Offentliggjort på www.nanoq.gl den 18. april 2011

Inatsisartutlov nr. 5 af 15. april 2011 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer
(Afgiftsfrit salg til platforme m.v. på kontinentalsoklen)

 

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 21. maj 2010, foretages følgende ændringer:


1.
 Som § 18, stk. 3, indsættes:
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om afgiftsfrit salg af varer til proviantering af produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og hertil knyttede anlæg, skibe samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer på søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. maj 2011.
Grønlands Selvstyre, den 15. april 2011
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)