Nunaqarfinni innaallagissap sarfaanik pilersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 10, 28.oktober 1985-imeersoq.

 

§ 1. Inatsisip siunertaraa qalakkeerneqassasoq  nunaqarfinni innaallagissap sarfaanik pilersuineq nalinginnaasoq pilersaarusiorneqassasoq pilersinneqassasorlu Kalaallit Nunaanni nukissamik pilersuinermut tamarmiusumut naleqqunnerpaamik.
Imm. 2. Innaallagissap sarfaanik pilersuineq maani pineqartoq tassa ianaallagissiorfiit aalajangersimasumi inississimatitat atorlugit innaallagissap sarfaliorneq, innaallagissap sarfaanik ingerlatitseqqinneq pilersuinerlu.
Imm. 3. Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput innaallagissap sarfaanik pilersuinerit ilaat tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit inatsisip matuma avataaniittut.

§ 2. Nunaqarfinni innaallagissap sarfaanik pilersuineq aatsaat Naalakkersuisut akuersissuteqarnerat tunngavigalugu ingerlanneqarsinnaavoq.
Imm. 2. Innaallagissamik pilersuinissamik akuersissut kornmunenut tunniunneqartassaaq.
Imm. 3. Innaallagissap sarfaanik pilersuinissamik akuersissut tunniunneqarsinnaavoq piffissami aalajangersimasumi atuuttussanngorlugu.
Imm. 4. Naalakkersuisut innaallagissap sarfaanik pilersuinissamut akuersissut kommuneunngitsumut tunniussinnaavaat kisiannili piffissaq ukiunik 5-inik sivisussusilik sinnernagu.

§ 3. Nunaqarfiit qanoq amerlatiginerat apeqgutaatinnagu akuersissumik pigisaqartoq pisussaavoq pilersaarusiussalluni sanaassamut tunngasumik siumut naatsorsuusiussalluni, sanatitsissalluni aammalu sanaat ingerlatissallugit.

§ 4. Akuersissuteqarneq makkuninnga tunngaveqassaaq:
1) Akuersissummik pigisaqartup malittarisassai aainma malittarisassaanut allannguutit Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisunit akuerineqassapput.
2) Akuersissummik pigisalik Naalakkersuisut piumasaat naapertorlugu pilersuinissamut pisussaavoq.
3) Akuersissummik pigisalik malittarisassiussaaq teknik-ikkut sillirnaniarnissamullu tunngasunik aammalu akiliuteqartarnermut aalajangersakkanik imalimmik.
4) Akuersissummik pigisalik kissaateqarfigineqaruni paasissutissanik sullivimmut tunngasunik sunilluunniit Namminersornerullutik Oqartussat ilisimatissavai.
5) Akuersissummik pigisallip suliarissavai aningaasaliissuteqarnissamut pilersaarutit pilersuinerup annertussusissaanut tunngasut imaluunniit innaallagissap sarfaliornermi, innaallagissap sarfaanik ingerlatitseqqinnermi pilersuinermilu allannguutitigut aningaasartuutit.
6) Akuersissummik pigisallip akuersissummi tunngavigineqartut malinneqarnersut paasiniarlugit misissuiffigineqartarnissaat akuerissavai.

§ 5. Akuersissut toqqaannartumik toqqaannannqitsumilluunniit allanut tunniunneqarsinnaannqilaq naalakkersuisut akuersinngipatta. Aatsaat allanut tunniussisoqarsinnaavoq naalakkersuisut allanut tunniussinissaq tunniussinermilu piumasat akuerippatigik.

§ 6. Innaallagissap akia - tamatumunnga atassuserneqarnermut il.il. akiliut ilanngullugu - illoqarfiirnii akiqitinneqartutut angitigissaaq.

§ 7. Akuersissummik pigisalik innaallagissap sarfaanik pilersuinermut tunagasunik naatsorsuusiussaaq.
Imm. 2. Akuersissummik pigisallip innaallagissap sarfaanik pilersuinermut naatsorsuutaannut nutaainik aningaasaliissuteqarnissamut aningaasat toqqukkat, aammalu aningaasat atukkat erniaat atukkanullu taartit ilanngunneqassanngillat.
Imm. 3. Naalakkersuisut naatsorsuutit qanoq annertutiginissaannut qanorlu saqqummiunneqarnissaannut malittarisassanik sukumiinerusunik saqqummiussissapput.
Imm. 4. Aningaasartuutissat pilersaarusiornissaannik malittarisassat sukumiinerusut Naalakkersuisut saqqummiutissavaat.

§ 8. Nukiliortiterneq pillugu politikip pinqaarnerusup pisariaqartippagu soorlu ilaatigut pilersuiuarsinnaanissaq Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut naaramaginartumik piffissaqartitsillutik akuersissummik pigisallit makkuninnga piumaffigisinnaavaat:
1) Innaallagissamik pilersuinertik aaqqissuutissagaat innaallagissap sarfaliornermi nukissat aalajangersimasut atortussanngorlugit.
2) Innaallagissamik pilersuinertik sunniuteqarnerpaanngortinniarlugu aaqqissuutissaqaat ilaatigut siunertarineqarsinnaalluni innaallagissap sarfaliuutigaluni kiassaas iorneq.
3) Nukissiat toqqortissagaat piumasat annertussusissaat aalajangikkat tunngavigalugit.

§ 9. Namminersornerullutik Oqartussat nunaqarfinni innaallagissap sarfaliorfiit pilersinneqarnerannut, allilerneqarnerannut aamma sanaqqinneqarnerannut tapiissuteqartassapput.
Imm. 2. Tapiissutit 70%-inik angissuseqassapput.
Imm. 3. Tapiissutit akuersissummik pigisalinnut piginneqatigiiffimmut § 15-imi oqaatigineqartumut atasunut taamaallaat tunniunneqarsinnaapput.

§ 10. Nunaqarfinni innaallagissiorfiit pilersinneqarnerannut, allilerneqarnerannut sanaqqinneqarnerannullu kommunet ataatsimoorlutik sanaartornerrni aningaasaateqarfik aqqutigalugu tapiissuteqartassapput.
Imm. 2. Tapiissutit 30%-inik angissuseqassapput.
Imm. 3. Tapiissutit akuersissummik pigisalimmut tunniunneqartassapput Namminersornerullutik Oqartussat pineqartumut tapiissutaat peqatigalugit.

§ 11. Kommunet tamarmik sanaartornermi aningaasaateqarfimmut akiliuteqartassapput.
Imm. 2. Piginneqatigiiffiup § 15-imi oqaatigineqartup siunnersuuteqareerneratigut sanaartornermi aningaasaateqarfimmut akiliutissat katinnerat aammalu qanoq ililluni kommunet ataasiakkaat akiliutissaasa aqguataarneqarnissaat Namminerosrnerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannilu Kommunet Kattuffiata ukiumoortumik isumaqatigi inniarneranni aalajangerneqartassapput.

§ 12. Namminersornerullutik Oqartussat akuersissummillu pigisallit peqatigiillutik innaallaqissiorfiit ingerlanneqarneranni aningaasartuutinut tapiissuteqartassapput.
Imm. 2. Tapiissutit innaallagissiorfiit ukiumoortumik naatsorsuutaanni amigartoorutinut matusissutaasassapput.
Imm. 3. Innaallagissiorfik ukiumoortumik naatsorsuutimini sinneqartooruteqarpat taakku Namminersornerullutik Oqartussanut akuersissummillu pigisaqartumut nakkassapput.

§ 13. Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannilu konmunet Kattuffiata isumaqatigiinniarneratigut piginneqatigiiffiullu § 15-imi oqaatigineqartup siunnersuuteqareerneratigut innaallagissiorfiit ingerlannerinut aningaasartuutinut tapiissutissat angissusissaat aalajangerneqartassapput makku tunngavigalagit:
Aningaasartuutissatut akuersissutit Namminersornerullutik Oqartussanit immikkoortinneqartassapput taakkunanngalu innaallagissiorfinnut ataatsiakkaanut assigiimmik angissuseqartillugit agguaanneqartassallutik. Aningaasat akuersissutit akuersissummik pigisaqartunut akilerneqassapput. Tamatuma kingorna innaallagissiorfiit amigartoorutaat matuneqassapput matusissutip 50%-ii Namminersornerullutik Oqartusat kiisalu akuersissummik pigisallip 50%-iattaaq akilertassallutigik.
Imm. 2. Innaallagissiorfik sinneqartooruteqarsimappat sinneqartoorutit 50%-ii Namminersornerullutik Oqartussanut 50%-iilu akuersissummik pigisallip pissavaat.

§ 14. Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut sukumiinerusumik malittarisassaliussapput tapiissutisinermut tapiissutissanik qinnuteqartoqartarnermut aammalu suut tunngavigalugit tapiissutit il.il. pissarsiarineqartarnerinut tunngasunik.

§ 15. Namminersornerullutik Oqartussat piqinneqatigiiffimmik pilersitsissapput taaguuteqartumik "Kalleq" makkuninnga isumaginnittussamik:
1) Namminersornerullutik Oqaratussanik, akuersissummik pigisalinnik, Kalaallit Nunaannilu kommunet Kattuffiannik siunnersuisutut.
2) Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaannilu kominunet Kattuffiata ukiumoortumik isumaqatigiinniarnerini siunnersuinermik, tak. §§ 9, 11 aamma 13.
3) Akuersissummik pigisallit piumasarineqartunik malinninnersut nakkutigalugit.
4) Innaallagissap sarfaanik pilersuinermi killissarititaasut pissusissaîiiisut ingerlanneqarnersut isumaqatigiinngissutigineqarneranni isumaqatigiissitsiniarneq.
Imm. 2. Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut aalajangersakkat sukurniinerusut "Kalleq"-p suliassaanut il.il. tunngasut saqqummiutissavaat.

§ 16. Piginneqatigiiffik "Kalleq" siulersorneqassaat siulersuisunit 5-init ilaasortalimmit.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni kommunet Kattuffiata inassuteqareerneratigut siulersuisuni siulittaasussaq Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisut toqqassavaat.
Imm. 3. Ilaasortassat 2 Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit Naalakkersuisunit toqqarneqassapput, 2 Kalaallit Nunaanni kommunet Kattuffianit.
Imm. 4. Piginneqatigiiffiup allattoqarneranut tunngasut Namminersorrierullutik Oqartussanit isumagineqassapput.

§ 17. Kingusinnerpaamik 1. januar 1991-imi innaallagissiorfiitt piginneqatigiiffinnit ingerlanneqartut kommuneqarfinnit ingerlanneqalersinnaapput.
Imm. 2. Aalajangersakkat sukumiinerusut innaallagissiorfiit kommunenit ingerlanneqalernissaannut tunngasut Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit naalakkersuisut saqqummiutissavaat.

§ 18. Inatsisikkut matumuuna atorunnaarpoq inatsisartut ileqqoreqqusaat 24. oktober 1979-imeersoq nunaqarfinni innaallagissiorfiliornermi, imeqarfiliornermi nioqqutissiorfiliornermilu tapiisarnermut tunnqasup innaallagissiorfiliornermut tunngatillugu aalajangersagartai, taamatullu nunaqarfinni innaallagissiorfiit ingerlanneqarnerannut tapiissuteqarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr.3 3.april 1981-imeersoq.

§ 19. Inatsit atortuulerpoq 1. januar 1986.
Imm. 2. Innaallagissiorfiit inatsisip atulernerata siornatigut §§ 2 kinguliinilu akuersissut pineqartoq piginagu innaallagissap sarfaanik pilersuisut akuersissummik tunineqarnissamik tungaanut ingerlaannassapput.
Namminersornerallutik Oqartussat, ulloq 28. oktober 1985
Jonathan Motzfeldt

/

Hendrik Nielsen