Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2013.aspx

 den 4. januar 2013

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 04. januar 2013 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2013

I medfør af § 41 og § 42, stk. 2, i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011, fastsættes:

 

§ 1.  Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat per indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2013 følgende tilskud:

Kommune Kujalleq..................................................................... kr. 104.483.000
Kommuneqarfik Sermersooq......................................................  kr.   25.388.000
Qeqqata Kommunia .................................................................. kr.   91.523.000
Qaasuitsup Kommunia................................................................ kr. 260.691.000

Stk. 2.  Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måne­der ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2.  I 2013 fordeles som fælleskommunal skat kr. 450.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 2008, begge år inklusiv kr. -16.335.000, for 2009 kr. 47.082.000, for 2010 kr. 7.564.000 og for 2011 kr. -6.226.000, i alt kr. 482.085.000.
Stk. 2.  Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3.  Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.

§ 3.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.
Grønlands Selvstyre, den 04. januar 2013
Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen