Offentliggjort på www.nanoq.gl den 13. januar 2012
 

Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om fiskeri efter hellefisk

I medfør af § 23 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011 fastsættes:

 

Vedtægtens område

§ 1.  Vedtægten gælder for forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten i Qaasuitsup Kommunia.
Stk. 2.  Forvaltningsområde Upernavik omfatter området nord for 71° 30N og syd for 75° 00N.
Stk. 3.  Forvaltningsområde Uummannaq omfatter området nord for 70° 30N og syd for 71° 30N. Der kan ligeledes fiskes nord for 70° 30 N, dog kun ved Ikerasaap Sullua Ikerasaap Sulluani (Qarajaq’s Isfjord).
Stk.4.  Forvaltningsområde Diskobugten omfatter området nord for 68°00N og syd for 70°30N.


Garnfiskeriregler

§ 2.   Denne vedtægt om line - og garnfiskeri efter hellefisk omfatter fiskefartøjer, der er mindre end 19,99 BRT/31,99 BT, jollefiskeri samt garnsætning på isen.

§ 3.  I de i § 1 nævnte forvaltningsområder, er fiskeri efter hellefisk, kun tilladt i tidsperioden 1. januar – 30. april og 1. november – 31. december.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri hvis vinterisen besværliggør garnfiskeriet.  

§ 4.  Ved garnfiskeri efter hellefisk skal begge ender i garnet have afmærkningsbøjer.
Stk. 2.  Fartøjer med en længde på over 28 fod eller på over 8,53 meter skal mindst have 10 mm line på afmærkningsbøjerne.
Stk. 3.  Fartøjer med en længde på under 28 fod eller på under 8,53 meter skal mindst have 8 mm line på afmærkningsbøjerne.
Stk. 4.  Isfiskere skal mindst have 6 mm line på afmærkningsbøjerne.
Stk. 5.  Garnet skal så vidt forholdene tillader dette, tages op indenfor 24 timer efter nedsænkningen.

§ 5.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale.

§ 6.  Mistede garn, skal så vidt muligt, bjærges straks.
Stk. 2.  Garn der ikke kan bjærges uden hjælp skal registreres i logbogen for fartøjer over 30 fod eller over 9,4 meter. Dette skal desuden meldes til den kommunale erhvervschef for området eller den nærmeste jagtbetjent.

§ 7.  Garnfiskeri efter hellefisk er ikke tilladt på følgende områder.

Forvaltningsområde Upernavik:

Upernavik Isfjord – Tasiusaq bugt

1. Anakassaat                                            72°44,3N                            54°44,5W
2. Amitsoq                                                 72°47,4N                            54°58,5W
3. Naajannguit                                           72°45,0N                            55°36,1W
4. Savissuaq                                              72°46,0N                            55°38,0W
5. Torsuut                                                  72°45,5N                            55°57,4W
6. Torsuut                                                  72°46,4N                            55°57,5W
7. Isuusaa                                                  72°49,2N                            55°55,0W
8. Saattoq                                                  72°52,5N                            55°50,0W
9. Saattoq N                                              72°52,8N                            55°46,5W
10. Natsisaat                                             72°56,0N                            55°48,0W
11. Inaap Nuua                                          72°56,3N                            55°51,2W
12. Nuussuaq                                             73°00,1N                            55°54,2W
13. Quttaffik                                              73°03,0N                            55°43,3W
14. Qaneq Kangimut Nuua                        73°03,4N                            55°47,4W
15. Qarnup Talerusaa Avalleq                    73°04,0N                            55°55,4W
16. Itillilik                                                   73°06,0N                            56°01,4W
17. Siattorsuit                                            73°12,1N                            55°43,1W
18. Illulik                                                   73°13,2N                            55°29,2W
19. Nunatarsuaq                                        73°14,5N                            55°24,5W

 

Gieseckes Isfjord - Tasiusaq

1. Inaatsaat                                                73°18,7N                            56°07,5W
2. Noorliit                                                  73°21,5N                            56°04,4W
3. Kakiffaat                                               73°27,4N                            55°22,5W
4. Anarusuk                                               73°26,7N                            55°27,3W
5. Ikerasaarsuk                                          73°31,2N                            55°50,2W
6. Nuuluk                                                  73°31,4N                            55°52,0W
7. Nuuluk Avalerna                                    73°34,2N                            55°58,1W
8. Innarssup Nuua                                      73°34,5N                            55°44,3W

 

Nuussuaq - Qullikorsuit

1. Ikerasassuaq                                          73°51,4N                            55°55,0W
2. Ikerasassuaq                                          73°51,4N                            55°58,4W
3. Appaalussiorfik Illaarsivik                       73°50,2N                            56°40,0W
4. Nuussuaq                                               74°05,7N                            57°17,0W

 

Tuttulikassak - Holmø

1. Najarsuit                                                74°36,1N                            56°36,0 W
2. Nunatakavsak                                        74°39,5N                            56°45,2 W
3. Nunatarsuup Itillia                                   74°39,1N                            56°52,1 W
4. Kukkerfilik                                             74°43,5N                            57°08,0 W
5. Tuttulikassak                                          74°53,5N                            57°14,2 W

Stk. 2.  Uanset stk. 1 er garnfiskeri efter hellefisk tilladt i området Inaatsiaat – Noorliit i tidsperioden 1. januar – 30. april og 1. november - 31. december.
Stk. 3.
 Forvaltningsområde Uummannaq:

Nuuaarsuup avataa - Kangilleq

1. Innarsuaq                                               71°41,3N                            52°44,0W
2. Niaqornakassak                                     71°40,2N                            52°45,0W
3. Majoqqaa                                              71°36,0N                            53°03,2W
4. Itissaaq                                                  71°31,6N                            52°58,0W
5. Amiutissaq                                             71°30,8N                            52°54,2W
6. Saattukujuukassak                                 71°27,8N                            52°52,0W

 

Alfred Wegener Halvø - Torsukattak

7. Kangimut sammisoq                               71°06,1N                            52°02,5W
8. Narsaarsuk                                            71°01,7N                            51°56,5W
 

Itilliarsuup Kangerdlua:

9. Narsannguaq                                         70°47,4N                            51°08,0W
10. Qooqqut killiit                                      70°51,8N                            51°08,4W

 

Ikerasak – Drygalskis Halvø:

11. Qunnilik                                               70°31,0N                            51°55,1W
12. Tulukkat                                              70°34,9N                            51°40,0W
13. Qaarsup nuua                                      70°35,0N                            51°36,0W
14. Umiartorfik                                          70°38,5N                            51°22,0W
15. Niaqornakassak                                   70°38,6N                            51°21,2W
16. Uppateqi                                             70°37,5N                            51°12,2W

Stk. 4.  Forvaltningsområde Diskobugten:

Nuuaarsuk – Eqip avataa:

1. Nuuaarsuk                                             69°13,9N                            51°07,1W     
2.                                                              69°13,4N                            51°15,4W     
3.                                                              69°07,5N                            51°12,0W     
4. Eqi                                                        69°07,9N                            51°06,0W     

 

Torssukátak – Ilulissat avannaani:

1. Naajaat                                                 69°57,7N                            51°09,9W     
2. Nuffiumaneq assorleq                             69°55,2N                            51°01,3W     
3. Sammisunnguaq                                     69°53,9N                            50°48,6W     
4. Qeqertakassaap Saqqaa                        69°54,7N                            50°47,0W
5. Ilerfit                                                      69°55,2N                            50°39,9W     
6. Anap Nunaa                                          69°55,4N                            50°37,0W

                     

Foranstaltninger

§ 8.  Overtrædelse af §§ 2 – 7 kan medføre foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.


Ikrafttrædelse

§ 9.   Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2012
Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende kommunale vedtægter:
A)     Vedtægt om garnfiskeri efter hellefisk i Upernavik forvaltningsområde af 5. marts 2010,
B)     Vedtægt om fiskeri efter hellefisk i Uummannaq forvaltningsområde af 9. februar 2010,

Naalakkersuisoqs stadfæstelse af tidligere Ilulissat Kommunes særskilt ordning om garnfiskeri efter hellefisk med ændringer af 29. marts 2004.

 

 

Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia den 6. september 2011.

 

________________________________

Jess Svane
Borgmester

 

Qaasuitsup kommunias vedtægt om fiskeri efter hellefisk stadfæstes i henhold til § 23 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.


Grønlands Selvstyre, den 4. januar 2012.

 

 

_________________________________

Ane Hansen
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug


Bilag