Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 8. november 1985-imeersoq Kalaallit Niuerfiannut siunnersuisuutitanut pisiniarfinnullu ataatsimiititalianut tunngasoq.

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 6, 8. november 1985-imeersumi Kalaallit Niuerfiannut tunngasumi §§-it 3 aamma 4 naapertorlugit Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut matumuuna aalajangersakkat tulliiniittut aalajangersarpaat:

 

Kapitali 1
Kalaallit Niuerfiannut siunnersuisuutitat.

§ 1. Kalaallit Niuerfiat pillugu siunnersuisoqarfik qulinik ilaasortaqarpoq. Ilaasortat marluk Kalaallit Nunaata Inatsisartuinut ilaasortaasut toqqarneqassapput. Ilaasortaq ataaseq kattuffiit tulliiniittut tamarmik immikkoorlutik toqqassavaat: Kalaallit Nunaanni pisisartut/atuisartut rådiat, Kalaallit Nunaanni kommunet Kattuffiat, SIK aamma KNAPK Arnallu Peqatigiiffii. Tamatuma saniatigut Kalaallit Niuerfiata suleqatigiinneq pillugu pingaarnerutitamik ataatsimiititaliaata ilaasortat pingasut toqqassavai, Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu sulisunut sinniisuusussat.
Imm. 2. Ilaasortanut ataasiakkaanut sinniisussanik toqqaasoqassaaq.
Imm. 3. Ilaasortat sinniisussallu toqqarneqassapput Inatsisartut qinigaaffianni atuuttussanngorlugit. Piffissap qinigaaffiup ingerlanerani Inatsisartut atorunnaarsinneqarpata ilaasortassanik sinniisussanillu nutaamik toqqaasoqassaaq.

§ 2. Siunnersuisuutitat ilaasortamik akornannit siulittaasussamik siulittaasullu tullissaanik inassuteqassapput, taakkualu toqqarneqassallutik Niuernermut Inuutissarsiutitigullu iliniartitaanernut Naalakkersuisumit. Toqqaaneq atuuppoq siunnersuisuutitat piffissamut atuuffigisassaannut.
Imm. 2. Siulittaasup tulliata siulittaasup suliassai taassuma peqannginnerani isumagisassarai.

§ 3. Niuernermut Angallannermullu Pisortaqarfiup direktøria aamma Kalaallit Niuerfiata direktøria imaluunniit taakkununnga kingoraartissaat siunnersuisuutitat ataatsimiinnerini taaseqataasinnaatitaanatik peqataasassapput.

§ 4. Siunnersuisuutitat apeqqutit pingaarnerutitat suliarisassaqaat aammalu susassaqarfinnut tulliini taaneqartunut Kalaallit Niuerfiannut tunngasunut inuiaqatigiinnullu kalaallinut pissuserisanut tunngasunut oqaaseqaateqarsinnaallutik:
- Ingerlassiviup anguniagai taakkualu piviusunngortinneqarnissaat
- ingerlassiviup niuerfigisaminut unammillertiminullu politikkia
- ingerlassiviup tamanut atortuusumik sulisorisanut politikkia, tamatumunngalu ilanngullugu ilinriiagaqartitsinermut politikkia
- ingerlassiviup sullissinerata annertussusia, angallannermik isumaginninnera, nioqqutissaatai aningaasaqarneralu.
Imm. 2. Siunnersuisuutitat sulisorisanut tunngasunik suliassat immikkuullarissut suliarisinnaanngilaat.
Imm. 3. KNI-p aqutsisuisa siunnersuisuutitanut KNI-p ingerlassiviata iluani annertuunik allannguutigititassatut kissaatit siunnersuutillu aalajangerneqalersinnagit allannguutigititallu taamaattut piviusunngortinneqartinnagit saqqummiuttariaqartassavaat.

 

Kapitali 2
Pisiniarfinnut ataatsimiititaliat.

§ 5. Pisiniarfinnut ataatsimiititaliat ima inuttalersorneqassapput: Ilaasortaq ataaseq kommunalbestyrelsemit, niuertoqarfiup allaffeqarfianiittumi,atuisartunut/pisisartunut ataatsimiititaliap ilaasortaasa akornannit toqqarneqassaaq. SIK, KNAPK Arnallu peqatigiiffii tamarmik immikkut ilaasortamik ataatsimik toqqaassapput. Taamatuttaaq ilaasortat marluk Kalaallit Niuerfiata pisiniarfiini distriktimiittumi sulisorisat akornannit toqqarneqassapput. Taamatuttaaq kommunep nunaqarfiini tamani kommunalbestyrelsemut ilaasortaq ataaseq ataatsimiititaliami ilaasortaassaaq. Niuertoqarfinni Nanortalimmi, Qaqortumi aamma Narsami savaatillit peqatigiiffiat taakkunani tamaginni ilaasortamik ataatsimik toqqaassaaq.
Imm. 2. Ilaasortanut ataasiakkaanut sinniisussanik toqqaasoqassaaq.
Imm. 3. Ilaasortat sinniisussallu toqqarneqassapput kommunalbestyrelsep qinigaaffiani atuuttussanngorlugit.

§ 6. Pisiniarfimmut ataatsimiititaliap ilaasortami akornannit siulittaasussaq siulittaasullu tullissaa toqqassavai.
Imm. 2. Siulittaasup tulliata siulittaasup suliassai taassuma peqannginnerani isumagisassarai.

§ 7. Niuertoq imaluunniit taassumunnga taartaasartoq ataatsimiititaliap ataatsimiinnerini peqataasassaaq. Taassuma sulisorisani, sulisorisat taakku immikkut ittumik ilisimasaqarfigisaannik suliarinnittoqartillugu, ataatsimiinnermi peqatigisarsinnaavai.

§ 8. Pisiniarfimmut ataatsimiititaliap piffimmi Kalaallit Niuerfiannut aqutsisut pisiniarfiit ammasarfiinut, nioqqutissat suussusaannut,  nioqqutissanik pissaqartitsinermi sullissinernut, pisiniarfiit pisisartut/atuisartut akornanni pissutsinut aammalu pisiniarfiit siunissami ineriartortinneqarnerannut tunngasunik siunnersortarsinnaavaat.
Imm. 2. Pisiniarfimmut ataatsimiititaliap sulisorisanut tunngasunik suliassat immikkuullarissut suliarisinnaanngilaat.
Imm. 3. Allannguutissanut annertuunut, suliassaqarfinnut imm. 1-mi taaneqartunut, tunngasumik siunnersuutit piviusunngortinneqannginnerineri ataatsimiititaliamut oqaaseqaateqarfigisassanngorlugit saqqummiunneqartariaqarput.

§ 9. Naalakkersuisut pisiniarfinnut kommunet aggornerisa avataanni inissisimasunut immikkut ittunik aalajangersagaliorsinnaapput.

 

Kapitali 3
Ataatsimut aalajangersakkat.

§ 10. Siunnersuisuutitat pisiniarfinnullu ataatsimiititat namminneq sulissutiginninnermikkut suliassanik, namminneerlutik suliassaqarfimminnut attuumassuteqartunik, suliarinnissinnaapput, tak. §§-it 4 aamma 8.

§ 11. Siunnersuisuutitat pisiniarfinnullu ataatsimiititat suliamut paasisimannilluartunik nakerisarsiortuunngitsunik ataatsimiigiaqqusisinnaapput apeqqutit, paasisimannilluartut iluaqutaaffigisinnaasaat, suliarineqartillugit.

§ 12. Ukiumut ataasiarluni siunnersuisuutitat siulittaasuata siulittaasullu tulliata kiisalu pisiniarfinnut ataatsimiititaliat ataasiakkaat aallartitaasa akornanni ataatsimoortumik ataatsimiittoqartassaaq.

§ 13. Siunnersuisuutitat siulittaasuannut akissarsiaqartitsisoqassaaq.
Imm. 2. Siunnersuisuutitat pisiniarfinnullu ataatsimiititaliat ilaasortaat siunnersuisuutitani pisiniarfinnullu ataatsimiititaliani ataatsimiinnernut atatillugu angalanermut ineqarnermullu aningaasartuutiminnik utertitsisinnaapput, Kalaallit Nunaanni tjenestemandit pissarsiarisinnaasaattut angitigisunik, tamatumanili apeqqutaassalluni pisortat allat aningaasartuutit taakku matusimannginneraat.

§ 14. Siunnersuisuutitat pisiniarfinnullu ataatsimiititaliat sulíneranni aningaasartuutit Kalaallit Niuerfiannit matuneqartassapput. Aningaasartuutit ingerlassiviit naatsorsuutaanni takuneqarsinnaassapput.

§ 15. Nalunaarut manna atuutilerpoq 1 januar 1986
Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 8.novmeber 1985
Josef Motsfeldt

/

Fl.Bolø