Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr. 16, 30. april 1985-meersoq Meeqqat atuarfiata siunertaa pillugu.

Meeqqat atuarfiat pillugu Landstingip peqqussutaani § 9 nr. 6 oktoberip 16-iani 1979-imeersoq naapertorlugu meeqqat atuarfiini pingaarnerni, atuarfinni nangitsiviusuni atuarfinnilu pikkorissarfiusuni fagit ataasiakkaat, fagit arlalikkuutaat apeqqutillu assigiinngitsut atuartitsissutigineqarnerini maleruagassat makku matumuuna aalajangersarneqarput.

 

KALAALLIT OQAASII

§ 1. Atuartitsinerup siunertarissavaa ilinniartut ineriartortissagaat oqaatsinik atuisinnaanertik ajunngitsumik tamatigoortumillu aammalu kalaallit oqaasiinik oqalunnikkut allannikkullu atuisinnaanertik annertusassallugu.
Imm. 2. Atuartitsineq aqqutigalugu ilinniartut ineriartortissagaat oqaatsit naleqassusiannik qanorlu annertutigisumik atorneqarsinnaanerannik paasinnissimanertik aammalu ineriartortissallugu atuarumatussusertik, taallianik nutaanerusunik piinnaratik pisoqaanerusunittaarli taamatullu oqariartaatsinik allanik paasinnissinnaanertik naliliisinnaanertillu ineriartortissallugu, tassa tamatumuuna angusinnaalissallugu uuttuutissaqalernissartik namminneq piinnaratik inuittaarli allat sumiissusiata atugarisaasalu nalilernissaannut aammalu anqusinnaalissalluqu inoqatinut attaveqaqatiqiinnissamut atassuteqarfigeqatiqiinnissamullu atortussaqalernissartik.
Imm. 3. Ilinniartut angussavaat inunnquuseralugit  oqaatsiminnut naalaarnissamut, oqalunnikkut atornissaannut, atuarnissaannut allannissaannullu ima pisinnaatiqilernissartik nakimaatsumik allannqorartumillu atorsinnaalersimassallugit.

 


KISITSINEQ/MATEMATIK

§ 2. Atuartitsinermi siunertarineqassaaq atuartut matematikkip iluani pinnqitsoorani paasisimasarialinnik pigiliussinissaat aammalu fagip taassuma iluani aalaianqersimasumik toqqakkanik paasisimasaqalersinniarneqarnissaat.
Imm. 2. Atuartitsinermi anguniarneqassaaq atuartut paasinnitsinniarneqarnissaat atuartitsissummi tassani ilinniakkat nalunaarutiqinnissinnaanermut pingaaruteqassusiannik tunngavissaqarluartumillu oqaatiginnissinnaanermut immikkut pingaaruteqassusiannik. Atuartut pigiliussitilluarneqassapput ilinniartitsissutiqineqartumi paasisimalikkat qanoq annertusitikkiartuaarneqarnissaannik.
Imm. 3. Anguniarneqassaaq atuartut pigiliussiartortinneqarnissaat kisitsisinik suliaqarnermi periaatsinik, namminneerlutik allanilluunniit suleqateqarlutik pisinnaalissutigisinnaasassaannik ajornartorsiutinik paasinninnissamut, oqaatiginninnissamut   aaqqiiniarnissamullu aammalu allanik ilisimasaqalernissamut.
Imm. 4. Atuartitsineq peqataassaaq atuartut atuartitsissutip nalunaarutiginnissinnaanermut atorneqarsinnaaneranik paasinnilluarsinnaalernissaannut sunqiusaatiqinissaanullu ajornartorsiutaasartunik nalinqinnaasunik aaqqiiniartarnissamut.

 


