Inatsisartutlov nr. 1 af 17. maj 2010 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.

 

§ 1.  Afgiftspligten i § 1, stk. 1, nr. 21, i landstingslov om indførselsafgifter og § 2, stk. 1, i landstingslov om afgifter af motorkøretøjer omfatter indtil den 1. januar 2014 ikke køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.

 

§ 2.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2010. Loven har gyldighed til den 1. januar 2014.
Grønlands Selvstyre den 17. maj 2010.
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)