Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 3. december 2012

Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting
(Ændring af tidsfristen for optagelse på valglisten fra 6 uger til 3 uger)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, som ændret ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998, foretages følgende ændringer:


1.
§ 20, stk. 5, affattes således:
”Stk. 5. Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder betingelserne i § 2, skal optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom senest 3 uger før valgdagen jf. § 22.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012.
Kuupik Kleist 


Bemærkninger til forslag