TIMERSORNEQ

§ 3. Atuartut atuartinneqarnermikkut timip aalatinneqartarnerani periaatsit tunnqaviusut ilinniassavaat siunertarisamullu naapertuuttumik timiminnik aalatitsisarnissaq sunqiusassallugu. Ilinniassavaat qanoq iliorluni timi peqqissuserlu paarineqarsinnaasut, inuup timaa sulitilluni qasuersertillunilu qanoq iliortarnersoq, timikkut akornutit assiqiinngitsut aammalu sulinerup nalaani timi qanoq ililluni eqqortumik inissisimallunilu aalatinneqarsinnaanersoq. Pinngortitami angalaartarnerminni atuartut ilikkaqaqassapput silaannarmi inuunissami ilisimasariaqartunik paasissalluqu Pinngortitat oqimaagatigiiaagaanerat, ilinniassalluqulu pinnqortitamut akisussaassuseqarnertik qanorlu iliorlutik eqqortumik iluaqutiqisinnaaneritsik sunnqiffimminnik atuinerminni. Atuartut anguniassavaat inooqatigiinni kommunemilu naiugaqarfimminni timersoqatigiiffiit sunngiffimminnilu silami pinnquaatissarsiortartut ilisimallugillu atassuteqarfiginissaat. Kiisalu timersuutikujuit tungaasigut kulturit allat paasinninnerat qanoq iliuserisartagaallu paasisaqarfiginiassavaat ilikkarniassalluqulu timersortneq tassaammat nunani tamani kultureqarnerup ersiutaasa
ilaat.
Imm. 2. Taamatut atuartitsineq atuartut tamarmik timiminnik atuinissamut pisariaqartitaannut naammaginartuusarlaqarpoq, timimik atuinerup nuannersuanik misigititsissalluni, ilorrisimaarnartuulluni ataatsimoornermillu misigisaqaataassalluni. Siumut pilersaarusiorlugu aaqqissuunneqarsimasariaqarpoq atuartuttaaq assigiinngitsutigut timimikkut akornuteqaraluartut peqataasinnaalersillugit.Atuartut oeriarfissaqartarlaqarput erinnamut naleqqussakkamik timiminnik aalatitsinissamut, timip aalaasai atorlugit misigissutsiminnik assigiinngitsunik saqqummiussinissamut taamatullu imminut tatiginerminnik nutaanillu pilersit sisinnaanerminnik ineriartortitsinissamut. Atuartut timersuutinik assiqiinngitsorpassuarnik ooqat taarisassapput. Periarfissinneqartariaqarput klasseni annerusuniilernissaminni timersuutit immikkut soqutiqisatik atorlugit imminnut pikkorissarnissaminnut kaammattorneqartariaqarlutillu timersuutitigut namminneerlutik pilersaarusiornissamut sungiusarnissaminnut.
Imm. 3. Atuartitsinerup taamaasilluni peqataaffigissavaa atuartut timikkut, isumaliortaatsikkut inooqa tigiissutsikkullu ineriartortitaanissaat siunertarissallugulu paasinnillutillu soqutiginnittualernissaat timersuutinik atuiuaannarnerup peqqissuseq ilorrisimaarnerlu iluaqusertarmagit. Pilersaarusiornermi peqataasarnermikkut, ingerlatsisarnermikkut sulianillu naliliisarnermikkut atuartut ilinniassavaat namminneerlutik qanoq iliuuseqarsinnaalernissartik paasissallugulu najoqqutarisariaqaramikkik inuit allat timersuutinik atuinerup tungaatiqut assigiinngitsunik periarfissaqarnerat. Oqaluuserisassavaat timersuutitigut anguniakkat suuneri, angusaasartut assigiinngitsut iluaqusersuutaasinnaasullu suuneri kaammattorneqassallutillu timersuutinut aammalu peqqissutsip paarineqarnissaanut atuarfimmi, angerlarsimaffimmi inooqatigiillu akornanni tamakkiisumik peqataanissamut.

 

ERINARSORNEQ/RYTMIK/NIPILERSORNEQ.

§ 4. Atuartitsinerup siunertaraa ilinniartut ineriartortissagaat piginnaassutsitik perusussusertillu erinarsornermik nipilersornermillu sammisaqarnissamut.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq ilinniartut periarfissinneqassasut tusarnaartutut peqataavissutullu assiqiinnqitsunik atortoqarluni nipilersornermut atassuteqarnissamut, aammalu nipilersorneq aqqutiqaluqu periarfissarsisinnaassallutik allanik suleqateqarnissamut inuillu allat avatangiisiinik kulturiinillu paasinninnissamut.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffiqissavaa ilinniartut tussiutit erinarsuutillu kalaallini qangali atorneqartartut sungiulluarnissaannut periarfissinnissaat.

 

TITARTAANEQ / ILUSILERSUINEQ

§ 5. Atuartitsinerup siunertaraa ilinniartut assilissat atorluqit misiqisimasaminnik isumaliutersuutiminnillu oqaatiqinnissinnaalernissamut piqinnaassutsiminnik perusussutsiminnillu ineriartortitsisinnaalernissaat.
Imm. 2. Anquniarneqassaaq ilinniartut fagip iluani ilinniaqassanut imminerminnut aammalu sunnqiffimminnut pinqaaruteqalersinnaasunik piginnaasaqarfeqalernissaat.
Imm. 3. Atuartitsinerup suleqataaffiqissavaa ilinniartut assilissat atorluqit isummanik ersersitsiniutinut paasinnissinnaanerminnik alliartortitsinissaat aammalu namminiivillutik tamakkuninnga nalilersuisinnaanerminnik ineriartortitsisinnaalernissaat. Tamatumunnqa atatilluqu immikkut pinqaartinneqassaaq inuiaat allat assilissat atorlugit oqaatiginiakkaminnik allatullu isumaliutersuutigisartakkaminnik ersersitsiniutiqisartaqaannut ilisimasaqarlutillu paasinnissinnaalernissaat.

 

KRISTUMIUUSSUTSIMUT TUNNGASUNIK ILISIMASAQARNEQ / RELIGION

§ 6. Atuartitsinerup siunertaraa ilinniartut bibelip oqaluttuarisaanerani pisimasunik pingaarnerusunik ilisimasaqalernissaat, ilagiit oqaluttuarisaaneranni pisimasunik pinqaarnerpaanik ilisimasaqalernissaat, ilagiit iivangiiliulerisut- lutherikkuusullu ajoqersuussutaannik - ilagiit iivangiiliulerisut - lutherikkuusullu inuunermik isiginninnerata imarisaanik - ilisimasaqalerlutillu paasinninnissaat, inuiaat allamiut upperisarsiornerinik inuiaallu allat inuunermik paasinnissimanerinik ilisimatinneqarnissaat atuartup klassemi sorlermiinneranut naleqquttunngorsakkamik.
Imm. 2. Atuartitsinermi anguniarneqassaaq ilinniartut ineriartortinneqassasut paasinnissinnaanngorlutillu isummersinnaanngornissamut upperisarsiornerni tunngaviusut ileqqorissaarnissamillu paasinninnermi tunngavigineqartartut suunerinik.
Imm. 3. Anguniarneqassaaq ilinniartut ineriartortinneqassasut namminneq paasisimasatik tunngavigalugit ilagisariinni inooqatigiillu akornanni inooqataasinnaanissamut - upperisarsiornernut namminneq paasinninnissimanitik, ajunngitsuutitaqarlutik inuunerminni tunngavigisassamittut paasisimasatik aammalu inooqatigiissutsiminni tunngavissamittut paasisimasatik naapertorlugit.

 

QALLUNAAT OQAASII

§ 7. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut qallunaat oqaasiinik oqalunnermi allannermillu atorneqartunik paasinnissinnaalernissaat aammalu taakku atorlugit oqalullutillu allassinnaalernissaat.
Imm. 2. Atuartut Danmarkimi nunarsuullu ilaani allani inuuniarnikkut atuqarisanik kulturimullu tunnqasunik nammineerluni paasiniaasinnaanermut ilinniarnissartillu siunertaraluqu oqaatsinik taakkuninnqa atuisinnaanermut periarfissarisaat atuartitsinikkut annertusarneqassapput.
Imm. 3. Atuartut kajumissusiata minnerulersinneqannginnissaa, soqutiginnilersinniarneqarnissaallu oqaatsit taakkua pikkorissarfiginiarnerulernissaannut.

 

SILAMIUT OQALUTTUARISAANERAT

§ 8. Atuartitsinerup siunertarissavaa atuartut ilisimasaqalersinniassallugit ukiuni siulliunerusuni inuit qanoq atugaqarsimanerinik, qanoq isumaliutersuuteqartarsimanerinik inooqatigiissutsiminnilu qanoq ittunik atugaqarsimanerinik aammalu misigisaqartinniassallugit ukiut siulliit nutaallu sutigut imminnut attuumassuteqarnerinik ilisimasaqalersinniassalluqillu inuit qanoq iliuuseqarnissaminnut periarfissarisaasa sutigut allannguuteqarsimanerinik.
Imm. 2. Anquniarneqassaaq atuartut ilisimasaqarlualernissaat kalaallit inooqatiqiissutsikkut kulturikkullu inuunerminni qanqarsuarli pilersissimasaannut immikkoortissinnaannqorlugu siuaasanit kingornussat tamakku sutiqut allanngortinneqarsinnaallutillu sutigut ingerlateqqinneqarsinnanersut.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffiqissavaa atuarqut sunqiusarneqassammata oqaluttuarisaanermut tunnqasunik oqaluttuat tusarnaarsinnaallugillu atuarsinnaanissaannut aammalu nalilersinnaanissaannut pisimasut namminneq misilittagaqarfigisatik naapertorlugit paasisinnaannqisaraluamik nassuiaatissaattut.


UUMASULERINEQ

§ 9. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimasaqalersinniassallugit uumassuseqartut tamakkulu avatanqiisaasa uumassuseqannqitsut sutiqut sunniiffigeqatigiittarnerinik taamatallu uumassusillit namminneq akunnerminni sunniiffigeqatigiittarnerannik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut ilinniassagaat naasut uumasullu tamakkulu inuunerminni ilisarnaataasa pingaarnersaasa misissorlugillu nassuiarsinnaalernissaat, aammalu paasissallugu uumaasuseqartut sutigut ajornartorsiutigisinnaasaasa sunik tunngaveqarnerisa paasillugillu oqaatiqisinnaalernissaat.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffigissavaa atuartut paasinninnissaat inuit inuunerminni tunnqavigisaannik periarfissaannillu taamalu tamatumuuna tunngavissaqalerlutik inuit avatangiisimikkut nunaqarfinni nunarsuarmilu tamarmi ajornartorsiutigisinnaasaasa isummerfiginissaannut.

 

NUNALERUTIT

§ 10. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimasaqalersinnissaat geografimi paasisimasarialinnik najoqqutassanillu pineqartunut annertunerusunut eqikkaasumik paasinnissutaasinnaasunik nalinqinnaanerusunullu aalajangiissutaasinnaasunik.
Imm. 2. Anquniarneqassaaq atuartut soqutiginnilersinnissaat annertunngikkaluartumillu piqinnaannqortinneqarnissaat suliaqartalernissamut geografimi paasisimasarialinnik, najoqqutassanik periaatsinillu, tamatumunnqalu ilannqullugu soqutiqinnilersinneqarnissaat piqinnaannqortinniarneqarnissaallu paasissutissanik ujarlernermut, nassaarsimaqunillu atorfissaqarnerusorisaminnik immikkoortitsisinnaanissaannut aammalu tamakkuninnqa paasiniaalluarnerullutillu nalilersuisinnaanissaannut.
Imm. 3. Atuartitsineq peqataassaaq atuartut paasisaqartinnissaannut pissutsit inunnit pilersitaasimannqitsut allallu inunnit pilersitaasimasut pinqaarutaannik, taamaalillutik tunnqavilimmik naliliisarsinnaanngoqqulluqit namminneq inuiaqatiminni inuiaqatiqiinnilu allani ajornartorsiutiqineqartartut pilluqit.

 

SANANEQ

§ 11. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut pisinnaasaqalernissaat assassorluni sulinermi suleriaatsinik teknikkikkullu periaasiusartunik atortussat faqimi atorneqartartut sakkuutigineqartartullu saussusiinut misilittaqaqaatiqilersinnaasaminnik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut nutaanik pilersitsisinnaanerminnut piqinnaassutsiminnik, nammineerlutik qanoq illuuserisinnaasaminnik aammalu assassorluni sulinermik nuannarisaqarnermik ineriartortitsinissaat.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffigissavaa atuartut naliliisinnaanerisa nioqqutissanik atuisartutut taakkununnqa pingaaruteqalersinnaasut ineriartortinneqarnissaa.

 

MERSORNEQ

§ 12. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimasaqalersinniassalluqit tunnqaviusutigut periaatsit annoraaminilerinermi, sapanqaaqqerinermi amminerinermilu atorneqarsinnaasut suunerinik taamatullu sakkuutit atortussiallu fagimi atorneqartartut suunerinik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq ilinniartut ilutsinik, qaliuaatinik suleriaatsini1lu assigiinngitsunik inqerlataqarnermikkut piqinnaanitik, nammineerlutik qanoq iliuuseqarsinnaanertik aammalu nammineq immikkut kusaqisaqarsinnaanertik ineriartortissaqaat.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffigissavaa ilinniartut namminneq naliliisinnaassusertik ineriartortissaqaat, nioqqutissanik atuisutut imminerminnut pingaaruteqalersinnaasumik aammalu paasisaqaatiqisinnaalissallugu annoraaminiliat assigiinnqitsut ilisarnaataannut nunarsuarmi inuusaatsinut kulturinullu assigiinngitsunut takussutaasinnaasunut.

 

ILLUMI SULIASSAT

§ 13. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimasaqalersillugillu misilittagaqalersinniarnissaat ilisimasassanik nioqqutissanik atuisartutut aammalu angerlarsimaffimmi suliassanik ingerlataqarlutillu pilersaarusiorsinnaalernissaannut pinqaaruteqalersinnaasunik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut piginnaasaqalersinniarnissaat suleriaatsinik suliassallu inqerlanneqartarnerinik angerlarsimaffimmi suliassanut pisariillisaataasinnaasunik aammalu piqinnaaneqalersinniassallugit ataasiakkaarlutik arlariikkuutaarlutilluunniit suliassap tamatuma pilersaarusiorlugulu ingerlanneqarnissaanut.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffigissavaa atuartut paasisaqartinniarnissaat nerisassat eqqortumik akoorneqarsimanissaannik aammalu peqqissaarnissaq pillugu angerlarsimaffiullu aaqqissuunnissaanut allanngutsaalinissaanullu kusanartumik periaaseqalernissaat ineriartortinniassallugu.
Imm. 4. Atuartitsinerup atuartut sapinngisaq tamakkerlugu kalaallit nerisassanik nioqqutissiaannik tamanik ilisimasaqalersinniassavai pisinnaalersinniassalluqillu tamakkua sapinngisaq tamakkerluqu iluaqutiginiarneqarnissaannik.

 

FYSIK/KEMI.

§ 14. Atuartitsinikkut siunertarineqarpoq tunngaviusumik   paasisimasassat fysikimut kemimullu tunngasut ilaannik atuartut pigiliussisinneqarnissaat aammalu paasisimasaqalersinnissaat faqit pineqartut iluini paasisimasariaqartunik immikkut toqqarneqarsimasunik.
Imm. 2. Atuartitsinikkut anguniarneqassaaq atuartut paasinnitsinnissaat silarsuatsinnik allaaserinnittarnermi fagit taakkua pingaaruteqarnerannik, aammalu atuartut pigiliussisinneqarnissaat fagitigut paasisimalikkat pilersinneqartarnerannik, misilinneqartarnerannik annertunerulersikkiartorneqartarnerannillu eqqarsaatersuutit misilittaanerillu atorneqarnerisigut.
Imm. 3. Ilungersuutigineqassaaq atuartut paasisaqartinnissaat pinnqortitamik ilisimatuutut suleriaatsimik aammalu isumassarsisinneqartarnissaat namminneq imaluunniit allanik suleqateqarlutik ilisimasaqalerniarnissamut aammalu ajornartorsiutaalersartussanik paasinnissinnaalernissaat oqaatiqinnissinnaalernissaallu suussusiinik qanorlu aaqqinniarneqarsinnaanerinik.
Imm. 4. Atuartitsineq peqataassaaq atuartut paasinnitsinneqarnissaannut pinngortitamik ilisimatuussutsip pingaaruteqassusiannik inuiaqatiqiit inuttut atuqarisaasa teknikkimullu tunngasutiqut ineriartortitaaneranni.

 

TULUIT OQAASII

§ 15. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut tuluttut oqaluttunik paasinnissinnaasalernissaat, oqaatsinik taakkuninnga atuisinnaalernissaat, tuluttut allakkat imarisaannik paasinnissinnaalernissaat oqaatsillu taakku atorlugit allassinnaalernissaat.
Imm. 2. Atuartut nunani oqaatsinik taakkuninnga atuiffiusuni inuuniarnikkut atugarisanik kulturimillu paasinnissinnaanermut periarfissarisaat atuartitsinikkut annertusarneqassapput, taamaalillutik inuiaqatigiinnik assigiinngitsunik paaseqatiginninissamut tunngavissarissaarnerulersinnaaqqullugit.
Imm. 3. Atuartitsinermi siunertarineqartut ilagissavaat atuartut oqaatsinik pineqartunik atuinissamut kajumissusiata minnerulersinneqannginnissaa, soqutiginnilersinniarneqarnissaallu oqaatsit taakkua pikkorissarfiginiarnerulernissaannut.

 

KINGUAASSIORNERMUT TUNNGASUNIK NASSUIAANEQ.

§ 16. Kinguaassiornermat tunngasunik meeqqat atuarfianni   nassuiaanerup siunertaraa arnat angutillu kinguaassiorsinnaanerannut tunngasunik ima paasisimasaqartigilernissaat, tamatuma tungaatigut imminnut paarisinnaalissallutik allanullu soqutiqittarnermik ataqqinninnermillu pisariaqartumik takutitsisinnaalissallutik.
Imm. 2. Atuartitsinikkut anguniarneqassaaq atuartut ilisimasaqannginnermik pissuteqartumik kingusinnerusukkut imminnut ajornartorsiortilinnqinnissaat imaluunniit allanut ajornartorsiortitsilinnginnissaat.

 

PEQQINNISSAMIK ILINNIARTITSINEQ.

§ 17. Atuartitsinermi siunertaavoq atuartut ilisimasaqalersinnissaat inuup peqqilluni ineriartussaguni pinngitsoorani pisariaqagaanik, kiisalu aamma paasisaqartinnissaat inuulluarniutinik putumanartunillu atugaanerusartunik tamakkualu ajoqusiisarnerinik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut napparsimalertassannqikkunik aammalu inuulluarniutinik putumanartunillu atuisalissannqikkunik atornerluisalissanngikkunilluunniit qanoq iliuinnarsinnaanerminnik paasinnitsinnissaat, ajoqersorneqarnissaallu inuiaqatiqiit tamatumuuna peqataanissamut periarfissarisaannik.
Imm. 3. Atuartitsineq suleqataassaaq atuartut timikkut tarnikkullu peqqinnerup pingaaruteqassusianik aammalu inuulluarniutinik putumanartunillu atornerluisarnikkut ajornartorsiutaalersartunik paasinnitsinnissaannut.

 

ILAQUTARIINNERMUT TUNNGASUNIK ILISIMASAQARNEQ.

§ 18. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimaqalernissaat namminneq inaillu allat inuiaqatiqiinni inooqataanertik ilusinittarmat gruppenut assiqiinnqisitaartunut atassuteqarnermi.
Imm. 2. Sulinikkut atuartut paasisaqartinneqassapput:
- tunngaviusumik pinqaaruteqartunik, ilaqutariittut ataatsimoorluni inooqatigiinnermut atassuteqartunik
- inuppalaartumik suliniuteqarnissamut periarfissatigut killissarisanik, ilaqutariinnermut, ineqarnermut, avatanqlisinut aningaasanullu tunngassuteqartunik.
- suliniuteqarniarnermi periarfissanut pisortat ikiorsiissuteqarnikkut, tapersiinikkut iluarsartuussinikkullu sunniuteqartarnerannik.
Imm. 3. Anguniarneqassaaq atuartut paasinnilertinnissaat allat peqatigalugit ulluinnarni inuunermut tunnqasunik aaqqissueqataanissamut periarfissanik.

 

ANGALLANNERMIK ILINNIARTITSINEQ.

§ 19. Atuartitsinermi siunertaavoq aqqusinertigut imaatigullu anqallannermi aammalu nunakkut angalatilluni navialiffiusinnaasunik ulorianartorsiorfiulersinnaasunillu atuartut ilisimasaqalerlutillu paasinninnissaat, aammalu peqqussutinik maleruaqqusanillu tamatumunnga atatillugu pingaaruteqartunik ilisimatitsissuteqarfigineqarnissaat.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut angallattut akornanniitillutik ulorianartorsioriataarsinnaanermi navialinnginnissamut periataarsinnaasuunissaat aammalu angalasarsinnaanissaat imminermut allanullu isumannaatsumik.
Imm. 3. Atuartitsineq peqataassaaq atuartut mianersortumik soqutigittartumillu angalasalernissaannut.

 

AALLAASILERINERMIK ILINNIARTITSINEQ.

§ 20. Atuartitsinermi siunertarineqassaaq atuartut aallaasinik nalinginnaasumik pigineqartartumik aammalu tamakkua sumut atorneqartarnerinik ilisimasaqalersinnissaat, taamaattunik tigumiaqassagaangamik mianersorluinnarsinnaasaqqullugit.
Imm. 2. Atuartut ilinniartinneqarnermikkut piginnaanngortinneqassapput sakkunik tamakkuninnqa eqqortumik angallassisarnissamut, atuisarnissamut aserfallaattaaliuinissamullu.
Imm. 3. Atuartitsineq peqataassaaq sakkunik tamakkuninnga atornerluisarnerup paarsinerluisarnerullu akiorniarneqarnissaannut atuartullu paasitinneqarnissaannut tamakkuninnga pigisaqarnerup atuinerullu imminnut allanullu ajunaarutaariataarsinnaanerannik.

 

 

ILINNIAGAQARNISSAMIK INUUSSUTISSARSIUTITAARNIARNISSAMILLU NASSUIAANEQ.

§ 21. Atuartitsinermi siunertaavoq ilinniaqqinnissamut suliffissaqartuaannarnissamullu periarfissaqarneranik tamatumunngalu atasumik pissutsinik piumasarisanillu atuartut paasisaqartinnissaat.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut eqqarsaatiginnilersinnissaat ilinniagarilerumaagassatik suliffigilerumaagassatillu sapissangannginnerlugit sunillu ilimasuffigissanerlugit, paasitinniarnissaallu sapinnginnerulerlutillu soqatiginninnerulissagunik periarfissarisaannik - iluaqutigisassaannik paasisaqarnerulerlutillu inersimanerulerunik.
Imm. 3. Atuartitsineq suleqataassaaq atuartut ilinniagassaminnik inuussutissarsiutigiligassaminnillu qinersinissaminnut piareersarnerminni tunngavissarissaarnerulernissaannut paasinninnissaannullu ilinniagassamik, inuussutissarsiutigiligassamik suliffigiligassamillu qinersinerup isigisariaqarneranik arlalinnik aalajangerniagassaqalernertut, aalajangertariaqartunik pissaqarniarnikkut qanorluunniit atugaqaraluartilluni.

 

NALERPUT PILLUGU ILISIMASASSANIK NASSUIAANEQ

§ 22. Auartitsinermi siunertarineqassaaq atuartut paasisaqartinnissaat najukkaminni, inuiaqatiminni nunarsuarmilu nunani allani ajornartorsiutaanerusartut ilaannik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut annertunngikkalaartumik pisinnaalernissaat naalakkersuinermut, aningaasarsiornermut qanorlu anguniagaqarnermut tunngasunik oqaaserineqartartunik naliliisarnissamut.
Imm. 3. Atuartitsinerup peqataaffigissavaa atuartut naalakkersuinermut tunnqasunik soqutiginnilersikkiartorneqarnissaat, paasiniaalluarnerusaleqqulluqit oqaluttuarisaanikkut tunnqaviusunik tunnqaviusunillu eriagisariaqartunik namminneq allallu oqaaseqartarnerminni iliuuseqartarnerminnilu tunuliaqutarisaminnik.
Imm. 4. Atuartitsinerup peqataaffigissavaattaaq atuartut ilisimasaqalernissaat inuiaqatiqiit ullumikkut isumaqatigiinnqissuteqalertarnerannut pissutaasartut ilaannik, qanoq aaqqinniarneqartarsinnaanerannik aammalu inuup kisimiilluni allanilluunniit suleqateqarluni inuiaqatigiinni aalajangerneqartartunut sunniuteqarniartarsinnaanerannik.

 

SULINERMUT TUNNGASUMIK ILISIMASASSAT.

§ 23. Sulinermut tunngasunik ilisimasassanik atuartitsinerup siunertaraa atuartut ilisimasaqalerlutillu paasisaqartinnissaat sulinermut inooqatigiinnermullu tunngasunik ilisimasaqarnerulissutigisassaannik, tamatumunnga ilannqulluqit ilinniagaqarnissamut periarfissat inuussutissarsiuteqarluni sulilernissamut aqqutaasinnaasut.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut isummerfiginnissinnaalernissaat pissutsinik, suliffinni atugarisassat qanoq ittuutinneqarnissaannut aalajangiisuusartunik, aammalu soqutiqisanik suliffiutilinnit sulisartunillu aammalu pisortatut oqartussaasunit sulissutigineqartunik.
Imm. 3. Atuartitsineq suleqataassaaq atuartut soqutiqisaqarnerulernissaannut inooqatigiittut aningaasallu tungaasiqut sulisartoqarnermi ajornartorsiutaalersartunut ammanerulernissaannullu pissutsinut sulinermut ilinniartitaanermullu tunngasunut.

 

MOTORILERINEQ

§ 24. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut motorit assigiinngitsut qanoq sananeqarnerannik nalinqinnaasumik namminneq takunnillutik inqerlasarnerannullu tunnqavippiaasunik teorikkut ilisimasaqalernissaat, pingaartumillu ilisimasaqalernissaat immakkut nunakkullu angallatit sananeqartarnerannut tunngaviusartunik qanorlu paarineqarnissaannik.
Imm. 2. Anguniarneqassaaq atuartut paasisimasaqalaalernissaat motorit aammalu nunakkut immakkullu angallatit ajoquteqalaartut eqqorluarsarlugit iluarsiniartarnissaannik aserfallatsaaliornissaannillu.
Imm. 3. Pingaartinneqassaaq atuartut paasinnitsinnissaat motorit paarinerliugaasut atornerisa navialissutaasinnaanerannik.
Imm. 4. Sulinikkut anguniarneqassaaq atuartup assassornikkut piginnaassutsiminnik teknikkimullu tunngasunik paasinninnerminnik kisimiilluni imaluunniit allanik suleqateqarluni ineriartortitsinissaa.

 

PINIARNEQ

§ 25. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut piniarnermik nunaminni inqerlanneqarsinnaasumik, anqallatinik piniutinik assigiinngitsunik tamakkualu teknikkikkut atortorissaarusersuqaanerannik aammalu piniutinik assigiinnqitsanik tamakkualu qanoq atorneqartarnerannik ilisimasaqalernissaat. Aamma uumasut piniakkat pisarineqarniariarlutik suliarineqartarnerat, assartorneqarnerminni nunamilu suliarineqartarnerat, nioqqutissatut inqerlateqqinneqartarnerat tunineqartarnerannullu tunnqasut paasitinniarneqassapput.
Imm. 2. Aammattaaq anguniarneqassaaq atuartut tamakkununnga atasumik pingaaruteqartunik pikkorissarnissaat atuartitsinerup soqutiginnilersitsisinnaasumik takutitsinertaqartittarneratigut atuartut assamminnik suliassaannik ilaqartinneqartartumik inuussutissarsiutip immikkoortuini tamani, naak inuussutissarsiummut ilinniartitsiniviunnqikkaluartumik.
Imm. 3. Atuartut paasinnitsinniartariaqarputtaaq piniartutut inuussutissarsiutip Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut nunallu aninqaasassaqarniarneranut qitiusumik pinqaaruteqarneranik. Aammattaaq Kalaallit Nunaata nunarsuarmilu nunat allat eqqaanni sinerianni imavinnilu uumasut amerlassutsimikkut oqimaaqatigiiaarluarnissaasa pingaaruteqassusianik.

 

AALISARNEQ

§ 26. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut aalisarnermik nunaminni ingerlanneqarsinnaasumik, aalisariutinik assiqiinnqitsunik teknikkikkullu atortorissaarusersuqaanerannik aalisarnermilu piniutit qanoq atorneqartarnerannik ilisimasaqalernissaat. Aamma aalisakkat pisarineqarniariarlutik suliarineqartarnerat, timmukaanneqarnerminni nunamilu suliarineqartarnerat, nioqqutissatut ingerlateqqinneqartarnerat tunineqartarnerannullu tunngasut paasitinniarneqassapput.
Imm. 2. Aammattaaq anquniarneqassaaq atuartut tamakkununnqa atasumik pinqaaruteqartunik pikkorissarnissaat atuartitsinerup soqutiginnilersitsisinnaasumik takutitsinertaqartittarneratiqut atuartut assamminnik suliassaannik ilaqartinneqartartumik inuussutissarsiutip immikkoortuini tamani, naak inuussutissarsiummut ilinniartitsiniviunngikkaluartumik.
Imm. 3. Atuartut paasinnitsittariaqarputtaaq aalisarnerup Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut nunallu aningaasassaqarniarneranut qitiusumik pingaaruteqarneranik. Aammattaaq Kalaallit Nunaata nunarsuarmilu nunat allat eqqaanni sinerianni imavinnilu uumasut amerlassutsimikkut oqimaaqatiqiiaarluarnissaasa pingaaruteqassusianik.

 

TYSKIT OQAASII.

§ 27. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut tyskisut oqaluttunik paasinnissinnaasalernissaat, oqaatsinik taakkuninnqa atuisinnaalernissaat, tyskisut allakkat imarisaannik paasinnissinnaalernissaat oqaatsillu taakku atorluqit allassinnaalernissaat.
Imm. 2. Atuartut nunani oqaatsinik taakkuninnga atuiffiusuni inuuniarnikkut atuqarisanik (inuuniarnermi pisariaqartunik) kulturimillu paasiniaasinnaanermut periarfissarisaat atuartitsinikkut annertusarneqassapput, inuiaqatiqiinnik assiqiinnqitsunik paaseqatiginninnissamut tunngavissarissaarnerulersinnaaqqulluqit.
Imm. 3. Atuartitsinermi siunertarineqartut ilaqissavaat atuartut oqaatsinik pineqartunik atuinissamut kajumissusiata minnerulersinneqannqinnissaa, soqutiginnilersinniarneqarnissaallu oqaatsit taakkua pikkorissarfiginiarnerulernissaannut.

 

SKRIVEMASKINAMIK ALLANNEQ.

§ 28. Skrivemaskinamik allannermik atuartitsinerup siunertaraa atuartut sunngiussilluinnartinneqarnissaat skrivemaskinap atornissaanik aammalu pattaffii isiginngikkaluarluqit ima atuilluartigisinnaalernissaannik, skrivemaskina atorsinnaalissallugu uumarisuumik allanullu pisariillisaataasumik.

 

NAATSORSUUSERINEQ.

§ 29. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut naatsorsuutinut namminerminni inuiaqatiminnilu naapittarumaagassaminnut atorfissaqartittarumaaqassaminnullu paasisimasaqalersinnissaat.
Imm. 2. Atuartut ilinniartinneqassapput nalinqinnaalluinnartunik naatsorsuusiornermut, kialuunniit ulluinnarni atorfissaqartissinnaasaanik.
Imm. 3. Atuartut aninqaasaatinik atorfissaannut  iluarsartuussisinnaanerup pinqaaruteqassusianik paasinnitsinneqassapput.

 

AMERNIK MERSORNEQ.

§ 30. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut tunngaviusumik   ilisimasaqalernissaat periaatsinut, atorneqarsinnaasunut amernik nersutillu amiinik meqqulinnik kalaallit  assassorlutik suliarisartagaannik suliaqarnermi.
Imm. 2. Atuartut assigiinnqitsunik ammerinermi ilisimalluagassanik periaatsinillu (teknik) ilinniartinneqassapput, tamakkununngalu ilanngullugit ilinniartinneqassallutik sakkunik atortussallu (ammit) suussusiinik.
Imm. 3. Atuartut sulinermikkut pisinnaanngortiniarneqassapput qalipaasersuinermut sungiusarneqassallutillu namminneerlutik nutaanik ilusilersuisalernissaannut.
Imm. 4. Atuartitsinikkut atuartut suliamut pineqartumut namminneq soqutiqinninnerat annerulersinniarneqassaaq, peqataalersinnaaqqullugit kulturikkut kingornussarsiamik ingerlateqqinneqarnissaanut.

 

FRANSKIT OQAASII.

§ 31. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut tunngavissaqalersinnissaat franskisut oqaluttunik paasinnissinnaalernissaannut, oqaatsinik taakkuninnqa atuisinnaalernissaannut, franskisut allakkat imarisaannik paasinnissinnaalernissaannut oqaatsillu taakku atorlugit allassinnaalernissaannut.
Imm. 2. Atuartut nunani oqaatsinik taakkuninnqa  atuiffiusuni inuuniarnikkut atuqarisanik (inuuniarnermi pisariaqartunik) kulturimillu paasiniaasinnaanermut periarfissarisaat atuartitsinikkut annertusarneqassapput, inuiaqatiqiinnik assiqiinngitsunik paaseqatiqinninnissamut tunngavissarissaarnerulersinnaaqqullugit.
Imm. 3. Atuartitsinermi siunertarineqartut ilagissavaat atuartut oqaatsinik pineqartunik atuinissamut kajumissusiata minnerulersinneqannginnissaa, soqutiginnilersinniarneqarnissaallu oqaatsit taakkua pikkorissarfiqiniarnerulernissaannut.

 

LATINERIT OQAASII.

§ 32. Atuartitsinerup siunertaraa atuartut latinerisut allassimasunik ajornannqinnerusunik ilitsersuunneqarnissaat piqiliussisinniarneqarnissaallu (latinerisut) oqaatsinik atorneqarnerusartunik suleriaasissiorneqarnissaallu oqaasilerinermi, latinerit oqaasiinnarinnqisaannik.

 

PINNGORTITAMIK EQQISSISIMATITSINEQ.

§ 33. Atuartitsinerup siunertarissavaa atuartut paasitinniassalluqit kusanassutsimik paasinninnernut, aningaasarsiornermik apeqqutinut pinngortitallu imminnut ataqatigiilluinnarnerinut eqqissisimatitsinissamik ulluinnarni oqartarnermi tunnqaviusut suunerinik - pinqaartumillu Kalaallit Nunaanni uumasut naasullu sianiqineqarnissaannik.
Imm. 2. Atuartut ilisimasaqalersinneqassapput Kalaallit Nunaata timmiaanik, aalisagaanik imaanillu taamatullu nunartaata miluumasuinik eqqissisimatitsinissamik aalajangersakkani ilannqunneqarsimasunik imaluunniit piniarnissaannut aallaaniarnissaannulluunniit killiliiffigineqarsimasunik aammalu aalajangersakkat tamakku pingaarnersaannik ilinniartinneqassallutik.
Imm. 3. Atuartut ilinniassavaat naasut mianernartut taamatullu uumasut ataatsimut isigalugit inuunerisa sernigineqarnissaat.
Imm. 4. Atuartut anguniassavaat paasissallugu maleruagassat inooqatigiinnit pilersitaasut siunertaat atortuusoq, pinngortitap allanngorani taamaaginnarnissaa, tamatumuuna (pinngortitamik) ataqqinninneq ilikkaqqullugu.

 

NUNANIK, QANGANITSANUT EQQAASSUTISSANIK ILLUNILLU EQQISSISIMATITSINEQ.

§ 34. Atuartitsinerup siunertarissavaa atuartut paasitinniassallugit ajunnqitsuutitaqarluni kusanartuutitaqarlunilu inuunermi tunngaviusunik, qangarsuaq inuunermut takussutaasinnaasut pigiinnarneqarnissaannik isummanut tunulequtaasunik.
Imm. 2. Atuartut ilisimalersinneqassapput nunap ilaanik, qangarsuarnitsanut eqqaassutissianik illuutinillu nunaqarfikkuutaartumik eqqissisimatitsinissamik maleruagassianut atatinneqartunik aammalu eqqissisitsinernik nunamut tamarmut atortunik pinqaarnernik.
Imm. 3. Atuartut paasisaqartinniarneqassapput maleruagassiat inooqatiqiinnit pilersitaasimasut siunertaannik atortuusunik, qangarsuaq maannalu oisimasut imminnut ataqatigiinnerisa pigiinnarneqarnissaannik, tamakkuninnga ataqqinninnissartik ilikkaqqullugu.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 30. april 1985
Stephen Heilmann

/

Aqigssiaq Møller