28. april 2010

FM 2010/92

 

BETÆNKNING

 
Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget


vedrørende


Forslag til: Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og tvvirksomhed


Afgivet til forslagets 2. behandling

 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:


Medlem af Inatsisartut, Debora Kleist
Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco
Medlem af Inatsisartut, Andreas Uldum
Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen
Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen


Udvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling gennemgået nærværende forslag.


Forslagets indhold

Forslaget fremsættes som konsekvens af den af Inatsisartut, i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010, trufne beslutning om i løbet af 2010 at udfase bevillingen for Radio- og tv-nævnet.


Forslagets 1. behandling i Inatsisartut

Samtlige partier støttede forslaget.


Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalgets
behandling af forslaget

Udvalget bemærker, at forslaget fremsættes som konsekvens af Inatsisartuts beslutning om, i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010, at <>udfase bevillingen for Radio- og tv-nævnet. Beslutningen blev truffet af et enigt Inatsisartut.


Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalgets indstilling

Et Enigt Udvalg indstiller på baggrund af ovenstående kommentarer og de faldne bemærkninger ved 1. behandlingen forslaget til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget overgive forslaget til Inatsisartuts 2. behandling

 

  Harald Bianco  

Debora Kleist
 
Andreas Uldum

Malik Berthelsen
 
Knud Kristiansen