannarluni oqaluuserinninneq taamaallaat pisariaqarpoq.

§ 13. Kommunalbestyrelsip aalajangiineri allattuiffinnut ataatsimeereernerit tamaasa ilaasortanit najuuttunit atsiorneqartussanut allanneqartassapput. Ilaasortap kialluunniit piumasarisinnaavaa isummani allaasoq naatsumik allattuifíinnut allannegaqqullugu, sulianilu pisortatut oqartussaasumut allamut ingerlateqqitassani piumasarisinnaallugu taassuma aamma allattuiffiit imaannik ilisimatinneqarnissaa. ilaasortap taassuma suliap nassiunneqarnerani suliaq ilaqartissinnaavaa nammineq isummaminut tunngavilersuumminik.
Imm. 2. Ataatsimiinnerup naareernerani borgmesterip sapinngisamik piaarnerpaamik kommunet nakkutilliisoqarfiat allattuiifiit assilinerannik nassissavaa matoqqasumik aalajangiinernut tunngasut illanngullugit.

§ 14. Kommunalbestyrelsi aalajangiissaaq ilaasortaq suliassami aalajangersimasumi inuttut ima soqutigisaqartiginersoq suliassaq taanna pillugu kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani taasineranilu peqataanngitsoortariaqarluni. Taamaassimappat pineqartoq suliap ataatsimiissutigineqarnerani taasissutigineqarneranilu inimit anissaaq , kisianni kommunalbestyrelsip peqataasinnaatitaanini pillugu oqaluuserinninnerani taasineranilu peqataasinnaatitaalluni.
Imm. 2. Ilaasortap pissutsinik suliassanilu aalajangersimasuni inuttut soqutigisaqarnini pissutigalugu ataatsimiissutiginninnerni taasinernilu peqataasinnaanerminut nalornisoornartoqartillugu kommunalbestyrelsi nalunaarfigisussaavaa.

§ 15. Ilaasortaq borgmesterimut nalunaaruteqarsimappat kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut peqataasinnaanani napparsimanini, inuiaqatigiinni sullissisussaatitaalluni pisussaaffiligaanini, inuutissarsiutini assigisaalluunniit pissutigalugit, borgmesterip pineqartup sinniisussaa kommunalbestyrelsimi utaqqissaagallartumik ilaasortaaqqullugu aggeqqussavaa. Ilaasortap kommunemi suliani isumageqqissinnaalerpagit kingoraartaasoq kommunalbestyrelsimit tunuassaaq.
Imm 2. Kommunalbestyrelsip aalajangiivigissavaa kingoraartissap isernissaanut piumasaasut eqqortinneqarnersut.

§ 16. Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerinut kommunalbestyrelsillu nammineq ilaasortaminik inuttalerlugit ataatisimiititaliaanut ataatsimeeqataanermut ilaasortat ataatsimiinnersiaqartinneqarsinnaapput kommunet nakkutilliisoqarfiata malittareqqusaliai naapertorlugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip aamma kommunet nakkutilliisoqarfiata akuersineratigut aalajangersinnaavaa ataatsimiinnersiaqartitsisoqassasoq kommunemi isumagisanut kommunalbestyrelsimut qinersinerup kingorna ingerlanneqarlersunut.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsip kommunet nakkutilliisoqarfiata najoqqutassatut aalajangersagai naapertorlugit aalajangersinnaavaa ataatsimiititaliami kommunalbestyrelsimit pilersitaasumi siulittaasuusoq, kommunalbestyrelsimi ilaasortat inuilluunniit allat kommunalbestyrelsimit immikkut kommunemi isumagisassalerneqarsimasut aalajangersimasumik qaammammut pisartagaqartinneqassasut.
Imm. 4. Kommunemi suliassap ingerlanneqarnissaanut immikkut akissarsiaqartitsineqarpat isumagineqarneranut atatillugu ataatsimiinnerni il. il. inuk taanna ataatsimiinnermusiaqartinneqassanngilaq.
Imm. 5. Kommunemi qinigaasimanermi isumagisassaatitaasut suliarinerannut atatillugu kommunet nakkutilliisoqarfiata najoqqutassatut aalajangersagai naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqarsinnaavoq angalanermi uninnganermilu pissarsiassanik kiisalu sulinikkut pissarsiassaagaluanut annaasanut taartisiassanik.

 

Kapitali 3
Ataatsimiititaliat il. il.

§ 17. Kommunep suliassaataasa ingerlatitaanerisa isumagineqarnissaannut tunngasut pillugit aningaasanut ataatsimiititaliaq aammalu ataatsimiititaliat aalaakkaasut pilersinneqassapput; taakku ilaasortalersugaanissaat oqartussaassuseqarfissaallu aqutsinissamik ileqqoreqqusami aalajangersarneqassapput. Ataatsimiititaliat ilaasortaasa amerlassusiat kisitsit akunnattuussaaq.
Imm. 2. Ataatsimiititalianut, kommissioninut, siulersuisunut taamaaqataannullu kommunalbestyrelsip imaluunniit kommunep aalajangersakkat allat naapertorlugit   sinniisoqarfigisassaanut ilaasortassat kommunalbestyrelsip qinissavai.
Imm. 3. Ataatsimiititalianut il.il. imm. 1-imi 2-milu taaneqartunut ilaasortassanik qinersineq pissaaq borgmesterimik viceborgmesterimillu (viceborgmesterinillu) qinersereernermi. Qinersinerit piffissamut kommunalbestyrelsip atuuffissaanut atuuttussaapput, allamik aalajangersaasoqarsimanngippat.
Imm. 4. Aammattaaq kommunalbestyrelsi ataatsimiititalianik immikkut ittunik pilersitsisinnaavoq suliassat aalajangersimasut isumagineqarnissaannut imaluunniit kommunalbestyrelsimut, aningaasanut ataatsimiititaliamut imaluunniit ataatsimiititalianut aalaakkaasunut suliat piareersaataasut imaluunniit siunnersuutaasut ingerlanneqarnissaannut atatillugu.
Imm. 5. Kommunalbestyrelsip ilaasortani ataaseq imaluunniit arlallit kommunemi suliassanik immikkut ittunik suliassissinnaavai. Sulianik taama ittunik aamma suliassinneqarsinnaapput kommunemi najugaqartut allat tamatut suliaqarnissamut kajumittut.

§ 18. Aningaasanut ataatsimiititaliap ilaasortarissavai borgmesteri ataatsimiititaliamut siulittaasuujutigisussaq kiisalu kommunalbestyrelsimi ilaasortat allat marluk imaluunniit sisamat.
Imm. 2. Aningaasanut ataatsintiititaliap aqutsinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu kommunep aningaasatigut pilersaaruteqarnermut, karseqarneranut naatsorsuuteqarneranullu tunngasut siulersussavai, suliassaqarfinnilu kommunep pisortaaffigisaani tamani aningaasat pisortatullu ingerlatsinerup tungaasigut pissutsit malinnaaffigissallugit, tassunga ilanngullugit aningaasarsianut sulisoqarnermullu tunngasut. Suliassat kommunep aningaasaqarneranut pisortaqarneranulluunniit tunngasut suulluunniit kommunalbestyrelsimut aalajangiiffigisassanngorlugit saqqummiunneqartinnagit ataatsimiititaliamut tassunga oqaaseqarfigitinneqartassapput.
Imm. 3. Aningaasanut ataatsimiititaliap isumagissavaa kommunep aningaasatigut pilersaarusiorneqarnera, isumagissallugulu kommunep pilersaarusiugassaasa ataqatigiissaakkamik aaqqissuunneqarnissaat.

§ 19. Ataatsimiititalianut aalaakkaasunut ilaasortat kommunalbestyrelsip ilaasortaasa akornanni qinerneqassapput.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi isumaginninnermut ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq kommunemi suliassat inunnik isumaginninnermut tunngasut ingerlanneqarnissaannut.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsi kulturimut ilinniartitsinermullu ataatsimiititaliamik pilersitsissaaq kommunemi atuarfeqarfiit, sunngiffimmi sammisassaqartitsiniarnerit aammalu kulturikkut sulinerit allat ingerlanneqarnissaannut.

§ 20. Ataatsimiititaliat siulittaasussatik namminneq qinertassavaat, taamaattoq tak. § 18, imm. 1. Qinersineqartassaaq maleruaqassat § 6, imm. 2-miittut malillugit.
Imm. 2. Ataatsimiititaliat aalajangiisinnaassuseqassapput ikinnerpaamik ilaasortat affaat najuukkaangata. Aalajangiinerit tamarmik taasisut amerlanerussuteqarnerisigut pisassapput.
Imm 3. Ataatsimiititaliamut ilaasortap ataatsimiititaliap siulittaasua nalunaarfigisimappagu § 15, imm. 1-imi aalajangersakkat naapertorlugit peqataasinnaanani, gruppep maleruagassat § 24, imm. 2-mi aalajangersakkat naapertorlugit pineqartumik qinersisimasup aalajangersinnaavaa, kommunalbestyrelsimut ilaasortaq alla taarsikkani iverteqqissinnaanngornissaata tungaanut ataatsimiititaliamut ilanngutissasoq. Ataatsimiititaliap nammineq aalajangissavaa sinniisuusut ilanngunnissaannut piumasaasut naammassineqarsimanersut.
Imm. 4. Ataatsimiititaliat namminneerlutik suleriaasissatik aalajangersartassavaat, taakkunani ilaatigut aalajangerneqarsinnaalluni § 6, imm. 2-mi allassimasut naapertorlugit siulittaasup tullissaanik qinersisoqassasoq siulittaasoq pisinnaanngikkaangat kingoraartaasartussamik. Ataatsimiititaliat tamarmik allattuiffiqassapput ataatsimiititaliap aalajangiinerinut allattuiffissanik.
Imm. 5. Borgmesteri ilaasortaanngikkaluarluni ataatsimiititaliat ataatsimiinnerini najuussinnaatitaavoq. Ataatsimiinnissanut piffissat pillugit nalunaariigineqartassaaq ullormullu oqaluuserisassanik tigusaqartassalluni, ullormut oqaluuserisassat ilaasortanut nassiunneqarsimagaangata.

§ 21. Ataatsimiititaliat siulersugassaraat imminnut suliassiissutigineqartut ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusiap akuerineqarsimasup iluani aammalu kommunalbestyrelsip akuersissutigisimasai allat naapertorlugit. Aningaasat akuerineqarsimasut qaangerneqannginnissaat nakkutigissavaat aammalu aningaasanut ataatsimiititaliaq aqqutigalugu kommunalbestyrelsimut siunnersuuteqassallutik aningaasat ilassutissatut akuersissutissat kissaatiginartutut pisariaqartutulluunniit isumaqarfiginarpata.
Imm. 2. Ataatsimiititaliat aningaasanut ataatsimiititaliamit piumaffigineqarlutik ataatsimiititaliallu taassuma piffissaliutaata iluani ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusiassanut aammalu ukiunut tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusiassanut peqataassutissaminnik tunniussissapput, takuuk § 31.

§ 22. Kommunalbestyrelsimut ilaasortap kialluunniit ataatsimiititaliat sulinerat pillugu apeqqutit suugaluartulluunniit kommunalbestyrelsimut suliassanngortissinnaavai. Ataatsimiititaliat kommunalbestyrelsi nassuiaatinik piumasaanik nalunaarfigissavaat. Ataatsimiititaliat - inatsisini aalajangersarsimasunik killissalikkamik - sutigut tamatigut kommunalbestyrelsip aalajangiinerinut maleruuttussaapput.

§ 23. Ataatsimiititaliami ilaasortap kialluunniit aalajangiinerup timitalerneqarnissaa unitsisinnaavaa ataatsimiinnermi oqaaseqaruni apeqqutip kommunalbestyrelsimut tamarmiusumut saqqummiunneqarnissaa kissaatigigini. Tamannali atussanngilaq aalajangiinernut inatsisikkut imaluunniit Inatsisartut peqqussutaatigut ataatsimiititaliamut aalajangigassanngortinneqarsimasunut tunngatillugu.

§ 24. Ataatsimiititaliamut imaluunniit pisortatigut sinniisoqarfigisassamut allamut ilaasortassatut qinigassanngortittoq kommunalbestyrelsimi siunnersuutigineqarsimasussaavoq.
Imm. 2. Ataatsimiititalianut il. il. ilaasortassanik marlunnik amerlanerusunilluunniit qinersinermi qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq atorneqassaaq.
Imm. 3. Ataatsimiititalianut il. il. borgmesterip pinngitsoorani ilaasortaaffigisassaanut ilaasortassanik qinersinermi taassuma inaa inissanut qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu kommunalbestyrelsimi gruppep borgmesterip ataffigisaata pisassaanut ilanngullugu naatsorsuutigineqartassaaq.
Imm. 4. Qanoq amerlassuseqarneq tunngavigalugu qinersineq ingerlanneqassaaq d'Hondtip periaasia tunngavigalugu imaattunik malittarisaqarluni: Kommunalbestyrelsip ilaasortai immikkoortunut qinersinissami pineqartumi qanoq taaseqatigiikkumanertik pillugu siulittaasumut nalunaarsimanertik tunngavigalugu avinneqassapput. Immikkoortut tamarmik amerlassusii 1-imik, 2-mik, 3-mik il. il. agguarneqassapput. Inernerit pissarsiarineqartut aalajangissavaat qanoq tulleriinneqarlutik sinniisorisassaminnik qinersisinnaanersut. Inernerit marluk amerlanerusulluunniit assigiippata qanoq tulleriinneqarnissaq makitsinikkut aalajangerneqassaaq.
Imm. 5. Inuk ataasiinnaq qinerneqassatillugu qinersineq § 6, imm. 2-mi maleruagassat malillugit pisassaaq.

§ 25. Ataatsimiititaliani aalaakkaasuni sulinermi kommunalbestyrelsimi sulinermi peqataasinnaanermut malittarisassat assingi atuupput, takuuk § 14, imm. 1.
Imm. 2. Ataatsimiititaliami ilaasortaq kommunemi ingerlatsivimmik ataatsimiititaliamit pineqartumit qullersaaffigineqartumik akissarsiaqaatigalugu sulissussissanngilaq, tamanna sioqqullugu tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussisoqareersinnagu imaluunniit pissutsit immikkut ittut pissutigalugit kommunalbestyrelsi taamaaliortoqannginnissaanik aalajangiisimappat.
Imm. 3. Kinaluunniit kommunemi kiffartuuteqarluni atorfeqartoq ataatsimiititaliami ilaasortaasinnaanngilaq, kiffartuuteqarnerminut tunngasut pillugit apeqqutit ataatsimiititaliamut tassunga atatinneqarpata.
Imm. 4. Aningaasanut ataatsimiititaliamut ilaasortaanissaq ajornarpoq:
a) Atorfimmi sumiluunniit kommunep ingerlatsiviani § 18, imm. 2 aamma kap. 5, malillugit suliassaqarfimmik ingerlatsisunut kiisalu ingerlatsivimmi aqutsinissamik ileqqoreqqusaq malillugu aningaasanut ataatsimiititaliap ataaniittumi atorfilinnut,
b) aamma atorfilinnut suliassaqarfiup ataatsimiititaliap aalakkaasup ataaniittup aqunneqarneranut toqqaannartumik akisussaasunut.

 

Kapitali 4
Borgmesteri.

§ 26. Borgmesterip kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissai piareersartassavai ilaasortallu ataatsimiigiaqqusarlugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri taasinerilu borgmesterip siulersortassavai aalajangiisarnerillu allattuiffinnut allanneqarnissaat isumagisassallugu.

§ 27. Kommunalbestyrelsip aalajangiinerisa piviusunngortinneqarnissaat borgmesterip isumagissavai. Kommunalbestyrelsi sinnerlugu suliassat kinguartinneqarsinnaanngitsut aalajangiivigisinnaavai, kiisalu suliassat nalinginnaasut ingerlaannartut nalornisoorutaasinnaanngitsut aalajangiiffigisinnaallugit.
Imm. 2. Kommunep aqunneqarnerata ullormut siulersorneqarnera borgmesterip isumagissavaa. Ataatsimiititalianut pineqartunut suliassat agguaattassavai pisariaqarpallu naammassiniarnissaannut ilitsersuutinik suliaqassalluni. Suliassat kommunalbestyrelsimit aalajangiiffigisariaqartut piareersagaasimallutik kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqarnissaat isumagissavaa. Suliassat ataatsimiititalianut il. il. suliassiissutaasimanngitsut ingerlanneqarnerat borgmesterip isumagissavaa.
Imm. 3. Borgmesterip suliassanik ingerlatsinissai pillugit malittarisassat erseqqinnerusut aqutsinissamik ileqqoreqqusami aalajangerneqassapput.

§ 28. Viceborgmesterip borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaanermini suliassat inatsit manna kommunemilu aqutsinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugit borgmesterimut isumagisassanngortinneqarsimasut tamaasa tigussavai.

§ 29. Borgmesteritut suliassat suliarinerannut   kommunalbestyrelsip erseqqinnerusumik aalajangiineratigut aningaasarsiaqartitsisoqarsinnaavoq kommunet nakkutilliisoqarfiata najoqqutassatut aalajangigai naapertorlugit.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi aalajangiisinnaavoq siullertut aappaatulluunniit viceborgmesteriusoq borgmesterip pisinnaannginnerani kingoraartaanermut aningaasarsiaqartinneqassasoq kommunet nakkutilliisoqarfiata najoqqutassatut aalajangigai naapertorlugit. Aningaasarsiarititassat amerlassusilerneqassapput suliat annertussusiat kingoraartaanerullu sivisussusia naatsorsuutigalugit.
Imm. 3. Kommunet nakkutilliisoqarfiat borgmesterit tunuareernerminni ilaasortaajunnaarnersiaqarsinnaaneri soraarnerussutisiaqarnissaallu pillugit aalajangersaassaaq.

 

Kapitali 5
Kommunep aningaasanut tunngasutigut ingerlatsinera.

§ 30. Kommunep ukioq naatsorsuiffia tassaavoq qaammatisiutit malillugit ukioq.

§ 31. Aningaasanut ataatsimiititaliaq kommunalbestyrelsimut siunnersuusiussaaq kommunep ukiumut naatsorsuiífimmut aggersumut aningaasatigut pilersaarusiassaanut kommunet nakkutilliisoqarfiata qanoq iluseqarnissaannik piffissamilu sumi inereersimanissaannik aalajangigai tunngavigalugit.
Imm. 2. Siunnersuut ilaqartinneqassaaq ukiunut tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusianik ukiunut qassinuunissaa kommunet nakkutilliisoqarfiata aalajangiinera tunngavigalugu.

§ 32. Aningaasanut ataatsimiititaliap ukiumut aningaasatigut pilersaarusiassanut siunnersuutaa ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusiaa kommunalbestyrelsimi marloriarlugu ataatsimiissutigineqassaaq sivikinnerpaamik sapaatip akunnerinik marlunnik akuttussuseqartumik.
Imm. 2. Ukiumut aningaasatigut pilersaarusiassanut ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusiassanut siunnersuutit aappassaaneerneqarnerminni kommunalbestyrelsimit oqaluuserineqarlutillu aalajangiivigineqassapput, tamatumani ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusiani allassimasut suut aningaasartaat inaarutaasumik akuersissutigineqarnersut ilanngullugit.
Imm. 3. Aningaasatigut pilersaarusiat ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusiat inaarutaasumik aalajangiivigineqareersimatsiaannarpata  assingi kommunet nakkutilliisoqarfiannut nassiunneqassapput.
Imm. 4. Ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusiat ukiunullu tulliuttunut arlalinnut aningaasatigut missiliuusiat aalajangiivigineqarsimasut kommunemi najugalinnit takuneqarsinnaassapput.

§ 33. Aningaasanik akuersinermut kommunalbestyrelsi oqartussaassuseqarpoq. Aningaasatigut pilersaarusiat inaarutaasumik akuerineqarsimasut kommunep ingerlatsinerani aammalu kommunep akileraarusiinerani pinngitsooratik eqqortinneqartussaapput.
Imm. 2. Iliuutsit aningaasartuutinik imaluunniit isertitanik nassatallit ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusiat akuerineqarnerannut ilanngullugit akuersissutigineqareersimanngitsut aallartinneqassanngillat kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqareersimatinnagit. Taamaattorli iliuutsit inatsisitigut, peqqussutitigut imaluunniit maleruagassatigut allatigut iliuusereqquneqartut pisariaqarpat aallartinneqarsinnaapput kommunalbestyrelsi akuersiseqqaanngikkaluarlugu, kisianni sapinngisamik piaarnerpaamik akuersissummik piniartoqassaaq.
Imm. 3. Ilassutissatut akuersissutini tamatigut allassimasassaaq aningaasartuutissatut akuersissutaasut qanoq iliorluni matussutissaqartinneqassanersut.

§ 34. Kommunalbestyrelsip kommunet nakkutilliisoqarfiat akuersiseqqaartinnagu taarsigassarsinermi imaluunniit tarsigassarsiat tiguneqarnerini imaluunniit siornatigut taarsigassarsiaasimasunut piumasaqaatit allanngortinnissaanni kommune pisussaatitsisinnaanngilaa
Imm. 2. Taamaattoq kommunet nakkutilliisoqarfiat aalajangiisinnaavoq pissutsit ilaanni akuersissummik piniaqqaarnani taarsigassarsisoqarsinnaasoq.
Imm. 3. Ilioriusissat taarsigassarsinikkut kommunet nakkutilliisoqarfiata akuerisariaqagaatigut aningaasalersorneqartussatut kissaatigineqartut ingerlanneqassanngillat ilioriusissap taarsigassarsinikkut aningaasalersorneqarnissaanut kommunalbestyrelsi akuerseqqaartinnagu.

§ 35. Kommunalbestyrelsip kommunet nakkutilliisoqarfiat akuerseqqaartinnagu kommune pisussaatissinnaanngilaa qularnaveeqqusiinissanut imaluunniit allatut aningaasatigut uppernarsaasuunissanut imaluunniit siusinnerusukkut uppernarsaasiisutut pisussaaffinni piumasaqaataasut allanngortinnissaannut. Tamanna aamma atorpoq inatsisitigut aalajangersagaanngitsunik ingerlaannartumik tapiissuteqartarnissamik neriorsuuteqarsinnaanermut.
Imm. 2. Taamaattoq kommunet nakkutilliisoqarfiat aalajangiisinnaavoq kommunalbestyrelsi pissutsit ilaanni akuerineqaqqaarnani imm. 1-imi taaneqartutut pisussaaffeqalersinnaasoq.

§ 36. Kommunep naatsorsuutaani nalunaarsorneqarsimassapput kommunep aningaasaatai qanoq atorneqarsimasut, aammalu atorneqarnerat naapertuuttuunersoq ukiumoortumik aningaasatigut pilersaarusianut kommunalbestyrelsillu aalajangiinerinut allanut.
Imm. 2. Kommunep aningaasaatai isumannaatsumik paarineqassapput. Aningaasat ullormut atugassat eqqaassanngikkaanni aningaasat inissinneqassapput bankimi, sparekassemi, postkontomi imaluunniit obligationini inatsisit naapertorlugit oqartussaassuseqanngitsut pigisaasa inissinneqarfigisinnaasaanni aningaasaataat taakkunani inissinneqarsinnaallutik.
Imm. 3. Kommunelli nakkutilliisoqarfiat immikkut ittumik pisoqartillugu akuersissuteqarsinnaavoq kommunep aningaasaataasa imm. 2-mi allassimasumit allaasumik inissinneqarnissaannut.

§ 37. Kommunet nakkutilliisoqarfiata aalajangissavai kommunep ingerlatsinermi naatsorssuutaasa aammalu natsorssuutit inernerisa suliarineqarnissaannut piffissat killissaat periusissaallu.
Imm. 2. Kommunep naatsorsuutai aningaasanut ataatsimiititaliamit kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassapput piffissaq kommunet nakkutilliisoqarfiata aalajangigaa qaangiutsinnagu. Naatsorsuutit ilaqartinneqassapput kommunep qularnaveeqqusiisutut uppernarsaasiisutullu pisussaaffiisa nalunaarsorsimafíiannik. Tamatuma saniatigut pisariaqartitsineq naapertorlugu naatsorsuutit ilaqartinneqassapput oqaaseqaatinik, pingaartumik aningaasatigut akuersissutit naatsorsuutillu akornanni nikingassutit annertuut pillugit, kiisalu naatsorsuutit kommunep aningaasalersuutissatut pilersaarusiaanut allanullu naleqqiullugit qanoq inneri pillugit.

§ 38. Kommunet tamarmik paasisimasaqarluartumik kukkunersiuisoqassapput kommunet nakkutilliisoqarfiannit akuerineqartussamik. Kommunalbestyrelsip kukkunersiuisumik soraarsitsinissaanut kommunet nakkutilliisoqarfiata akuersinissaa pisariaqarpoq.
Imm. 2. Kukkunersiuinermi ilanngunneqassapput naatsorsuusiornermut tunngasut kommunalbestyrelsimut attuumassuteqartut tamarmik, aammalu allat tungaannit immikkut kukkunersiorneqartanngitsut. Kukkunersiuinermi misilinneqartassaaq naatsorsuutit eqqornersut, iliuusaasimasullu naatsorsuutinik saqqummiinermi ilanngunneqartussat aningaasanut akuersissutaasimasunut, kommunalbestyrelsip aalajangiinerinut allanut, inatsisinut peqqussutinullu allanut kiisalu isumaqatigiissutaasimasunut periaasitoqqanullu naapertuuttuunersut.
Imm. 3. Kukkunersiuisut pisinnaatitaapput qanoq ilisukkulluunniit siumut ilisimatitsissutaareersimanngitsumik karsi misissussallugu akuttunngitsumillu kommunep naatsorsuusiai tamatumunngalu atasumik nakkutilliissutitut iliuusissaatitaasut kukkunersiussallugit misilinniarlugu taakku isumannaatsuunersut.
Imm. 4. Kommunalbestyrelsi pisussaavoq kukkunersiuisut paasissutississallugit paasissutissanik sulineranni pisariaqartunik.
Imm. 5. Kukkunersiusut oqaaseqaataat ukiumoortumik naatsorsuutit pillugit nalunaarummi ilaatinneqartut ukiullu ingerlanerani nalunaarutit immikkoortuisut saqqummiunneqartuniittut kommunalbestyrelsimut saqqummiunneqassapput aalajangiiffigisassanngorlugit ilaqartillugit oqaaseqaatigineqartunut akissutissatut missiliuusiamik aningaasanut ataatsimiititaliap pisariaqartitsineq naapertorlugu ingerlatsiviit udvalgillu ataavartut attuumassuteqartut siunersioqatigereerlugit suliaanik.
Imm. 6. Kinaluunniit naatsorsuutinut oqaaseqaammut aalajangiinermi peqataasinnaanngilaq ingerlatsivimmut aqutsisutut ataatsimiititaliaasup ilaasortaaffigisami ataaniittumut toqqaannartumillu peqataaffigisimasaminut attuumassuteqarpat.
Imm. 7. Kisianni immikkoortoq 6-imi aalajangersagaq pisariaqartinneqarpat tunuartariaqarpoq § 11 imm. 1-imi aalajangersagaq atortussanngortillugu.

§ 39. Kommunep ukiumoortumik naatsorssuutai kommunet nakkutilliisoqarfiannut nassiunneqassapput ilaqartillugit kukkunersiuinermi nalunaarummik aammalu tamatumunnga atatillugu kommunalbestyrelsip aalajangiineranik.
Imm. 2. Naatsorsuutit inaarutaasumik akuerineqarsimasut kommunemi innuttaasunit takuneqarsinnaassapput § 40. Kommunalbestyrelsip malittarisassani aqutsinissamik ileqqoreqqusanut ilanngutani aalajangersassavai kommunep karsiani naatsorsuuserisoqarfianilu aaqqissuussinissamut suleriaasissanullu malittarisassat erseqqinnerusut. Malittarisassat nassiunneqassapput  kommunep kukkunersiuisuinut, taakkulu ilanngullugu ilisimatinneqassapput malittarisassamik allannguuteqartitsinerit tamaasa allannguutissap atuutilinnginnerani.

 

Kapitali 6
Bygderådit.

§ 41. Bygderådit qassinik ilaasortaqarnissaat kommunalbestyrelsimit aalajangerneqassaaq 3-nut imaluunniit 5-nut, piffissami qinersiviusumi atuuttussatut.
Imm. 2. Nunaqarfimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortatut qinigaq bygderådimut ilaasortaassaaq nunaqaríimmi tassani aalajangersimasumik najugaqaruni. Nunaqarfimmi kommunalbestyrelsimut ilaasortat arlaqarunik, taakku bygderådimut ilaasortaassapput nunaqarfimmi tassani aalajangersimasumik najugaqarunik. Bygderådit siulittaasussartik namminneq qinissavaat. Qinersineq pissaaq aalajangersakkat § 6, imm. 2-mi allassimasut malillugit. Ilaasortaaneq siulittaasuunerlu atortussaassuseqassaapput piffissamut bygderådip atuuffissaanut.
Imm. 3. Bygderådip ilaasortaasa sinneri qinerneqartassapput Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsinut bygderâdinullu qinersisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat malillugit.
Imm. 4. Naalakkersuisut pissutsit immikkut illuinnartut pissutissaqartippassuk imm. 1-imi aamma 2-mi maleruagassat sanioqqussinnaavaat.

§ 42. Bygderådip kommunalbestyrelsimit piginnaatitaaneq malillugu nunaqarfimmi kommunep suliassaataasa ingerlatitaanerat isumagissavaa.
Imm. 2. Bygderådip nammineq aalajangigassarinngisaanut bygderádi nunaqarfimmi pissutsit pillugit kommunalbestyrelsimut inassuteqarsinnaavoq. Nunaqarfiup suliassaataanut tunngasunut tamanut atatillugu bygderådip oqaaseqaatai sapinngisamik pissarsiarineqartassapput.

§ 43. Bygderådimik nutaamik qinigaasumik ataatsimiigiaqqusisuussaaq ilaasortaq rådimi sivisunerpaamik ilaasortaasimasoq, imaluunniit arlallit sivisoqatigiimmik ilaasortaasimappata utoqqaaneq.
Imm. 2. Rådip katersuuteriaruni ilaasortami akornanni siulittaasussani qinissavaa. Qinersineq siulersorneqassaaq ilaasortamit imm. 1-imi taaneqartumit aammalu piffissamut râdip atuuffissaanut atortuusussaalluni.

§ 44. Bygderådi qanorluunniit akulikitsigisunik ataatsimiittassaaq siulittaasup imaluunniit ilaasortat marluk pisariaqartutut isumaqarfigigaangassuk.
Imm. 2. Ataatsimiinnerit ingerlanneqarnissaannut piffissaq sumiifissarlu siulittaaasup aalajangissavaa. Ataatsimiinnissat sapinngisamik sioqqutsisumik nalunaarutigineqartassapput nunaqarfimmi ileqquusartutut iliorluni.
Imm. 3. Bygderådip ataatsimiinneri tamanut ammasuupput. Taamaattoq suliassat inatsisit naapertorlugit isertortumik suliarineqartussat matoqqasumik suliarineqassapput, taamatullu bygderådi aalajangiisinnaavoq suliassat ataasiakkaat matoqqasumik suliarineqassasut. Suliassap matoqqasumik suliarineqarnissaanut tunngavissaqarnersoq pillugu apeqqut matoqqasumik suliarineqassaaq tamanna bygderådimit siulittaasumilluunniit aalajangerneqarpat.
Imm. 4. Suliassat matoqqasumik suliarineqarsimasut suliassallu allat isertuuttariaqartut pillugit paasissutissanik allanut ingerlatsisinnaaneq killilersugaavoq inatsisini nipangiussisimasussaaneq pillugu aalajangersakkatigut.
Imm. 5. Bygderådip suleriaasissani nammineq aala jangertassavaa, tassani ilaatigut aalajangerneqarsinnaavoq § 6, imm. 2-mi aalajangersakkat naapertorlugit taassuma tullissaanik taassuma pisinnaannginnerani atuuttussamik qinersisoqassanersoq.

§ 45. Bygderådi aalajangiisinnaassuseqassaaq ikinnerpaamik ilaasortat affaat najuuppata.
Imm. 2. Allamik immikkut aalajangigaqarsimanngik kaangat taasisut amerlanerussuteqarneratigut aalajangiineqartassaaq.

§ 46. Bygderådip aalajangiineri allanneqassaput ataatsisimiissutinut allattuiffinni, ataatsimeereernerit tamaasa ilaasortanit najuuttunit atsiorneqartartuni. Ilaasortap kialluunniit piumasarisinnaavaa allaasumik isumaqarnini allattuiffinnut naatsumik allanneqassasoq aammalu suliassani oqartussaatitanut allanut nassiunneqartussani piumassarisinnaallugu oqartussaatitat taakku allatuiffiit imarissaannik ilisimatinneqassasut. Suliassap nasiunneqarnerani ilaasortap taassuma nassiutat isummaminut tunngaviliussanik ilaqartissinnaavai.

§ 47. Bygderådi aalajangiissaaq ilaasortaq suliassami aalajangersimasumi inuttut ima soqutigisaqartiginersoq suliassaq taanna pillugu bygderådi ataatsimiinnerani taasineranilu peqataanngitsoortariaqarluni. Taamaassappat pineqartoq suliap ataatsimiissutigineqarnerani taasissutigineqarneranilu inimit anissaaq, kisianni bygderådip peqataasinnaatitaanini pillugu oqaluuserinninnerani taasineranilu peqataasinnaatitaalluni.
Imm. 2. Ilaasortap pissutsinik suliassani aalajangersimasuni inuttut soqutigisaqarnini pissutigalugu ataatsimiissutiginninnerni taasinernilu peqataasinnaanerminut nalornisoornartoqartillugu bygderådi nalunaarfigisussaavaa.

§ 48. Siulittaasup bygderådip ataatsimiinnissai piareersassavai ilaasortallu ataatsimiigiaqqussallugit. Ataatsimiinnissat sioqqullugit ilaasortat sapinngisamik sukumiisumik nalunaarfigissavai suliassat suut ataatsimiinnermi oqaluuserineqassanersut.
Imm. 2. Bygderådip ataatsimiinneri taasinerilu siulittaasup siulersussavai aammalu aalajangiinerisa allattuiffinnut allanneqarnissaat isumagissallugu.
Imm. 3. Bygderådip allakkatigut atassuteqartarneri siulittaasup isumagissavai, rådip aalajangiinerisa ingerlanneqarnissaat isumagissallugu aammalu allakkiaasa paarineqarnissaat isumagissalluguttaaq.

§ 49. Bygderådimi ilaasortatut suliap ingerlanneqarneranut kommunalbestyrelsi ullormusiaqartitsisinnaavoq, angalanersiaqartitsilluni angalanermilu uninnganersiaqartitsilluni kiisalu sulinikkut aningaasarsiassaagaluanut annaasanut taartisiaqartitsilluni kommunet nakkutilliisoqarfiata najoqqutassiat aalajangersagai naapertorlugit.
Imm. 2. Bygderådip sulineranut atatillugu aningaasartuutit, tassunga atatillugit tunniuttagassat imm. 1-imi taaneqartut, kommunekassemit attuumassuteqartumit akilerneqassapput. Bygderådi sumilluunniit kommunalbestyrelsimit akuerineqareersimanngitsunik aningaasartuuteqassanngilaq.
Imm. 3. Bygderådip ukiumoortumik siumut naatsorsuusiai, naatsorsuutai il. il. pillugit erseqqinnerusumik malittarisassat aqutsinissamik ileqqoreqqusami kommunellu karseqarneq naatsorsuuteqarnerlu pillugit malittareqqusaani kommunalbestyrelsemit aalajangersarneqassapput.

 

Kapitale 7
Nakkutilliisoqarfik.

§ 50. Kommunet nakkutilliisoqarfiata nalinginnaasumik nakkutigissavaa kommunalbestyrelsit aalajangersakkat maleruagassallu atortuusut ingerlatsinerminni maleruassagaat. Nakkutilliinerup ingerlanneqartarnissaanut malittarisassat Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsit paasissutissat suulluunniit nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinini ingerlassinnaajumallugu pisariaqartitai pissarsiaralugillu nalunaarutigissavaat.

§ 51. Kommunet nakkutilliisoqarfiata ilaasortarissavai Naalakkersuisunut ilaasortaq ataaseq nakkutilliisoqarfiup siulitaasussaa, aammalu ilaasortat allat sisamat, taakkunannga pingasut Inatsisartut ilaasortaasa akornanni qinerneqassallutik aammalu ilaasortaq ataaseq Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiannit toqqarneqassalluni.
Imm. 2. Inatsisartut kommunet nakkutilliisoqarfiannut ilaasortassanik qinersinerat ingerlanneqassaq Inatsisartunut nutaamik qinersinerup kingornatigut katersuunnermi siullermi. Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiata sinniisorisassaa kommunalbestyrelsimut  nutaamik qinersinerup kingornatigut periarfissami siullermi toqqarneqassaaq. Inatsisartut ilaasortaatitaanik qinersineq atortussaassuseqassaaq piffissamut Inatsisartut atuuffissaannut aammalu kommunet sinniisorisaata qinigaanera piffissanut kommunalbestyrelsit atuuffissaannut atuutissalluni. Ilaasortanut ataasiakkaanut tamanut immikkut sinniisussaq ataaseq qinerneqartassaaq, taannalu ataatsimiigiaqquneqarsinnaavoq ilaasortaasup pisinnaannginnerani.

§ 52. Kommunet nakkutilliisoqarfiat qanorluunniit akulikitsigisunik ataatsimiittassaaq siulittaasup imaluunniit ilaasortat pingasut pisariaqartutut isumaqarfigigaangassuk.
Imm. 2. Ataatsimiinnerit ingerlanneqarnissaannut piffissaq sumiiffissarlu siulittaasup aalajangissavai ilaasortallu ataatsimiigiaqqussallugit.
Imm. 3. Ataatsimiinnissat sioqqullugit siulittaasup ilaasortat sapinngisamik sukumiisumik nalunaarfigissavai ataatsimiinnermi suliassat suut oqaluuserineqarumaarnersut.
Imm. 4. Siulittaasup nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneri taasinerilu siulersussavai aammalu aalajangiinerit allattuiffinnut allanneqarnissaat isumagissallugu. Ataatsimeereernerit tamaasa ilaasortanit najuuttunit allattuiffik atsiorneqartassaaq. Ilaasortap kialluunniit piumasarisinnaavaa isummami allaassuteqartup allattuiffinnut naatsumik allanneqarnissaa.

§ 53. Kommunet nakkutilliisoqarfiat aalajangiisinnaassuseqassaq siulittaasoq ikinnerpaamillu ilaasortat allat marluk najuuppata.
Imm. 2. Taasisut amerlanerussuteqarneri tunngavigalugit aalajangiineqartassaaq. Taasinerit naligiippata siulittaasup taasinera aalajangiisuusassaaq. Taamaattoq ilaasortap kialluunniit ataatsimiinnermi allattuiffinnut nalunaaruteqarnermigut kissaatigisinnaavaa suliassaq Naalakkersuisunut aalajangigassanngortikkumallugu.
Imm. 3. Nakkutilliisoqarfiup suliat kommunemut ilaasortap kommunalbestyrelsimut ilaasortaaffigisaanut tunngasut pillugit ataatsimiinnerini taasinerinilu ilaasortaq pineqartoq peqataaqqusaanngilaq. Taamaattoqartillugu ilaasortap pineqartup sinniisussaa aggeqquneqarsinnaavoq.

§ 54. Nakkutilliisoqarfiup aalajangiinerisa ingerlanneqarnissaat siulittaasup isumagissavaa. Siulittaasoq suliassani kinguartinneqarsinnaanngitsuni aammalu suliassani nalinginnaasuni ingerlaannartuni nalornisoorutaasinnaanngitsuni nakkutilliisoqarfik sinnerlugu aalajangiisinnaavoq.
Imm. 2. Siulittaasup aalajangiinera tusaatissanngorlugu ataatsimiinnermi tullermi saqqummiunneqartassaaq.

§ 55. Kommunet nakkutilliisoqarfiata ataatsimiinnerini peqataanermut ullormusiaqartitsineqartassaaq il. il. maleruaqqusat Kalaallit Nunaanni Inatsisartut aalajangersagaat malillugit.
Imm. 2. Kommunet nakkutilliisoqarfiata sulineranut atatillugit aningaasartuutit landskassemit akilerneqartassapput.

§ 56. Kommunet nakkutilliisoqarfiata kommunalbestyrelsip aalajangiinera atortussaajunnaarsissinnaavaa aalajangiineq inatsiseqarnermut akerliusutut isumaqarfigineqarpat.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsi inatsiseqarnermut akerliusumik iliuuseqarsimappat, tassunga ilaatillugu ilioriusissamik pisussaaffigisaminik iliuuseqarsimanngippat, nakkutilliisoqarfik pisariaqartunik iliuuseqassaaq tassunga atatillugu pisariaqarpat pingitsaaliilluni akiliisitsissutissanik aalajangiilluni. Pisariaqarpat kommunet nakkutilliisoqarfiat eqqartuussivitsigut suliassanngortitsisinnaavoq aalajangiineq taanna imaluunniit pinngitsuuisimaneq pillugit kommunalbestyrelsimi ilaasortanut inuttut akisussaatitsinissaq anguniarlugu.
Imm. 3. Kommunet nakkutilliisoqarfiata inatsinik unioqqutitsilluni aalajangiinerinut pisariaqartumik iliuuseqarnerit iliuuseqanngitsoornerinulluunniit atatillugu Naalakkersuisut imm. 1-ime 2-milu taaneqartut atorsinnaavaat.

§ 57. Kommunet akornanni suleqatigiinnissamik isumaqatigiissutit inatsit manna malillugu kommunet ataasiakkaat peqataasut oqartussaassuseqarnerisa killiligaanerinik nassataqartussat kommunet nakkutilliisoqarfiannit akuerineqaqqaassapput.
Imm. 2. Isumaqatigiissutit imm. 1-imi taaneqartutut pissusillit atorunnaarsinneqarsinnaapput peqataasut tamanna isumaqatigiissutigippassuk. Kiisalu atorunnaarsitsineq pisinnaavoq peqataasup ataatsip qinnuteqarneratigut kommunet nakkutilliisoqarfiata tamanna tunngavissaqarlluarsorippagu.

 

Kapitali 8
Aalajangersakkat immikkut ittut.

§ 58. Kommunalbestyrelsip isumagissavaa kommunep allakiaataasa paarisassat isumannaatsumik paarineqarnissaat.
Imm. 2. Allagaatinik toqqortanik kasiiliineq aatsaat pisinnaavoq Kalaallit Nunaata Toqqorsivia pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertorlugu.

§ 59. Kommunalbestyrelsit kommuneminni pissutsit pillugit nalunaarutissat Naalakkersuisut piumasarisaat pissarsiarissallugillu Naalakkersuisunut nalunaarutigisassaraat.

§ 60. Kommuneni sulisuusut akissarsialersugaanerinut, atorfinitsitaasarnerannut soraarnerussutisiaqarsinnaanerinullu tunngasumik maleruagassat tamanut atuuttut Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussanit aalajangersarneqassapput Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiannik isumaqatiginninniareernikkut, taamaattoq tak. imm. 3.
Imm. 2. Isumaqatiginninniartarnermut maleruagassat erseqqinnerusut aalajangersarneqassapput Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannilu Kommuneqarfiit Kattuffiata isumaqatigiissuteqarnerisigut.
Imm. 3. Kommuneni tjenestemandinut maleruagassat ileqqoreqqusakkut kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarsimasukkut Namminersornerullutillu Oqartussanit atortussanngortinneqarsimasukkut aalajangersarneqassapput. Ileqqoreqqusani aalajangersarneqassapput, tjenestemandit akissarsiaqartinneqarnermikkut atorfinitsitaanermikkullu atugassaat tjenestemandit peqatigiiffii isumaqatigiissuteqarfigalugit aalajangersarneqartussat, tamanna pillugu Kalaallit Nunaanni pisortatigoortumik sulisitsisut akornanni isumasioqatigeereernikkut aalajangersarneqartussat.

 

Kapitali 9
Ikaarsaariarnermut tunngasumik aalajangersakkat.

§ 61. Matumuuna Kalaallit Nunaanni kommunalbestyrelsit aammalu bygderådit il. il. pillugit landstingip inatsisaa nr.2 14. maj 1979-imeersoq landstingip inatsisaatigut nr. 10-kut 28. oktober 1982-imeersukkut allanngortinneqartoq atorunnaarpoq, taamaattorli landsrådi kommunalbestyrelsillu pillugit inatsimmi nr. 441imi 22. december 1966-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi § 53 tunngavigalugu isumaqatigiissutit kaajallaasitallu il. il. inatsimmi matumani § 60 naapertorlugu allanngortinneqarnissamik tungaannut atortuuinnarallassapput.
Imm. 2. Taamaattorli § 18 imm. 1 aatsaat atorunnaarsinneqassaaq allannguutit tassunga tunngassuteqartut atulersinneqarpata, tak. § 62.
Imm. 3. Aalajangersakkat landstingip inatsisaa nr. 2 14. maj 1979-imeersoq tunngavigalugu aalajangersarneqarsimasut inatsit manna naapertorlugu allanngortinneqarnissamik tungaanut atortuuinnarallassapput.

§ 62. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 1986 atortuulissaaq. Taamaattorli § 4 oqaaseqatigiit 2, § 17 imm. 1, oqaaseqatigiit 2, § 18 imm. 1 aammalu § 24 imm. 3 1. maj 1989-imi atortuulissapput.
Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 28. november 1985
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen