Naqqiut


Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut akileraarutitigut nalikilliliisarnerit pillugit Nalunaarutaat nr. 35, 20. december 1985-imeersoq.

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit landstingip inatsisaani nr. 5 19. maj 1979-imeersumi § 17, nr. 1, kingullermik allanngortinneqartoq landstingip inatsisaani nr. 9 28. oktober 1985-imi, naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

Immikkoortortaq I
Pisuussutit Nalunaarummit pineqartut

§ 1. Akileraarutitigut nalikilliliisarnerit pillugit Nalunaarummi uani makku isumagineqarput:
1) Maskiinat, pequtit ingerlatsinermilu atortut, inuutissarsiornermi atorneqartut. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq nalingisa 30%-iat angullugu, immikkoortortaq II-mi maleruagassat naapertorlugit.
2) Umiarsuit inuutissarsiornermi atorneqartut. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq nalingisa 20%-iat angullugu, immikkoortortaq III-mi maleruagassat naapertorlugit.
3) Savaateqarnerup, assassornerup, suliffissuaqarnerup, pisiniarfitsigut niuernerup, hotel-itigut imerniartarfitsigullu ingerlatsinertigut iluani illuutit ingerlatsiviit atortui il.il. ilanngullugit, tamatumanissaaq pineqarlutik allaffiit nioqqutissaasiviillu pisariaqartinneqartut ingerlatsivinnut taaneqartunut attuumassuteqarlutik inissisimasut. Pineqarputtaaq assakkat, aqqusernit, illut iloqqasut akorni, biilit uninngasarfii, ungaluutit assigisaallu illuummut nalikillilerneqarsinnaasumi inissisimappata imaluunniit attuumassuteqarpata iluutillu taassuma ingerlanneranut atuuttuuppata. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq nalingisa 10%-iat angullugu, immikkoortortaq IV-mi maleruagassat naapertorlugit.
4) Ininik, inuutissarsiornermi atugassatut attartukkani allanngortiterinermi aningaasartuutit. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq nalingisa 20%-iat angullugu, immikkoortortaq IV, § 10-mi maleruagassaq naapertorlugit.
5) Pigisap pioreersup pitsaaqutaata (goodwill) pisaarinerani nalinga. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq ukiumut nalinga 20%-ia angullugu, immikkoortortaq V, § 13-imi maleruagassaq naapertorlugu.
6) Piffissami killilimmi pisinnaatitaaffiit, soorlu piginnittussatuaasinnaaneq (patentret), atuakkiortutut eqqumiitsuliortutullu piginnittussaanerit assilisassanut (mønster) nioqqutissalluunniit ilisarnaataannut piginnittussaanerit. Akileraarutitigut nalikilliliisoqarsinnaavoq immikkoortortaq V, § 14-imi maleruagassaq naapertorlugu.

 

Immikkoortortaq II
Maskiinat, pequtit assigisaallu ingerlatsinermi atortut, inuutissarsiornerinnarmut atorneqartut.

§ 2. Ingerlatsinermi atortunut § 1, nr. 1-imi taaneqartunut, akileraartussaasup inuutissarsiornikkut ingerlataanut maskiinat sananeqaatillu, pequtit ingerlatsinermilu atortut assigisaat ingerlatsinermi atorneqartut attuumassuteqartut inuutissarsiornerinnarmut atorneqartut, ataatsimut tamarmik akileraarutitigut nalikillilerneqassapput. Nalikilliliinermut tunngavik naatsorsorneqassaaq nalileeriaaseq maleruagassani imm. 2-mi, imm. 3-milu taaneqartoq naapertorlugu.
Imm. 2. Ukiup aningaasarsiorfiusup aallartinnerani pigisat nalingat nutaaq tassaavoq ukiut aningaasarsiorfiusut siuliini pigisat pisaat akileraarutitigut nalikilliliissutaat peereerlugu nalingat.
Imm. 3. Ukiumi aningaasarsiorfiusumi akileraarutitigut nalikilliliisoqassaaq naliki1lilerneqarsinnaasup nalinga nutaaq tunngavigalugu, tassaasoq ukiup aningaasarsiorfiusup aallartinnerani pigisap nalinga nutaaq, ukiup aningaasarsiorfiusup ingerlanerani ingerlatsinermi atortut tunineqarsimasut tunineranni akigititat ilanngaatigalugit aammalu ukiumi aningaasarsiorfiusumi ingerlatsinermi atortut pisaarineqarsimasut pisiarineranni akii ilanngullugit.

§ 3. Ingerlatsinermi atortut pisaarineranni akii 5.000 kr. taannaluunniit ataallugu naleqarpata ukiumi aningaasarsiorfiusumi pisaarineqarfimminni aningaasarsianit akileraaruteqaataasussanit tamakkiisumik ilanngaatigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu ingerlatsinermi atortup pisaarinerani akia aningaasarsianit akileraaruteqaataasussanit ilanngaatigineqanngippat ukiumi pisaarinerani nalikilliligassanngortinneqassaaq, § 2-mi maleruagassat malillugit.
Imm. 3. Ingerlatsinermi atortup imm. 1-imi taaneqartutup ittup pisaarinerani akia tamakkiisumik pineqassaaq imm. 1-imi maleruagassat imaluunniit imm. 2-mi maleruagassat naapertorlugit.
Imm. 4. Ingerlatsinermi atortoq tunineqarpat, imm. 1 naapertorlugu ukiumi pisaarineqarfiani aningaasarsianit akileraaruteqaataasussanit tamakkiisumik ilanngaatigineqarluni, tuninerani akia ukiumi aningaasarsiorfiusumi tunineqarfiani aningaasarsianut akileraaruteqaataasussanut tamakkiisumik ilanngunneqassaaq.
Imm. 5. Imm. 1-imi maleruagassaq taamaallaat atorneqassaaq ingerlatsinermi atortunut pisaarinerini katillugit 100.000 kr.-nit angullugit akeqarsimasuni.

§ 4. Tunisinermi akigititani il.il., akikilliliinermi tunngaviusumit ilanngaatigineqartussani amigartooruteqartoqarpat, pisaanit, periaatsimit § 2, imm. 3-mi taaneqartutut matuneqanngitsunit, amigartoorutit matuneqassapput ukiumi aningaasarsisorfiusumi kingullermi aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini amigartoorutit ilanngunnerisigut.
Imm. 2. Naalakkersuisut, imaluunniit Naalakkersuisunit taamatut pisinnaatitaasoq, pissutsit immikkut ittut atuutsillugit amigartoorutit matuneqarnissaannut killissarititaq sivitsorsinnaavaa. Taamatut akuersissuteqartoqartilluqu piumasarineqassaaq akileraarutit akilernissaannut qularnaveeqquserneqarnissaat.

§ 5. Suliffeqarfik unitsinneqarpat iluanaarutit ajunaarutilluunniit naatsorsorneqassapput ukiup aallartinnerani naliusup nutaap, ukiumi unitsitsivimmi ingerlatsinermi atortut pisaarineqartut nalingat ilanngullugit ukiumilu aningaasarsiorfiusumi ingerlatsinermi atortut tunineqartut nalingat ilanngaatigalugit aammalu tuninerani akiusup nikingassutaatut.

 

Immikkoortortaq III
Umiarsuit inuutissarsiornermut atorneqartut

§ 6. § 1, nr. 2-mi umiarsuarnut taaneqartunut, akileraartussaasup inqerlatsivianit pigineqartunut inuutissarsiornerinnarmullu atorneqartunut nalikilliliinerit angallatinut ataasiakkaanut tamanut immikkut ingerlanneqassapput.
Imm. 2. Immikkoortortami uani maleruagassat atuupputtaaq maskiinanut, atortunut ingerlatsinermilu atortunut assigisaannut, umiarsuarmi inuutissarsiornermi atorneqartunut.

§ 7.  Ukiumi aningaasarsiorfiusumi akileraarutitigut nalikilliliinerit ukiup aallartinnerani naliusoq nutaaq tunngavigalugu ingerlanneqartassapput. Nalikilliliinermut tunngaviusoq naatsorsorneqartassaaq imm. 2-mi 3-milu aalajangersakkat naapertorlugit.
Imm. 2. Ukiup aningaasarsiorfiusup aallartinnerani pigisat nalingat nutaaq tassaavoq ukiut aningaasarsiorfiusut siuliini pigisat pisaat akileraarutitigut nalikilliliissutaat peereerlugit nalingat.
Imm. 3. Ukiumi aningaasarsiorfiusumi nalikilliliisoqassaaq nalikillilerneqarsinnaasup nalinga nutaaq tunngavigalugu, tassaasoq ukiup aningaasarsiorfiusup aallartinnerani pigisap nalinga nutaaq ukiup aningaasarsiorfiusup ingerlanerani ingerlatsinermi atortut, § 6,  imm. 2-mi taaneqartutut, tunineqarsimasut tunineranni akigititat ilanngaatigalugit aammalu ingerlatsinermi atortut ukiumi aningaasarsiorfiusumi pisaarineqarsimasut pisiarineranni akii ilanngullugit, takuuk § 6.
Imm. 4. Umiarsuarmik, immikkoortortami uani pineqartumik tunisinermi iluanaarutit ajunaarutilluunniit ukiumi tunisiffiusumi aninqaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini ilannqunneqassapput. Iluanaarutit ajunaarutilluuunniit naatsorsorneqassapput tuninerani akiusup aammalu pisaarinerani akiusup nikinqassutaattut, ukíuni aninqaasarsiorfiusuni siuliini nalikilliliisimanerit ilannqaatiqaluqit iluarsaataasimasinnaasullu ilannqulluqit.

 

Immikkoortortaq IV
Illuutit

§ 8. Illuutinik atortuinillu ikkussorneqarsimasunik il.il., § 1, nr. 3-mi taaneqartunik akileraarutitiqut nalikilliliineq illunut ataasiakkaanut tamanut immikkut pissaaq. Nalikilliliinermi tunnqavik naatsorsorneqartassaaq nutaamik nalileeriaaseq atorluqu, tassa ima naatsorsorneqarluni, ukiup aallartinnerani pisaarinerani  naliusimasumut iluarsaataasimasinnaasut ilannqulluqitukiuniluaninqaasarsiorfiusuni siuliini nalikilliliissutaasimasut peereerluqit nalinqa nutaaq ilannqaatiqaluqu.
Imm. 2. Taamaattorli illuutinut § 1, imm. 3-mi taaneqartunut a1lannqortiterinermi aninqaasartuutit ukiumut aninqaasartuutit katilluqit 25.000 kr.-nit sinnersimannqippatiqit ukiumi aninqaasarsiorfiusumi pineqartumi aninqaasarsianit akileraaruteqaataasussanit ilannqaatiqineqarsinnaapput.
Imm. 3. Illuummik, immikkoortortami matumani pineqartumik tunisinermi iluanaarutit ajunaarutilluunniit ukiumi tunisiffimmi aninqaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini ilannqunneqassapput. Iluanaarutit ajunaarutilluunniit naatsorsorneqassapput tunisinermi akigititap pisaarineranilu akiusup nikingassu taattut, ukiuni aninqaasarsiorfiusuni siuliini nalikillilnsimanerit ilannqaatiqaluqit iluarsaat aasimasinnaasullu ilassutiqaluqit.

§ 9. Ininut attartukkanut, §f 1 nr. 4-mi taaneqartunut allannqortiterinermi aninqaasartuutinit, attartorneq piffissami aalajanqersimasumi pisimappat, nalikilliliisoqarsinnaavoq piffissami attartorfiusumi ukiumut annertoqatiqiinnik.
Imm. 2. Attartorneq piffissami aalajanqersimasumi  pisimannqippat ukiumut 20%-imik nalikilliliisoqarsinnaavoq.
Imm. 3. Imm. 1-imi taaneqartunik attartuijunnaarnermi iluanaarutit ajunaarutilluunniit allannqortiterinermi aninqaasartuutaasimasut allannqortiterinermilu aninqaasartuutaasimasut nalikilliliissutaasimannqitsut nikinqassutaat aninqaasarsianut akileraaruteqaataasussanut ilannqunneqassapput.

 

Immikkoortortaq V
Piqisat pioreersut pitsaaqutaannik (good-will) pisussaaffinnillu allanik nalikilliliineq.

§ 10. Piqisat pioreersut pitsaaqutaannik, § 1, nr. 5-imi taaneqartunik pissarsinermi akiliutit 20%-iat ukiumut aninqaasarsianit akileraaruteqaataasussanit nalikilliliissutaassaaq.
Imm. 2. Piqisat pioreersut pitsaaqutaannik, imm 1-imi taaneqartunik tunisinermi, tunniussinermi atorunnaavinermiluunniit iluanaarutit ajunaaruti1luunniit piqisat pioreersut pitsaaqutaannik tunisinermi akiqititap tunisisullu pisaarinerani akiata naliki1lilerneqarsimannqisortaata nikinqassutaat aninqaasarsianut akileraaruteqaataasussanut ilannqunneqassapput.

§ 11. Piffissami killilimmi pisinnaatitaaffiit, § 1, nr. 6-imi taaneqartuni, tassa piqinnittussatuaasinnaanermut, atuakkiortutut eqqumiitsuliortutullu piqinnittussaanernut aammalu assilisassanut (mønster) nioqqutissalluunniit ilisarnaataannut piqinnittussaanernut akiliutit aninqaasarsiani akileraaruteqaataasussani nalikilliliissutaasinnaapput ukiuni pisinnaatitaaffinni ukiumut annertoqatiqiimmik imaluunniit pisinnaatitaaffik aalajanqersimasumik piffissalersimannqippat ukiut qulit inqerlanerini . Piffissami killilimmi pisinnaatitaaffinnik tunisinermi, tunniussinermi atorunnaavinermiluunniit iluanaarutit ajunaarutilluunniit aninqaasarsiani akileraaruteqaataasussani ilannqunneqassapput, § 11, imm. 2-mi maleruaqassaq naapertorluqu naatsorsorneqarlutik.

 

Immikkoortortaq VI
Pisuussutit, inuutissarsiornermut imminuinnarlu atorneqartartut

§ 12. Piqisanik, immikkoortortani Il-mi III-milu taaneqartunik nalikil1i1iinerit aninqaasarsianit akileraaruteqaataasussanit ilannqaatiqineqarsinnaapput inuutissarsiornikkut ataatsimullu atorneri naapertorluqit. Immikkoortortaq manna atorluqu nalikilliliineq taamaallaat pisinnaavoq ukiumi aninqaasarsiorfiusumi pineqartumi inuutissarsiornikkut atuineq minnerpaamik ataatsimut atuinermit affaa sinnersimappaqu.
Imm. 2. Illuutinik atortuinik ikkussorsimasunik il.il., immikkoortortaq IV-mi taaneqartunik nakililliliineq taamaallaat pisinnaavoq minnerpaamik illuutip annertussusaata affaa ukiumi aninqaasarsiorfiusumi pineqartumi inuutissarsiornermut atorneqarsimappat imaluunniit illuutip annertussusaa inuutissarsiornermut atorneqartoq minnerpaamik 100 kvm .-eriuppat. Piqisat nalikillilerneqarsinnaasut, immikkoortortami uani aalajanqersakkanit pineqartut § 1-imi taaneqartut annertussusaannik nalikillineqarsinnaapput illuutillu ataasiakkaat tamarmik immikkut nalikillilliffiqineqartassallutik.
Imm. 3. Tunisinermi akiusoq pisaarinerani akiusumit, ukiuni siuliini aninqaasarsiorfiusuni nalikîlliliiffiqineqareersimasumit anneruppat minneruppalluunniit iluanaarutit ajunaarutilluunniit, inuutissarsiornermut atorsimasutut isiqineqarsinnaasut, ukiumi tunisiffimmi aninqaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini ilannqunneqassapput.

§ 13. Pisuussut, immikkoortortami uani aalajanqersakkanit pineqartoq suli tamakkiisumik naliki11ilerneqarsimannqitsoq inqerlat sinermi atorunnaarpat, naliki lli lnssut aasimannqitsut, atortunik il.il. tunisisoqarsimappat ilannqaatiqaluqit, inuutissarsiornermut atorsimasutut isiqineqarsinnaasut, ukiumi aninqaasarsiorfiusumi atorunnaarfimmini aninqaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsornerini ilannqaatiqineqarsinnaapput.

 

Immikkoortortaq VII
Aalajanqersakkat nalinqinnaasut

§ 14.  Inqerlatsinermi atortut umiarsuillu, immikkoortortaq II-mi III-milu taaneqartut, tunniunneqarnerini pisaarineqartutut isiqineqassapput taamatullu illuutit pisiarinerini inaarneriniluunniit isiqineqassallutik.
Imm. 2. Ukiumi aninqaasarsiorfiusumi nalikilliliinerit 50.000 kr.-nit sinnersimannqippatiqit taakku aninqaasarsiat naatsorsornerini ilannqaatiqineqarsinnaapput nalikil1iliinermut tunnqavimmi matussutissaqartinneqarpata .

§ 15. Pisuussutit kinqornussinikkut, piqisat nikisinnaqit ataatsimut piqisassannqorluqit tiquneqarnerisiqut, piqisat pisortanit suliarineqartinnaqit aappaasumut kisimiilersumut pisassannqortinnerisiqut imaluunniit aappariit imminnut kinqornussinermikkut pissarsiarineqarpata pisuussutit suliarineqassapput Nalunaarummi matumani aalajanqersakkat tunnqaviqaluqit kinqornussisumit aappaasumi1luunniit pissarsisumit piffissanut kisitsisinullu toqoreersumit aapparisamilluunniit pissaarsiarisimasatut, nalikilliliisinnaanerillu pissarsisumit inqerlanneqarsimasutut isiqineqassapput.

§ 16. Pisuussutit tunissutitut kinqornussassaaqallartutulluunniit pissarsiarineqarpata nalinqat piffissami pissarsiarineranni nalinqinnaasumik pisarsiat nalinqisut isiqineqassapput. Pisuussutit tunissutitut kinqornussassaaqallartutulluunniit tunniunneqarpata nalinqat piffissami tunniussinermí nalinqinnaasumik piqiunnaakkatut isiqineqassapput.

§ 17. Pisuussutinik imminuinnaq atuinermiit tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit inuutissarsiutitut atuqassatut inqerlatsinermi kiisalu pisuussutinik nunanit allaniit imaluunniit Danmarkimiit Savalimmiuniillu Kalaallit Nunaanni sullivimmut akileraartussaasumut inqerlatsinermi tamakku pisinertut isiqineqassapput. Pisaarinerani nalinqasut isiqineqassaaq piffissami inqerlatsivimmi nalinqinnaasumik nalinqa.
Imm. 2. Pisuussutinik tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit inuutissarsiutitigut atuinermiit tamakkiisumik imminuinnaq atugassatut nuutitsinerit kiisalu pisuussutinik kalaallit nunaanni ingerlatsivinniit akileraartussaasunit nunanut allanut imaluunniit danmarkimut savalimmiunullu nuutitsinerit tunisinertut isigineqassapput. Tunisinermi nalingasut isigineqassaaq piffissami inergerlatsivimmi nalinginnaasumik nalingat.
Imm. 3. Pisuussutinik inuutissarsiornermut tamakkiisumik ilaannakumilluunniit atuqassatut killormulluunniit inqerlatsineq tunisinertut pisinertullu isiqineqassapput. Tunisinermi pisinermilu akiusutut isiqineqassapput piffissami inqerlatsinermi nalinqinnaasumiknalinqat.
Imm. 4. Pisuussutit, Kalaallit Nunaata avataani inuutissarsiornermut atorneqartut kinqusinnerpaamik atorunnaartutut isiqineqassapput piffissami tamakkiisumik akileraartussaanerup taamaatinnerani. Tunisinermi akiusutut isiqineqassaaq piffissami tamatumani nalinqinnaasumik nalinqa. Taamaattorli aalajanqersaqaq manna malilluqu iluanaarutit Nalunaarut manna malilluqu nalikilliliisimanernit annerusinnaannqillat.

§ 18. Iluarsaanermut aninqaasartuutit pisaarinerani naliisut isiqineqarlutillu sulianneqartassapput.
Imm. 2. Iluarsaanermi aninqaasartuutitut taamaallaat isiqineqassapput aninqaasartuutit, pisuussutip pisaarineraniit pitsaanerusumik isikkoqalernissaanut atukkat.
Imm. 3. Pisuussut ajoqusersimappat iluarsaanermi aninqaasartuutitut taamaallaat isiqineqassapput aninqaasartuutit, pisuussutip ajoqusinnqinneraniit pitsaanerusumik isikkoqalernissaanut atukkat.
Imm. 4. Iluarsaanermut aninqaasartuutit pisaarnermi aninqaasartuutitut isiqineqassapput taamaallillunilu imm. 2-mi imm. 3-milu maleruaqassat naapertorluqit nalikilliliinermi tunnqavimmut ilaassallutik.

§ 19. Pisuussut atorsinnaajunnaarluni aserorpat tunisinertut isiqineqassaaq. Tunisinermi akiqititatut isiqineqassaaq ajutoornerani si1limmasiinermit imaluunniit taarsiiffiqisaanermit aninqaasat tunniunneqarsimasinnaasut.
Imm. 2. Pisuussutip ilaa ajoquserpat ajoqusernermut atatillugu sillimmasiinermit taarsiiffiqisaanermilluunnit aninqaasat tunniunneqarsimasinnaasut pisaarinerani   akiusumit nalikillilerneqarsimannqitsumit ilannqaatiqineqassapput. Sinneruttoorutaasinnaasut ukiumi ajoquserfimmi aninqaasarsianut akileraaruteqaataasussanut ilannqunneqassapput.

§ 20. Piqisanik (illuutinik il.il.) naalakkersuisut taarsiiffiqinninnertalimmik pinnqitsaaliinikkut arsaarinninnerisiqut taarsiiffiqinnissutit tunisinermi akiqititatut isiqineqassapput.

§ 21. Pisuussut tunisinikkut imaluunniit piqisanik naalakkersuisut taarsiiffiqinninnertalimmik pinnqitsaaliinikkut arsaarinninnerisigut piqiunnaarneqarpat imaluunniit atorsinnaajunnaarluni aserorpat Naalakkersuisut akuerisinnaavaat iluanaarutitaa akileraaruteqaataasussaq ukiumi piqiunnaarneqarfiani aninqaasarsianit akileraaruteqaataasussanut ilannqunneqannqinnissaa. Naalakkersuisut Naalakkersuisunilluunniit tamatumunnqa pisinnaatinneqartoq tamatumunnqa sukumiinerusunik maleruaqassiussaaq.

§ 22. Piqisap taarsiqassarsissutigineranut aningaasartuutit pappiarallu nalillit nalikillinerini ajunaarutit pisaarnermi akiliutitut imaluunni iluarsaanermi aninqaasartuutitut isigineqarsinnaanngillat, Naalakkersuisut Naalakkersuisulluunniit tamatumunnqa pisinnaatitaat tamatumunnga akuersinngippat.
Imm. 2. Pisinermi akiliutit naatsorsornerini erhvervstøtte pillugu landstingip peqqussutaa nr. 4, 20. november 1 984-imeersoq naapertorluqu taarsiqassarsiat erniaqarati1lu akilersuqassaanngitsut ilanngunneqassannqillat. Taarsigassarsiat akileqquneqarpata pisinermi akiliut taakkunannga qaffanneqassaaq.

§ 23. Akileraartartup uppernarsarsinnaappagu ukiup aningaasarsiorfiusup inqerlanerani pisuussutit immikkoortortani II, III, IV aamma V-imi taaneqartut pisaarinerani akiliummit, ukiuni aninqaasarsiorfiusuni siuliini akileraarutitiqut nalikilliliissutaasimasut ilanngaatiqaluqit, minnerusumik tunineqarsimasut, ajunaarutit ukiumi aningaasarsiorfimmi tunisiffiusumi aninqaasarsianit akileraaruteqaataasussanit tamakkiisumik ilanngaatiqineqarsinnaapput. Periaaseq tamanna atorneqassappat ukiumi tunisivimmi inqerlatsinermi atortumut pineqartumut nalikil1iliisoqarsinnaanngilaq. Taamaattoqartillugu § 2, imm. 2 naapertorlugu nutaamik nalinga ingerlatsinermi atortup pisaarinerani akiliummit nalikilliliissuteqarfigineqarsimanngitsumit millineqassaaq.

§ 24. Nammineerluni nalunaarsuinermut killissarititaq qaanqiutereersimappat akileraartartup nalikilliliisimanini taamaallaat allannqortissinnaavai skatterådip akuersineratiqut.

§ 25. Pisuussutit, Nalunaarummi matumani pineqartut pisuussutit naatsorsornerini nutaamik nalinqannut nalikillilerneqarsimasumut angissusilerneqassapput.

§ 26. Nammineerluni nalunaarsuinerup tunniunneqarneranut atatilluqu akileraartussap nalunaarutiqissavai pisuussutinut nalikillilerneqarsinnaasunut pisiarinerani akiliutit annertussusaat piffissarlu pisiffik, taakku inuutissarsiutitiqut atorneqarnerisa annertussusaat kiisalu piqisat ukiumi aninqaasarsiorfiusumi tunineqarsimasinnaasut tunineranni akiqititat. Paasissutissat Akileraartarnermi Pisortaqarfimmit qanoq isikkoqarnissaatut aalajanqiineratut isikkulerluqit tunniunneqassapput.

 

Immikkoortortaq VIII
Atuutilerfia ikaarsaariarnermullu aalajanqersakkat

§ 27. Nalunaarut atuutilissaaq ukioq aninqaasarsiorfiusoq 1986 aallarnerfiqaluqu.
Imm. 2. Pisuussutinut pisinermi akiliut, maleruaqassat manna tikilluqu atuuttut malillugit tamakkiisumik nalikillilerneqarsimannqitsut, Nalunaarummi matumani maleruaqassat naapertorluqit nalikilliliqassatut nuunneqarput.
Imm. 3. Iluanaarutit ajunaarutilluunniit illuutinut, Nalunaarummi nr. 426, 13. auqust 1974-imeersumi aammalu Naalakkersuisut Nalunaarutaanni nr. 9, 26. juni 1979-imeersumi taaneqartunut tunnqassuteqartut, taakkulu malilluqit akileraarutitiqut nalikillilerneqarsimasut, Nalunaarummi matumani malittarisassat naapertorluqit aninqaasarsianik akileraaruteqaataasussanik naatsorsuinermi ilannqunneqassapput, Nalunaarut manna naapertor luqu nalikillilerneqarsinnaannqikkaluarpataluunniit.
Imm. 4. Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Nalunaarutaat nr. 9, 26. juni 1979-imeersoq Nalunaarullu taanna naapertorluqu maleruaqassiarineqarsimasut Nalunaarutikkut matumuunakkut atorunnaarsinneqarput.
Namminersornerullutik Oqartussat, Ulloq 20. december 1985
Moses Olsen

/

Ole Sinkbæk