Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 17 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Forhøjelse af afgiftssatser)

 

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 2 af 27. maj 1997 og senest ved landstingslov nr. 8 af 19. oktober 2007, foretages følgende ændringer:


1. 
I § 1, stk. 1, nr. 6, litra a, ændres ”1 kr. 00 øre” til: ”2 kr. 00 øre”.

2.  I § 1, stk. 1, nr. 6, litra b, ændres ”2 kr. 00 øre” til: ”3 kr. 50 øre”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag