Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 21 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om landbrug
(Ændring af Landbrugsrådets medlemssammensætning)

 

§ 1

I landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug, som ændret ved landstingslov nr. 15 af 19. november 2007 og landstingslov nr. 11 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1.
§ 14 a, stk. 1, affattes således:
§ 14 a.  Naalakkersuisut nedsætter et Landbrugsråd, der består af følgende medlemmer:
1) 1 formand udpeget af Naalakkersuisut.
2) 1 medlem udpeget af Naalakkersuisut efter indstilling fra Grønlands Naturinstitut.
3) 2 medlemmer udpeget af Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut.
4) 2 medlemmer udpeget af Kommune Kujalleq.
5) 1 medarbejderrepræsentant fra Konsulenttjenesten for Landbrug.
6) 1 medlem udpeget af Neqi A/S.
7) 1 medlem udpeget af Selvstyrets Veterinærafdeling.”

2. I § 14 c, ophæves stk. 2.

3. Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

4. Overalt i landstingsloven ændres ”Landstyrets” til: ”Naalakkersuisuts”.

5. Overalt i landstingsloven ændres ”Grønlands Hjemmestyre” til: ”Grønlands Selvstyre”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag